ใน AWS Transit Gateway คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนการเชื่อมต่อที่คุณทำกับ Transit Gateway ต่อชั่วโมงและปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ไหลผ่าน AWS Transit Gateway คุณสามารถสร้าง Transit Gateway เพื่อเชื่อมต่อกับ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Direct Connect, VPN และอุปกรณ์ได้หลายรายการ และ Transit Gateway ดังกล่าวสามารถทำงานข้ามบัญชีได้ เจ้าของบัญชี VPC จะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงสำหรับทุกชั่วโมงที่ Amazon VPC แนบกับ AWS Transit Gateway

สำหรับสิ่งที่แนบกับ AWS VPN เจ้าของ Transit Gateway จะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมง สำหรับสิ่งที่แนบกับ AWS Direct Connect เจ้าของ Direct Connect Gateway จะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมง สำหรับสิ่งที่แนบกับ Transit Gateway Connect (SD-WAN appliances) เจ้าของ Transit Gateway จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมง สำหรับสิ่งที่แนบในระดับเดียวกัน เจ้าของ Transit Gateway แต่ละรายจะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงสำหรับสิ่งที่แนบในระดับเดียวกันกับ Transit Gateway อื่น

การเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงจะเริ่มเมื่อเจ้าของ Transit Gateway ยอมรับ VPC ของคุณและจะหยุดเมื่อมีการลบสิ่งที่แนบ VPC Transit Gateway แต่ละส่วนที่ใช้ไปจะเรียกเก็บค่าบริการเต็มชั่วโมง ในทำนองเดียวกัน สิ่งที่แนบกับ VPN จะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมง

ราคาการเชื่อมต่อ AWS Site-to-Site VPN ยังคงมีผลเพิ่มเติมจากราคาสิ่งที่แนบกับ VPN ของ AWS Transit Gateway โปรดดูหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับราคา AWS Site-to-Site VPN

มีค่าบริการในการประมวลผลข้อมูลสำหรับแต่ละกิกะไบต์ที่ส่งจาก VPC, Direct Connect หรือ VPN ไปยัง AWS Transit Gateway (1 กิกะไบต์ = 1,024 เมกะไบต์) ไม่มีค่าบริการในการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Transit Gateway Connect นอกเหนือจากที่ใช้กับไฟล์แนบ VPC หรือ Direct Connect ที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกัน ไม่มีค่าบริการในการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ไฟล์แนบ IP VPN ส่วนตัว นอกเหนือจากที่ใช้กับไฟล์แนบ Direct Connect ที่เกี่ยวข้อง มีการคิดค่าใช้จ่ายในการประมวลผลข้อมูลสำหรับแต่ละกิกะไบต์ที่ได้รับจากตัวรับอินสแตนซ์แต่ละตัว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประมวลผลข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ส่งมาจากสิ่งที่แนบในระดับเดียวกันที่ส่งต่อไปยัง Transit Gateway ข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านสิ่งที่แนบในระดับเดียวกันจะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างรีเจี้ยนแบบมาตรฐานตามที่อธิบายไว้ในหน้าราคาของ EC2 ตามความต้องการ

ตัวอย่างราคา

คุณสร้าง AWS Transit Gateway ในสหรัฐอเมริกาตะวันออก (โอไฮโอ) และแนบ Amazon VPC คุณสร้างเส้นทางเพื่อส่งการรับส่งข้อมูลไปยัง VPC อื่นผ่านทาง Transit Gateway ข้อมูล 1 GB ถูกส่งจากอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ใน VPC นั้นไปยัง VPC อื่น

ค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงของ AWS Transit Gateway: คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ AWS Transit Gateway ของคุณเป็นรายชั่วโมง สำหรับภูมิภาคนี้ อัตราคือ 0.1 USD ต่อชั่วโมง (0.05 USD ต่อสิ่งที่แนบ VPC) เมื่อมีการแชร์ Transit Gateway ข้ามบัญชี AWS ที่แตกต่างกัน ค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บจากเจ้าของบัญชีของ VPC ที่แนบกับ Transit Gateway

ค่าธรรมเนียมการประมวลผลข้อมูล Transit Gateway: ข้อมูล 1 GB ถูกส่งจาก EC2 instance ใน VPC ที่แนบกับ Transit Gateway การประมวลผลข้อมูลของ Transit Gateway จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.02 USD การประมวลผลข้อมูลจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจากเจ้าของ VPC ที่ส่งการรับส่งข้อมูลไปยัง Transit Gateway

ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลข้อมูลของ Transit Gateway ข้ามสิ่งที่แนบในระดับเดียวกัน: 1 GB ถูกส่งจาก EC2 instance #1 ใน VPC ที่แนบกับ Transit Gateway #1 (เขตเวอร์จิเนียเหนือ) ข้ามสิ่งที่แนบในระดับเดียวกันไปยัง Transit Gateway #2 (เขตโอเรกอน) จะเข้าถึง EC2 instance #2 ภายใน VPC ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ 0.04 USD ค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับการประมวลผลข้อมูลของ Transit Gateway บน Transit Gateway #1 ในอัตรา 0.02 USD และค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างรีเจี้ยนขาออกในอัตรา 0.02 USD ที่ Transit Gateway #2 จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประมวลผลข้อมูล เนื่องจากไม่ได้ใช้กับข้อมูลที่ส่งมาจากสิ่งที่แนบในระดับเดียวกันที่ส่งต่อไปยัง Transit Gateway เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเขตขาเข้า จึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับฝั่ง Transit Gateway #2 (รีเจี้ยนโอเรกอน)

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ AWS Transit Gateway
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ AWS Transit Gateway

อ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AWS Transit Gateway

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS Transit Gateway ใน AWS Management Console

เริ่มต้นใช้งาน