การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริง

AWS Builder Labs

เรียนรู้ทักษะระบบคลาวด์ในสภาพแวดล้อม AWS แบบสด

แล็บการเรียนรู้ด้วยตนเองของ AWS Skill Builder

AWS Skill Builder แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองช่วยให้คุณได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบคลาวด์ และลองปฏิบัติจริงในคอนโซลการจัดการของ AWS เรียนรู้ตามความสะดวกด้วยแล็บผู้รังสรรค์มากกว่า 200 แบบ ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดแบบโต้ตอบพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับระบบคลาวด์

แล็บผู้รังสรรค์ AWS มีให้ในแผนการสมัครใช้งานแบบบุคคลและแผนการสมัครใช้งานแบบทีมของ AWS Skill Builder

ค้นหาแล็บการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ของแล็บผู้รังสรรค์ AWS

เรียนรู้โซลูชันของ AWS ด้วยตนเอง แต่ละห้องแล็บจะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้คุณเลือกทักษะที่ต้องการพัฒนา

ทดลองในสภาพแวดล้อม Sandbox โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเจอกับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง

สามารถใช้งาน AWS Builder Labs ได้ตามความต้องการใน AWS Skill Builder ด้วยการสมัครใช้งานแบบบุคคลหรือแบบทีม เรียนรู้ด้วยตนเองจากที่ไหนเมื่อไรก็ได้

แล็บเด่นใน AWS Skill Builder

เสริมสร้างในแบบของคุณ

แล็บผู้รังสรรค์ AWS แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองรวมอยู่ในแผนการสมัครใช้งานแบบบุคคลและแผนการสมัครใช้งานแบบทีมของ AWS Skill Builder

หรือเสริมสร้างทักษะโดยมีผู้สอนช่วยเหลือในการฝึกแบบชั้นเรียนของ AWS

ภาพพื้นหลัง