กำหนดเวลาการสอบ

การสอบ AWS Certified SysOps Administrator – Associate มีไว้สำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์ 1-2 ปีในฐานะผู้ดูแลระบบในบทบาทฝ่ายปฏิบัติการระบบ


ซึ่งจะตรวจสอบความสามารถของผู้รับการสอบในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ปรับใช้ จัดการ และดำเนินงานระบบที่ปรับขนาดได้ ความพร้อมใช้งานได้สูง และทนทานต่อการทำงานล้มเหลวใน AWS
 • ใช้งานและควบคุมกระแสของข้อมูลไปยังและจาก AWS
 • เลือกบริการของ AWS ที่เหมาะสมตามข้อกำหนดด้านการประมวลผล ข้อมูล หรือความปลอดภัย
 • ระบุการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในเชิงการดำเนินงานของ AWS ที่เหมาะสม
 • ประเมินต้นทุนของการใช้งาน AWS และระบุกลไกในการควบคุมต้นทุนของการปฏิบัติงาน
 • โยกย้ายปริมาณงานในสถานที่ไปยัง AWS


ความรู้ใน AWS ที่แนะนำ:

 • ประสบการณ์ใช้งาน AWS จริงอย่างน้อย 1 ปี
 • ประสบการณ์ในการจัดการ/ปฏิบัติการระบบด้วย AWS
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ AWS ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสำหรับระบบคลาวด์
 • ประสบการณ์จริงในการใช้งาน AWS CLI และเครื่องมือ SDK/API
 • ความเข้าใจในเทคโนโลยีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ AWS
 • ความเข้าใจแนวคิดด้านการรักษาความปลอดภัยดโดยประสบการณ์จริงในการนำการควบคุมความปลอดภัยและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎไปใช้


ความรู้ด้านไอทีทั่วไปที่แนะนำ:

 • ประสบการณ์ 1-2 ปีในฐานะผู้ดูแลระบบในบทบาทฝ่ายปฏิบัติการระบบ
 • ความเข้าใจเทคโนโลยีการแสดงข้อมูล
 • การดูแลและตรวจสอบประสบการณ์ด้านระบบ
 • ความรู้เรื่องแนวคิดด้านเครือข่าย​ (เช่น DNS, TCP/IP และไฟร์วอลล์)
 • ความสามารถในการแปลข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรม

ภาพรวมการสอบ
:
 
 • คำถามแบบเลือกตอบและตอบได้หลายข้อ
 • 130 นาทีในการดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จ
 • มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
 • ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนการสอบเชิงปฏิบัติคือ 20 USD
 • ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนการสอบคือ 150 USD
 • ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น แนะนำให้ใช้ Systems Operations บน AWS
 • คลิกที่นี่เพื่อตรวจดูรายละเอียดอย่างครบถ้วนในส่วนแผนงานการสอบ
 • คลิกที่นี่เพื่อดูคำถามตัวอย่างสำหรับการสอบ
ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ
ดาวน์โหลดคำถามตัวอย่าง

คู่มือทรัพยากรสำหรับการจัดเตรียมการสอบ

ค้นหาทรัพยากรและข้อแนะนำเพื่อช่วยคุณจัดเตรียมสำหรับการรับรองของ AWS

คู่มือการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการสอบและช่วยแนะนำคุณเกี่ยวกับแบบฝึกหัดของสถานการณ์ที่คุณอาจพบเจอในฐานะ AWS Certified SysOps Administrator

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง