การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่ม เฉพาะส่วนต่าง และแบบอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไร


การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่ม เฉพาะส่วนต่าง และแบบอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไร วิธีการทำงานของการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบเทียบกับแบบเฉพาะส่วนเพิ่ม และแบบเฉพาะส่วนต่าง ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มและการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่าง เมื่อใดควรใช้การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างและการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่ม การสำรองข้อมูลแบบ Synthetic เทียบกับการสำรองข้อมูลแบบเฉพาะส่วนเพิ่มแบบถาวร สรุปความแตกต่างระหว่างการสำรองข้อมูลทั้งหมด การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่ม และการสำรองข้อมูลแบบเฉพาะส่วนต่าง AWS รองรับข้อกำหนดความต้องการในการสำรองข้อมูลของคุณได้อย่างไร

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่ม เฉพาะส่วนต่าง และแบบอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไร

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มและเฉพาะส่วนต่างเป็นกลยุทธ์สองแบบในการคัดลอกข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอและบ่อยครั้งสำหรับกระบวนการกู้คืนจากความเสียหาย ระบบด้านไอทีในทุกบริษัทอาจหยุดทำงานได้โดยไม่คาดคิดเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ไฟดับ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือปัญหาด้านความปลอดภัย การสำรองข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ คุณจึงไม่สูญเสียข้อมูลที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของคุณ ในขณะเดียวกัน ปริมาณข้อมูลอาจทำให้ไม่สามารถสำรองข้อมูลทั้งหมดได้ในทันที กลยุทธ์การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างจะคัดลอกเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการสำรองข้อมูลทั้งหมดครั้งล่าสุดเท่านั้น ในทางกลับกัน กลยุทธ์การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มจะคัดลอกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด

วิธีการทำงานของการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบเทียบกับแบบเฉพาะส่วนเพิ่ม และแบบเฉพาะส่วนต่าง

กลยุทธ์หลักในการสำรองข้อมูลมีอยู่สามอย่างซึ่งเราจะให้รายละเอียดดังต่อไปนี้

การสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ

เมื่อซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลของคุณทำการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ ซอฟต์แวร์จะคัดลอกชุดข้อมูลทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลเหล่านั้นหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วมีการใช้การสำรองข้อมูลประเภทนี้ไม่มากนักเนื่องจากมีเหตุผลในทางปฏิบัติหลายประการ ตัวอย่างเช่น อาจใช้เวลานานและใช้พื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนมาก ทางเลือกในการสำรองข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างหรือเฉพาะส่วนเพิ่ม

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่ม

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มจะคัดลอกข้อมูลที่มีการดัดแปลงแล้วตั้งแต่มีการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบในวันอาทิตย์ การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มของคุณในวันจันทร์จะคัดลอกการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีการสำรองข้อมูลในวันอาทิตย์เท่านั้น ในวันอังคาร ระบบจะคัดลอกการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์รูปภาพสำรองเท่านั้นตั้งแต่มีการสำรองข้อมูลในวันจันทร์

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่าง

กลยุทธ์การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างจะคัดลอกเฉพาะข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาใหม่และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มีการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด หากการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบครั้งล่าสุดของคุณคือวันอาทิตย์ การสำรองข้อมูลในวันจันทร์จะคัดลอกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์ หากคุณทำการสำรองข้อมูลอีกครั้งในวันอังคาร จะเป็นการคัดลอกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์ด้วย ขนาดไฟล์สำรองจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบครั้งต่อไป

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มและการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่าง

กลยุทธ์การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มและเฉพาะส่วนต่างจะมอบการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลที่คุณต้องการ ในลำดับต่อไป เราจะพูดถึงปัจจัยที่แตกต่างที่สำคัญ

ความเร็วในการสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่าการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มเนื่องจากขนาดไฟล์ภาพสำรองนั้นจะเพิ่มขึ้นทุกวัน

ในทางตรงกันข้าม กระบวนการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มมักจะมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากไฟล์สำรองข้อมูลมีขนาดเล็กอย่างสม่ำเสมอกัน

การใช้พื้นที่จัดเก็บ

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มต้องการใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยกว่า

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างจะใช้พื้นที่จัดเก็บมากกว่าตามเวลาที่เพิ่มขึ้นจากการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด กลยุทธ์การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างมีเป้าหมายในการลดเวลาการกู้คืนโดยการแลกเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

โดยทั่วไปแล้ว การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มจะช่วยประหยัดได้ทั้งพื้นที่เก็บข้อมูลสำรองและแบนวิดท์เครือข่าย ในระยะยาวแล้ว หากใช้การสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบคู่กับการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มบ่อยๆ จะถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่า

ในทางตรงกันข้าม การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเวลาผ่านไป และคุณจำเป็นต้องสำรองข้อมูลทั้งหมดให้บ่อยขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความเร็วในการกู้คืนข้อมูล

แม้ว่าการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มนั้นจะประหยัดค่าใช้จ่าย แต่การกู้คืนข้อมูลอาจใช้เวลานานและมีความซับซ้อน ซึ่งต้องมีการสำรองข้อมูลทั้งหมดในครั้งแรก และมีการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มที่ตามมาทั้งหมดเพื่อกู้คืนข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากเกิดข้อขัดข้องในวันพุธ คุณจะต้องทำการสำรองข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันอังคาร ระบุการเปลี่ยนแปลง และกู้คืนแบบรวมทั้งหมด กระบวนดังกล่าวจะซับซ้อนมากขึ้นตามเวลาจากการสำรองข้อมูลทั้งหมดครั้งล่าสุดที่เพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน การกู้คืนข้อมูลจากการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างต้องใช้การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างแบบเต็มรูปแบบในครั้งแรกและครั้งล่าสุดเท่านั้น และมีความเร็วกว่าอย่างมาก

เมื่อใดควรใช้การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างและการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่ม

เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะต้องใช้การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างหรือเฉพาะส่วนเพิ่ม คุณควรพิจารณาถึงปัจจัยหลายประการตามความต้องการและงบประมาณของคุณ

ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มจะเหมาะสมมากกว่าหากองค์กรของคุณจัดการกับข้อมูลจำนวนมากที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการสำรองข้อมูลลงได้

ในทางกลับกัน หากคุณเลือกใช้การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่าง คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ

หากต้องการตัดสินใจเลือกประเภทการสำรองข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ คุณควรพิจารณาถึงทรัพยากรที่มีอยู่และนโยบายการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลของบริษัทของคุณ

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีความสำคัญต่อแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ ในกรณีนี้ คุณอาจใช้การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนต่างเพื่อให้มีเวลากู้คืนที่เร็วขึ้นและเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกที่จะเก็บถาวรไฟล์รูปภาพหรือข้อมูลวิดีโอด้วยการสำรองข้อมูลทั้งหมดเพียงชุดเดียว หากข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป

การสำรองข้อมูลแบบ Synthetic เทียบกับการสำรองข้อมูลแบบเฉพาะส่วนเพิ่มแบบถาวร

นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์การสำรองข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากการสำรองข้อมูลแบบเฉพาะส่วนเพิ่มและเฉพาะส่วนต่างอยู่อีก 

การสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Synthetic

การสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบแบบ Synthetic จะเปรียบเทียบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้นทางกับการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบดั้งเดิมและการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มทั้งหมดเพื่อสร้างการสำรองข้อมูลแบบ Synthetic เต็มรูปแบบถัดไป แทนที่จะเก็บเฉพาะไฟล์การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มเท่านั้น เซิร์ฟเวอร์สำรองจะรวมการเปลี่ยนแปลงกับการสำรองข้อมูลล่าสุดทั้งหมด และสร้างการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Synthetic ผู้ใช้ปลายทางของคุณมองไม่เห็นกระบวนการนี้

ในการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบแบบ Synthetic นั้นจะไม่เป็นการประหยัดพื้นที่จัดเก็บ แต่คุณจะสามารถประหยัดแบนวิดท์เครือข่ายได้ คุณจะส่งการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนเพิ่มไปยังเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น แทนที่จะส่งข้อมูลทั้งหมด เซิร์ฟเวอร์จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสร้างสำเนาสำรองทั้งหมด

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มแบบถาวร

กลยุทธ์การสำรองข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในคู่มือนี้จะรวมถึงการสำรองข้อมูลทั้งหมดเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มแบบถาวร คุณจะทำการสำรองข้อมูลทั้งหมดในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น ต่อจากนั้น คุณก็ใช้ลำดับของการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่ม (ถาวร) ต่อไปเรื่อยๆ 

เซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลจะจัดเก็บชุดข้อมูลสำรองทั้งหมดไว้ในไลบรารีเทปหรือดิสก์อาร์เรย์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้กระบวนการกู้คืนเป็นไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้นมันจึงเลียนแบบการกู้คืนจากการสำรองข้อมูลทั้งหมด

สรุปความแตกต่างระหว่างการสำรองข้อมูลทั้งหมด การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่ม และการสำรองข้อมูลแบบเฉพาะส่วนต่าง

ประเภทการสำรองข้อมูล

ข้อมูล

ความเร็วในการสำรองข้อมูล

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ความเร็วในการกู้คืน

ทั้งหมดแบบ Active

คัดลอกข้อมูลทั้งหมด

ช้า

มีนัยสำคัญ

รวดเร็ว

เฉพาะส่วนเพิ่ม

คัดลอกเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด

เร็วกว่าแบบเฉพาะส่วนต่าง

เล็กกว่าแบบเฉพาะส่วนต่าง 

ช้ากว่าแบบเฉพาะส่วนต่างเนื่องจากต้องมีการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบบวกกับการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่มทั้งหมด

แบบเฉพาะส่วนต่าง

คัดลอกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีการสำรองข้อมูลทั้งหมดครั้งล่าสุด

ช้ากว่าแบบเฉพาะส่วนเพิ่ม แต่เร็วกว่าการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Active

มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะกับการสำรองข้อมูลที่ตามมา

เร็วกว่าแบบเฉพาะส่วนเพิ่มเนื่องจากต้องใช้เฉพาะส่วนต่างทั้งหมดและส่วนต่างสุดท้ายเท่านั้น

ทั้งหมดแบบ Synthetic

คัดลอกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงทีละน้อยแต่รวมการเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลสำรองทั้งหมดล่าสุดเพื่อสร้างการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Synthetic 

เร็วกว่าการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Active เนื่องจากจะคัดลอกการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนเพิ่มเท่านั้น

พื้นที่เก็บข้อมูลเท่ากันกับการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Active

คล้ายกับการใช้งานการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Active

เฉพาะส่วนเพิ่มแบบถาวร

สร้างหนึ่งส่วนเต็ม จากนั้นตามด้วยข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่ม (แบบถาวร)

เร็วกว่าการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Synthetic เนื่องจากไม่สร้างการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบในภายหลัง

ใช้พื้นที่น้อยกว่าการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Active และแบบ Synthetic

มอบการกู้คืนข้อมูลที่เร็วกว่าการสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบ Active และแบบ Synthetic 

AWS รองรับข้อกำหนดความต้องการในการสำรองข้อมูลของคุณได้อย่างไร

Amazon Web Services (AWS) มีตัวเลือกมากมายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการสำรองข้อมูลของคุณ หากคุณมีข้อสงสัย คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับบริการสำรองข้อมูลและการคืนค่าของ AWS ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • AWS Backup คือบริการตามนโยบายที่คุ้มค่าและมีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งลดความยุ่งยากในการปกป้องข้อมูลตามขนาดที่ต้องการ
  • AWS Storage Gateway มอบการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์แบบแทบไม่จำกัดให้กับแอปพลิเคชันในองค์กรของคุณ
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) คือบริการจัดเก็บอ็อบเจกต์ที่มอบความสามารถในการปรับขนาด ความพร้อมใช้งานของข้อมูล ความปลอดภัย และประสิทธิภาพระดับชั้นนำในอุตสาหกรรม

คุณสามารถใช้บริการเหล่านี้เพื่อกำหนดค่านโยบายการสำรองข้อมูลที่คุณต้องการในระบบคลาวด์หรือพัฒนาไปไกลกว่าการสำรองข้อมูลได้ หากคุณมีข้อสงสัย คุณสามารถ อ่านเกี่ยวกับกระบวนการกู้คืนจากความเสียหายและการเก็บถาวร

เริ่มต้นใช้งานการสำรองข้อมูลบน AWS โดยการสร้างบัญชีวันนี้

ขั้นตอนถัดไปกับ AWS

เริ่มต้นสร้างด้วยการสำรองข้อมูลส่วนเพิ่ม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลของเรา