กำหนดเวลาการสอบ

การสอบ AWS Certified DevOps Engineer – Professional จะทดสอบความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการจัดเตรียม ดำเนินงาน และจัดการระบบแอปพลิเคชันแบบกระจายบนแพลตฟอร์ม AWS ซึ่งมีไว้สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่วิศวกร DevOps

ซึ่งจะตรวจสอบความสามารถของผู้เข้าสอบในด้านต่างๆ ดังนี้:

 • ใช้และจัดการระบบการจัดส่งอย่างต่อเนื่องและวิธีการเกี่ยวกับ AWS
 • ใช้และทำให้การควบคุมด้านความปลอดภัย กระบวนการบริหารจัดการ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นระบบอัตโนมัติ
 • กำหนดและปรับใช้ระบบการเฝ้าติดตาม ตัวชี้วัด และการบันทึกบน AWS
 • ใช้ระบบที่พร้อมใช้งานอย่างเต็มที่ ปรับขนาดได้ และรักษาตัวเองได้บนแพลตฟอร์ม AWS
 • ออกแบบ จัดการ และบำรุงรักษาเครื่องมือเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดเตรียม ดำเนินงาน หรือจัดการสภาพแวดล้อม AWS 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโค้ดในภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งภาษา
 • มีประสบการณ์ด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบอัตโนมัติมาก
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบปฏิบัติการ
 • มีความเข้าใจการพัฒนาและกระบวนการดำเนินงานและวิธีการที่ทันสมัย
 • คำถามแบบเลือกตอบและตอบได้หลายข้อ
 • มีเวลา 170 นาทีในการสอบ
 • การสอบเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
 • ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนการสอบเชิงปฏิบัติคือ 40 USD
 • ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนสอบคือ 300 USD
 • แนะนำให้ใช้ DevOps Engineering on AWS

ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ
ดาวน์โหลดคำถามตัวอย่าง

คู่มือทรัพยากรสำหรับการจัดเตรียมการสอบ

ค้นหาทรัพยากรและข้อแนะนำเพื่อช่วยคุณจัดเตรียมสำหรับการรับรองของ AWS

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง