ความแตกต่างระหว่าง OLAP และ OLTP คืออะไร

การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP) และการประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ (OLTP) คือระบบประมวลผลข้อมูลที่ช่วยให้คุณจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ คุณสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งที่มา เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เครื่องวัดอัจฉริยะ และระบบภายใน OLAP รวมและจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้จากมุมมองที่แตกต่าง ในทางตรงกันข้าม OLTP เก็บและปรับปรุงข้อมูลธุรกรรมได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพในปริมาณสูง ฐานข้อมูล OLTP อาจเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของข้อมูลของระบบ OLAP

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OLAP »

อะไรคือความคล้ายคลึงกันระหว่าง OLAP และ OLTP

ทั้งการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP) และการประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ (OLTP) คือระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในปริมาณมาก การประมวลผลทั้งสองแบบต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น คุณสามารถใช้การประมวลผลทั้งสองแบบเพื่อสืบค้นข้อมูลที่มีอยู่หรือเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ ซึ่งการประมวลผลทั้งสองแบบรองรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในองค์กร

บริษัทส่วนใหญ่ใช้ระบบ OLTP และ OLAP ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการด้านข่าวกรองธุรกิจ อย่างไรก็ตาม แนวทางและวัตถุประสงค์ของการจัดการข้อมูลนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่าง OLAP และ OLTP

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง OLAP กับ OLTP

วัตถุประสงค์หลักของการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP) คือการวิเคราะห์ข้อมูลรวม ในขณะที่วัตถุประสงค์หลักของการประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ (OLTP) คือการประมวลผลธุรกรรมฐานข้อมูล

คุณจะใช้ระบบ OLAP เพื่อสร้างรายงาน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และระบุแนวโน้ม ในทางตรงกันข้าม คุณจะใช้ระบบ OLTP เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อ อัปเดตสินค้าคงคลัง และจัดการบัญชีลูกค้า

ความแตกต่างที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การจัดรูปแบบข้อมูล สถาปัตยกรรมข้อมูล ประสิทธิภาพ และข้อกำหนดความต้องการ นอกจากนี้ เราจะพูดถึงตัวอย่างเพิ่มเติมว่าเมื่อใดที่องค์กรอาจใช้ OLAP หรือ OLTP

การจัดรูปแบบข้อมูล

ระบบ OLAP ใช้โมเดลข้อมูลแบบหลายมิติ คุณจึงสามารถดูข้อมูลเดียวกันจากมุมต่าง ๆ ได้ ฐานข้อมูล OLAP จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคิวบ์ ซึ่งแต่ละมิติข้อมูลจะแสดงแอตทริบิวต์ข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่ละเซลล์ในคิวบ์จะแทนค่าหรือหน่วยวัดสำหรับจุดตัดของมิติข้อมูลต่าง ๆ

ในทางตรงกันข้าม ระบบ OLTP เป็นข้อมูลรูปแบบมิติเดียวและมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลด้านเดียว ระบบเหล่านี้ใช้ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์เพื่อจัดระเบียบข้อมูลลงในตาราง แต่ละแถวในตารางแสดงถึงอินสแตนซ์ของเอนทิตี และแต่ละคอลัมน์แสดงถึงแอตทริบิวต์ของเอนทิตี

สถาปัตยกรรมข้อมูล

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล OLAP จะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานการอ่านข้อมูลมากกว่าการเขียนข้อมูล คุณสามารถดำเนินการสืบค้นข้อมูลที่ซับซ้อนกับข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้งานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่ำเนื่องจากกรณีการใช้งานหลักคือการวิเคราะห์

ในทางกลับกัน สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล OLTP จะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานการเขียนข้อมูล ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับเวิร์กโหลดที่มีการเขียนสูง และสามารถอัปเดตข้อมูลธุรกรรมที่มีความถี่สูงและมีปริมาณมากได้โดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์ของข้อมูล

ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าสองคนซื้อสินค้าเดียวกันในเวลาเดียวกัน ระบบ OLTP จะสามารถปรับระดับสต็อกได้อย่างแม่นยำ และระบบจะจัดลำดับความสำคัญของลูกค้ารายแรกตามลำดับเวลาหากสินค้าเป็นสินค้าชิ้นสุดท้ายในสต็อก ความพร้อมใช้งานมีลำดับความสำคัญที่สูง และโดยปกติแล้วจะมีการดำเนินงานจนสำเร็จผ่านการสำรองข้อมูลหลายชุด

ประสิทธิภาพ

เวลาในการประมวลผล OLAP อาจแตกต่างกันออกไปโดยอาจใช้เวลาตั้งแต่หลายนาทีจนถึงชั่วโมง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของข้อมูลที่กำลังวิเคราะห์ หากต้องการอัปเดตฐานข้อมูล OLAP คุณต้องประมวลผลข้อมูลเป็นชุดขนาดใหญ่เป็นระยะ ๆ จากนั้นจึงอัปโหลดชุดข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ความถี่ในการอัปเดตข้อมูลของแต่ละระบบยังแตกต่างกันออกไปอีกด้วย โดยจะมีระยะเวลาตั้งแต่รายวันไปจนถึงรายสัปดาห์ หรืออาจจะมากถึงรายเดือนอีกด้วย

ในทางตรงกันข้าม การประมวลผล OLTP จะสามารถวัดได้เป็นมิลลิวินาทีหรือน้อยกว่านั้น ฐานข้อมูล OLTP จะจัดการการอัปเดตฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ การอัปเดตมีความรวดเร็ว สั้นกระชับ และคุณหรือผู้ใช้ของคุณเป็นผู้ดำเนินการ การประมวลผลสตรีมมักจะใช้การประมวลผลแบบกลุ่ม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการสตรีม »

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลเป็นชุด »

ข้อกำหนดความต้องการ

ระบบ OLAP ทำหน้าที่เหมือนที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง และจะดึงข้อมูลจากคลังข้อมูล ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ และระบบอื่น ๆ อีกหลายแห่ง ข้อกำหนดความต้องการด้านการจัดเก็บวัดจากเทราไบต์ (TB) ถึงเพตะไบต์ (PB) การอ่านข้อมูลยังสามารถใช้การประมวลผลที่สูง ซึ่งต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย

ในทางกลับกัน คุณสามารถวัดข้อกำหนดความต้องการด้านพื้นที่เก็บข้อมูล OLTP ในหน่วยกิกะไบต์ (GB) ได้ นอกจากนี้ ฐานข้อมูล OLTP ยังอาจถูกล้างออกหลังจากโหลดข้อมูลลงในคลังข้อมูล OLAP หรือ Data Lake ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดความต้องการด้านการประมวลผลสำหรับ OLTP ก็สูงเช่นกัน

ตัวอย่างของ OLAP เทียบกับ OLTP

ลองพิจารณาบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าหลายร้อยแห่งอยู่ทั่วประเทศ บริษัทมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่คอยติดตามยอดขาย สินค้าคงคลัง ข้อมูลลูกค้า และตัววัดสำคัญอื่น ๆ

บริษัทใช้ OLTP เพื่อประมวลผลธุรกรรมแบบเรียลไทม์ อัปเดตระดับสินค้าคงคลัง และจัดการบัญชีลูกค้า ร้านค้าแต่ละแห่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจะอัปเดตระดับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์เมื่อขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ OLTP ในการจัดการบัญชีลูกค้า เช่น เพื่อติดตามคะแนนสมาชิก จัดการข้อมูลการชำระเงิน และดำเนินการส่งคืน

และนอกจากนี้ บริษัทยังใช้ OLAP เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมโดย OLTP อีกด้วย นักวิเคราะห์ธุรกิจของบริษัทสามารถใช้ OLAP เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการขาย ระดับสินค้าคงคลัง ข้อมูลประชากรของลูกค้า และตัววัดหลักอื่น ๆ พวกเขาทำการสืบค้นข้อมูลที่มีความซับซ้อนกับข้อมูลในอดีตปริมาณมากเพื่อระบุหารูปแบบและแนวโน้มที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังระบุหาผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในช่วงเวลาที่กำหนด และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับงบประมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสมได้อีกด้วย

เมื่อใดที่ควรเลือกใช้ OLAP กับ OLTP

การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP) และการประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ (OLTP) คือระบบประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างกันสองระบบที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน OLAP ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและการรายงาน ในขณะที่ OLTP ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการประมวลผลธุรกรรมและการอัปเดตแบบเรียลไทม์

การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างระบบทั้งสองจะสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบว่าระบบใดที่ตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีกว่ากัน ในหลาย ๆ กรณี การใช้ทั้งระบบ OLAP และ OLTP ร่วมกันอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการทั้งการประมวลผลธุรกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล ท้ายที่สุดแล้ว การเลือกระบบที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงปริมาณข้อมูล ความซับซ้อนของการสืบค้นข้อมูล เวลาตอบกลับ ความสามารถในการปรับขนาด รวมถึงค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่ใช้ AWS Managed Services

สรุปข้อแตกต่างระหว่าง OLAP เทียบกับ OLTP

 

หลักเกณฑ์

OLAP

OLTP

วัตถุประสงค์

OLAP ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจได้

OLTP ช่วยให้คุณจัดการและประมวลผลธุรกรรมแบบเรียลไทม์

แหล่งที่มาของข้อมูล

OLAP ใช้ข้อมูลในอดีตและข้อมูลที่รวบรวมจากหลายแหล่ง

OLTP ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมถึงข้อมูลธุรกรรมจากแหล่งเดียว

โครงสร้างข้อมูล

OLAP ใช้ฐานข้อมูลหลายมิติ (คิวบ์) หรือฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์

OLTP ใช้ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์

โมเดลข้อมูล

OLAP ใช้ Star Schema, Snowflake Schema หรือโมเดลการวิเคราะห์อื่น ๆ

OLTP ใช้โมเดลแบบปกติหรือโมเดลแบบดีนอร์มอลไลซ์

ปริมาณข้อมูล

OLAP มีข้อกำหนดความต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ คิดเป็นเทราไบต์ (TB) และเพตะไบต์ (PB)

OLTP มีข้อกำหนดความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลที่น้อยกว่า คิดเป็นกิกะไบต์ (GB)

เวลาตอบกลับ

OLAP มีเวลาตอบกลับนานกว่า โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่หน่วยวินาทีหรือนาที

OLTP มีเวลาตอบกลับที่สั้นกว่า โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่หน่วยมิลลิวินาที

ตัวอย่างแอปพลิเคชัน

OLAP เหมาะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม ทำนายพฤติกรรมของลูกค้า และระบุความสามารถในการทำกำไร

OLTP เหมาะสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน การจัดการข้อมูลลูกค้า และการประมวลผลคำสั่งซื้อ

AWS รองรับข้อกำหนดความต้องการของ OLAP และ OLTP ของคุณได้อย่างไร

การวิเคราะห์บน Amazon Web Services (AWS) ประกอบด้วยบริการคลาวด์ที่มีการจัดการที่หลากหลายสำหรับการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP) และการดำเนินการประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ (OLTP) ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายข้อมูล พื้นที่เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมาย โดย AWS มีบริการที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่จะมอบประสิทธิภาพที่มีราคาเหมาะสมที่สุด ความสามารถในการปรับขนาด และค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด

ตัวอย่างบริการของ AWS ที่สามารถรองรับความต้องการในการใช้ OLAP และ OLTP ของคุณมีดังนี้

  • Amazon Redshift คือคลังข้อมูลบนคลาวด์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ OLAP
  • Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) คือฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ที่มีฟังก์ชัน OLAP ซึ่งคุณสามารถใช้ในการเรียกใช้เวิร์กโหลด OLTP หรือใช้กับ Oracle OLAP ในการดำเนินการสืบค้นข้อมูลที่มีความซับซ้อนบนคิวบ์มิติข้อมูลได้
  • Amazon Aurora คือฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์บนคลาวด์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ MySQL และ PostgreSQL ที่สามารถเรียกใช้ได้ทั้ง OLTP และเวิร์กโหลด OLAP ที่มีความซับซ้อน

เริ่มต้นใช้งาน OLTP และ OLAP บน AWS โดยการสร้างบัญชี AWS วันนี้

ขั้นตอนถัดไปกับ AWS