AWS Shield Standard ให้การป้องกันสำหรับลูกค้า AWS ทั้งหมดจากการโจมตี DDoS ต่อเครือข่ายและทรานสปอร์ตเลเยอร์ที่พบได้ทั่วไปและเกิดขึ้นบ่อยที่สุด ซึ่งมีเป้าหมายในการโจมตีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

AWS Shield Advanced เป็นบริการแบบชำระเงินที่ให้การป้องกันเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ทำงานบน Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Elastic Load Balancing (ELB), Amazon CloudFront, AWS Global Accelerator และ Amazon Route 53 AWS Shield Advanced ใช้งานได้สำหรับลูกค้าทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากต้องการติดต่อ AWS Shield Response Team ลูกค้าจะต้องมี AWS Premium Support ที่มีการสนับสนุนระดับองค์กรหรือธุรกิจ โดยจะต้องมีข้อผูกมัดในการสมัครใช้บริการเป็นเวลา 1 ปีและเสียค่าบริการรายเดือน อีกทั้งค่าธรรมเนียมการใช้งานตามการถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon CloudFront, Elastic Load Balancing (ELB), Amazon Elastic Compute (EC2) และ AWS Global Accelerator

ค่าบริการ AWS Shield Advanced อยู่นอกเหนือค่าธรรมเนียมมาตรฐานสำหรับ Elastic Load Balancing (ELB), Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) และ AWS Global Accelerator

รายละเอียดค่าบริการ

หมายเหตุ:

  1. ค่าธรรมเนียมนี้ใช้กับองค์กรที่สมัครใช้บริการ AWS Shield Advanced หากองค์กรของคุณมีหลายบัญชี AWS คุณจะชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนครั้งเดียว ตราบใดที่องค์กรของคุณเป็นเจ้าของบัญชี AWS และทรัพยากรทั้งหมดในบัญชีเหล่านั้น ยกเว้นในกรณีที่ผู้จำหน่ายผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของ AWS จะชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนต่างหากสำหรับแต่ละบัญชีสมาชิก ผู้จำหน่ายผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของ AWS ที่จำหน่าย AWS Shield Advanced ให้แก่ลูกค้าที่มีมากกว่าหนึ่งบัญชีสมาชิกสามารถติดต่อเราได้ เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม และในส่วนที่เกี่ยวกับผู้จำหน่ายผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของ AWS ดังกล่าว ทั้งนี้ AWS สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการรายเดือนสำหรับ AWS Shield Advanced
  2. นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมมาตรฐานสำหรับ Elastic Load Balancing (ELB), Amazon CloudFront, Amazon Route 53, AWS Global Accelerator และ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
  3. การสมัครใช้บริการ Shield Advanced ถึงการใช้งาน AWS WAF บางรายการสำหรับทรัพยากรที่มีการป้องกันด้วย Shield โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับ Web ACL และกฎ ตลอดจนค่าธรรมเนียมคำขอสำหรับ Web ACL ที่มีขีดจำกัดเริ่มต้น คุณสมบัติ WAF อื่นๆ ทั้งหมด เช่น การลดภัยคุกคามอย่างชาญฉลาด (เช่น การควบคุมบอทและการทุจริต) หรือค่าธรรมเนียมคำขอสำหรับ Web ACL ที่มี WCU มากกว่าค่าเริ่มต้นจะยังคงมีค่าบริการ WAF อยู่ ดูค่าบริการ AWS WAF สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

    ในการยกเว้นค่าธรรมเนียม WAF ลูกค้าจะต้องสมัครบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับ Shield Advanced และขั้นถัดไป ลูกค้าจะต้องเปิดใช้งาน Shield Advanced ในแต่ละทรัพยากรภายในบัญชีเหล่านี้ที่จะใช้ WAF Shield Advanced มอบการป้องกันแอปพลิเคชัน (L7) สำหรับการกระจาย CloudFront (CF) และ Application Load Balancer (ALB) ทรัพยากร L7 (เช่น เกตเวย์ API) ที่ไม่ได้รับการป้องกันโดย Shield Advanced แต่ยังคงใช้ WAF อยู่ จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามค่าบริการการใช้งาน WAF

ค่าธรรมเนียมการใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลออกของ AWS Shield Advanced (ต่อ GB)

หมายเหตุ:

  1. หากคุณนำ Amazon CloudFront มาใช้ข้างหน้า ELB คุณเพียงแค่ต้องเปิดใช้งานการป้องกันสำหรับ Amazon CloudFront
  2. AWS Shield Advanced ได้รับการเสนอสำหรับการป้องกันทรัพยากร AWS ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่ผู้ถือบัญชี AWS ที่สมัครใช้บริการเป็นเจ้าของโดยตรงและจัดการ
  3. การสมัครใช้บริการ AWS Shield Advanced ต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปี คุณจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างน้อย 30 วันก่อนถึงวันที่ต่ออายุของรอบการต่ออายุประจำปีที่จะมาถึง ในเวลาใดๆ ภายใน 30 วันและ 5 วันก่อนถึงวันที่ต่ออายุ คุณอาจติดต่อเราได้ที่ AWS Support Center เพื่อยกเลิกการต่ออายุการสมัครใช้บริการที่จะมาถึงของคุณ หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการสมัครใช้บริการก่อนถึงวันที่ต่ออายุ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้บริการใดๆ จนถึงและรวมถึงวันที่มีผลใช้ของการสิ้นสุดการสมัครใช้บริการ โปรดทราบว่าเราอาจขอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะดำเนินการคำขอเลิกใช้บริการของคุณ
  4. ลูกค้า AWS Shield Advanced จะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกฎที่ได้รับการจัดการ รวมถึงกฎที่ได้รับการจัดการจาก AWS Marketplace 

*สิทธิประโยชน์ทั้งหมดของ AWS Shield Advanced รวมทั้งการคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับ DDoS ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อผูกมัดในการสมัครใช้บริการ 1 ปีของคุณ


ตัวอย่างค่าบริการ

ตัวอย่างที่ 1: AWS Shield Standard

AWS Shield Standard เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการของ AWS เช่น Elastic Load Balancing (ELB), Application Load Balancer, Amazon CloudFront และ Amazon Route 53 คุณชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมมาตรฐานที่อธิบายไว้ในหน้าค่าบริการสำหรับบริการของ AWS ดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 2: AWS Shield Standard ที่มี AWS WAF

สมมติว่าคุณเปิดใช้งานการป้องกัน AWS WAF นอกเหนือจาก AWS Shield Standard

ภายใต้สถานการณ์นี้ คุณจะชำระค่าธรรมเนียม AWS WAF มาตรฐานตามที่อธิบายไว้ในหน้าค่าบริการ AWS WAF

ตัวอย่างที่ 3: AWS Shield Advanced สำหรับ Application Load Balancer

สมมติว่าคุณมี Application Load Balancer โดยมีการใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลออกภายในเขต 1,000 GB ต่อเดือน คุณสมัครใช้บริการ AWS Shield Advanced ให้กับบัญชี AWS ของคุณ และเปิดใช้งานการป้องกันสำหรับ Application Load Balancer ของคุณ

ภายใต้สถานการณ์นี้ เมื่อถึงสิ้นเดือน คุณจะชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนของ AWS Shield Advanced เป็นเงิน 3,000 USD นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรายเดือนแล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 50 USD สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกภายในเขตจำนวน 1,000 GB ในอัตรา 0.050 USD ต่อ GB (เป็นค่าธรรมเนียมการใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลออกของ AWS Shield) ค่าบริการ AWS Shield รายเดือนทั้งสิ้นของคุณจะเท่ากับ 3,000 USD + 50 USD = 3,050 USD

นอกจากนี้ คุณยังต้องชำระค่าธรรมเนียม Application Load Balancer มาตรฐานตามที่ได้อธิบายไว้ในหน้าค่าบริการ Application Load Balancer

ตัวอย่างที่ 4: AWS Shield Advanced สำหรับ Amazon CloudFront

สมมติว่าคุณนำ Amazon CloudFront Distribution มาใช้ข้างหน้า Application Load Balancer จากตัวอย่างที่ 3 จากนั้น คุณเปิดใช้งานการป้องกัน AWS Shield Advanced สำหรับ Amazon CloudFront Distribution ของคุณ และนำออกจาก Application Load Balancer ของคุณ (หากคุณนำ Amazon CloudFront มาใช้ข้างหน้า Application Load Balancer คุณเพียงแค่ต้องเปิดใช้งานการป้องกันสำหรับ Amazon CloudFront)

ภายใต้สถานการณ์นี้ เมื่อถึงสิ้นเดือน คุณจะชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนของ AWS Shield Advanced เป็นเงิน 3,000 USD นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรายเดือนแล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามการใช้งาน AWS Shield Advanced เป็นเงิน 25 USD สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกภายในเขตจำนวน 1,000 GB ในอัตรา 0.025 USD ต่อ GB ค่าบริการ AWS Shield รายเดือนทั้งสิ้นของคุณจะเท่ากับ 3,000 USD + 25 USD = 3,025 USD

นอกจากนี้ คุณยังต้องชำระค่าธรรมเนียม Application Load Balancer มาตรฐานและ Amazon CloudFront ตามที่ได้อธิบายไว้ในหน้าค่าบริการ Application Load Balancer และหน้าค่าบริการ Amazon CloudFront

ตัวอย่างที่ 5: AWS Shield Advanced สำหรับ Amazon CloudFront ที่มี AWS WAF

สมมติว่า คุณเปิดใช้งาน AWS WAF บน Amazon CloudFront Distribution จากตัวอย่างที่ 4 เนื่องจาก Amazon CloudFront Distribution ได้รับการป้องกันตามเงื่อนไขของ AWS Shield Advanced อยู่แล้ว จึงไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียม AWS WAF Web ACL กฎค่าธรรมเนียม หรือค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าบริการ AWS Shield รายเดือนทั้งสิ้นของคุณยังคงอยู่ที่ 3,025 USD

 

นอกจากนี้ คุณยังต้องชำระค่าธรรมเนียม Application Load Balancer มาตรฐานและ Amazon CloudFront ตามที่ได้อธิบายไว้ในหน้าค่าบริการ Application Load Balancer และหน้าค่าบริการ Amazon CloudFront

ตัวอย่างที่ 6: AWS Shield Advanced ที่มี AWS WAF บนทรัพยากรที่ไม่ได้ป้องกัน

สมมติว่าคุณปิดใช้งานการป้องกัน AWS Shield Advanced บน Amazon CloudFront Distribution จากตัวอย่างที่ 5 แต่ยังคงใช้การป้องกัน AWS WAF

ภายใต้สถานการณ์นี้ เมื่อถึงสิ้นเดือน คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนของ AWS Shield Advanced เป็นเงิน 3,000 USD โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลออกของ AWS Shield Advanced

อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม AWS WAF มาตรฐานตามที่อธิบายไว้ในหน้าค่าบริการ AWS WAF

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ข้อตกลงระดับการให้บริการของ AWS Shield Advanced

ไปที่หน้าข้อตกลงระดับการให้บริการ
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Shield
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา