ระดับกลาง
ชั้นเรียน
ออนไลน์
3 วัน

การดำเนินงานบนระบบคลาวด์บน AWS

เรียนรู้วิธีกำหนดค่า ปรับใช้ รักษา และแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อม AWS ของคุณ

*หลักสูตรนี้เดิมชื่อการทำงานของระบบบน AWS

ห้องเรียนแบบดิจิทัล AWS

เข้าถึงแค็ตตาล็อกหลักสูตรการฝึกอบรมแบบชั้นเรียนได้อย่างไม่จำกัด รวมถึงหลักสูตรนี้ด้วยการสมัครใช้งาน AWS Skill Builder แบบรายปี พร้อมให้บริการโดยมีเนื้อหาและห้องปฏิบัติการเดียวกันกับตัวเลือกการฝึกอบรมแบบห้องเรียนแบบสด ในขณะที่มีความยืดหยุ่นในการฝึกอบรมแบบดิจิทัล คุณสามารถเลือกเวลา วิธี และสถานที่ที่จะเจาะลึกหัวข้อและโซลูชันแบบบูรณาการที่ครอบคลุมในหลักสูตรนี้ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนแบบดิจิทัล AWS 
Operations Icon

หลักสูตรนี้จะสอนผู้ดูแลระบบ ผู้ดำเนินการ และใครก็ตามที่มีการดำเนินการอยู่ทุกวันใน AWS Cloud ถึงวิธีติดตั้ง กำหนดค่า ดำเนินการอัตโนมัติ ตรวจสอบ รักษาความปลอดภัย บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาบริการ เครือข่าย และระบบบน AWS ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมแอปพลิเคชันทางธุรกิจ นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังครอบคลุมถึงคุณสมบัติเฉพาะ เครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันเหล่านี้อีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ระบุบริการของ AWS ที่รองรับในระยะต่างๆ ของ Operational Excellence ซึ่งเป็นเสาหลักของเฟรมเวิร์ก AWS Well-Architected
 • จัดการการเข้าถึงทรัพยากร AWS โดยใช้บัญชีและองค์กรของ AWS รวมถึง AWS Identity and Access Management (IAM)
 • ดูแลรักษาคลังข้อมูลของทรัพยากร AWS ที่ใช้งานอยู่โดยใช้บริการของ AWS เช่น AWS Systems Manager, AWS CloudTrail และ AWS Config
 • พัฒนากลยุทธ์การนำทรัพยากรไปใช้จริงโดยใช้แท็กข้อมูลเมตา, Amazon Machine Image (AMI) และ AWS Control Tower เพื่อปรับใช้และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม AWS Cloud
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้ที่เหมาะจะเข้าร่วมหลักสูตร

 • ผู้ดูแลระบบและผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานใน AWS Cloud
 • พนักงานไอทีที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการดำเนินงานบนระบบคลาวด์ของตน

ประสบการณ์ที่จำเป็นต้องมี

 • สำเร็จการฝึกอบรมแบบชั้นเรียน AWS Technical Essentials แล้ว
 • พื้นหลังในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการดูแลระบบ
 • ความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการที่บรรทัดคำสั่ง เช่น การเขียนสคริปต์เชลล์ในสภาพแวดล้อมของ Linux หรือ cmd/PowerShell ใน Windows
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายโปรโตคอล (TCP/IP และ HTTP)

ภาพรวมหลักสูตร

ระดับ: กลาง
ประเภท: ชั้นเรียน (แบบเสมือนหรือแบบเข้าร่วมเรียนด้วยตัวเอง)
ระยะเวลา: 3 วัน

ภาษาที่ให้บริการ

หลักสูตรที่นำโดยผู้สอนสดนี้ให้บริการในภาษาดังต่อไปนี้ บาฮาซาอินโดนีเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส (บราซิล) จีนตัวย่อ และสเปน (ลาตินอเมริกา) และจีนตัวเต็ม
 
เราปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำโดยอิงตามคำติชมของลูกค้าและการอัปเดตบริการของ AWS ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาของหลักสูตรจึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาษาในขณะที่เราแปลการอัปเดตเหล่านี้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหม

ดาวน์โหลดแผนหลักสูตรเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

ฝึกอบรมทีมของคุณด้วย AWS Jam

AWS Jam คือกิจกรรมเสริมที่มีความท้าทายจากการได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นเวลา 1 วัน ซึ่งจัดมาให้สอดคล้องกับหัวข้อและบริการของ AWS ตามหลักสูตรของชั้นเรียน

สนใจการฝึกอบรมแบบส่วนตัวให้กับทีมของคุณใช่ไหม

ทีมของคุณสามารถเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งนำไปใช้งานได้จริงร่วมกันได้ด้วยการฝึกอบรมแบบส่วนตัวของ AWS ที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ

กำลังคิดจะสอบใช่หรือไม่

ค้นหาข้อสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของคุณ

AWS Certified SysOps Administrator - ระดับ Associate

ข้อสอบ
130 นาที