ฟรอนต์เอนด์และแบ็คเอนด์แตกต่างกันอย่างไรในการพัฒนาแอปพลิเคชัน


ฟรอนต์เอนด์และแบ็คเอนด์แตกต่างกันอย่างไรในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์เป็นสองส่วนที่สำคัญของแอปพลิเคชันใดๆ ฟรอนต์เอนด์คือสิ่งที่ผู้ใช้เห็นและมีองค์ประกอบภาพ เช่น ปุ่ม ช่องทำเครื่องหมาย กราฟิก และข้อความ ช่วยให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันของคุณ แบ็กเอนด์คือข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้แอปพลิเคชันของคุณทำงานได้ เก็บและประมวลผลข้อมูลแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ของคุณ

ฟรอนต์เอนด์ของแอปพลิเคชันทำงานอย่างไร

คำว่าฟรอนต์เอนด์ หมายถึงส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ที่ผู้ใช้ของคุณสามารถโต้ตอบได้โดยตรง เช่น เมนูการนำทาง องค์ประกอบการออกแบบ ปุ่ม รูปภาพ และกราฟ ในทางเทคนิค เพจหรือหน้าจอที่ผู้ใช้ของคุณเห็นกับองค์ประกอบ UI อันหลากหลายจะเรียกว่า Document Object Model (DOM)

สามภาษาคอมพิวเตอร์หลักมีผลกระทบต่อวิธีที่ผู้ใช้ของคุณโต้ตอบกับฟรอนต์เอนด์ของคุณ

 • HTML กำหนดโครงสร้างฟรอนต์เอนด์และองค์ประกอบ DOM ที่แตกต่างกัน
 • Cascading Style Sheet (CSS) กำหนดรูปแบบของแอปพลิเคชันบนเว็บ รวมทั้งเค้าโครง ตัวอักษร สีและรูปแบบวิชวล
 • JavaScript เพิ่มเลเยอร์ของการทำงานแบบไดนามิกโดยการจัดการ DOM

JavaScript สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเพจและแสดงข้อมูลใหม่ได้ ซึ่งหมายความว่าฟรอนต์เอนด์สามารถจัดการกับการโต้ตอบของผู้ใช้พื้นฐาน (หรือคำขอ) เช่น การแสดงปฏิทินหรือการตรวจสอบว่าผู้ใช้ของคุณได้ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องหรือไม่ ฟรอนต์เอนด์ส่งคำขอที่ซับซ้อนมากขึ้นไปยังแบ็กเอนด์

แบ็กเอนด์ของแอปพลิเคชันทำงานอย่างไร

บางครั้งจะเรียกว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แบ็กเอนด์ของแอปพลิเคชันของคุณจะจัดการการทำงานโดยรวมของแอปพลิเคชันเว็บของคุณ เมื่อผู้ใช้ของคุณโต้ตอบกับฟรอนต์เอนด์ การโต้ตอบจะส่งคำขอไปยังแบ็กเอนด์ในรูปแบบ HTTP แบ็กเอนด์ประมวลผลคำขอและส่งคืนการตอบรับ

เมื่อแบ็กเอนด์ของคุณประมวลผลคำขอ มันมักจะโต้ตอบดังต่อไปนี้

 • เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเพื่อดึงหรือแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ไมโครเซอร์วิสที่ดำเนินการชุดย่อยของงานที่ผู้ใช้ของคุณส่งคำขอ
 • API ของบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมหรือดำเนินการฟังก์ชันเพิ่มเติม

แบ็กเอนด์ใช้โพรโทคอลการสื่อสารและเทคโนโลยีอันหลากเพื่อดำเนินการคำขอให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ มันยังจัดการคำขอที่แตกต่างกันนับพันในเวลาเดียวกัน แบ็กเอนด์รวมกระบวนการทำงานพร้อมกันและเทคนิคคู่ขนาน เช่น การกระจายคำขอข้ามเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก การแคช และการทำสำเนาข้อมูล

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างฟรอนต์เอนด์เทียบกับแบ็กเอนด์

ฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์เป็นคำที่กว้างที่รวมกลุ่มเทคโนโลยีและเลเยอร์ซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันตามตรรกะของแอปพลิเคชันใดๆ ก็ตาม ฟรอนต์เอนด์มุ่งเน้นไปที่ด้านเหล่านั้นที่ผู้ใช้ของคุณสามารถมองเห็น ในทางกลับกัน แบ็กเอนด์เป็นทุกอย่างที่ทำให้แอปพลิเคชันของคุณใช้การได้

คุณสามารถมองฟรอนต์เอนด์เป็นส่วนนอกของรถ และแบ็กเอนด์เป็นเครื่องจักรทั้งหมดภายใน รถที่ออกแบบอย่างสวยงามจะทำงานได้ดีที่สุดหากเครื่องจักรภายในทำงานอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในบางแง่มุมของการออกแบบด้านนอกก็ยังมีส่วนร่วมต่อความเร็วและประสิทธิภาพการทำงาน ในทำนองเดียวกัน ฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์ของแอปพลิเคชันของคุณจะต้องมีการออกแบบที่สอดคล้องกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ส่วนถัดไป เราจะหารือเกี่ยวกับความแตกต่างที่สำคัญอื่นๆ ระหว่างฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์

เป้าหมายการพัฒนา

การพัฒนาแบบเต็มสแต็กมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ตอบสนอง มีประสิทธิภาพ และทำงานได้อย่างสมบูรณ์ นักพัฒนาฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์มีเป้าหมายที่แตกต่างกันในการสร้างไฟนอลแอปพลิเคชัน 

นักพัฒนาฟรอนต์เอนด์มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาประสบการณ์การใช้งานในเชิงบวก เพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพ และสร้างการออกแบบที่ตอบสนอง เป้าหมายการพัฒนาหลักของพวกเขาคือเพื่อให้แน่ใจว่าฟรอนต์เอนด์เป็นเรื่องง่ายที่จะโต้ตอบด้วย ออกแบบอย่างดี และตอบสนองอย่างเต็มที่บนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

นักพัฒนาแบ็กเอนด์สร้างขึ้น จากนั้นก็รักษาการดำเนินงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน เป้าหมายการพัฒนาหลักของพวกเขาคือการสร้างสถาปัตยกรรมที่เชื่อถือได้ที่มีแอปพลิเคชันที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พวกเขามีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เทคโนโลยี

การพัฒนาฟรอนต์เอนด์สัมผัสในด้านผู้ใช้บนเว็บไซต์ เทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึงภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น JavaScript, CSS และ HTML อีกทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรอนต์เอนด์ยังใช้เฟรมเวิร์กฟรอนต์เอนด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การพัฒนาแบ็กเอนด์ใช้ภาษาเขียนโปรแกรม เช่น Ruby, Java, และ Python ในการเขียนตรรกะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งผู้พัฒนาแบ็กเอนด์ยังใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยีการจัดเก็บ และเทคโนโลยี API เพื่อให้แอปพลิเคชันและระบบทำการสื่อสารระหว่างกัน

อ่านบทความเกี่ยวกับ Data Lake »

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API »

กระบวนการทำงานพร้อมกัน

กระบวนการทำงานพร้อมกันคือความสามารถของแอปพลิเคชันในการทำงานหลายงานในเวลาเดียวกัน บนฟรอนต์เอนด์ ผู้ใช้ทุกคนมีสำเนาแอปพลิเคชันของตัวเองในเบราว์เซอร์หรือแอปมือถือของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าไม่มีปัญหากระบวนการทำงานพร้อมกันกับการพัฒนาฟรอนต์เอนด์

ในทางกลับกัน แบ็กเอนด์อาจจะต้องจัดการคำขอนับพันในเวลาเดียวกัน โดยนักพัฒนาแบ็กเอนด์ใช้กลยุทธ์หลากหลายประการ

 • มัลติเธรดเพื่อจัดการการประมวลผล CPU ของงาน
 • การเขียนโปรแกรมแบบอะซิงโครนัส เช่น การติดต่อกลับและผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
 • การเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ที่แบ็กเอนด์รับฟังหลากหลายเหตุการณ์และเรียกใช้ตัวจัดการเหตุการณ์ที่เหมาะสมพร้อมกัน
 • เทคนิคการล็อกและการซิงโครไนซ์เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรเดียวกันได้พร้อมกันโดยไม่มีความไม่สอดคล้องกัน

ในแนวทางคอมพิวเตอร์แบบกระจาย นักพัฒนาอาจแบ่งงานแบ็กเอนด์ผ่านโหนดหลากหลาย เพื่อให้แบ็กเอนด์จัดการเวิร์กโหลดข้อมูลจำนวนมากพร้อมกันได้

อ่านบทความเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ »

การเขียนแคช

การเขียนแคชเก็บสำเนาของไฟล์แอปพลิเคชันชั่วคราว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้ในครั้งต่อไปที่มีความจำเป็น คุณสามารถใช้การเขียนแคชเพื่อปรับปรุงเวลาในการโหลดแอปพลิเคชันและประสิทธิภาพ

บนฟรอนต์เอนด์ เบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ทำการแคชข้อมูล เช่น ภาพส่วนหัวในครั้งแรกที่ผู้ใช้ของคุณเข้าถึง ครั้งต่อไปที่พวกเขาเข้าถึงเนื้อหาเดียวกัน ฟรอนต์เอนด์จะโหลดไฟล์แคชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การพัฒนาแบ็กเอนด์ใช้แคชเพื่อลดโหลดบนเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน สิ่งที่คุณเก็บไว้ในแคชแบ็กเอนด์ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันของคุณเอง เนื้อหาที่ทำการแคชไว้ รวมไปถึงหน้าเพจคงที่ ผลการสืบค้นฐานข้อมูล การตอบสนอง API ข้อมูลเซสชัน ภาพ และวิดีโอ

กลยุทธ์หนึ่งคือการจัดเก็บไฟล์บน Content Delivery Network (CDN) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ส่งคำขอบนฟรอนต์เอนด์ CDN จะตรวจสอบว่าข้อมูลมีอยู่หรือไม่ และตอบสนองโดยตรง

อ่านเกี่ยวกับ CDN »

การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยฟรอนต์เอนด์มุ่งเน้นไปที่ส่วนประกอบที่ผู้ใช้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงแบบฟอร์มอินพุต สคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ในเวิร์กโฟลว์การรักษาความปลอดภัยอย่างการยืนยันตัวตน

กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยการพัฒนาฟรอนต์เอนด์ทั่วไป รวมไปถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการป้อนข้อมูล การปิดใช้งานการตั้งค่าที่ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณสามารถป้อนรหัสในกล่องข้อความ และเวิร์กโฟลว์การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย ผู้ใช้ของคุณเป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยฟรอนต์เอนด์ในหลากหลายด้าน เช่น การรักษารหัสผ่านหรืออุปกรณ์ของตนให้ปลอดภัย

ความปลอดภัยของแบ็กเอนด์มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของข้อมูลในการจัดเก็บและการโอนย้าย มันจะจัดการทุกด้านของการยืนยันตัวตน การควบคุมการเข้าถึง และการรักษาความปลอดภัยเซสชัน โดยครอบคลุมบริการแบ็กเอนด์ทั้งหมด รวมถึงฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อ API และการเขียนโปรแกรมภาษาฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยหลักของแบ็กเอนด์ประกอบด้วยการเขียนโค้ดที่ปลอดภัย การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญก่อนและหลังการรับส่ง และระบบการให้สิทธิและการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย 

ทักษะนักพัฒนา

นักพัฒนาฟรอนต์เอนด์เข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าและรองรับความต้องการของผู้ใช้ ทักษะหลักของพวกเขาเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญใน JavaScript, CSS และ HTML และความรู้การออกแบบในการสร้างโฟลว์ที่น่าดึงดูดแก่สายตา อีกทั้งนักพัฒนาฟรอนต์เอนด์ยังได้เรียนรู้เฟรมเวิร์กของฟรอนต์เอนด์อันหลากหลาย และรู้วิธีดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นักพัฒนาแบ็กเอนด์เขียนโค้ดฟังก์ชันแอปพลิเคชันและทำให้แอปมีความปลอดภัย ปราศจากข้อผิดพลาด และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นักพัฒนาแบ็กเอนด์มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น Python, Ruby, Java และ PHP พวกเขารู้ถึงเฟรมเวิร์กการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น Django, Ruby on Rails และ Laravel ที่ผสานรวมฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์ อีกทั้งนักพัฒนาแบ็กเอนด์ยังรู้วิธีการจัดการและการออกแบบฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์และแบบไม่เชิงสัมพันธ์

นักพัฒนาสแต็กเต็มรูปแบบมีทักษะพัฒนาทั้งฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์

สรุปความแตกต่างระหว่างฟรอนต์เอนด์เทียบกับแบ็กเอนด์

 

ฟรอนต์เอนด์

แบ็กเอนด์

เทคโนโลยี

ฟรอนต์เอนด์ใช้ HTML, CSS, JavaScript และเฟรมเวิร์กฟรอนต์เอนด์

แบ็กเอนด์ใช้ภาษาโปรแกรมเช่น Java, Python, Ruby, API และระบบการจัดการฐานข้อมูล

กระบวนการทำงานพร้อมกัน

ผู้ใช้แต่ละคนมีสำเนาแอปพลิเคชันของตัวเอง เพื่อให้ฟรอนต์เอนด์ไม่ต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

แบ็กเอนด์ใช้กลยุทธ์หลายอย่างเพื่อจัดการกับคำขอของผู้ใช้หลายพันคนในเวลาเดียวกัน

การแคช

เบราว์เซอร์หรือแอปไคลเอ็นต์ทำการแคชไฟล์จากแอปพลิเคชันและใช้พวกมันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ระบบแบ็กเอนด์แคชไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันหรือใน CDN

การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยในการพัฒนาฟรอนต์เอนด์โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ หลักๆ แล้วนักพัฒนาฟรอนต์เอนด์มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบความถูกต้อง และเวิร์กโฟลว์การยืนยันตัวตนของผู้ใช้

การรักษาความปลอดภัยในการพัฒนาแบ็กเอนด์มีความครอบคลุมมากขึ้นในการปกป้องฐานข้อมูล บริการแบ็กเอนด์ และตัวแอปพลิเคชันเอง โดยมันทำได้ด้วยการใช้การเข้ารหัส ระบบยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติการเขียนโค้ดที่ปลอดภัย

เป้าหมายการพัฒนา

การพัฒนาฟรอนต์เอนด์มุ่งเน้นไปที่การสร้างการทำงาน การตอบสนองที่เต็มรูปแบบ และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ออกแบบอย่างดี

การพัฒนาแบ็กเอนด์เกี่ยวข้องกับการสร้างสถาปัตยกรรมที่เชื่อถือได้ที่สนับสนุนการพัฒนาฟรอนต์เอนด์ 

ทักษะการพัฒนา

นักพัฒนาฟรอนต์เอนด์รู้ถึง HTML, CSS และ JavaScript พวกเขาสามารถใช้เฟรมเวิร์กฟรอนต์เอนด์และสร้างหน้าเพจที่น่าดึงดูดแก่สายตา พวกเขาแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ในขณะที่พวกเขาโต้ตอบกับแอปพลิเคชัน

นักพัฒนาแบ็กเอนด์มีทั้งทักษะการเขียนโค้ดและการจัดการฐานข้อมูล อีกทั้งพวกเขายังเข้าใจการรักษาความปลอดภัยโค้ด และวิธีการใช้เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม และเฟรมเวิร์ก

AWS สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างไรบ้าง

Amazon Web Services (AWS) สามารถสนับสนุนคุณทั้งในการพัฒนาฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์สำหรับแอปพลิเคชันทุกประเภท ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถช่วยคุณเกี่ยวกับการเขียนโค้ดสภาพแวดล้อม การนำไปใช้จริง และเทคโนโลยีการโฮสต์

ต่อไปนี้เป็นบริการ AWS ที่สามารถช่วยคุณพัฒนาแอปพลิเคชั่น

 • AWS Amplify ช่วยให้คุณสร้างและปรับขนาดเว็บและแอปมือถือแบบเต็มสแต็กได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • บริการฐานข้อมูลของ AWS ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่สร้างตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายสำหรับกรณีการใช้งานทุกประเภท
 • AWS Lambda ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

อีกทั้งโซลูชันสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันและไลบรารี DevOps ยังมีโซลูชันที่หลากหลายสำหรับความท้าทายในการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณ

เริ่มต้นใช้งานการพัฒนาฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์บน AWS ด้วยการสร้างบัญชีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปกับ AWS

เริ่มต้นสร้างด้วยฟรอนต์เอนด์และแอปมือถือ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟรอนต์เอนด์เว็บและมือถือบน AWS