AWS WAF จะคิดค่าบริการตามจำนวน Access Control List สำหรับเว็บ (Web ACL) ที่คุณสร้าง และจำนวนของกฎต่างๆ ที่คุณเพิ่มต่อ Web ACL และจำนวนของคำขอของเว็บที่คุณได้รับ ไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้า AWS WAF จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากราคา Amazon CloudFront, ราคา AWS Cognito ราคา Application Load Balancer (ALB) , ราคา Amazon API Gateway pricing หรือราคา AWS AppSync

องค์ประกอบค่าบริการ

 • AWS WAF
 • คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ Web ACL แต่ละรายการที่คุณสร้างและแต่ละกฎที่คุณสร้างต่อ Web ACL นอกจากนี้ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณตามจำนวนคำขอเว็บที่ประมวลผลโดย Web ACL อีกด้วย ราคาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ AWS Region ค่าธรรมเนียมรายเดือนคิดตามสัดส่วนเป็นรายชั่วโมง ราคาสำหรับ AWS WAF Classic เป็นราคาเดียวกันกับที่แสดงในตารางข้างล่างนี้

  Region

  ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณสำหรับกฎภายในกลุ่มกฎที่คุณสร้าง นอกจากนี้ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณ 1.00 USD ต่อเดือน (คิดตามสัดส่วนรายชั่วโมง) สำหรับแต่ละกลุ่มกฎหรือแต่ละกลุ่มกฎที่มีการจัดการที่คุณเพิ่มไปยัง Web ACL ของคุณอีกด้วย

  * คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม 0.20 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอสำหรับ WCU แต่ละ 500 รายการที่ Web ACL ใช้นอกเหนือจากการจัดสรรเริ่มต้นที่ 1,500 รายการ นอกจากนี้ คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 0.30 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอสำหรับแต่ละ 16 KB เพิ่มเติมที่วิเคราะห์เกินขีดจำกัดการตรวจสอบเนื้อหาเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดเริ่มต้น โปรดดูที่คู่มือนักพัฒนา

  AWS WAF รองรับการดําเนินการตามกฎมาตรฐาน เช่น อนุญาต บล็อก การนับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณจะถูกเรียกเก็บเงินต่อความพยายามใช้ Captca แต่ละครั้งและการตอบคำถามตามตารางด้านล่าง

  การพยายามกรอก Captcha คือตอนที่ผู้ใช้กรอก Captcha ที่ถูกขอให้กรอกซึ่งส่งไปยัง AWS WAF เพื่อทำการวิเคราะห์ ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม การตอบ Captcha หนึ่งครั้งอาจทำให้เกิดการพยายามกรอก Captcha หลายครั้ง

  การตอบสนองการขอให้กรอกคือตอนที่ AWS WAF แสดงหน้าขอให้กรอกแคปต์ชาต่อผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการขอให้กรอกแคปต์ชา ไม่ว่าผู้ใช้จะพยายามกรอกตามที่ถูกขอให้กรอกหรือไม่ก็ตาม

 • การควบคุมบอต
 • AWS WAF Bot Control เป็นกฎที่มีการจัดการของ AWS ที่ช่วยให้คุณมองเห็นและควบคุมการรับส่งข้อมูลบอททั้งแบบทั่วไปและแพร่หลายซึ่งสามารถใช้ทรัพยากรส่วนเกิน ตัววัดความคลาดเคลื่อน ทําให้เกิดการหยุดทํางาน หรือกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ การควบคุมบอททั่วไปรวมถึงคําขอ 10 ล้านรายการแรกต่อเดือนฟรี การควบคุมบอทเป้าหมายรวมถึงคําขอ 1 ล้านรายการแรกต่อเดือนฟรี

  ตารางต่อไปนี้จะแสดงค่าธรรมเนียมสำหรับคุณสมบัติความปลอดภัยเพิ่มเติมที่สามารถเปิดใช้งานบน Web ACL ของคุณได้ ค่าบริการเหล่านี้เป็นค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมของ AWS WAF ที่แสดงในตารางก่อนหน้านี้ การประหยัดค่าใช้จ่ายที่คุณได้รับจากการเปิดใช้งานการป้องกันทรัพยากร AWS Shield Advanced นั้นจะไม่มีผลกับคุณสมบัติความปลอดภัยที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ราคาเดียวกันทั่วทุก AWS Region คุณจะชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน (คิดตามสัดส่วนรายชั่วโมง) ค่าธรรมเนียมคำขอ และค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ (หากมี)

  Region

  *ราคาสมัครสมาชิกการควบคุมบอท AMR อยู่ที่ 10 USD ต่อเดือนต่อ WebACL

  การพยายาม
  กรอก CAPTCHA คือตอนที่ผู้ใช้กรอก CAPTCHA ที่ถูกขอให้กรอก ซึ่งส่งไปยัง AWS WAF เพื่อทำการวิเคราะห์ ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม การตอบ Captcha หนึ่งครั้งอาจทำให้เกิดการพยายามกรอก Captcha หลายครั้ง

  การตอบสนองการขอให้กรอกคือตอนที่ AWS WAF แสดงหน้าขอให้กรอกแคปต์ชาต่อผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการขอให้กรอกแคปต์ชา ไม่ว่าผู้ใช้จะพยายามกรอกตามที่ถูกขอให้กรอกหรือไม่ก็ตาม 

 • การควบคุมการฉ้อโกง
 • การควบคุมการฉ้อโกงของ AWS WAF เป็นกฎที่มีการจัดการของ AWS ที่ปกป้องหน้าเข้าสู่ระบบและหน้าลงทะเบียนของคุณจากการโจมตี เช่น Credential Stuffing, การถอดรหัสข้อมูลประจําตัว และการโจมตีด้วยการสร้างบัญชีปลอม 

  การควบคุมการฉ้อโกงของ AWS WAF ประกอบด้วยการป้องกันการเข้าครอบครองบัญชีและการป้องกันการฉ้อโกงในการสร้างบัญชี คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอทั้งหมดที่วิเคราะห์โดยการป้องกันการครอบครองบัญชีและการป้องกันการฉ้อโกงในการสร้างบัญชีตามตารางต่อไปนี้ นอกจากนี้ คุณยังจะต้องชำระค่าสมัครใช้งาน 10 USD ต่อเดือนต่อ WebACL สำหรับการใช้ AMR อีกด้วย

  การพยายามกรอก Captcha คือตอนที่ผู้ใช้กรอก Captcha ที่ถูกขอให้กรอกซึ่งส่งไปยัง AWS WAF เพื่อทำการวิเคราะห์ ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม การตอบ Captcha หนึ่งครั้งอาจทำให้เกิดการพยายามกรอก Captcha หลายครั้ง 

  การตอบสนองการขอให้กรอกคือตอนที่ AWS WAF แสดงหน้าขอให้กรอกแคปต์ชาต่อผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการขอให้กรอกแคปต์ชา ไม่ว่าผู้ใช้จะพยายามกรอกตามที่ถูกขอให้กรอกหรือไม่ก็ตาม

กลุ่มกฎที่มีการจัดการจาก AWS Marketplace

เมื่อคุณสมัครใช้งานกลุ่มกฎที่มีการจัดการซึ่งผู้จำหน่าย AWS Marketplace ให้บริการ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณเพิ่มเติมตามราคาที่ผู้จำหน่ายตั้งค่าไว้ ค่าบริการเหล่านี้เป็นค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมของ AWS WAF ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

ตัวอย่างราคา

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS WAF

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS WAF
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา