ข้อมูลสรุปของ SageMaker Free Tier สำหรับ ML เชิงพื้นที่

ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker ได้ฟรี Free Tier จะเริ่มนับเดือนแรกเมื่อคุณสร้างทรัพยากร SageMaker รายการแรก Free Tier จะมีอายุนาน 60 วันและจะไม่มีค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือน ชั่วโมงการประมวลผล ml.geospatial.interactive ฟรี 10 ชั่วโมง และพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีสูงสุด 10 GB หลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี 60 วัน หรือหากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดของ Free Tier ที่กำหนดไว้ข้างต้น คุณจะต้องจ่ายค่าส่วนประกอบที่ระบุไว้ในตารางราคาด้านล่าง

ตารางราคา

ความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker ยังรองรับอินสแตนซ์ G5 อีกด้วย หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทอินสแตนซ์ G5 และราคา โปรดดูที่หน้าราคาของ Sagemaker

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: การใช้สมุดบันทึกความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker และการดำเนินการเชิงพื้นที่

คุณมีทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหนึ่งคนและนักวิเคราะห์เชิงพื้นที่หนึ่งคนที่ต้องการลองใช้ความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker สมมติว่าหนึ่งในนั้นสร้างแบบจำลอง ML เพื่อคาดการณ์ผลผลิตพืชผล ซึ่งพวกเขาเข้าถึงข้อมูล Landsat 8 สำหรับไร่นาในยูทาห์ นักวิเคราะห์เชิงพื้นที่ต้องการวางแผนการคาดการณ์ผลผลิตพืชผลบนภาพถ่ายดาวเทียม สำรวจผลลัพธ์ และวิเคราะห์ ตลอดการวิเคราะห์ (หลังจากใช้ทรัพยากร Free Tier) ทีมงานเข้าสู่ระบบสมุดบันทึกความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker เป็นเวลา 10 ชั่วโมงในเดือนนั้น ในระหว่างเดือน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลดำเนินการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่เป็นเวลา 20 ชั่วโมง และสร้างข้อมูล 30 GB ซึ่งเก็บไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือน ใบเรียกเก็บค่าบริการเมื่อสิ้นเดือนจะถูกคำนวณดังนี้

ค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือน = 150 USD * 2 = 300 USD
ค่าบริการประมวลผลสำหรับ ml.geospatial.interactive: 1.20 USD * 10 = 12.00 USD
ค่าบริการประมวลผลสำหรับ ml.geospatial.jobs: 0.40 USD * 20 = 8.00 USD
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูล: 0.023 USD * 30 = 0.69 USD

รวมทั้งหมด = 300 + 12.00 + 8.00 + 0.69 = 320.69 USD

ตัวอย่างที่ 2: การใช้สมุดบันทึกความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker การดำเนินงานเชิงพื้นที่ และโมเดล

สมมติว่าคุณมีทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสองคนและผู้มีอำนาจตัดสินใจแปดคนที่ต้องการใช้แบบจำลองที่มีความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลเข้าถึงข้อมูล Sentinel-2 เป็นเวลา 5 ปีสำหรับในลอนดอนและนิวยอร์ก เรียกใช้แบบจำลองที่มีความสามารถเชิงพื้นที่ของ SageMaker บนข้อมูล Sentinel-2 ดูการคาดการณ์แบบจำลอง และแบ่งปันกับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ ในระหว่างกระบวนการ (หลังจากใช้ทรัพยากร Free Tier) ทีมงานเข้าสู่ระบบสมุดบันทึกความสามารถเชิงพื้นที่เชิงพื้นที่ของ SageMaker เป็นเวลารวม 100 ชั่วโมงในเดือนนั้น เรียกใช้งานเพื่อประมวลผลข้อมูลล่วงหน้า 220 ชั่วโมง เรียกใช้แบบจำลองการแบ่งส่วนที่ดินที่สร้างไว้ล่วงหน้า 20 ชั่วโมง และสร้างข้อมูล 200 GB ซึ่งเก็บไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือน ใบเรียกเก็บค่าบริการเมื่อสิ้นเดือนจะถูกคำนวณดังนี้

ค่าธรรมเนียมผู้ใช้รายเดือน = 150 USD * 10 = 1500 USD
ค่าบริการประมวลผลสำหรับ ml.geospatial.interactive: 1.20 USD * 100 = 120.00 USD
ค่าบริการประมวลผลสำหรับ ml.geospatial.jobs: 0.40 USD * 220 = 88.00 USD
ค่าบริการประมวลผลสำหรับ ml.geospatial.model: 2.50 USD * 20 = 50.00 USD
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูล: 0.023 USD * 200 = 4.60 USD

รวมทั้งหมด = 1,500 + 120.00 + 88.00 + 50 + 5.20 = 1,763.20 USD 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์บนระบบคลาวด์

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล