AWS Türkçe Blog

Dönüşümünüzün Başarısını Ölçme

Orijinal makale: Link (Mark Schwartz, Amazon Web Services’te Enterprise Strategist)

Bulut yolculuğunuzda ve dijital dönüşümünüzde başarılı olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Veya dijital girişiminizi planlarken ne gibi faydalar beklemelisiniz ve bunların şirketin performansına yansıdığını nasıl göreceksiniz? Günümüzün iş ortamındaki belirsizlik ve değişiklik göz önüne alındığında, sonuçları ölçmek için istikrarlı bir temel bulmak bazen zordur. Öte yandan, bulut ve DevOps, sürekli öğrenmeyi ve ayarlamayı, yani tüm bu belirsizlik ve değişimle başa çıkmayı ve yine de amaçladığınız faydaları gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Bu blog yazısında sizlere bu konuda yardımcı olabilecek birkaç çerçeve (framework) önereceğim.

Birincil İş Hedeflerine Karşı Ölçüm

Bulut başlı başına bir strateji değildir; fakat iş stratejilerini gerçekleştirmek için son derece güçlü bir araçtır. Bulut girişimini şirketin en yüksek stratejik hedefleriyle ilişkilendirmek önemlidir. Bunu yapmak bulut girişimi için gerekli olan iş gerekçesini, yürütmeyi yönlendirmenin aciliyetini, ele alınması gereken önceliklerin listesini ve başarıyı ölçmek için kriterleri sağlayacaktır. Birlikte çalıştığımız işletmelerin çoğu büyümek istiyor; bazıları yeni coğrafi pazarlara girerek, bazıları müşteri tabanını genişleterek, bazıları yeni ürünler tanıtarak, bazıları ise mevcut müşterilerle ilişkilerini derinleştirerek. Bulut tüm bunlara yardımcı olabilir, ancak her şeyi bir kerede yapmak zordur (yani, öncelikler hakkında yürütme kararları vermek zordur). Spesifik büyüme hedeflerini seçerek, başarı ölçülerinizi iş durumunuzla uyumlu hale getirebilir ve bunları faaliyetlerinize rehberlik etmek için kullanabilirsiniz.

Veya, ana hedefiniz büyüme değilse bile, belki de önleyici bakım (predictive maintenance) için uç bilgi işlem (edge computing) ve makine öğrenimini (machine learning) kullanmak isteyen bir üretim şirketisiniz ve bunu yapmak için buluta geçmeniz gerekiyor. Hangi başarı ölçeklerine önem veriyorsunuz? Muhtemelen iki konu vardır: ekipmanla ilgili sorunları başarılı bir şekilde tespit edip, ekipman arızalanmadan önce düzeltiyor musunuz ve bu önleyici bakımın ardındaki iş hedeflerine ulaşıyor musunuz (bakım maliyetlerinden tasarruf ederek, gelir kaybederek değil). Her biri için birer ölçek tanımlayabilirsiniz.

Başka bir deyişle: Bir çekicin ticari değeri nedir? Onunla ne inşa edeceğinize bağlı! Değeri, onu satmak için yeni bir ev inşa etmek için mi yoksa çivileri çıkan bir mobilyayı tamir etmek için mi yoksa ihtiyaç duymanız durumunda dolapta tutmak için mi kullandığınız ile ölçülür (ki bu arada, Bilgi Teknolojileri – BT – bağlamında genellikle takdir edilmemesine rağmen önemi vardır). Bulutta da durum aynıdır. Sonuçlarınızı gerçekten önemsediğiniz şeylere, yani kritik iş hedeflerinizi gerçekleştirmeye göre ölçmelisiniz.

Yatırım getirisi (Return on Investment – ROI) açısından düşünüldüğünde, cevapta potansiyel bir tuzak vardır. Potansiyel bir BT yatırımından elde edilen yatırım getirisi nedir? Hileli soru — ROI yoktur, yalnızca öngörülen bir ROI vardır. Bu projeksiyona karşı başarıyı ölçmek, genellikle tahminin ne kadar doğru olduğunun bir testidir. Gerçekten umursadığınız şey, maliyetlere karşı gerçek faydadır. Ve gerçek ROI’yi ölçmenin bile tuzakları vardır, çünkü çevrenizdeki ortam hızla değiştiği için genellikle ölçmek için iyi bir temeliniz yoktur. Ve son olarak, birçok yatırımın değeri, risk azaltmada veya seçenekler yaratmadadır. Her ikisinin de yatırım getirisi açısından ölçülmesi zordur. Bu nedenlerle, teknolojiyi kullanımınızla daha doğrudan bağlantılı operasyonel önlemleri seçmenizi öneririm.

Maliyet Azaltma Ölçümü

Maliyetlerle ilgili akılda tutulması gereken üç kritik nokta vardır. Birincisi, bulutta çalışırken maliyetlerin verilen bir değeri olmadığıdır. Bulutta maliyetleri etkin bir şekilde yönetmek için çok sayıda kaldıracınız bulunuyor. Bu, donanım maliyetlerinizin sabit olduğu (aslında, büyüyorsanız bunlar adım maliyetleridir) ve nakit paranın önden çıktığı şirket veri merkezi yaklaşımından farklıdır. İkincisi, bulutta maliyetleriniz ve birim ekonominiz konusunda çok fazla şeffaflık kazanmayı bekleyebileceğiniz ve beklemeniz gerektiğidir. Üçüncüsü, maliyetleriniz bulutu ne kadar kullandığınıza bağlı olarak değişir ve bu da işinizin yol aldığı yöne bağlıdır. İşinizi büyütürseniz maliyetleriniz elbette yükselir; müşterileriniz için yeni ürünler geliştirirseniz, bu yeni ürünlerle ilgili maliyetleri ödersiniz. BT maliyetlerini tek başına değerlendiremezsiniz; işin diğer bölümlerindeki yeni gelirler veya maliyet düşüşleriyle (umarım) bağlantılıdırlar.

Maliyetleri sürekli olarak yönetme beceriniz, maliyetleriniz için bir temel oluşturmak isteyeceğinizi ve ardından bunları bu temele göre azaltmak için çalışacağınızı gösterir. Muhtemelen bunu zaten seyahat ve telefon masrafları gibi masraflarla yapıyorsunuz. Telefon kullanımınızın gelecek yıl ne kadar olacağını tam olarak tahmin etmek zor olabilir, ancak bu yılı baz alabilir ve bu maliyetleri azaltmak için çalışabilirsiniz. Bu, çok kesin olmayan tahminlere güvenmek yerine, maliyetleri keşfetmenin ve kontrol etmenin deneysel bir yoludur.

Maliyetleri etkin bir şekilde azaltmak için harcamak istediğiniz çaba miktarından ödünler vermeniz gerekecek. Örneğin, yazılım geliştiricilerinizin yürütme maliyetlerini azaltmak için kodlarını optimize etmeye zaman harcamasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapabilmenizi sağlayan FinOps adında bir disiplin bulunuyor. Ancak elbette, yazılım geliştiricilerinizin zamanı ile ilgili bir takas yapmanız gerekecek. Bu işe ayırdıkları zamanda yapmadıkları diğer değerli işler üzerinden bir fırsat maliyeti ödeyeceksiniz.

İkinci nokta, maliyet ölçümünü özellikle değerli kılar. Bulutta kaynak etiketleme gibi stratejileri kullanarak maliyetlerinizi birçok şekilde dilimlere ayırabilir ve parçalara ayırabilirsiniz: İş birimine, ürün yelpazesine, kaynak türüne, işlem türüne, yani size yararlı olan her şeye göre. Bu size maliyet faktörleriniz ve birim ekonominiz hakkında eşi görülmemiş bir fikir verir. Bu analizden, iş sürecini veya ürün karmasını yeniden düşünmenize neden olacak şeyler bile öğrenebilirsiniz.

Üçüncü nokta, teknoloji maliyetlerini gerçekten değişken maliyetler olarak ele almaya doğru ilerlememiz gerektiğini söylüyor. Bunlar gelirlere göre değişmeli, nakit çıkışlarınızın zamanlamaları gelirlerinizle uyumlu olmalıdır. İdeal olarak – bu biraz karmaşıklık gerektirse de – teknoloji maliyetlerinizin çoğunu birim maliyetler olarak yönetebilir ve brüt kar marjlarınızı artırmak için çalışabilirsiniz. Maliyetlere bakmanın bir başka yararlı yolu da yalınlıktır: Minimum atıkla sonuçlara ulaşabiliyor musunuz? Toplam maliyetler, işinizin ölçeğine göre değişeceğinden daha az ilgi çekici hale gelir. Ancak birim maliyet ölçümleri, işinizi düzene sokma ve yalınlaştırma konusunda ne kadar başarılı olduğunuzu size gösterecektir.

Çoğu durumda, BT bütçesindeki olası maliyet düşüşlerini gölgede bırakan iş operasyonlarında maliyet düşüşleri sağlayabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte önleyici bakım, fabrika operasyonlarında maliyetlerin düşmesini sağlar; müşterilerle dijital etkileşimler, çağrı merkezi maliyetlerinizi azaltabilir; robotik süreç otomasyonu, kağıt işleme süreçlerinizin maliyetlerini azaltabilir. Sadece BT maliyetlerini ölçmek bu başarıları görmezden gelir. Ek bir dolarlık BT harcamasının, işin başka bir yerinde bir dolardan fazla maliyet azalmasıyla sonuçlanması oldukça muhtemeldir.

BT Teslimatını Ölçme

Bulutta çalışmak, BT’nin geri kalan işin sağlanması yeteneğini geliştirecektir. Bunu ölçmek zor gibi görünse de, bu konu şimdiye kadar oldukça kapsamlı bir şekilde incelendi ve bunun nasıl yapılacağına dair bazı iyi fikirler var. Accelerate kitabında, Dr. Nicole Forsgren ve yardımcı yazarlar, küçük bir BT metrik setinin iş getirilerini öngörebildiğini ve bu metriklerin belirli BT uygulamalarıyla yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor. (1) Yayın sıklığını — BT’nin değişiklikleri BT sistemlerine ne sıklıkla uygulayabileceğini, (2) değişiklik başarısızlık oranını — bu değişikliklerin ne sıklıkta sorunlara yol açtığını, (3) değişiklikleri dağıtmak için döngü süresini — BT yeteneklerini kullanıma hazır olduklarında sunmanın ne kadar sürdüğünü, (4) sorunları onarmak için ortalama süreyi ve (5) sistemlerin kullanılabilirliğini ölçmek isteyeceksiniz. Bu, BT’nin yaptığı her şeyi kapsamak için çok küçük bir önlem seti gibi görünebilir, ancak Forsgren bunların otomasyon, etkili test uygulamaları ve ekip sorumluluğu gibi iyi BT uygulamalarının göstergesi olduğunu ve bunun da iş getirileri sağladığını gösteriyor.

İş Çevikliğini ve Yalınlığını Ölçme

Çevikliği, iş ortamındaki değişikliklere hızlı, ucuz ve düşük riskle yanıt verme yeteneği olarak tanımlayalım. Gerektiğinde kullanıma çağrılabilecek bir yetenek, bir potansiyeldir (gerçi bu muhtemelen akıcı iş ortamımızda oldukça sık görülür). Risk gibi (aşağıdaki bölüme bakınız) ölçülmesi zor olabilir. Potansiyel ile ilgili olduğu için (fırsatları yakalamak ve kayıplardan kaçınmak için), genellikle daha çok finansal bir seçenek gibi analiz edilmesi gerekir. Ve ölçmek için sınırlı bir numune boyutunuz vardır – ne sıklıkla pazara yeni bir ürün getiriyorsunuz ve bunu geçmişte ne kadar hızlı yaptınız? Çevikliğin anekdotsal kanıtı yapabileceğiniz en iyi şey olabilir.

Ama bu göründüğünden daha önemsiz bir sorundur. Hız ve çeviklik kazandığınızdan emin olmak için, örneğin yukarıda açıklanan hızlandırma metriklerini kullanarak, dönüşüm yolculuğuna yine de rehberlik edebilirsiniz. Ayrıca, israfı azaltmanın ölçülebilir yollarını bulmak için ürününüzün veya özellik sağlama sürecinizin değer akış haritasını da çizebilirsiniz. Ortamdaki bir değişikliği algılamakla buna tepki vermek arasındaki tipik süreniz, teslim sürenizdir; değer akışı, yönetişim süreçleri, kaynak sağlama, ekip montajı ve teknik teslimat gibi şeyleri içerir. Bulut, bu sürecin birçok bölümünde israfı ortadan kaldırmak için güçlü bir araçtır, ancak bundan en iyi şekilde yararlanmak için yönetim ve finansmanı ele almanız gerekecektir.

Risk Azaltma Ölçümü

Bulut, birçok iş riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Bunlardan benim odaklanacaklarım şunlar olurdu: (1) güvenlik riski, (2) esneklik riski ve (3) uyumluluk riski. Buradaki ölçüme en iyi yaklaşım, her kategorideki risk kaynaklarını belirlemek ve bunları ölçülebilir şekilde azaltmaktır.

Uyumluluk riski, otomatikleştirilmiş politika uygulama, sürekli denetim ve şeffaf raporlama yoluyla yönetilebilir; tam otomatik kontrollerin sayısını ve sürekli doğrulananların sayısını sayarak en iyi şekilde ölçebilirsiniz. Esneklik riskini ele almak için olası felaket senaryolarını tanımlar, mümkünse bunları simüle eder (veya bir masaüstü alıştırması yaparsınız) ve her bir senaryoya başarıyla yanıt verebildiğinizi doğrularsınız. Ayrıca tamamen beklenmedik (denenmemiş) senaryolara yanıt verme konusundaki çevikliğiniz için bir olgunluk modeli kurabilir ve buna karşı yeteneklerinizi ölçebilirsiniz. Ya da belki de ana güvenlik açıklarınızı (örneğin, esnek mimariler veya teknolojilerle oluşturulmamış eski sistemler) sıralayabilir ve bunları modernleştirmedeki ilerlemenizi ölçebilirsiniz. Güvenlik için yaklaşım benzerdir; güvenlik açıklarını sınıflandırın ve bunları azaltmak için çalışın. Ayrıca genel çözüm alanlarını belirleyebilir ve bunlara karşı kendinizi değerlendirebilirsiniz – kimlik doğrulamanızın kalitesi, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, günlük kaydı ve günlük analizi gibi.

Sonuç

Buluta geçmenin bazı avantajları olacaktır; örneğin, daha iyi güvenlik ve kullanılabilirlik. Ancak muhtemelen buluta geçmenizin nedeni bu değil. Sebebiniz ne olursa olsun – makine öğrenimine, daha iyi analitiklere, uç bilgi işleme veya herhangi bir sebebe – erişim kazanmak, muhtemelen aktif olarak oluşturmanızı veya modernleştirmenizi gerektiren bir nedendir. Bu da, sonuçları ölçmenin ve kutlamanın yanı sıra davranışı da yönlendirmeniz gerektiği anlamına gelir. Maliyetleri düşürmek istiyorsanız, maliyetleri düşürmek için çalışmalısınız. Müşteriler için yeni hizmetler eklemek istiyorsanız, müşteriler için yeni hizmetler eklemelisiniz. Bu faaliyetlere rehberlik edecek doğru verileri elde etmek, sonuçların ölçülmesinde kilit bir hedef olmalıdır.

Dolayısıyla, buluttan elde ettikleri değeri nasıl ölçeceklerini bilmek isteyen bir CFO için, işe iş hedeflerini (yani asıl nedeni) formüle ederek başlayın. Ardından, bu avantajları elde etmek için ne yapmanız gerektiğine ilişkin planı oluşturmak için CIO ile birlikte çalışın. Başarıyı nasıl ölçeceğiniz konusunda anlaşın. Ve, kararlaştırdığınız plana göre uygulamada bulunun (Planın ayrıntılı veya belirleyici olması gerekmez). Bulutun değeri ve nasıl ölçüleceği hakkında konuşmak için müşterilerle buluştuğumda, hem CFO ve hem de CIO ile görüşebilirsem çok daha iyi olur. Sonuçları ölçmenin yollarını bulmak, hedeflere açıklık getirmenin ve bunları başarmak için yaklaşımlar formüle etmenin sadece bir yönüdür.