AWS WAF จะคิดค่าบริการตามจำนวน Access Control List สำหรับเว็บ (Web ACL) ที่คุณสร้าง และจำนวนของกฎต่างๆ ที่คุณเพิ่มต่อ Web ACL และจำนวนของคำขอของเว็บที่คุณได้รับ ไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้า AWS WAF จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากราคา Amazon CloudFront, ราคา Application Load Balancer (ALB), ราคา Amazon API Gateway หรือราคา AWS AppSync

AWS WAF

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ Web ACL แต่ละรายการที่คุณสร้างและแต่ละกฎที่คุณสร้างต่อ Web ACL นอกจากนี้ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณตามจำนวนคำขอเว็บที่ประมวลผลโดย Web ACL อีกด้วย ราคาเดียวกันทั่วทุกรีเจี้ยนของ AWS ค่าธรรมเนียมรายเดือนคิดตามสัดส่วนเป็นรายชั่วโมง ราคาสำหรับ AWS WAF Classic เป็นราคาเดียวกันกับที่แสดงในตารางด้านล่างนี้

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณสำหรับกฎภายในกลุ่มกฎที่คุณสร้าง นอกจากนี้ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณ 1.00 USD ต่อเดือน (คิดตามสัดส่วนรายชั่วโมง) สำหรับแต่ละกลุ่มกฎหรือแต่ละกลุ่มกฎที่มีการจัดการที่คุณเพิ่มไปยัง Web ACL ของคุณอีกด้วย

* คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม 0.20 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอสำหรับ WCU แต่ละ 500 รายการที่ Web ACL ใช้นอกเหนือจากการจัดสรรเริ่มต้นที่ 1,500 รายการ นอกจากนี้ คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 0.30 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอสำหรับแต่ละ 16 KB เพิ่มเติมที่วิเคราะห์เกินขีดจำกัดการตรวจสอบเนื้อหาเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดเริ่มต้น โปรดดูที่คู่มือนักพัฒนา

การลดภัยคุกคามอย่างชาญฉลาดจาก AWS WAF

ตารางต่อไปนี้จะแสดงค่าธรรมเนียมสำหรับคุณสมบัติความปลอดภัยเพิ่มเติมที่สามารถเปิดใช้งานบน Web ACL ของคุณได้ ค่าบริการเหล่านี้เป็นค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมของ AWS WAF ที่แสดงในตารางก่อนหน้านี้ การประหยัดค่าใช้จ่ายที่คุณได้รับจากการเปิดใช้งานการป้องกันทรัพยากร AWS Shield Advanced นั้นจะไม่มีผลกับคุณสมบัติความปลอดภัยที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ราคาเดียวกันทั่วทุกรีเจี้ยนของ AWS คุณจะชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน (คิดตามสัดส่วนรายชั่วโมง) ค่าธรรมเนียมคำขอ และค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ (หากมี)

การพยายามกรอกแคปต์ชาคือตอนที่ผู้ใช้กรอกแคปต์ชาที่ถูกขอให้กรอกซึ่งส่งไปยัง AWS WAF เพื่อทำการวิเคราะห์ ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม การตอบสนองการขอให้กรอกแคปต์ชาหนึ่งครั้งอาจทำให้เกิดการพยายามกรอกแคปต์ชาหลายครั้ง หากการพยายามกรอกแคปต์ชาสำเร็จ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าคำขอเพิ่มเติมเมื่อคำขอเดิมถูกลองอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังการพยายามกรอกสำเร็จ

การตอบสนองการขอให้กรอกคือตอนที่ AWS WAF แสดงหน้าขอให้กรอกแคปต์ชาต่อผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการขอให้กรอกแคปต์ชา ไม่ว่าผู้ใช้จะพยายามกรอกตามที่ถูกขอให้กรอกหรือไม่ก็ตาม หากผู้ใช้พยายามกรอกแคปต์ชาและกรอกสำเร็จ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าคำขอเพิ่มเติมเมื่อคำขอเดิมถูกลองอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังการพยายามกรอกสำเร็จ

การพยายามเข้าสู่ระบบคือตอนที่ผู้ใช้ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมาทางหน้าการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันของคุณ

ระดับฟรี

การควบคุมบอตการควบคุมบอตทั่วไปแบบ Free Usage Tier ประกอบด้วยคำขอที่ตรวจสอบ 10 ล้านรายการแรกต่อเดือน การควบคุมบอตเป้าหมายแบบ Free Usage Tier ประกอบด้วยคำขอที่ตรวจสอบ 1 ล้านรายการแรกต่อเดือน

การควบคุมการฉ้อโกง – การป้องกันการขโมยบัญชีแบบ Free Usage Tier ประกอบด้วยความพยายามที่วิเคราะห์ 10,000 ครั้งแรกต่อเดือน

กลุ่มกฎที่มีการจัดการจาก AWS Marketplace

เมื่อคุณสมัครใช้งานกลุ่มกฎที่มีการจัดการซึ่งผู้จำหน่าย AWS Marketplace ให้บริการ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณเพิ่มเติมตามราคาที่ผู้จำหน่ายตั้งค่าไว้ ค่าบริการเหล่านี้เป็นค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมของ AWS WAF ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

ตัวอย่างราคา

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS WAF

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS WAF
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา