Bu öğreticide Amazon CloudFront kullanarak web uygulamanızın son kullanıcı gecikme süresini nasıl azaltacağınızı ve nasıl içerik sunacağınızı öğreneceksiniz. CloudFront, içeriğinizi son kullanıcılarınıza yakın şekilde ön belleğe alarak teslim sürecini azaltmak için uç konumlar olarak bilinen küresel veri tabanları ağından yararlanarak veri teslimini hızlandırır. CloudFront, içeriğiniz çoktan bir uç konumda değilken onu bir Amazon S3 klasörü, Amazon EC2 bulut sunucusu ve Amazon Elastic Load yük dengeleyici veya kendi web sunucunuz gibi bir kaynaktan getirir. CloudFront; dinamik, statik, akış ve interaktif içerikleriniz dâhil bir şekilde tüm web sitenizi veya uygulamanızı teslim etmek için kullanılabilir.

Aşağıdaki adımlarda bir Amazon S3 klasörünü kaynak olarak yapılandıracak ve içeriğinizin teslim edilip edilmediğini test etmek için bir web tarayıcısı kullanacaksınız.

Bu öğreticide gerçekleştirilen tüm işlemler ücretsiz kullanım için uygundur.

İçerikleri Daha Hızlı Teslim Etme bir Hesap Gerektirir

Konsolda Oturum Açma

AWS Ücretsiz Kullanım, bir yıl boyunca ay başına 50 GB Dışa Veri Aktarımı ve 2.000.000 adet HTTP veya HTTPS İsteği içerir.  

AWS Ücretsiz Kullanımının Ayrıntılarını Görüntüleyin »


Bu adımda örnek statik içeriği bir Amazon S3 klasörüne yükleyeceğiz. Sonraki adımlarda bu klasörü bir CloudFront kaynağı olarak kullanacağız. Amazon S3; görüntüler, videolar, HTML sayfaları, .css dosyaları ve .js dosyaları gibi statik içerik içeren bir Amazon CloudFront kaynağı için iyi bir tercihtir.


a. Bu öğreticide kullanacağımız örnek görüntü cloudfront-test-image.png (cloudfront-test-görüntüsü.png) isimli bir PNG görüntüsüdür.  Örnek görüntüyü indirmek için sağdaki butona tıklayın ve cloudfront-test-image.png (cloudfront-test-görüntüsü.png) olarak kaydedildiğinden emin olun.


b. Buraya tıkladığınızda AWS management console yeni bir tarayıcı penceresinde açılacak. Arama kutusuna S3 yazın ve panoyu açmak için çift tıklayın.

(yakınlaştırmak için tıklayın)


c. Artık S3 panosunda olduğunuza göre Klasör Oluştur butonuna tıklayın.

 • Bölge: Gecikmeyi optimize etmek, masrafları minimuma indirmek ve düzenleme gerekliliklerine değinmek için size yakın bir bölge seçme seçeneğiniz vardır.  

Sonraki seçeneğini seçin.

Özellikleri ayarla panosunda Sürüm Oluşturma, Sunucu Erişimi Kaydı, Etiketler, Nesne Düzeyinde Günlük Kaydı ve Varsayılan Şifreleme dâhil olmak üzere S3 klasörünüz için birçok kullanışlı seçeneğiniz vardır. Bu öğretici için bu özellikleri etkinleştirmeyeceğiz.

Sonraki seçeneğini seçin.

İzinleri ayarla panosunda klasörümüz için erişim kontrol izinlerini ayarlayabilirsiniz. Bu öğretici için bu özellikleri etkinleştirmeyeceğiz.

Sonraki seçeneğini seçin.

Gözden geçir panosunda, Klasör Oluşturseçeneğini seçin.

(yakınlaştırmak için tıklayın)


d. Klasör adınıza çift tıklayın. Yükle seçeneğini seçin sonra Dosyaları Ekle’yi seçin ve bilgisayarınızdancloudfront-test-image.png dosyasını seçin. 

Sonraki seçeneğini seçin.

(yakınlaştırmak için tıklayın)


e. İzinleri ayarla sekmesinde görüntünüzü herkese açık şekilde okunabilir olarak ayarlayın.  Varsayılan olarak S3 nesneleri özel olarak ayarlanır.  Genel ayarları yönet’i "Nesneye/nesnelere genel erişim izni verin" şeklinde değiştirin.

Sonraki seçeneğini seçin.

Özellikleri ayarla sekmesinde Depolama sınıfı, Şifreleme ve Meta veri ayarlayabilirsiniz. Bu öğretici için bu özellikleri etkinleştirmeyeceğiz.

Sonraki seçeneğini seçin.

Gözden geçir sekmesinde dosya yüklemenizi gözden geçirin.

Yükle seçeneğini seçin.

(yakınlaştırmak için tıklayın)

İçeriğiniz Amazon S3’e yüklendiğinde içeriği dünya genelinde son kullanıcılara ulaştırmak için Amazon CloudFront konsolunu kullanabilirsiniz.


a. Buraya tıkladığınızda AWS management console yeni bir tarayıcı sekmesinde açılacak.  Depolama ve İçerik Dağıtımı altında CloudFront ’u bulun ve Amazon CloudFront Konsolunu açmak için tıklayın.

(yakınlaştırmak için tıklayın)


b.  Dağıtım oluştur seçeneğini seçin.


 

(yakınlaştırmak için tıklayın)

Bir web dağıtımı yapılandırma ayarlarını belirler böylece CloudFront, bir kullanıcı istekte bulunduğunda içeriğinizi hangi kaynaktan alacağını bilir. Amazon S3 klasörlerini (depolama dosyaları) ve HTTP sunucularını (örneğin, web sunucuları) kaynak olarak kullanabilirsiniz.


a.  Öncelikle içeriğiniz için bir teslim yöntemi seçeceksiniz.  Statik ve dinamik içerik için bir web dağılımı kullanılırken Adobe Flash Media Server’ının RTMP protokolünü kullanan RTMP dağılımı medya dosyaları akışı için en uygundur.

cloudfront-test-image.png statik bir görüntü olduğundan Web seçeneği altından Kullanmaya Başlayın seçeneğini seçin.

(yakınlaştırmak için tıklayın)


b.  Ayarlarınızı yapılandıracaksınız. 

Kaynak Etki Alan Adı’’nda cloudfront-test-image.png (cloudfront-test-görüntüsü.png) dosyasını depoladığınız S3 klasörünün adını seçin.

Bu öğretici için yapılandırma ayarlarının gerisini varsayılan ayarlarında bırakabilirsiniz.  Her bir yapılandırma ayarı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki kısmı okuyun.

Yapılandırma Ayarları Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Varsayılan Önbellek Davranış Ayarları:

Dağıtım Ayarları:

 • Fiyat Sınıfı CloudFront’un küresel olarak desteklenmesini istediğiniz Uç Konum sayısına göre belirlenen üç Fiyat Sınıfı vardır. Varsayılan olarak CloudFront en iyi performansı sağlamak için tüm uç konumları kullanır. Daha fazla bilgi için bkz. Amazon CloudFront Fiyatlandırması.
 • AWS WAF Web ACL: HTTP ve HTTPS isteklerini belirlediğiniz kriterler üzerinden engellemek istiyorsanız web ACL’nin bu dağılım ile ilişkilendirilmesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. AWS WAF Geliştirici Kılavuzu.
 • Alternatif Etki Alanı Adları: Bir web dağılımı oluşturduğunuz zaman CloudFront size otomatik olarak bir etki alanı adı atayacaktır (örneğin, http://abcdefghi888.cloudfront.net/filename.jpg). DNS yapılandırmanızı, DNS sorgularını CloudFront dağılımınıza yönlendirecek şekilde güncellediğinizde nesneleriniz için URL’lerde kendi etki alan adınızı da belirtebilirsiniz (http://yourDomain.com/filename.jpg gibi). Bu öğretici için bu alanı boş bırakın.
 • SSL Sertifikası: CloudFront varsayılan bir sertifika sağlar veya özel SSL sertifikası belirtebilirsiniz. 
 • Varsayılan Kök Nesnesi: Burası, bir kullanıcı dağıtımınızın yalnızca kök URL’sine istekte bulunduğunda CloudFront’un kaynağınızdan isteyeceği nesneyi belirlediğiniz yerdir. Örneğin, bir kullanıcı http://www.example.com/ adresi için istekte bulunduğunda http://www.example.com/product-description.html adresinin iletilmesini belirtebilirsiniz. Varsayılan bir kök nesnesini belirtmek dağıtımınızın içeriklerinin açıklanmasını engeller.
 • Günlük Kaydı: CludFront, bir nesne için her bir istek hakkında bilgileri kaydedebilir ve günlük dosyalarını Amazon S3 klasöründe depolar. Günlük kaydı için herhangi bir ek ücret istenmez fakat dosyaları depolamak ve onlara erişmek için Amazon S3 ücretlerine tabi tutulursunuz.
 • Günlük Klasörü: Erişim günlüklerini depolamak için bir Amazon S3 klasörü belirlediyseniz CloudFront bir nesne için istekte bulunan her kullanıcının bilgilerini kaydedebilir ve belirtilen dosyaları Amazon S3 klasöründe depolayabilir. Günlük kaydını her zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. CloudFront erişim günlükleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Erişim Günlükleri.
 • Günlük Ön Ekleri: Eğer günlük kaydını Açık olarak seçerseniz bu dağıtım için CloudFront’un erişim günlükleri dosya adlarına ön ek olarak koyacağı dizeyi belirleyebilirsiniz. CloudFront erişim günlükleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Erişim Günlükleri.
 • Çerez Günlüğü Kaydı: Nesneleriniz için kaynak olarak Amazon S3’ü kullanırken Amazon S3 çerezleri işlemez, yani dağıtımınız ayrıca bir Amazon EC2 veya başka özel kaynak içermiyorsa Çerez Günlüğü Kaydı değeri için Kapalı’yı seçmelisiniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için bkz. CloudFront'u Çerez Tabanlı Nesneleri Önbelleğe Alması İçin Yapılandırma.
 • Yorum: Dağıtım ile kaydetmek istediğiniz yorumları girebilirsiniz.
 • Dağıtım Durumu: Varsayılan olarak Etkin’dir. Bu, dağıtımınız oluşturulduğu anda içeriğinizin erişilebilir olduğu anlamına gelir.

(yakınlaştırmak için tıklayın)

Dağıtımınızı yapılandırdığınızda CloudFront dağıtımı oluşturacak ve kullanmanız için CloudFront ağına aktaracaktır.  Dağıtım oluştur seçeneğini seçin.  

Bu işlem tamamlandıktan sonra durum sütununuz Devam Ediyor’dan Dağıtılmış’a değişecektir.

Not: Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

CloudFront’un dağıtımınıza atadığı etki alan adı dağıtımlar listenizde görünür. Sonraki adımda buna ihtiyacınız olacağını unutmayın. Dağıtım Kimliği’ne tıklamak sizi Etki Alan Adı başlığı altında tam CloudFront etki alanını göreceğiniz bir sayfaya götürür.

(yakınlaştırmak için tıklayın)

Web dağıtımınızı oluşturduktan sonra CloudFront’un nesnenizi kaynaktan aldığını ve web tarayıcısına gönderdiğini onaylayarak test edebilirsiniz.  Bu test için 4. Adımdaki CloudFront etki alanı adına ve 1. adımda S3 klasörüne yüklediğiniz görüntü adına ihtiyacınız vardır.


a. Bilgisayarınızda bir metin düzenleyici açın. Aşağıdaki HTML kodunu kopyalayıp yapıştırın:

<html>

<head>CloudFront Testim</head>

<body>

<p>Metin içeriğim buraya eklenecek.</p>

<p><img src="http://domain name/object name" alt="test görüntüm">

</body>

</html>

 • Etki alan adını CloudFront’un dağıtımınıza atadığı etki alan adı ile değiştirin, örneğin, d111111abcdef8.cloudfront.net.
 • Nesne adını Amazon 3 klasöründeki görüntü dosyanızın adı ile değiştirin - bu durumda dosya adı şu şekildedir: cloudfront-test-image.png (cloudfront-test-görüntüsü.png).
 • Metin dosyasını mycloudfronttest.html (cloudfronttestim.html) olarak kaydedin.

b. İçeriğinizi kullanabildiğinizden emin olmak için web sayfanızı bir tarayıcı sayfasında açın. 

(yakınlaştırmak için tıklayın)

Cloudfront konsolunuzdan kolayca dağıtımı devre dışı bırakabilirsiniz. Aslına bakılırsa, artık kullanmadığınız ve ücret ödemek istemediğiniz dağıtımları devre dışı bırakmak iyi bir uygulamadır. Ancak bir dağıtım hata verdiği zaman o dağıtım tarafından desteklenen tüm sitelerin kapanacağını ve içeriğe kullanıcılar tarafından erişilemeyeceğini not edin.


a.  Oluşturduğunuz dağıtımın yanındaki onay kutusunu seçin ve Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın.

(yakınlaştırmak için tıklayın)


b. Onaylamanız istenildiğinde - Evet, Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın.

(yakınlaştırmak için tıklayın)

İlk Amazon CloudFront web dağıtımınızı oluşturdunuz ve Amazon S3 aracılığıyla bulutta barındırılan bir parça statik içerik sağladınız. Birkaç yapılandırma değişikliği ile HTTP veya HTTPS üzerinden gerçek zamanlı toplantı, konferans veya konser gibi dinamik içerik, canlı etkinlikler sağlamak için CloudFront’u kullanabilirsiniz. Dinamik, statik, akış ve interaktif içerikleriniz dâhil bir şekilde tüm web sitenizi veya uygulamanızı hızlı teslim etmek için Amazon Cloudfront kullanın.

Artık web dağıtımı kurmayı ve Amazon CloudFront ile bir parça statik içerik teslim etmeyi öğrendiğinize göre CloudFront uzmanlarımıza gelecek ofis saatlerinde veya AWS Teknoloji Konuşmasında sorular sorabilirsiniz.

Amazon CloudFront Kullanmaya Başlama Sayfası >>