การประมวลผล Edge คืออะไร

การประมวลผล Edge เป็นกระบวนการทำให้ความสามารถการเก็บข้อมูลและการประมวลผลมาใกล้เคียงอุปกรณ์ที่สร้างข้อมูลนั้นและผู้ใช้ที่บริโภค ตามปกติ แอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลจากอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น เซ็นเซอร์และสมาร์ทโฟนไปยังศูนย์ข้อมูลส่วนกลางเพื่อประมวลผล อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนและขนาดของข้อมูลที่ไม่เคยเจอมาก่อนนั้นเหนือกว่าความสามารถของเครือข่าย ระบบประมวลผล Edge ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ลดความต้องการแบนด์วิดท์ และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่เร็วขึ้นอย่างมาก โดยการเปลี่ยนความสามารถในการประมวลผลให้ใกล้กับผู้ใช้และอุปกรณ์มากขึ้น 

ทำไมการประมวลผล Edge จึงมีความสำคัญ

การประมวลผล Edge เป็นที่นิยมเพราะช่วยให้องค์กรเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มากกว่าที่เคย องค์กรต้องการการเข้่าถึงข้อมูลแบบทันทีเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในด้านประสิทธิภาพการดำเนินการและการทำงานของธุรกิจ เมื่อใช้งานอย่างเหมาะสม การประมวลผล Edge มีประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนาองค์กรด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน กระบวนการอัตโนมัติ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้

ต่อไปนี้คือประโยชน์ของการประมวลผล Edge

ลดเวลาแฝง/เพิ่มความเร็ว

ในหลายๆ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีต้องการการส่งข้อมูลแบบทันที ตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนของหุ่นยนต์เครื่องจักรในโรงงาน หากเหตุการณ์ในการผลิตทำให้หุ่นยนต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย หุ่นยนต์ต้องได้รับข้อมูลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อปิดการทำงาน

ปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล

ด้วยการประมวลผล Edge ข้อมูลส่วนใหญ่จะประมวลผลและจัดเก็บในระบบ ข้อมูลใดๆ ที่ต้องส่งกลับไปที่ศูนย์ข้อมูลจะสามารถเข้ารหัสได้ก่อนการส่ง นอกจากนี้องค์กรยังใช้การประมวลผล Edge เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นอิสระของข้อมูล เช่น ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) โดยการเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวไว้ใกล้กับแหล่งข้อมูล

 

เพิ่มประสิทธิภาพ

องค์กรปรับปรุงการทำงานและประสิทธิภาพของพนักงานโดยการตอบสนองต่อข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น องค์กรสามารถปรับปรุงพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน หรืออุปกรณ์ที่กำลังใช้งานได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูล การประมวลผล Edge สามารถใช้งานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเครื่องมือแมชชีนเลิร์นนิงได้ เพื่อรับระบบธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้พนักงานและองค์กรทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากระยะไกล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเชื่อมต่อและแบนด์วิดท์ที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย การสร้างความสามารถในการประมวลผลและพื้นที่เก็บข้อมูลที่ขอบของเครือข่ายช่วยให้องค์กรเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลจากบ่อน้ำมัน แหล่งอุตสาหกรรม และเรือสินค้านอกประเทศที่อยู่ห่างไกลได้ 

ลดค่าใช้จ่าย

การส่งข้อมูลจำนวนมากจากต้นทางไปยังศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมีราคาสูงเพราะต้องใช้แบนด์วิดท์เพิ่มขึ้น แบบจำลองการประมวลผล Edge ช่วยให้คุณลดจำนวนข้อมูลที่จะส่งจากเว็บไซต์ไปยังศูนย์ข้อมูลได้ เพราะผู้ใช้ปลายทางจะใช้เพียงข้อมูลสำคัญเท่านั้น ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณส่งและประมวลผลข้อมูลมากเพียงใด ซึ่งอาจช่วยประหยัดค่าดำเนินการได้มาก 

ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

การประมวลผล Edge มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ระยะไกลที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตน้อย การติดตั้งสภาพแวดล้อมการประมวลผล Edge องค์กรต้องทำให้มั่นใจว่าการดำเนินการจะประมวลผล วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสของความลำบากจากช่วงเวลาหยุดทำงานที่เกิดจากการหยุดชะงักของเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อ

อุตสาหกรรมใดใช้การประมวลผล Edge

การส่งข้อมูลความเร็วสูงและมีเวลาแฝงต่ำรวมกับความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์ Edge ที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีการใช้งานการประมวลผล Edge ในทุกอุตสาหกรรม ตัวอย่างบางส่วนเช่น

การผลิต

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เช่น เซ็นเซอร์และเกตเวย์ทำให้ระบบการประมวลผล Edge เป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ผลิตใช้โซลูชันการประมวลผล Edge เพื่อใช้งานระบบอัตโนมัติ การเก็บข้อมูลในองค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และช่วยให้มีการสื่อสารระหว่างเครื่องต่อเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผล Edge ในการผลิต >>

ยานยนต์อัตโนมัติ

ยานยนต์อัตโนมัติอย่างรถยนต์ไร้คนขับติดตั้งเซ็นเซอร์ IoT มากมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากในทุกๆ วินาที ซึ่งต้องมีการประมวลผลแบบเรียลไทม์เพื่อการตอบสนองทันทีและไม่สามารถพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลในการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีได้

นอกจากนี้ ยานยนต์อัตโนมัติยังตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมีการสื่อสารกันก่อน ซึ่งมากกว่าการส่งข้อมูลสภาพอากาศ การจราจร อุบัติเหตุ หรือทางเลี่ยงไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล การประมวลผล Edge เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและความสามารถในการประเมินสภาพถนนได้อย่างแม่นยำ

พลังงาน

บริษัทพลังงานใช้การประมวลผล Edge เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน แหล่งแก๊ส กังหันลม และโซลาร์ฟาร์ม ผู้ควบคุมอุปกรณ์ขุดเจาะจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ Edge เพื่อตรวจหาอันตราย จากนั้นจะปรับและตรวจสอบไปป์ไลน์ให้เหมาะสม การประมวลผล Edge ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ช่วยให้พนักงานปลอดภัย และคาดการณ์ว่าควรมีการบำรุงรักษาเมื่อใด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผล Edge ในด้านพลังงาน >>

การดูแลสุขภาพ

อุปกรณ์ Edge ติดตามอาการของผู้ป่วยวิกฤติ เช่น อุณหภูมิร่างกายและระดับน้ำตาลในเลือด การประมวลผล Edge ช่วยให้หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยได้ภายใน และปรับปรุงการป้องกันความเป็นส่วนตัว การอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ยังลดปริมาณการส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางและลดความเสี่ยงของข้อมูลสูญหาย 

การประมวลผล Edge ทำงานอย่างไร

การประมวลผล Edge ทำงานโดยการนำการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ใกล้ข้อมูลผู้ผลิตและผู้บริโภค การนำ Edge ไปใช้จริงแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี แต่สามารถจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้สองกลุ่ม

การใช้งานขั้นต้น

การใช้งานขั้นต้นให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์อัจฉริยะและอุปกรณ์อื่นๆ จากนั้นจึงส่งไปยังศูนย์ข้อมูลเพื่อประมวลผลต่อไป การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็นสามประเภทหลักๆ ดังนี้

  • ข้อมูลซ้ำซ้อนหรือไม่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลอุณหภูมิห้องที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดทุกๆ 5 นาที
  • ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระยะยาว เช่น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในช่วงไม่กี่ชั่วโมง
  • ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระยะสั้น เช่น ค่าอุณหภูมิห้องต่ำที่จะต้องเปิดเครื่องทำความร้อน

การประมวลผล Edge ในกรณีการใช้งานขั้นต้นจะเน้นที่การแยกแยะระหว่างแหล่งที่มาของข้อมูลสามประเภท และจะส่งเฉพาะข้อมูลสำคัญไปยังศูนย์ข้อมูล  กลยุทธ์แบบ Edge อาจรวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้

ศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรท้องถิ่น

บริษัทจะวางพื้นที่จัดเก็บและอุปกรณ์ edge อื่นๆ ไว้ใกล้กับแหล่งที่มาของข้อมูล ตัวอย่างเช่น บริษัทพลังงานอาจติดตั้งแร็กเซิร์ฟเวอร์และ LAN ระยะไกลไว้ภายในกังหันลมเพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่สร้างขึ้น

ความสามารถการประมวลผลในอุปกรณ์ Internet of Things (IoT)

บริษัทใช้เซ็นเซอร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลที่เพียงพอเพื่อประมวลผลข้อมูลโดยใช้กฎการกรองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการส่งข้อมูล

เซิร์ฟเวอร์ Edge ตามภูมิภาค

บริษัทใช้บริการระบบคลาวด์เพื่อประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายตัวที่แตกต่างกันภายในภูมิภาคเดียว ผู้ให้บริการระบบคลาวด์สามารถปรับเปลี่ยนบริการระบบคลาวด์เพื่อให้มีการประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ Edge ท้องถิ่นตามภูมิภาคที่กำหนดไว้ของบริษัท 

การใช้งานขั้นปลาย

การใช้งานขั้นปลายให้ความสำคัญกับการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ปลายทาง ตัวอย่างเช่น การสตรีมวิดีโอสดในสื่อและความบันเทิง เกมออนไลน์ หรือฟีดวิดีโอเสมือน การประมวลผล Edge สำหรับใช้กรณีการใช้งานขั้นปลายในการลดเวลาแฝงของเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการประมวลผล Edge ขั้นปลาย

การแคช

บริษัทติดตั้ง Content Delivery Network (CDN) ที่สามารถแคชเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์ Edge ที่ใกล้กับผู้ใช้มากกว่าตามภูมิศาสตร์ ซึ่งทำให้ไปถึงคอมพิวเตอร์ได้เร็วกว่า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CDN >>

บริการระบบคลาวด์ Edge

คุณสามารถใช้บริการการประมวลผลบนคลาวด์ลเพื่อใช้งานส่วนที่อ่อนไหวต่อเวลาแฝงในการใช้งานท้องถิ่นไปจนถึงตำแหน่งข้อมูลและแหล่งข้อมูลในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เจาะจง

การประมวลผล Edge บนมือถือ

บริษัทใช้โครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผล Edge บนมือถือ เช่น เครือข่าย 5G และบริการการประมวลผลบนคลาวด์ในมือถือที่ใช้ 5G เพื่อพัฒนา ใช้งาน และปรับการใช้งานเวลาแฝงที่ต่ำมาก

ข้อแตกต่างระหว่างการประมวลผล Edge และ การประมวลผลบนคลาวด์คืออะไร

การประมวลผล Edge เรียกใช้เวิร์กโหลดที่บริเวณขอบซึ่งใกล้กับอุปกรณ์และผู้ใช้ปลายทาง ในทางกลับกัน การประมวลผลบนคลาวด์เป็นคำกว้างๆ ที่รวมถึงการเรียกใช้เวิร์กโหลดทั้งหมดในศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการคลาวด์

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์มีการให้บริการการประมวลผล Edge ด้วย ตัวอย่างเช่น บริการ AWS Edge จะส่งการประมวลผล การวิเคราะห์ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ใกล้กับตำแหน่งข้อมูลของคุณ ทำให้คุณสามารถใช้งาน API และเครื่องมือได้กับพื้นที่นอกศูนย์ข้อมูล AWS

กรณีการใช้งานการประมวลผล Edge ของ AWS มีอะไรบ้าง

องค์กรจำนวนมากใช้เครืองมือการประมวลผล Edge ของ AWS ตัวอย่างที่โดดเด่นสามตัวอย่าง มีดังนี้

Volkswagen Group

Volkswagen หนึ่งในกลุ่มบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกใช้บริการ AWS IoT แมชชีนเลิร์นนิง และการประมวลผล Edge เพื่อใช้งาน Industrial Cloud ของตัวเอง โดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากโรงงานการผลิตกว่า 120 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเวลาให้บริการภายในโรงงาน เพื่อปรับปรุงความหยืดหยุ่นในการผลิต และเพื่อกระตุ้นมาตรฐานคุณภาพยานยนต์ ดูว่า Volkswagen ใช้งาน AWS อย่างไร >>

Hulu

แพลทฟอร์มสตรีมมิง Hulu ใช้บริการเครือข่าย Edge ของ AWS เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะเพลิดเพลินกับเนื้อหาหลักและประสบการณ์ของผู้ใช้ แม้ในช่วงเวลาที่มีการเข้าชมของผู้ใช้สูง Hulu ใช้บริการของ AWS เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานสามารถปรับขนาดได้ มีความคล่องตัว และคุ้มค่า ดูว่า Hulu ใช้งาน AWS อย่างไร >>

Riot Games 

Riot Games พัฒนา เผยแพร่ และสนับสนุนเกมที่เน้นผู้เล่นมากที่สุดในโลก รวมถึงLeague of Legends หนึ่งในเกมคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลก จากการเปิดตัวทั่วโลกในปี 2020 ของ VALORANT ซึ่งเป็นเกมยิงปืนเชิงกลยุทธ์แบบทีม ทำให้ Riot ต้องการลด “ความได้เปรียบของผู้เล่น” ที่เกิดจากเวลาแฝงและเพื่อความสมบูรณ์ในการแข่งขัน Riot ใช้ AWS Outposts เพื่อปรับใช้งานเซิร์ฟเวอร์เกมอย่างรวดเร็วและลดเวลาแฝงลง 10 ถึง 20 มิลลิวินาที เพื่อลดความได้เปรียบของผู้เล่นและสร้างระดับการเล่นสำหรับผู้เล่นทุกคน ดูว่า Riot Games ใช้งาน AWS อย่างไร >>

AWS สามารถช่วยคุณได้อย่างไรเกี่ยวกับข้อกำหนดการประมวลผล Edge

AWS สำหรับ Edge นำพาระบบคลาวด์ที่มีความสามารถและปลอดภัยที่สุดในโลกให้เข้าใกล้ตำแหน่งข้อมูลและผู้ใช้ของคุณยิ่งขึ้น AWS เป็นผู้ให้บริการเพียงหนึ่งเดียวที่ขยายโครงสร้างพื้นฐาน บริการ API และเครื่องมือในระบบคลาวด์ในฐานะบริการที่มีการบริหารจัดการอย่างเต็มที่ไปยังศูนย์ข้อมูลในองค์กร พื้นที่ทำงานร่วมกัน หรือสถานที่ Edge อย่างแท้จริง

โดยการใช้ความได้เปรียบจากการใช้งานฮาร์ดแวร์ที่มีการจัดการในสถานที่นอกศูนย์ข้อมูลของ AWS เพื่อขยายความสามารถการประมวลผล Edge ที่ปลอดภัยไปยังพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ เครือข่าย 5G สถานที่ในองค์กร และสถานที่ที่ไม่เชื่อมต่อหรือห่างไกล คุณสามารถใช้งานความสามารถที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งาน Edge ที่เจาะจงได้ และเลือกจากบริการของอุปกรณ์แบบผสมผสานกว่า 200 บริการ เพื่อใช้งาน Edge กับอุปกรณ์มากมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่ AWS ช่วยในการประมวลผล Edge

  • AWS Outposts ขยายโครงสร้างพื้นฐานและบริการ AWS ของคุณไปทุกที่อย่างแท้จริง และให้คุณเพลิดเพิลนกับประสบการณ์แบบไฮบริดที่สม่ำเสมอ
  • AWS Storage Gateway มอบการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์แบบแทบไม่จำกัดในองค์กรของคุณ
  • อุปกรณ์ AWS Snow Family เรียกใช้การดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดและไม่ใช่ศูนย์ข้อมูล และในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สม่ำเสมอ
  • Amazon SageMaker Edge Manager ปรับให้เหมาะสม รักษาความปลอดภัย ติดตาม และรักษาแบบจำลองแมชชีนเลิร์นนิงบนกลุ่มอินสแตนซ์ของอุปกรณ์ Edge

เริ่มต้นใช้งานการประมวลผล Edge บน AWS โดยสร้างบัญชีฟรีวันนี้!

ขั้นตอนถัดไปในการประมวลผล AWS Edge

ดูแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการประมวลผล 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้