ด้วย Load Balancer แบบ Application, Network และ Classic คุณจะจ่ายแค่ที่ใช้เท่านั้น ดูรายละเอียดจากคำถามที่พบบ่อย

Application Load Balancer

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงหรือเศษของชั่วโมงที่รัน Application Load Balancer อยู่และจำนวนหน่วยปริมาณของ Load Balancer (LCU) ที่ใช้ต่อชั่วโมง

Network Load Balancer

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงหรือเศษของชั่วโมงที่รัน Network Load Balancer อยู่และจำนวนหน่วยปริมาณของ Load Balancer (LCU) ที่ Network Load Balancer ใช้ต่อชั่วโมง

Classic Load Balancer

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงหรือเศษของชั่วโมงที่รัน Classic Load Balancer อยู่และสำหรับข้อมูลแต่ละ GB ที่ส่งผ่านโหลดบาลานเซอร์ของคุณ

 • ราคา Application Load Balancer ตามภูมิภาค AWS
 • ราคา Network Load Balancer แบ่งตามภูมิภาค AWS
 • ราคา Classic Load Balancer ตามภูมิภาค AWS
 • ราคา Application Load Balancer ตามภูมิภาค AWS
 • ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

  รายละเอียด LCU

  LCU จะวัดแง่มุมที่ Application Load Balancer ประมวลปริมาณการใช้งานของคุณ (เฉลี่ยต่อชั่วโมง) แง่มุมทั้งสี่ที่ใช้วัด ได้แก่

  • การเชื่อมต่อใหม่: จำนวนการเชื่อมต่อที่เริ่มขึ้นใหม่ต่อวินาที โดยทั่วไปแล้ว มีการส่งคำขอหลายคำขอต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่: จำนวนการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ต่อนาที
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล: จำนวนไบต์ที่ประมวลผลโดยโหลดบาลานเซอร์ในหน่วยกิกะไบต์ (GB) สำหรับคำขอและการตอบกลับ HTTP(S)
  • ค่าประเมินตามกฎ: เป็นผลคูณของจำนวนกฎที่โหลดบาลานเซอร์ประมวลผลกับอัตราคำขอ กฎ 10 ข้อแรกที่ได้รับการประมวลผลจะไม่มีค่าบริการ (ค่าประเมินตามกฎ = อัตราคำขอ * (จำนวนกฎที่ได้รับการประมวลผล - กฎ 10 ข้อแรกที่ไม่มีค่าบริการ)

  ระบบจะคิดค่าบริการเฉพาะแง่มุมที่มีการใช้งานสูงสุดเท่านั้น LCU จะประกอบด้วย

  • การเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที
  • 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับ EC2 instance, คอนเทนเนอร์ และที่อยู่ IP เป็นเป้าหมายและ 0.4 GB ต่อชั่วโมงสำหรับฟังก์ชัน Lambda เป็นเป้าหมาย
  • ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที

  ระบบจะใช้และเรียกเก็บ ค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 แยกต่างหาก
  หมายเหตุ 1: สำหรับตัวรับฟัง HTTPS การเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้ง/วินาทีสำหรับการประมวลผล LCU จะนำมาใช้ได้กับใบรับรอง RSA ที่มีขนาดคีย์ <=2K และใบรับรอง ECDSA ที่มีขนาดคีย์ <=256 สำหรับใบรับรองซึ่งมีขนาดคีย์ใหญ่กว่า โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคา หมายเหตุ 2: หากคุณกำหนดค่ากฎไว้ไม่เกิน 10 ข้อ ระบบจะไม่นับแง่มุมค่าประเมินตามกฎในการประมวลผล LCU


  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างราคา 1

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที ไคลเอ็นต์จะส่ง 5 คำขอต่อวินาทีโดยประมาณและจำนวนไบต์ทั้งหมดที่ประมวลผลสำหรับคำขอและการตอบกลับจะอยู่ที่ 300 KB ต่อวินาที คุณได้กำหนดค่ากฎ 60 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อนำทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในภูมิภาค US-East-1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที (เฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.04 LCU (การเชื่อมต่อ 1 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): LCU แต่ละหน่วยจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที หรือ 0.04 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU มีไบต์ประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากการเชื่อมต่อแต่ละครั้งของไคลเอ็นต์จะโอนย้ายข้อมูล 300 KB ต่อวินาที และแปลงเป็น 1.08 GB ต่อชั่วโมงหรือ 1.08 LCU (1.08 GB/1 GB)
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): เพื่อความง่ายในการคำนวณ จะถือว่ากฎที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดได้รับการประมวลผลสำหรับคำขอ LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที (เฉลี่ยทั้งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับ 5 คำขอ/วินาที กฎที่ได้รับการประมวลผลแล้ว 60 ข้อสำหรับแต่ละคำขอจะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎ 250 ค่าต่อวินาที (กฎที่ได้รับการประมวลแล้ว 60 กฎ - กฎไม่มีค่าบริการ 10 ข้อ) * 5 หรือ 0.25 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 250 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ LCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสี่แง่มุม ตัวอย่างเช่น ขนาดของจำนวนไบต์ที่ประมวลผล (1.08 LCU) จะมีค่ามากกว่าการเชื่อมต่อใหม่ (0.04 LCU) การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.04 LCU) และค่าประเมินตามกฎ (0.25 LCU) ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ 0.00864 USD ต่อชั่วโมง (1.08 LCU * 0.008 USD ต่อ LCU) หรือ 6.22 USD ต่อชั่วโมง (0.00864 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการทั้งหมดของ Application Load Balancer ก็จะเท่ากับ

  • 0.03114 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย LCU 0.00864 USD) หรือ
  • 22.42 USD ต่อเดือน (0.03114 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
  ตัวอย่างราคา 2

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณได้รับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นาน 3 นาที ไคลเอ็นต์จะส่งคำขอโดยเฉลี่ย 4 ครั้งต่อวินาทีต่อคำขอต่อการเชื่อมต่อ และประมวลผล 1,000 ไบต์ต่อการเชื่อมต่อ คุณได้กำหนดค่ากฎ 20 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อกำหนดเส้นทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้การเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 4 LCU (การเชื่อมต่อ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): LCU แต่ละหน่วยจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นาน 3 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่สูงสุด 18,000 ครั้งต่อนาที หรือ 6 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 18,000 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU รองรับ 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากแอปพลิเคชันของไคลเอ็นต์โอนย้ายข้อมูลโดยเฉลี่ย 1,000 ไบต์ต่อการเชื่อมต่อ ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 0.36 GB ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 LCU (0.36 GB/1 GB)
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับ 4 คำขอ/วินาทีต่อการเชื่อมต่อ ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 400 คำขอ/วินาทีในการเชื่อมต่อทุกครั้ง ด้วยกฎที่กำหนดค่าไว้ 20 ข้อ ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎสูงสุด 4,000 ค่าต่อวินาที (กฎที่กำหนดค่าไว้ 20 ข้อ – กฎที่ไม่คิดค่าบริการ 10 ข้อ)* 400 หรือ 4 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 4,000 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ LCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสี่แง่มุม ในตัวอย่างนี้ การเชื่อมต่อที่ใช้งาน (6 LCU) มากกว่าการเชื่อมต่อใหม่ (4 LCU) แบนด์วิดท์ (0.36 LCU) และค่าประเมินตามกฎ (4 LCU) ขั้นตอนนี้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.048 USD ต่อชั่วโมง (6 LCU * 0.008 USD) หรือ 34.56 USD ต่อเดือน (0.048 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงราคา 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการของ Application Load Balancer ก็จะเท่ากับ

  • 0.0705 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย LCU 0.048 USD) หรือ
  • 50.76 USD ต่อเดือน (0.048 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
  ตัวอย่างราคา 3: Application Load Balancer ที่มีเป้าหมาย Lambda เท่านั้น

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 200 มิลลิวินาที ไคลเอ็นต์จะส่งคำขอโดยเฉลี่ย 100 ครั้งต่อวินาที และจำนวนไบต์ที่ถูกประมวลผลสำหรับคำขอและการตอบกลับ Lambda คือ 14 KB ตลอดระยะเวลาที่มีการเชื่อมต่อ คุณได้กำหนดค่ากฎ 20 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อกำหนดเส้นทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในภูมิภาค US-East-1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่ 25 การเชื่อมต่อต่อวินาที (เฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 100 การเชื่อมต่อต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 4 LCU (100 การเชื่อมต่อต่อวินาที / 25 การเชื่อมต่อต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): แต่ละ LCU จะมีการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 การเชื่อมต่อต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 200 มิลลิวินาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100 ครั้งต่อนาที หรือ 0.03 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU รองรับ 0.4 GB ต่อชั่วโมงสำหรับปริมาณการใช้งาน Lambda เนื่องจากการเชื่อมต่อของไคลเอ็นต์แต่ละครั้งจะโอนย้ายข้อมูลโดยเฉลี่ย 14 KB โดยจะแปลงเป็น 5.04 GB ต่อชั่วโมง (จำนวนไบต์ที่ประมวลผล 14 KB ต่อคำขอ + การตอบกลับ *100 คำขอต่อวินาที*3,600 วินาที) หรือ 12.6 LCU (5.04 GB/0.4 GB) ต่อชั่วโมง
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): เพื่อความง่ายในการคำนวณ จะถือว่ากฎที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดได้รับการประมวลผลสำหรับคำขอ LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที (เฉลี่ยทั้งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับ 100 คำขอ/วินาที กฎที่ได้รับการประมวลผลแล้ว 20 ข้อสำหรับแต่ละคำขอจะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎสูงสุด 1,000 ค่าต่อวินาที (กฎที่ได้รับการประมวลแล้ว 20 กฎ - กฎไม่มีค่าบริการ 10 ข้อ) * 100 หรือ 1 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  ในกรณีนี้ ขนาดที่มีการใช้งาน LCU มากที่สุดคือขนาดจำนวนไบต์ที่ประมวลผลและดังนั้นเราจึงใช้การใช้ LCU สำหรับขนาดจำนวนไบต์ที่ประมวลผลในการคำนวณการเรียกเก็บค่าบริการของเรา ค่าบริการ LCU ต่อชั่วโมงคือ 0.1008 USD (12.6 LCU*0.008 ต่อ LCU) เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการทั้งหมดของ Application Load Balancer ก็จะเท่ากับ

  • 0.1233 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย LCU 0.1008 USD) หรือ
  • 88.78 USD ต่อเดือน (0.1233 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  100 คำขอต่อวินาทีแปลงเป็น 259.2 ล้าน (100*3600*24*30) คำขอต่อเดือน ขั้นตอนนี้แปลงเป็น 0.34 USD/ล้านคำขอ (88.78 USD/259.2)

  ตัวอย่างราคา 4: Application Load Balancer ที่มีเป้าหมาย Lambda และ EC2

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที ไคลเอ็นต์ส่งคำขอประมาณ 50 ครั้งต่อวินาที จำนวนไบต์สองทิศทางทั้งหมดที่โอนย้ายผ่านโหลดบาลานเซอร์สำหรับคำขอ/การตอบกลับคือ 10 KB โดยเฉลี่ยแล้ว 60% ของคำขอจะถูกดำเนินการโดยอินสแตนซ์ EC2 เป็นเป้าหมายและ 40% โดยฟังก์ชัน Lambda เป็นเป้าหมาย คุณได้กำหนดค่ากฎ 50 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อนำทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในภูมิภาค US-East-1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที (เฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.04 LCU (การเชื่อมต่อ 1 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): LCU แต่ละหน่วยจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที หรือ 0.04 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU มีไบต์ประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับเป้าหมาย EC2 เนื่องจากการเชื่อมต่อแต่ละครั้งของไคลเอ็นต์จะโอนย้ายข้อมูลโดยเฉลี่ย 300 KB สำหรับอินสแตนซ์ EC2 เป็นเป้าหมาย และแปลงเป็น 1.08 GB ต่อชั่วโมงหรือ 1.08 LCU (1.08 GB/1 GB) สำหรับเป้าหมาย EC2 แต่ละ LCU จะมอบจำนวนไบต์ที่ประมวลผล 0.4 GB สำหรับเป้าหมาย Lambda เนื่องจากการเชื่อมต่อแต่ละครั้งของไคลเอ็นต์จะโอนย้ายข้อมูล 200 KB สำหรับเป้าหมาย Lambda และแปลงเป็น 0.72 GB ต่อชั่วโมงหรือ 1.8 LCU (0.72 GB/ 0.4 GB) สำหรับเป้าหมาย Lambda การใช้ LCU ทั้งหมดสำหรับขนาดจำนวนไบต์ที่ประมวลผลทั่วทั้งเป้าหมาย EC2 และ Lambda คือ 2.88 LCU
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): เพื่อความง่ายในการคำนวณ จะถือว่ากฎที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดได้รับการประมวลผลสำหรับคำขอ LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที (เฉลี่ยทั้งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับ 50 คำขอ/วินาที กฎที่ได้รับการประมวลผลแล้ว 50 ข้อสำหรับแต่ละคำขอจะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎ 2,000 ค่าต่อวินาที (กฎที่ได้รับการประมวลแล้ว 50 กฎ - กฎไม่มีค่าบริการ 10 ข้อ) * 50 หรือ 2.00 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 2,000 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ LCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสี่แง่มุม ตัวอย่างเช่น การใช้ LCU สำหรับขนาดจำนวนไบต์ที่ประมวลผล (2.88 LCU) จะมีค่ามากกว่าการเชื่อมต่อใหม่ (0.04 LCU) การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.04 LCU) และค่าประเมินตามกฎ (2.00 LCU) ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ 0.0230 USD ต่อชั่วโมง (2.88 LCU * 0.008 USD ต่อ LCU) หรือ 16.56 USD ต่อเดือน (0.0230 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการทั้งหมดของ Application Load Balancer ก็จะเท่ากับ

  • 0.0455 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย LCU 0.0230 USD) หรือ
  • 32.76 USD ต่อเดือน (0.0455 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  โหลดบาลานเซอร์ได้รับ 20 คำขอต่อวินาทีสำหรับเป้าหมาย Lambda และแปลงเป็นประมาณ 51.8 ล้านคำขอต่อเดือน ค่าบริการการใช้ LCU รายเดือนของคุณสำหรับคำขอ Lambda คือ 10.37 USD (1.8 LCU/ชั่วโมง* 24 ชั่วโมง * 30 วัน* 0.008 USD ต่อค่าบริการ LCU) ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 0.20 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอเป็นค่าบริการการใช้ LCU สำหรับเป้าหมาย Lambda

 • ราคา Network Load Balancer แบ่งตามภูมิภาค AWS
 • ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

  รายละเอียด LCU ของ Network Load Balancer

  LCU จะวัดแง่มุมซึ่ง Network Load Balancer ประมวลปริมาณการใช้งานของคุณ (เฉลี่ยแล้วต่อชั่วโมง) แง่มุมทั้งสามที่วัดคือ

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่: จำนวนการเชื่อมต่อที่เริ่มขึ้นใหม่ต่อวินาที เทคโนโลยีมากมาย (HTTP, WebSocket และอื่นๆ) นำการเชื่อมต่อ TCP มาใช้ใหม่เพื่อความมีประสิทธิภาพ จำนวนการเชื่อมต่อใหม่มักน้อยกว่าจำนวนคำขอหรือข้อความของคุณ
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่หรือโฟลว์: จำนวนการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ต่อนาที
  • แบนด์วิดท์: จำนวนปริมาณการใช้งานที่โหลดบาลานเซอร์ประมวลผลเป็นหน่วย Mbps

  ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายจากหนึ่งในแง่มุมทั้งสามซึ่งมีการใช้งานสูงสุดในชั่วโมงนั้นๆ LCU สำหรับ Network Load Balancer (NLCU) ประกอบด้วย

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่ที่ไม่ใช่ SSL 800 ครั้งต่อวินาที
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้ง (สุ่มตัวอย่างต่อนาที)
  • 2.22 Mbps (ซึ่งแปลงเป็น 1 GB ต่อชั่วโมง)

  ระบบจะใช้และเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 แยกต่างหาก


  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างราคา 1

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณได้รับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นาน 2 นาทีและใช้แบนด์วิดท์ 300 KB เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของ Network Load Balancer โดยใช้ราคาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกา-ตะวันออก-1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 800 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.00125 NLCU (การเชื่อมต่อ 1 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 800 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ที่ใช้งานอยู่: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 100,000 ครั้งต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที หรือ 0.0012 NLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้งต่อนาที)
  • แบนด์วิดท์: แต่ละ NLCU จะมอบความเร็ว 2.22 Mbps เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วการเชื่อมต่อของไคลเอ็นต์แต่ละครั้งจะส่งข้อมูลประมาณ 300 KB ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 2.4 Mbps หรือ 1.08 NLCU (2.4 Mbps / 2.22 Mbps) ในการเชื่อมต่อทุกครั้ง

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ NLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมง ในตัวอย่างนี้ ขนาดของแบนด์วิดท์ (1.08 NLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.00125 NLCU) และการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.0012 NLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.00648 USD ต่อชั่วโมง (1.08 NLCU * 0.006 USD ต่อ NLCU) หรือ 4.67 USD ต่อเดือน (0.00648 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงราคา 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการ Network Load Balancer ทั้งหมดคือ

  • 0.0289 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.00648 USD) หรือ
  • 20.86 USD ต่อเดือน (0.0289 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
  ตัวอย่างราคา 2

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 1,000 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 3 นาทีและใช้แบนด์วิดท์ 1,000 ไบต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Network Load Balancer รายเดือนโดยใช้ราคาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกา-ตะวันออกดังนี้

  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ใหม่: NLCU แต่ละหน่วยจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อ 800 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้การเชื่อมต่อใหม่ 1,000 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 1.25 NLCU (การเชื่อมต่อ 1,000 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 800 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่: NLCU แต่ละหน่วยจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้งต่อนาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเรารับการเชื่อมต่อใหม่ 1,000 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นาน 3 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่สูงสุด 180,000 ครั้งต่อนาที หรือ 1.8 NLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 180,000 ครั้ง / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้ง)
  • แบนด์วิดท์: แต่ละ NLCU จะมอบความเร็ว 2.22 Mbps เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วแอปพลิเคชันบนมือถือของเราจะรับส่งด้วยแบนด์วิดท์ 1,000 ไบต์ สำหรับการเชื่อมต่อของไคลเอ็นต์แต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 8 Mbps หรือ 3.60 NLCU (8 Mbps / 2.22 Mbps) ในการเชื่อมต่อทุกครั้ง

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ NLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมง ในตัวอย่างนี้ แบนด์วิดท์ (3.6 NLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (1.25 NLCU) และการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (1.8 NLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.0216 USD ต่อชั่วโมง (3.6 NLCU * 0.006 USD) หรือ 15.55 USD ต่อเดือน (0.0216 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงราคา 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการ Network Load Balancer ทั้งหมดจะเป็นดังนี้

  • 0.0441 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.0216 USD) หรือ
  • 31.75 USD ต่อเดือน (0.044 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
 • ราคา Classic Load Balancer ตามภูมิภาค AWS
 • ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

  ระบบจะใช้และเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 แยกต่างหาก

  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างที่ 1

  เว็บไซต์ขนาดกลางที่รันอยู่บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 จำนวน 10 อินสแตนซ์ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) สามารถใช้โหลดบาลานเซอร์เดียวเพื่อสร้างสมดุลให้ปริมาณการใช้งานขาเข้า หากสุดท้ายแล้วโหลดบาลานเซอร์รับส่งข้อมูล 100 GB ตลอดระยะเวลา 30 วัน ค่าใช้จ่ายรายเดือนก็จะมีจำนวนเป็น 18 USD (หรือ 0.025 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมงต่อวัน x 30 วัน x 1 โหลดบาลานเซอร์) สำหรับชั่วโมงโหลดบาลานเซอร์และ 0.80 USD (หรือ 0.008 USD ต่อ GB x 100 GB) สำหรับข้อมูลที่ส่งผ่านโหลดบาลานเซอร์โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด 18.80 USD ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายเศษของชั่วโมงเป็นเต็มชั่วโมง ระบบจะใช้และเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 แยกต่างหาก

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

สำรวจคู่มือเริ่มต้นใช้งานและแหล่งข้อมูลวิดีโอ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้าง Console

เริ่มใช้งาน Elastic Load Balancing ใน AWS Console

ลงชื่อเข้าใช้