Trong mô-đun này, bạn sẽ chấm dứt các tài nguyên bạn đã tạo trong hướng dẫn này. Bạn sẽ dừng các dịch vụ đang chạy trên Amazon ECS, xóa ALB và xóa bộ AWS CloudFormation để chấm dứt cụm ECS, bao gồm tất cả các phiên bản EC2 ngầm.

Việc dọn dẹp là không bắt buộc, nhưng nó sẽ giúp bạn tránh được những khoản phí đang được tính để giữ cho các dịch vụ này hoạt động. Bắt đầu dọn dẹp


Làm theo các hướng dẫn bên dưới để xóa các tài nguyên AWS bạn đã tạo trong mỗi mô-đun.

 • Bước 1. Tắt các Dịch vụ của bạn

  Bắt đầu dọn dẹp bằng cách xóa từng dịch vụ (bài đăng, chủ đề và người dùng) đang chạy trong cụm của bạn:
  • Đến Bảng điều khiển Amazon ECS và lựa chọn Cụm.
  • Chọn cụm BreakTheMonolith-Demo.
  • Trong tab Dịch vụ, chọn một dịch vụ và chọn Xóa.
  • Xác nhận thao tác xóa.
  • Lặp lại các bước cho đến khi tất cả dịch vụ được xóa.

  Trước khi chuyển sang bước tiếp theo, bạn phải chờ tất cả tác vụ đang chạy chấm dứt hoặc lựa chọn tab Tác vụ và chọn Dừng tất cả.

  ♻ Lặp lại những bước này với từng dịch vụ của bạn trong cụm.
  cụm trống
 • Bước 2. Xóa listener

  xóa listener
 • Bước 3. Xóa các nhóm mục tiêu

  • Vào phần Nhóm mục tiêu trong bảng điều khiển EC2.
  • Đánh dấu vào hộp kiểm ở đầu danh sách (cạnh Tên) để chọn tất cả nhóm mục tiêu.
  • Chọn Hành động rồi chọn Xóa.
  • Xác nhận thao tác xóa.
  xóa nhóm mục tiêu
 • Bước 4. Xóa bộ AWS CloudFormation của bạn

  • Vào bảng điều khiển AWS CloudFormation.
  • Đánh dấu vào hộp cạnh ngăn xếp Cloudformation BreakTheMonolith-Demo.
  • Lựa chọn Hành động rồi chọn Xóa ngăn xếp.
  • Xác nhận xóa.
  • Trạng thái bộ sẽ thay đổi thành DELETE_IN_PROGRESS .

   

  CẢNH BÁO! Việc để cho bộ chạy sẽ dẫn đến tài khoản AWS của bạn bị tính phí.

  xóa bộ
 • Bước 5. Hủy đăng ký các định nghĩa tác vụ

  • Vào phần Định nghĩa tác vụ trong bảng điều khiển Amazon ECR.
  • Chọn một định nghĩa tác vụ (api, bài đăng, chủ đề hoặc người dùng).
  • Trong trang Tên định nghĩa tác vụ, đánh dấu vào hộp kiểm cạnh tên tác vụ.
  • Chọn Hành động rồi chọn Hủy đăng ký trong danh sách thả xuống.
  • Xác nhận hành động của bạn.

  ♻ Lặp lại những bước này với tất cả bốn định nghĩa tác vụ.

 • Bước 6. Xóa kho Amazon ECR

  • Vào phần Kho trong bảng điều khiển Amazon ECR.
  • Đánh dấu vào hộp kiểm cạnh một kho và chọn Xóa.
  • Xác nhận thao tác xóa.
  • Lặp lại các bước cho đến khi tất cả các kho được xóa.
  xóa các kho

Tìm hiểu thêm

Hãy tìm hiểu tổng quan về vận hành và quản lý các ứng dụng quy mô lớn theo kiểu vi dịch vụ bằng cách sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Xem bài thuyết trình »

Tìm trợ giúp

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Amazon ECS để xây dựng và vận hành các kiến trúc được đưa vào container trong AWS.
Khám phá thêm về các Tài nguyên Amazon ECS »

Phân tích chuyên sâu hơn

Hãy tìm hiểu về các thực hành tốt nhất nhằm xây dựng và vận hành các vi dịch vụ trong AWS để tăng tốc các chu kỳ triển khai, tăng cường đổi mới và cải thiện khả năng mở rộng. Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »