API ที่ผสานเข้าด้วยกัน

AWS AppSync ช่วยให้คุณรวม API ต้นทางของ AppSync หลายรายการไว้ใน API ที่ผสานเข้าด้วยกันได้ เมื่อใช้ API ที่ผสานเข้าด้วยกัน คุณจะได้รับเรียกเก็บเงินสจากการดําเนินการสืบค้นและการแก้ไขข้อมูล และสําหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์บน API ที่ผสานเข้าด้วยกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ API ต้นทางที่ใช้ในการสร้าง API ที่ผสานเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างราคา 1

แอปพลิเคชันบล็อกมีผู้ใช้ที่ใช้งาน 50,000 รายต่อเดือน ซึ่งแต่ละรายทำการค้นหา 100 รายการ การค้นหาดังกล่าวทำให้เกิดการดำเนินการสืบค้นข้อมูล AppSync 5,000,000 รายการต่อเดือน โดยคำตอบมีขนาดเฉลี่ย 3 กิโลไบต์ (KB)

ค่าบริการสำหรับการดำเนินการสืบค้นข้อมูล 5 ล้าน x 4.00 USDต่อการดำเนินการหนึ่งล้านรายการ = 20.00 USD
ค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล 3 KB x 5 ล้าน = 15 ล้าน KB = 14.3 GB * 0.09 USD = 1.29 USD
ค่าบริการ AppSync ทั้งสิ้น 20.00 USD + 1.29 USD = 21.29 USD

ตัวอย่างราคา 2

แอปพลิเคชันแชตมีผู้ใช้ที่ใช้งาน 2,500 รายต่อเดือน ผู้ใช้แต่ละรายเปิดแอปโดยเฉลี่ย 1,500 นาทีต่อเดือน โพสต์ 1,000 ข้อความต่อเดือน และได้รับ 1,000 ข้อความต่อเดือนจากผู้ใช้อื่นๆ ซึ่งทำให้เกิดการดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูล 2,500,000 รายการต่อเดือน และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ 2,500,000 รายการต่อเดือน 

ค่าบริการสำหรับการดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูล ผู้ใช้ 2,500 ราย x 1,000 ข้อความที่ส่ง x 4.00 USD ต่อการดำเนินการหนึ่งล้านรายการ = 10.00 USD
ค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล 1KB X 2.5 ล้าน – 2.5 ล้าน KB = 2.4GB X 0.09 USD = 0.21 USD
ค่าบริการสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้ 2,500 ราย X 1,000 ข้อความที่ได้รับ X 2.00 USD ต่อการอัปเดตหนึ่งล้านรายการ = 5.00 USD
ค่าบริการในการเชื่อมต่อ 2,500 ไคลเอ็นต์ x 1,500 นาที x 0.08 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีการเชื่อมต่อ = 0.30 USD
ค่าบริการ AppSync ทั้งสิ้น 10.00 USD + 0.21 USD + 5.00 USD + 0.30 USD = 15.51 USD

Free Tier

Free Tier เสนอระดับการใช้งานดังต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากที่คุณลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

  • การดำเนินการสืบค้นข้อมูลและการปรับเปลี่ยนข้อมูล 250,000 รายการ
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์ 250,000 รายการ
  • 600,000 นาทีการเชื่อมต่อ

การใช้งานเกินระดับดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่ประกาศไว้ AWS AppSync Free Tier จะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 12 เดือน


*การถ่ายโอนข้อมูลจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของ EC2

**การอัปเดตแบบเรียลไทม์จาก AWS AppSync ไปยังอุปกรณ์จะคิดราคาต่อเพย์โหลด 5kb ของข้อมูลที่ส่งไป ตัวอย่างเช่น เพย์โหลด 8 KB จะถูกวัดเป็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์สองรายการ

สำรวจทรัพยากรของ AWS AppSync เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
เปิดคอนโซล AWS AppSync
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา