การใช้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ Microsoft ใน AWS Cloud

ซื้อสิทธิ์การใช้งานจาก AWS

การใช้อินสแตนซ์ที่มีใบอนุญาตอยู่ด้วยช่วยให้คุณเข้าถึงใบอนุญาตซอฟต์แวร์ Microsoft ที่เป็นไปตามข้อตกลงและรวมอยู่กับ Amazon EC2 instance หรือ Amazon RDS instance ได้และจ่ายเงินเฉพาะส่วนที่คุณใช้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือการลงทุนระยะยาว คุณสามารถเลือกจาก Amazon Machine Image (AMI) ซึ่งติดตั้งเพียง Microsoft Windows Server ล่วงหน้า หรือติดตั้งทั้ง Windows Server และ Microsoft SQL Server ล่วงหน้าก็ได้ Amazon RDS สำหรับ SQL Server มีฐานข้อมูลที่ไม่มีงานบริหารจัดการที่ใช้เวลานานเกินไป ไม่ว่าจะใช้ EC2 หรือ RDS การซื้อจาก AWS ซึ่งมีใบอนุญาตของ Microsoft มาด้วยนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง

  • AWS จะจัดการการให้สิทธิ์การใช้งานที่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • รองรับซอฟต์แวร์ Microsoft ทั้งเวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันเก่าหลายเวอร์ชัน
  • ไม่ต้องใช้สิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAL) ของ Windows Server

เรียนรู้เพิ่มเติม »

นำสิทธิ์การใช้งานมาที่ AWS

หากคุณซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft แล้ว คุณมีตัวเลือกในการนำสิทธิ์การใช้งานของคุณเอง (BYOL) มาใช้งานที่ AWS Cloud (เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานของ Microsoft)

  • ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของระบบคลาวด์และใช้สิทธิ์การใช้งานแบบถาวรที่มีอยู่ของคุณ
  • ขยายรอบการใช้งานของซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์เพิ่ม
  • เริ่มย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์โดยใช้อิมเมจเครื่องเสมือนที่มีอยู่

คุณมีตัวเลือก 2 ตัวเลือกในการนำสิทธิ์การใช้งานมาที่ AWS ดังนี้

ไม่มี Software Assurance: เมื่อใช้ Amazon EC2 Dedicated Hosts คุณจะสามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ โดยทำให้สามารถนำสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft ที่ไม่มีสิทธิประโยชน์ของ Software Assurance หรือ License Mobility ได้ ตราบใดที่ได้ซื้อสิทธิ์การใช้งานนั้นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2019 หรือเพิ่มตามจริงภายใต้ Enterprise Enrollment ที่มีการใช้งานที่มีผลใช้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2019 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำสิทธิ์การใช้งานมาใช้โดยไม่มีสิทธิประโยชน์ของ Software Assurance หรือ License Mobility กรุณาไปที่หัวข้อนี้ของคำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม »

มี Software Assurance: Microsoft License Mobility ผ่านทาง Software Assurance ช่วยให้นำสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft จำนวนมากมายัง AWS Cloud เพื่อใช้กับ Amazon EC2 ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม »

เปิดใช้ Amazon Machine Image ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน

เมื่อซื้อ Amazon EC2 instance ที่มี AMI ที่ทำงานบน Windows Server หรืออินสแตนซ์ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Amazon RDS สำหรับ SQL Server ทาง Amazon ก็จะดูแลค่าใช้จ่ายของสิทธิ์การใช้งานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้คุณ ทั้ง Amazon EC2 และ Amazon RDS มีประเภทและขนาดของอินสแตนซ์หลากหลาย คุณจึงเลือกการกำหนดค่าที่เหมาะกับภาระงานเป้าหมายของคุณได้ Amazon EC2 AMI ที่มาพร้อม Windows Server ไม่ต้องใช้สิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAL) นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Remote Desktop Services 2 สิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การซื้ออินสแตนซ์ที่มีใบอนุญาต Amazon EC2 สำหรับ Windows Server ช่วยให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการซื้อใบอนุญาตและช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรการประมวลผลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

ผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์

Microsoft Windows Server และ Microsoft SQL Server มีให้บริการในรูปแบบ AMI และมีเวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันเก่าให้เลือกใช้หลากหลาย

หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดไปที่ aws.amazon.com/windows/amis 

นำสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่มาที่โฮสต์แบบเฉพาะเจาะจง

Amazon EC2 มี Dedicated Host ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์ที่มีไว้เพื่อการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานของคุณเองบนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ แม้ว่าจะไม่มี Software Assurance ก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำสิทธิ์การใช้งานมาใช้โดยไม่มีสิทธิประโยชน์ของ Software Assurance หรือ License Mobility กรุณาไปที่หัวข้อนี้ของคำถามที่พบบ่อย

นอกจากนี้ Dedicated Host ของ Amazon EC2 ยังผสานการทำงานกับ AWS License Manager ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยคุณจัดการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ รวมทั้งสิทธิ์การใช้งานของ Windows Server และ SQL Server ใน License Manager คุณสามารถระบุข้อกำหนดในการให้สิทธิ์การใช้งานเพื่อกำกับดูแลการใช้สิทธิ์การใช้งาน และติดตามสิทธิ์การใช้งานเพื่อการปฏิบัติการกฎระเบียบและการตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุการตั้งค่าการจัดการ Dedicated Host สำหรับการจัดสรรโฮสต์และการใช้ความจุของโฮสต์ได้อีกด้วย เมื่อตั้งค่าแล้ว AWS จะดูแลงานในด้านการดูแลจัดการเหล่านี้แทนคุณ เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้เครื่องเสมือน (อินสแตนซ์) บน Dedicated Host ได้อย่างไม่ติดขัด เช่นเดียวกับการเรียกใช้ EC2 instance ที่มีสิทธิ์การใช้งานที่ AWS มอบให้ 

ใช้ AWS License Manager เพื่อเริ่มจัดการสิทธิ์การใช้งานของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์

ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่อยู่ภายใต้การรับรองของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สามารถติดตั้งใช้จริงบน AWS ได้โดยใช้ Amazon EC2 Dedicated Hosts ตัวอย่างเช่น:

• Microsoft Windows Server
• Microsoft SQL Server
• Microsoft Remote Desktop Services (CAL ของผู้ใช้)
• Microsoft Exchange Server
• Microsoft SharePoint Server
• Microsoft System Center
• ผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำสิทธิ์การใช้งานมาใช้โดยไม่มีสิทธิประโยชน์ของ Software Assurance หรือ License Mobility กรุณาไปที่หัวข้อนี้ของคำถามที่พบบ่อย

นำสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่ซึ่งมี License Mobility

หากคุณซื้อ Software Assurance ให้ซอฟต์แวร์ Microsoft แล้ว คุณมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากการลงทุนการให้สิทธิ์การใช้งานจำนวนมากของ Microsoft ที่มีอยู่และย้ายไปที่ AWS Cloud ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อสิทธิ์การใช้งานจาก Microsoft เพิ่มเติม ผู้ใช้ Microsoft ที่มีแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่มีสิทธิ์ภายใต้ Microsoft Software Assurance จะได้ประโยชน์จาก License Mobility คุณสามารถใช้ AWS VM Import เพื่อนำอิมเมจเครื่องเสมือนจากสภาพแวดล้อมในองค์กรมายัง AWS Cloud ซึ่งช่วยให้คุณนำสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft ที่มีอยู่และการกำหนดค่าเครื่องเสมือนมาที่ AWS ได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์

• Microsoft Exchange Server
• Microsoft SharePoint Server
• Microsoft SQL Server
• Microsoft System Center
• Microsoft Remote Desktop Services (CAL ของผู้ใช้)
• Microsoft Skype สำหรับเซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ
• ผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics
• Microsoft BizTalk Server

หากต้องการดูรายการข้อมูลฉบับเต็ม โปรดไปที่ aws.amazon.com/windows/resources/licensemobility

เอกสารรายงาน ESG: ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งานของ Microsoft โดย AWS

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดต้นทุนและรักษาความคล่องตัวในการดำเนินงานสำหรับปริมาณงานที่ย้ายไปยังระบบคลาวด์

อ่านเอกสารรายงาน 

หากมีคำถาม โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการให้สิทธิ์การใช้งานของ Windows หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ microsoft@amazon.com

การใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Microsoft คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้สิทธิ์การใช้งานของ Microsoft เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงคู่มือเพื่อความสะดวกของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อคำอธิบาย และสิ่งที่กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอนุญาตหรือสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ Microsoft ของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของคุณ หรือ Microsoft หรือตัวแทนจำหน่ายของ Microsoft หน้านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 และสร้างขึ้นโดยอิงตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ในเดือนพฤศจิกายน 2019

กลับขึ้นด้านบน