การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความคืออะไร

การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความคือซอฟต์แวร์การรู้จำเสียงพูดที่ช่วยให้สามารถจดจำและแปลภาษาพูดเป็นข้อความได้ผ่านภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะของการรู้จำเสียงพูดหรือการรู้จำเสียงพูดด้วยคอมพิวเตอร์อีกด้วย โดยแอปพลิเคชัน เครื่องมือ และอุปกรณ์เฉพาะสามารถถอดความสตรีมเสียงแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงข้อความและดำเนินการต่อได้

การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความทำงานอย่างไร

การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานโดยการฟังเสียงและนำเสนอการถอดเสียงแบบคำต่อคำที่แก้ไขได้บนอุปกรณ์ที่กำหนด ซึ่งซอฟต์แวร์ทำเช่นนี้ได้ด้วยการรู้จำเสียง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้อัลกอริทึมทางภาษาเพื่อจัดเรียงสัญญาณเสียงจากคำพูด และถ่ายโอนสัญญาณเหล่านั้นเป็นข้อความโดยใช้อักขระที่เรียกว่า Unicode การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความทำงานด้วยรูปแบบแมชชีนเลิร์นนิงที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายขั้นตอน เราลองมาดูวิธีการทำงานอย่างใกล้ชิดกัน

 1. เมื่อเสียงออกมาจากปากของบุคคลหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดเป็นคำขึ้นมา ก็จะทำให้เกิดชุดการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องด้วย เทคโนโลยีการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความจะทำงานโดยรับการสั่นสะเทือนเหล่านี้ และแปลเป็นภาษาดิจิทัลผ่านตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
 2. ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลจะใช้เสียงจากไฟล์เสียง วัดคลื่นเสียงโดยละเอียด และกรองเสียงเพื่อแยกแยะเสียงที่เกี่ยวข้อง
 3. จากนั้นระบบจะแบ่งเสียงออกเป็นหนึ่งส่วนร้อยหรือหนึ่งส่วนพันวินาที แล้วจึงจับคู่กับหน่วยเสียง โดยหน่วยเสียงเป็นหน่วยของเสียงที่แยกคำหนึ่งจากอีกคำหนึ่งในภาษาต่างๆ ตัวอย่างเช่น มีหน่วยเสียงประมาณ 40 หน่วยในภาษาอังกฤษ
 4. จากนั้นจะมีการเรียกใช้หน่วยเสียงผ่านเครือข่ายด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่เปรียบเทียบกับประโยค คำ และวลีที่เป็นที่รู้จัก
 5. แล้วระบบจึงนำเสนอข้อความเป็นข้อความหรือตามความต้องการทางคอมพิวเตอร์ในเวอร์ชันที่เป็นไปได้มากที่สุดของเสียงดังกล่าว

เทคโนโลยีการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความมีกี่ประเภท

เทคโนโลยีการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความมี 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 1. ระบบที่ขึ้นกับผู้พูด: โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับซอฟต์แวร์การเขียนตามคำบอก
 2. ระบบที่ไม่ขึ้นกับผู้พูด: มักใช้สำหรับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์

ระบบรู้จำเสียงพูดทั้งสองประเภทนี้อาศัยซอฟต์แวร์และบริการเพื่อให้ทำงานได้อย่างครบถ้วน โดยประเภทหลักจะเป็นเทคโนโลยีการเขียนตามคำบอกในตัว โดยในปัจจุบันอุปกรณ์จำนวนมากมีเครื่องมือการเขียนตามคำบอกในตัว เช่น แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

การประยุกต์ใช้การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความมีอะไรบ้าง

การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความได้ก้าวข้ามจากการใช้งานในชีวิตประจำวันบนโทรศัพท์ในบ้านไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การตลาด การธนาคาร และการแพทย์ แอปพลิเคชันรู้จำเสียงพูดเปิดเผยให้เห็นว่าเทคโนโลยีการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานง่ายๆ และขยายประสิทธิภาพไปสู่งานที่มนุษย์ทำมาโดยตลอดได้อย่างไร

การวิเคราะห์สายสนทนาและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่

การใช้เครื่องมืออย่าง Transcribe Call Analytics ช่วยให้คุณดึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้จากการสนทนากับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้

การค้นหาเนื้อหาสื่อ

Amazon Transcribe แปลงไฟล์เสียงและวิดีโอเป็นไฟล์เก็บถาวรที่ค้นหาได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงการเข้าถึงและการช่วยสำหรับการเข้าถึงเนื้อหาของคุณโดยสร้างคำบรรยายที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วร่วมกับ Amazon Translate

การตลาดถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมชั้นนำที่ใช้ประโยชน์จากการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความผ่านการค้นหาเนื้อหาสื่อ โดยการแนะนำการค้นหาด้วยเสียงช่วยให้นักการตลาดได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของข้อมูลและพฤติกรรมผู้บริโภค

ตัวอย่างเช่น การรู้จำเสียงพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสำเนียงและคำศัพท์ของผู้คน โดยตีความจากอายุ ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลทางประชากรที่สำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ การพูดคุยยังเป็นรูปแบบในการค้นหาเชิงสนทนายิ่งขึ้นอีกด้วย ทำให้นักการตลาดสามารถรวมคำหลักที่ใช้ในการสนทนาเพื่อรับทราบเทรนด์ล่วงหน้าได้อีกด้วย

การใส่คำบรรยายสื่อ

นอกจากนี้ Amazon Transcribe ยังสามารถบันทึกการประชุมและการสนทนาผ่านฟังก์ชันระบบถอดเสียงดิจิทัลได้ โดยปรับปรุงประสิทธิผล ความสามารถในการเข้าถึง และปรับปรุงบันทึกย่อที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบทางการแพทย์

Amazon Transcribe Medical เป็นเครื่องมือสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อบันทึกบทสนทนาทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลงในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ในแวดวงธนาคารจะมีการใช้การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความผ่านการบริการลูกค้าที่สั่งงานด้วยเสียง ในภาคส่วนการดูแลสุขภาพ การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยให้การเข้าถึงข้อมูลและการป้อนข้อมูลได้ในทันที

เหตุใดคุณจึงควรใช้การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ

การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเราปรับปรุงกระบวนการในแต่ละวัน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ โดยข้อดีหลักบางส่วนของการใช้การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ ได้แก่

 • ประหยัดเวลา: เทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาโดยส่งมอบการถอดเสียงที่แม่นยำแบบเรียลไทม์
 • คุ้มค่า: ซอฟต์แวร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความส่วนใหญ่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก และมีบริการฟรีเพียงไม่กี่รายการ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้งานนั้นคุ้มค่ากว่าการจ้างบริการถอดเสียงโดยมนุษย์เป็นอย่างมาก
 • ยกระดับเนื้อหาแบบเสียงและวิดีโอ: ความสามารถในการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความหมายความว่าคุณสามารถแปลงข้อมูลแบบเสียงและวิดีโอได้แบบเรียลไทม์สำหรับการใส่คำบรรยายและการถอดเสียงวิดีโออย่างรวดเร็ว
 • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า: ด้วยการใช้ประโยชน์จากการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เราจึงสามารถพลิกโฉมประสบการณ์ของลูกค้าได้ด้วยความง่ายดาย ความสามารถในการเข้าถึง และความราบรื่น

การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความมีข้อจำกัดใดบ้าง

เทคโนโลยีใหม่อย่างการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากข้อบกพร่อง โดยข้อจำกัดหลักบางส่วนของการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ ได้แก่

 • ไม่สมบูรณ์แบบ: แม้ว่าเทคโนโลยีการเขียนตามคำบอกจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพโดยรวมยังมีช่องโหว่อยู่บ้าง เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสร้างข้อความแบบคำต่อคำเท่านั้น คุณจึงอาจได้รับการถอดเสียงที่ไม่ถูกต้องหรืออ่านแล้วรู้สึกแปลก หรือขาดเครื่องหมายคำพูดบางอย่างไป
 • ต้องใช้การป้อนข้อมูลของมนุษย์: เนื่องจากการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความขาดความถูกต้องโดยสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อมูลเสียงพูดดังกล่าวโดยมนุษย์เป็นบางส่วนเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
 • ต้องมีการบันทึกเสียงที่ชัดเจน: หากต้องการได้รับการถอดเสียงที่มีคุณภาพจากซอฟต์แวร์รู้จำเสียง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงที่บันทึกไว้มีความชัดเจนและฟังรู้เรื่อง ซึ่งหมายความว่าต้องไม่มีเสียงรบกวนเบื้องหลัง มีการออกเสียงที่ชัดเจนเพียงพอ ไม่ติดสำเนียง และพูดได้ทีละคนเท่านั้น นอกจากนี้คุณยังต้องระบุคำสั่งเสียงสำหรับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอีกด้วย

วิธีการเลือกซอฟต์แวร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความแบบฟรีเทียบกับแบบมีค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง

ซอฟต์แวร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความแบบฟรีมีประโยชน์หากคุณมีงบประมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการถอดไฟล์เสียงจำนวนมากเป็นข้อความ คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยซอฟต์แวร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความมักจะมีความแม่นยำกว่า เร็วกว่า และมีคุณสมบัติและการสนับสนุนเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความแบบฟรีส่วนใหญ่มีคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่

 1. ไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิคที่มีคุณภาพ
 2. ไม่มีความเร็วและความถูกต้องแม่นยำสูงสุด
 3. มีความสามารถจำกัด
 4. ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนมากในส่วนของคุณ

วิธีการเลือกซอฟต์แวร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความที่ดีที่สุดมีอะไรบ้าง

ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย การเลือกซอฟต์แวร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เราขอให้คุณใช้รายการตรวจสอบต่อไปนี้ด้านล่างเพื่อประเมินซอฟต์แวร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความต่างๆ และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเอง

 1. ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม - ซอฟต์แวร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความที่เข้าถึงได้มากที่สุดอาศัยเพียงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากกว่าซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
 2. รับประกันระดับความแม่นยำ - บริการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความทั้งหมดมีระดับความแน่นอนที่ชัดเจน โดยบริการบางส่วนให้ความสำคัญกับการถอดเสียงมากกว่า ซึ่งรับรองความถูกต้องแม่นยำเป็นพิเศษ
 3. การสนับสนุนหลายภาษา - หากคุณต้องการการสนับสนุนหลายภาษา คุณจะต้องเลือกซอฟต์แวร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความที่ตรงกับความต้องการด้านภาษาของคุณ
 4. ความเข้ากันได้ของแอป - คุณสามารถเพิ่มบริการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความบางส่วนลงในแอปได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์ในหลายแพลตฟอร์ม

วิธีการใช้ Amazon Transcribe เพื่อแปลงเสียงพูดเป็นข้อความมีอะไรบ้าง

เมื่อใช้การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) แล้ว Amazon Transcribe จะแปลงเสียงพูดเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ Amazon Transcribe มีเครื่องมือที่เข้าถึงได้มากมายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์การพูดคุยทางโทรศัพท์ การถอดเสียงทางการแพทย์ การใส่คำบรรยาย และการสร้างข้อมูลเมตาสำหรับข้อมูลสื่อ หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน เพียงลงชื่อสมัครใช้บัญชี AWS ฟรี และเริ่มถอดเสียงด้วยตัวเลือกแปลงเสียงพูดเป็นข้อความฟรีวันนี้

ขั้นตอนต่อไปบน AWS