RTT ในระบบเครือข่ายคืออะไร

เวลารับส่งข้อมูล (RTT) ในระบบเครือข่ายเป็นเวลาที่ใช้เพื่อรับการตอบกลับหลังจากที่คุณเริ่มต้นการร้องขอเครือข่าย เมื่อคุณดำเนินการโต้ตอบกับแอปพลิเคชัน เช่น เมื่อคุณคลิกปุ่ม แอปพลิเคชันจะส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางไกล จากนั้น ระบบจะได้รับการตอบกลับข้อมูลและแสดงข้อมูลให้กับคุณ RTT คือเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการร้องขอการเดินทางผ่านเครือข่ายและการตอบกลับต่อการเดินทางกลับ โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถวัด RTT เป็นหน่วยมิลลิวินาที RTT ที่ต่ำจะทำให้ประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น ทำให้แอปพลิเคชันตอบสนองได้ดีขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง RTT กับความล่าช้าของเครือข่ายคืออะไร

เวลาเครือข่ายแฝงคือความล่าช้าในเครือข่ายการสื่อสาร แสดงเวลาที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามเครือข่าย เครือข่ายที่มีการหน่วงเวลาหรือล่าช้ามากจะมีเวลาแฝงสูง ในขณะที่เครือข่ายที่มีเวลาตอบสนองที่รวดเร็วจะมีเวลาแฝงต่ำ คำว่าเวลาแฝงของเครือข่ายมักจะหมายถึงปัจจัยหลายประการที่ทำให้การสื่อสารล่าช้าผ่านเครือข่ายนั้นๆ และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย

คุณวัดเวลาแฝงของเครือข่ายโดยใช้เมตริกเวลารับส่งข้อมูล (RTT) เช่นเดียวกับเมตริกเวลาที่เป็นนาที RTT เป็นเมตริกเฉพาะสำหรับความล่าช้าของเครือข่าย

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเวลาแฝงของเครือข่าย »

สามารถวัด RTT ได้อย่างไร

คุณสามารถวัดเวลารับส่งข้อมูล (RTT) โดยใช้เครื่องมือการวินิจฉัยเครือข่ายต่างๆ เช่น Ping หรือ Traceroute เครื่องมือดังกล่าวจะส่งแพ็คเก็ตคำขอเอคโค่ Internet Control Message Protocol (ICMP) ไปยังปลายทางที่ต้องการ แล้วจะรายงานระยะเวลาที่แพ็คเก็ตข้อมูล ICMP ใช้ไปถึงปลายทาง

คุณสามารถวัด RTT โดยใช้คำสั่ง Ping ดังต่อไปนี้:

  1. เปิดพรอมต์คำสั่งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. พิมพ์ Ping ตามด้วยที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ของปลายทางที่คุณต้องการทดสอบ
  3. กด Enter

การทดสอบ Ping จะส่งแพ็กเก็ตข้อมูลไปยังปลายทางและรายงาน RTT ของแต่ละปลายทาง โปรดทราบว่า RTT ที่วัดได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพเครือข่ายและเครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในการวัด นี่คือเหตุผลว่าทำไมการประมาณเวลารับส่งข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ยาก

เวลารับส่งข้อมูลที่ดีหรือเหมาะสมที่สุดคืออะไร

เวลารับส่งข้อมูลที่ดี (RTT) ควรต่ำกว่า 100 มิลลิวินาทีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด RTT 100 - 200 มิลลิวินาทีหมายถึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ แต่ผู้ใช้ของคุณยังคงสามารถใช้บริการได้ RTT ตั้งแต่ 200 มิลลิวินาทีขึ้นไปหมายถึงประสิทธิภาพการทำงานลดลง และผู้ใช้ของคุณอาจต้องรอคอยนานหรือใช้เวลาในการโหลดหน้าเว็บ RTT มากกว่า 375 มิลลิวินาทีโดยทั่วไปส่งผลให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ

สิ่งใดที่ส่งผลต่อเวลารับส่งข้อมูล

ปัจจัยหลายอย่างมีอิทธิพลต่อเวลารับส่งข้อมูล (RTT) รวมทั้งต่อไปนี้

ระยะทาง

ระยะทางทางกายภาพมีผลต่อ RTT เพราะยิ่งโฮสต์ที่อยู่ไกลออกไปจะมาจากต้นทางเท่าไร ก็จะใช้เวลาในการตอบกลับนานขึ้น ดังนั้น วิธีหนึ่งในการลด RTT ก็คือการย้ายตำแหน่งข้อมูลการสื่อสารทั้งสองเข้าใกล้กัน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Content Delivery Network (CDN) สำหรับการส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้มากขึ้น

สื่อส่งสาร

ความเร็วในการเชื่อมต่อได้รับผลกระทบจากสื่อกลางการส่งสัญญาณ ยกตัวอย่างเช่น สายใยแก้วนำแสงโดยทั่วไปจะส่งข้อมูลได้เร็วกว่าสายทองแดง ในขณะที่การเชื่อมต่อด้วยความถี่แบบไร้สายจะทำงานแตกต่างจากการสื่อสารผ่านดาวเทียม

จำนวนเครือข่ายเปลี่ยนผ่าน

โหนดเครือข่ายเป็นจุดเครือข่ายของการเชื่อมต่อ เช่นเซิร์ฟเวอร์หรือเราเตอร์ที่สามารถส่งรับหรือส่งต่อแพ็กเก็ตข้อมูล คำว่า Network Hop หมายถึงกระบวนการของแพ็กเก็ตข้อมูลที่ย้ายจากโหนดเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกที่ในระหว่างที่เดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง

เมื่อจำนวน Network Hop เพิ่มขึ้น RTT ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทุกโหนดต้องใช้เวลาในการประมวลผลแพ็กเก็ตก่อนที่จะส่งต่อ ทำให้ล่าช้ามากขึ้น

ความแออัดของเครือข่าย

RTT เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการจราจรสูง เมื่อเครือข่ายโอเวอร์โหลด จำนวนโหนดบนเครือข่ายจะมากขึ้น ซึ่งทำให้การรับส่งข้อมูลช้า และคำขอของผู้ใช้จะล่าช้า นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่ความล่าช้ากว่าเดิม ส่งผลต่อความเร็วในการสื่อสารระหว่างโหนดและทำให้เวลารับส่งข้อมูลนานขึ้น

เวลาตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์

เวลาตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ RTT เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอ ก็จะมีการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลหรือ API ภายนอกในการประมวลผลคำขอ คำขอที่มากเกินไปทำให้เกิดความล่าช้า และอาจทำให้เกิดการสร้างคิวรอดำเนินงานคำขอในระหว่างที่ดำเนินงานกับคำขอแรก

เครือข่ายเฉพาะที่ (LAN)

เครือข่ายขององค์กรมักจะเป็นเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) ที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ข้อมูลจะเดินทางจาก LAN ของคุณไปยังเครือข่ายภายนอกและกลับมา การรับส่งข้อมูลภายในบนเครือข่ายขององค์กรของคุณอาจทำให้เกิดคอขวด แม้ว่าเครือข่ายภายนอกมีทรัพยากรเพียงพอและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น ถ้าพนักงานหลายคนในสำนักงานดูวิดีโอสตรีมมิ่งพร้อมกัน ก็สามารถส่งผลกระทบต่อ RTT ในการใช้งานอื่นๆ ได้เช่นกัน

คุณจะลดเวลารับส่งข้อมูลได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ Content Delivery Network (CDN) เพื่อลดเวลารับส่งข้อมูล (RTT) ได้ CDN เป็นเซิร์ฟเวอร์จัดวางไว้อย่างมีกลยุทธ์ ที่แคชเนื้อหาและมีความพร้อมใช้งานสูงโดยการอยู่ใกล้กับผู้ใช้

CDN จะลด RTT ด้วยแคช การกระจายโหลด และความสามารถในการปรับขนาด

อ่านเกี่ยวกับ CDN »

การเขียนแคช

การแคชคือกระบวนการจัดเก็บสำเนาของข้อมูลเดียวกันหลายๆ ชุด เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น แคช CDN มักเข้าถึงเนื้อหาที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้ปลายทาง

เมื่อผู้ใช้ที่อยู่ไกลออกไปตามหลักภูมิศาสตร์สร้างคำขอสำหรับเนื้อหาเป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์จะส่งการตอบกลับให้กับผู้ใช้ระยะไกลและส่งสำเนาการตอบกลับไปยัง CDN ครั้งต่อไปที่ผู้ใช้นี้ (หรือผู้ใช้อื่นๆ ในสถานที่นั้น) ทำคำขอเดียวกัน CDN ส่งการตอบกลับทันที สิ่งนี้จะช่วยลดความจำเป็นที่ต้องให้การตอบกลับเดินทางไปยังเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันและลด RTT โดยรวม

การกระจายโหลด

การกระจายโหลดใน CDN ช่วยให้คำขอของผู้ใช้กระจายไปทั่วเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล CDN จะตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ใดเหมาะที่สุดสำหรับคำขอนั้นตามต้นทางของคำขอ และโหลดบนโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ของ CDN

ความสามารถในการปรับขนาด

ในฐานะบริการบนระบบคลาวด์ CDN สามารถปรับขนาดได้มากและสามารถประมวลผลคำขอของผู้ใช้จำนวนมากได้ ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาคอขวดในการส่งมอบเนื้อหาและรักษาให้ RTT สั้นที่สุด

AWS จะช่วยลดระยะเวลารับส่งข้อมูลของแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างไร

AWS จะช่วยลดระยะเวลารับส่งข้อมูลของแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างไร

Amazon CloudFront เป็น Content Delivery Network (CDN) ที่ช่วยลดเวลารับส่งข้อมูล (RTT) ของแอปพลิเคชันของคุณโดยการส่งเนื้อหาอย่างปลอดภัยด้วยความเร็วสูง CloudFront ลดเวลาแฝงโดยการแคชข้อมูลในสถานที่ที่กระจายออกไปมากกว่า 450 แห่ง ซึ่งสนับสนุนโดยการแมปเครือข่ายอัตโนมัติและการกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ

ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก CloudFront:

  • แสดงเว็บไซต์ที่รวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทั่วโลกในหน่วยมิลลิวินาที
  • เร่งการจัดส่งเนื้อหาแบบไดนามิกและ API
  • สตรีมเนื้อหาวิดีโอแบบสดและตามต้องการได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
  • กระจายแพทช์และการอัปเดตตามขนาดโดยมีอัตราการถ่ายโอนสูง

เริ่มต้นด้วยการส่งเนื้อหาบน Amazon Web Services (AWS) โดยการสร้างบัญชีเลยวันนี้

ขั้นตอนถัดไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบบริการส่งมอบเนื้อหา 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้