ข้อมูลสรุป AWS Free Tier

คุณสามารถเริ่มใช้งาน Wickr ได้ฟรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier AWS Free Tier ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน AWS Wickr และ AWS WickrGov เป็นเวลา 3 เดือนได้สูงสุด 30 ราย และมีตัวจับเวลาการหมดอายุของข้อมูลสูงสุด 30 วัน

ค่าบริการ

 • Wickr

ทดลองใช้ฟรี

สำหรับทีมที่มีผู้ใช้สูงสุด 30 คน

 

มาตรฐาน

สำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องการการควบคุมและความยืดหยุ่นในการบริหาร

พรีเมียม

สำหรับองค์กรที่ต้องการขีดจำกัดของคุณสมบัติสูงสุด การควบคุมการดูแลระบบแบบละเอียด และการเก็บรักษาข้อมูลที่พร้อมใช้งานได้แบบทันที

 • ตัวต่อตัว, แชทกลุ่ม, และห้อง
 • ได้ถึง 30 ผู้ใช้
 • จำกัดเวลาการหมดอายุของข้อมูลสูงสุดถึง 30 วัน
 • แนบไฟล์ได้สูงสุด 1 GB
 • พื้นที่เก็บข้อมูลจำกัด
 • โทรด้วยเสียงและวิดีโอได้สูงสุด 100 คน
 • การแชร์หน้าจอที่มีความปลอดภัย
 • ขั้นตอนการทำงานที่สามารถขยายได้
 • ผู้ใช้ที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับส่วนกลาง
 • การเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO)

สิทธิประโยชน์ทั้งหมดของระดับฟรี รวมถึง

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
 • ตัวจับเวลาการหมดอายุของข้อมูลสูงสุด 3 เดือน
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
 • การควบคุมระดับผู้ดูแลที่ดียิ่งขึ้น
 • สัญญาในระดับการให้บริการ (SLA) ของเวลาพร้อมให้บริการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน 99.9%

สิทธิประโยชน์ทั้งหมดของระดับมาตรฐาน รวมถึง

 • ตัวจับเวลาการหมดอายุข้อมูลสูงสุด 1 ปี
 • การควบคุมระดับผู้ดูแลที่ไม่จำกัด
 • การเก็บรักษาข้อมูล
 • ไฟล์แนบสูงสุด 5 GB

 

*ติดต่อฝ่ายขายเพื่อเลือกโซลูชัน Wickr Enterprise แบบโฮสต์เอง  

การเปรียบเทียบแผนฉบับเต็ม

หมวดหมู่

คุณสมบัติ


แผน

ทดลองใช้ฟรี 3 เดือน

มาตรฐาน

พรีเมียม

การส่งข้อความ

แชทแบบตัวต่อตัวและแชทกลุ่ม

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ห้อง (ช่อง)

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

จำนวนผู้ใช้สูงสุด

30

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ขนาดไฟล์แนบสูงสุด

1 GB

1 GB

5 GB

พื้นที่จัดเก็บไฟล์

จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ผู้ใช้ที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับส่วนกลาง

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

เวิร์กโฟลว์ที่สามารถขยายได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

การโทร

การโทร (เสียงและวิดีโอ)

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ความจุของผู้เข้าร่วมประชุม

สูงสุด 100 ราย

สูงสุด 100 ราย

สูงสุด 100 ราย

โหมดผู้นำเสนอสำหรับโฮสต์เท่านั้นที่จะแชร์วิดีโอ เสียง และหน้าจอ

ผู้เข้าร่วมที่สามารถดูอย่างเดียวสูงสุด 500 คน

ผู้เข้าร่วมที่สามารถดูอย่างเดียวสูงสุด 500 คน

ผู้เข้าร่วมที่สามารถดูอย่างเดียวสูงสุด 500 คน

ระยะเวลาการประชุมสูงสุด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

การแชร์หน้าจอ

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทาง (E2EE)

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ตัวจับเวลาการหมดอายุของข้อมูล

สูงสุด 30 วัน

สูงสุด 3 เดือน

สูงสุด 1 ปี

การเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO)

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

การเก็บรักษาข้อมูล

ใช้ไม่ได้

ใช้ไม่ได้

ใช้ได้

การจัดการและการสนับสนุน

การควบคุมระดับผู้ดูแล

พื้นฐาน

ได้รับการปรับปรุง

ไม่จำกัด

AWS Support

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

สัญญาในระดับการให้บริการ (SLA) ของเวลาพร้อมให้บริการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน 99.9%

ใช้ไม่ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

 

AWS Support
AWS Support มีเครื่องมือ เทคโนโลยี บุคลากร รวมทั้งโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงรุก ลดค่าใช้จ่ายลง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น มีการสนับสนุนขั้นพื้นฐานให้สำหรับลูกค้า AWS ทั้งหมด เรียนรู้เพิ่มเติมและระบุแผนสนับสนุนที่ตรงตามความต้องการขององค์กรคุณ

ราคายังไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีขาย

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: แผนมาตรฐาน
ลูกค้าเชิงพาณิชย์ต้องการแอปพลิเคชันการสื่อสารที่เน้นความปลอดภัยสำหรับพนักงาน 200 คน นอกเหนือจากความสามารถหลักที่รวมอยู่ในตัวทดลองใช้ฟรีแล้ว ลูกค้ายังต้องการการควบคุมการจัดการที่ได้รับการปรับปรุง และตัวจับเวลาการหมดอายุของข้อมูล 3 เดือน ดังนั้นจึงเลือกแผนมาตรฐานที่มีการเรียกเก็บเงินรายเดือน
ค่าบริการ = ผู้ใช้ 200 คน * 5 USD ต่อผู้ใช้ต่อเดือน = เดือนละ 1,000 USD

ตัวอย่างที่ 2: แผนพรีเมียม
ลูกค้าภาครัฐต้องการแอปพลิเคชันการสื่อสารที่เน้นถึงความปลอดภัยสำหรับพนักงาน 5,000 คน ลูกค้าต้องการขีดจำกัดสูงสุดในการใช้งานคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลฝั่งลูกค้า 1 ปี พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด การโอนถ่ายไฟล์ 5 GB การควบคุมระดับผู้ดูแลขั้นสูง และการเก็บรักษาข้อมูล ดังนั้นจึงเลือกแผนพรีเมียมที่มีการเรียกเก็บเงินรายเดือน
ค่าบริการ = ผู้ใช้ 5,000 คน * 15 USD ต่อผู้ใช้ต่อเดือน = เดือนละ 75,000 USD

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการ

การควบคุมระดับผู้ดูแล

หมวดหมู่

การตั้งค่า

แผน

ทดลองใช้ฟรี

มาตรฐาน

พรีเมียม

ทั่วไป

การเข้าถึง Wickr แบบเปิด

ไม่มี

เพิ่มเติม 5 USD ต่อผู้ใช้ต่อเดือน 

ใช้ได้

การเข้าถึงแบบเปิดที่บังคับ

ไม่มี

ไม่มี

มี

การแจ้งเตือนการแสดงตัวอย่าง

ไม่มี

ไม่มี

มี

ความพร้อมใช้งานของผู้ใช้

ไม่มี

มี

มี

การอัปเดตบนเดสก์ท็อป

ไม่มี

ไม่มี

มี

การเชิญผู้ใช้

ไม่มี

มี

มี

การรายงานข้อผิดพลาด

ไม่มี

มี

มี

การส่งข้อความ

ส่งตัวอย่างลิงก์

ไม่มี

มี

มี

การแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

ไม่มี

มี

มี

การแชร์แผนที่

ไม่มี

มี

มี

การแนบไฟล์และการควบคุมบันทึกเสียง

ไม่มี

ไม่มี

มี

ความเข้มของตัวบดทำลาย

ไม่มี

มี

มี

การบดทำลายด้วยตัวเอง

ไม่มี

มี

มี

บอทตอบรับการเปิดอ่าน

ไม่มี

ไม่มี

มี

ขนาดการดาวน์โหลดรูปภาพหรือไฟล์

ไม่มี

ไม่มี

มี

การทำลายอัตโนมัติ

ไม่มี

ไม่มี

มี

การตอบกลับด่วน

ไม่มี

มี

มี

การโทร

การควบคุมการโทรแบบเสียง

ไม่มี

ไม่มี

มี

การควบคุมการโทรแบบวิดีโอ

ไม่มี

ไม่มี

มี

การโทร Force TCP

ไม่มี

ไม่มี

มี

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตรวจสอบความถูกต้องซ้ำเสมอ

ไม่มี

ไม่มี

มี

การป้องกันการครอบครองบัญชี

ไม่มี

ไม่มี

มี

ข้อกำหนดความซับซ้อนของรหัสผ่าน

ไม่มี

มี

มี

การรีเซ็ตอุปกรณ์

ไม่มี

ไม่มี

มี

การระงับบัญชีผู้ใช้

ไม่มี

มี

มี

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่

ไม่มี

มี

มี

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสากล

ไม่มี

มี

มี

 

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS Wickr

เรียนรู้เพิ่มเติม »
เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS Wickr ในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้ »
ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือด้านการขาย

ติดต่อทีม AWS Wickr

ติดต่อเรา »