ราคาของ Amazon SageMaker สำหรับ ML เชิงพื้นที่

ภาพรวมราคา

ความสามารถเชิงพื้นที่ของ Amazon SageMaker ที่รับรองแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกร ML สร้าง ฝึกฝน และนำโมเดล ML ไปใช้จริงโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ง่ายขึ้น คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น

สี่องค์ประกอบที่เป็นตัวกำหนดใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณมีดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือนสำหรับการแสดงภาพและการทำงานร่วมกันบน
  เวิร์กโหลดเชิงพื้นที่ การเข้าถึงแค็ตตาล็อกข้อมูลเชิงพื้นที่ และการใช้
  คอนเทนเนอร์เชิงพื้นที่ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์
 • ค่าบริการสําหรับชั่วโมงการประมวลผลที่ใช้สําหรับ Amazon SageMaker Studio, งานการประมวลผล หรือการเรียกใช้การทํางานเชิงพื้นที่ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ
 • ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามขนาดของข้อมูลที่นำเข้าหรือแคช
 • ค่าใช้จ่ายต่อคำขอสำหรับการดำเนินการเชิงพื้นที่

ค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือน

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือนจำนวน 150 USD ต่อผู้ใช้สำหรับการเข้าถึงโน๊ตบุ๊ก SageMaker Studio ที่โหลดไว้ล่วงหน้าด้วยภาพเชิงพื้นที่สำหรับการแสดงภาพเชิงพื้นที่ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบผสานรวม ค่าธรรมเนียมการใช้งานรายเดือนนี้ยังช่วยให้คุณเข้าถึงแค็ตตาล็อกข้อมูลเชิงพื้นที่และคอนเทนเนอร์เชิงเพิ่มที่ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ซึ่งทำงานบนการประมวลผลของ SageMaker

ค่าบริการประมวลผล

 • คุณชำระค่าบริการตามประเภทของการประมวลผลที่ใช้ ความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker
 • รองรับการเลือก CPU เชิงโต้ตอบ
 • (ml.geospatial.interactive) และอินสแตนซ์การประมวลผล GPU และอินสแตนซ์ SageMaker
 • Processing ความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker มีอินสแตนซ์การประมวลผลดังต่อไปนี้
 • เปิดใช้สมุดบันทึกเชิงพื้นที่แบบโต้ตอบ (ml.geospatial.interactive) เพื่อกำหนดค่าและจัดเรียงเวิร์กโฟลว์ เรียกใช้งานการประมวลผล (ml.geospatial.jobs) เพื่อวิเคราะห์ภาพดาวเทียมหรือข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ เรียกใช้โมเดล ML ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์สำเร็จรูป (ml.geospatial.models) บนภาพถ่ายดาวเทียม เปิดใช้งาน Amazon SageMaker Processing เพื่อเรียกใช้เวิร์กโหลดเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งคุณจะถูกเรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกันไปสำหรับอินสแตนซ์การประมวลผลแต่ละประเภทที่ใช้งาน

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ

คุณชำระค่าบริการพื้นที่จัดเก็บตามจำนวนพื้นที่จัดเก็บทั้งหมดที่ใช้ต่อเดือน (GB) และเวลาที่คุณใช้พื้นที่จัดเก็บ

การดำเนินการเชิงพื้นที่

คุณชำระค่าบริการต่อคำขอสำหรับการดำเนินงานเชิงพื้นที่ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากสำหรับคำขอดำเนินการเชิงพื้นที่แต่ละประเภทที่แอปพลิเคชันของคุณส่งไปยังบริการ คุณสามารถแปลงพิกัดละติจูดและลองจิจูดเป็นที่อยู่หรือชื่อสถานที่ที่สามารถอ่านได้โดยใช้การดำเนินการเข้ารหัสภูมิศาสตร์ย้อนกลับได้ และคุณยังสามารถจัดร่องรอย GPS ที่บันทึกไว้ระหว่างการขับรถไปยังถนนและเครือข่ายเส้นทาง OpenStreetMap โดยใช้การจับคู่แผนที่ได้อีกด้วย

ข้อมูลสรุปของ SageMaker Free Tier สำหรับ ML เชิงพื้นที่

ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker ได้ฟรี Free Tier จะเริ่มนับเดือนแรกเมื่อคุณสร้างทรัพยากร SageMaker รายการแรก Free Tier จะมีอายุนาน 60 วันและจะไม่มีค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือน ชั่วโมงการประมวลผล ml.geospatial.interactive ฟรี 10 ชั่วโมง และพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสูงสุด 10 GB หลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี 60 วัน หรือหากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดของ Free Tier ที่กำหนดไว้ข้างต้น คุณจะต้องจ่ายค่าส่วนประกอบที่ระบุไว้ในตารางราคาด้านล่าง

ข้อมูลสรุปของ SageMaker Free Tier สำหรับ ML เชิงพื้นที่

ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker ได้ฟรี Free Tier จะเริ่มนับเดือนแรกเมื่อคุณสร้างทรัพยากร SageMaker รายการแรก Free Tier จะมีอายุนาน 60 วันและจะไม่มีค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือน ชั่วโมงการประมวลผล ml.geospatial.interactive ฟรี 10 ชั่วโมง และพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสูงสุด 10 GB หลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี 60 วัน หรือหากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดของ Free Tier ที่กำหนดไว้ข้างต้น คุณจะต้องจ่ายค่าส่วนประกอบที่ระบุไว้ในตารางราคาด้านล่าง

ตารางราคา

นอกจากนี้ ความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker ยังรองรับ G5 และอินสแตนซ์การประมวลผลอีกด้วย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทอินสแตนซ์ G5 และการประมวลผลและราคา โปรดดูที่หน้าราคาของ Sagemaker

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: การใช้สมุดบันทึกความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker และการดำเนินการเชิงพื้นที่

คุณมีทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหนึ่งคนและนักวิเคราะห์เชิงพื้นที่หนึ่งคนที่ต้องการลองใช้ความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker สมมติว่าหนึ่งในนั้นสร้างแบบจำลอง ML เพื่อคาดการณ์ผลผลิตพืชผล ซึ่งพวกเขาเข้าถึงข้อมูล Landsat 8 สำหรับไร่นาในยูทาห์ นักวิเคราะห์เชิงพื้นที่ต้องการวางแผนการคาดการณ์ผลผลิตพืชผลบนภาพถ่ายดาวเทียม สำรวจผลลัพธ์ และวิเคราะห์ ตลอดการวิเคราะห์ (หลังจากใช้ทรัพยากร Free Tier) ทีมงานเข้าสู่ระบบสมุดบันทึกความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker เป็นเวลา 10 ชั่วโมงในเดือนนั้น ในระหว่างเดือน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลดำเนินการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่เป็นเวลา 20 ชั่วโมง และสร้างข้อมูล 30 GB ซึ่งเก็บไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือน ใบเรียกเก็บค่าบริการเมื่อสิ้นเดือนจะถูกคำนวณดังนี้

ค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือน = 150 USD * 2 = 300 USD
ค่าบริการประมวลผลสำหรับ ml.geospatial.interactive: 1.20 USD * 10 = 12.00 USD
ค่าบริการประมวลผลสำหรับ ml.geospatial.jobs: 0.40 USD * 20 = 8.00 USD
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูล: 0.023 USD * 30 = 0.69 USD

รวมทั้งหมด = 300 + 12.00 + 8.00 + 0.69 = 320.69 USD

ตัวอย่างที่ 2: การใช้สมุดบันทึกความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker การดำเนินงานเชิงพื้นที่ และโมเดล

สมมติว่าคุณมีทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสองคนและผู้มีอำนาจตัดสินใจแปดคนที่ต้องการใช้แบบจำลองที่มีความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลเข้าถึงข้อมูล Sentinel-2 เป็นเวลา 5 ปีสำหรับในลอนดอนและนิวยอร์ก เรียกใช้แบบจำลองที่มีความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker บนข้อมูล Sentinel-2 ดูการคาดการณ์แบบจำลอง และแบ่งปันกับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ ในระหว่างกระบวนการ (หลังจากใช้ทรัพยากร Free Tier) ทีมงานเข้าสู่ระบบสมุดบันทึกความสามารถเชิงพื้นที่เชิงพื้นที่ของ SageMaker เป็นเวลารวม 100 ชั่วโมงในเดือนนั้น เรียกใช้งานเพื่อประมวลผลข้อมูลล่วงหน้า 220 ชั่วโมง เรียกใช้แบบจำลองการแบ่งส่วนที่ดินที่สร้างไว้ล่วงหน้า 20 ชั่วโมง และสร้างข้อมูล 200 GB ซึ่งเก็บไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือน ใบเรียกเก็บค่าบริการเมื่อสิ้นเดือนจะถูกคำนวณดังนี้

ค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือน = 150 USD * 10 = 1500 USD
ค่าบริการประมวลผลสำหรับ ml.geospatial.interactive: 1.20 USD * 100 = 120.00 USD
ค่าบริการประมวลผลสำหรับ ml.geospatial.jobs: 0.40 USD * 220 = 88.00 USD
ค่าบริการประมวลผลสำหรับ ml.geospatial.model: 2.50 USD * 20 = 50.00 USD
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูล: 0.023 USD * 200 = 4.60 USD

รวมทั้งหมด = 1,500 + 120.00 + 88.00 + 50 + 5.20 = 1,763.20 USD 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์บนระบบคลาวด์

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล