AWS Shield

เพิ่มความพร้อมใช้งานและการตอบสนองของแอปพลิเคชันให้สูงสุดด้วยการป้องกัน DDoS ที่มีการจัดการ

ทำงานอย่างไร

AWS Shield คือ บริการป้องกัน DDoS ที่ได้รับการจัดการซึ่งจะปกป้องแอปพลิเคชันที่ทำงานบน AWS

แผนภาพแสดงวิธีที่ Shield Advanced ปรับแต่งการป้องกันเหตุการณ์ DDoS
วิดีโออธิบาย AWS Shield Animated (1:31)
ทำไมต้องใช้ AWS Shield
AWS Shield Advanced คือโปรแกรมป้องกันที่ออกแบบมาสำหรับการตรวจจับภัยคุกคามโดยการใช้ระบบตรวจสอบขนาดเอ็กสะไบต์ในการกรองข้อมูลใน AWS

กรณีการใช้งาน

กำจัดการใช้งานหนาแน่นที่ระดับเฉพาะโดยอัตโนมัติ

ป้องกันแอปพลิเคชันและ APIs จาก SYN floods UDP floods, หรือการโจมตีแบบรีเฟลคชันอื่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเว็บแอปพลิเคชันและ APIs »

ลดเวลาหยุดทำงานและเวลาแฝงให้น้อยที่สุด

ปรับใช้กระบวนการหลบหลีกการเกิดอินไลน์ เช่น การกรอแพ็คเก็ตที่กำหนดไว้และการจัดลำดับความสำคัญูรูปแบบการรับส่งข้อมูลเพื่อหยุดการโจมตีระดับเครือข่ายพื้นฐาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันแอปพลิเคชันซึ่งอ่อนไหวต่อเวลาแฝง »

ติดตามและป้องกันทรัพยากรสูงสุด 1,000 ประเภท

เปิดใช้งานการตรวจจับอัตโนมัติ การหลบหลีก หรือการป้องกันทรัพยากรแต่ละประเภทต่อบัญชี AWS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันทรัพยากร »

วิธีเริ่มต้น

ดูคุณสมบัติของ Shield

เรียนรู้วิธีปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วย Shield

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ่มค่าของ Shield

เริ่มต้นใช้ AWS Shield

ใช้การตรวจสอบโฟลว์เครือข่ายแบบสุ่มเลือกที่เปิดใช้งานตลอดเวลา และการลดการโจมตีแบบอินไลน์


สำรวจ AWS เพิ่มเติม