ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ Simple Monthly Calculator

ค่าบริการทั้งหมดจะถูกตรวจวัดรายวันและเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Free Usage Tier ของ AWS Amazon SWF มอบข้อเสนอในแต่ละเดือนให้แก่ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันดังต่อไปนี้

  • สามารถเริ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ได้ 1,000 รายการโดยไม่มีค่าบริการ
  • สามารถเริ่มงาน ตัวจับเวลา สัญญาณ และตัวทำเครื่องหมายรวมกันได้ 10,000 รายการโดยไม่มีค่าบริการ
  • สามารถใช้วันเวิร์กโฟลว์ได้ 30,000 วันโดยไม่มีค่าบริการ วันเวิร์กโฟลว์หมายถึงช่วงเวลา 24 ชั่วโมงที่เปิดหรือเก็บรักษาการดำเนินการใน Amazon SWF

สามารถใช้งาน Free Tier สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลได้ต่อ Free Usage Tier ของ AWS**

เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

สร้างบัญชีฟรี
หรือลงชื่อเข้าใช้ Console

AWS Free Tier ประกอบด้วย Micro Cache Node จำนวน 750 ชั่วโมงพร้อมด้วย Amazon ElastiCache

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »

เวิร์กโฟลว์คือชุดของงานที่ดำเนินการตามลำดับที่กำหนด (บางครั้งมีชุดโฟลว์หรือลูปที่มีเงื่อนไข) แต่ละครั้งที่ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ จะถือเป็นการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หนึ่งครั้ง คุณจะต้องเสียค่าบริการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เมื่อคุณเริ่มดำเนินการ (กล่าวคือ งานแรกจะพร้อมให้โฮสต์แอปพลิเคชันดำเนินการ) และในแต่ละช่วงเวลา 24 ชั่วโมงจนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้น การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ใน 24 ชั่วโมงแรกจะไม่มีค่าบริการ

เริ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์ที่เปิดและเก็บรักษา

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

จนกว่าจะเสร็จสิ้นการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ผู้ปฏิบัติงานหรือเครื่องไคลเอ็นต์ของคุณย่อมต้องดำเนินงานเพิ่มเติม, เพิ่ม “ตัวทำเครื่องหมาย” (รายการบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง), เริ่มตัวจับเวลา หรือรับสัญญาณ ซึ่งแต่ละสิ่งจะมีค่าบริการดังนี้:

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาการถ่ายโอนข้อมูลที่มีการใช้งานสูง โปรดติดต่อเรา

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

การถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” และ “ออก” หมายถึง การถ่ายโอนเข้าไปในและออกจาก Amazon SWF ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon SWF และบริการอื่นๆ ของ AWS (เช่น Amazon EC2 ที่อาจมีผู้ปฏิบัติงานและผู้ตัดสินใจ) ภายในภูมิภาคเดียวกันจะไม่ต้องเสียค่าบริการ (เช่น 0.00 USD ต่อ GB) การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon SWF และบริการอื่นๆ ของ AWS ในภูมิภาคอื่นจะมีการเก็บค่าบริการในอัตราการโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกับทั้งสองฝั่งที่ถ่ายโอน

*ช่วงทดลองฟรีจะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนและมีผลกับใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ โดยการใช้งานฟรีจะไม่สะสม

** ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Free Usage Tier ของ AWS ลูกค้า AWS จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 15 GB ในแต่ละเดือน โดยรวบรวมจากบริการทั้งหมดของ AWS เป็นเวลาหนึ่งปี

*** การถ่ายโอนข้อมูลออกจัดระดับชั้นยอดรวมการถ่ายโอนข้อมูลออกทั่วทั้ง Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon S3, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon DynamoDB, Amazon SWF, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway และ Amazon VPC

สำหรับการอธิบายราคา Amazon SWF ลองพิจารณาแอปพลิเคชันประมวลผลวิดีโอง่ายๆ ที่มีงานสามขั้นตอน คือ ดาวน์โหลดวิดีโอ เข้ารหัสวิดีโอ และเก็บวิดีโอที่เข้ารหัสไว้ใน Amazon S3 แอปพลิเคชันนี้ใช้เพื่อเข้ารหัสวิดีโอ 10,000 รายการ โดยที่แต่ละรายการมีการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตัดสินใจในแอปพลิเคชันนี้ใช้ Amazon EC2 ในภูมิภาคเดียวกับ Amazon SWF ทั้งหมด ค่าบริการที่เกิดจากการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 10,000 รายการสำหรับเวิร์กโฟลว์นี้ในแต่ละวันภายในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คือ 1.75 USD โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • 1.00 USD สำหรับการเริ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (10,000 x 0.0001 USD)
  • 0.75 USD สำหรับการเริ่มต้นงาน (0.000025 USD ต่องาน x 3 งานต่อการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หนึ่งรายการ x การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 10,000 รายการ)
  • สมมติว่าสามารถเข้ารหัสวิดีโอและอัปโหลดไปยัง S3 ได้ภายใน 24 ชั่วโมง ดังนั้นการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ยังคงดำเนินต่อ

สมมติว่าคุณยังต้องการให้ Amazon SWF เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เข้ารหัสไว้ 7 วันหลังจากเสร็จสิ้น ค่าบริการสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์คือ 0.35 USD (0.000005 USD ต่อวันต่อการดำเนินการหนึ่งรายการ x วันเวิร์กโฟลว์สำหรับการเก็บรักษา 7 วัน x การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 10,000 รายการ)

รวมค่าบริการสำหรับ Amazon SWF เพื่อประสานการเข้ารหัสและการอัปโหลดวิดีโอ 10,000 รายการ และรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อและขั้นตอนการประมวลผลไว้ 7 วัน คือ 2.10 USD (1.75 USD สำหรับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ + 0.35 USD สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลของการดำเนินการ)

AWS GovCloud คือภูมิภาค AWS ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลและผู้รับเหมาในสหรัฐอเมริกาสามารถย้ายปริมาณงานที่มีความสำคัญมากไปยังระบบคลาวด์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎของตน สำหรับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาค AWS GovCloud ใหม่ โปรดไปที่หน้าเว็บ AWS GovCloud