อัตราการโอนถ่ายข้อมูลและเวลาแฝงต่างกันอย่างไร

เวลาแฝงและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลเป็นสองตัววัดประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เวลาแฝงคือความล่าช้าในการสื่อสารของเครือข่าย แสดงเวลาที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามเครือข่าย เครือข่ายที่มีการหน่วงเวลาหรือล่าช้ามากจะมีเวลาแฝงสูง ในขณะที่เครือข่ายที่มีเวลาตอบสนองที่รวดเร็วจะมีเวลาแฝงต่ำ ในทางกลับกัน อัตราการโอนถ่ายข้อมูล หมายถึงปริมาณเฉลี่ยของข้อมูลที่สามารถผ่านเครือข่ายได้จริงในช่วงเวลาที่กำหนด แสดงให้เห็นจำนวนของแพ็คเก็ตข้อมูลที่มาถึงปลายทางสำเร็จและแพ็คเก็ตข้อมูลที่สูญเสีย

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเวลาแฝง »

เหตุใดอัตราการโอนถ่ายข้อมูลและเวลาแฝงจึงมีความสำคัญ

คุณสามารถกำหนดความเร็วของเครือข่ายได้โดยดูว่าเครือข่ายสามารถถ่ายโอนแพ็คเก็ตข้อมูลไปยังปลายทางได้เร็วเพียงใด ความเร็วนี้เป็นผลมาจากปัจจัยด้านประสิทธิภาพของเครือข่าย เช่น เวลาแฝงและอัตราการโอนถ่ายข้อมูล

เวลาแฝงกำหนดความล่าช้าที่ผู้ใช้ประสบเมื่อส่งหรือรับข้อมูลจากเครือข่าย อัตราการโอนถ่ายข้อมูลกำหนดจำนวนผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายในเวลาเดียวกัน 

เครือข่ายที่มีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลต่ำและเวลาแฝงสูงมีปัญหาในการส่งและประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดความแออัดและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันต่ำ ในทางกลับกัน เครือข่ายที่มีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงและเวลาแฝงต่ำจะตอบสนองและมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้นและความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น

เครือข่ายประสิทธิภาพสูงส่งผลโดยตรงต่อการสร้างรายได้และประสิทธิภาพการดำเนินงาน นอกจากนี้ กรณีการใช้งานบางอย่าง–เช่น การสตรีมตามเวลาจริง, การวิเคราะห์ข้อมูล, Internet of Things (IoT) และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง–จำเป็นต้องมีเกณฑ์ประสิทธิภาพเครือข่ายบางอย่างเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความแตกต่างที่สำคัญ: เวลาแฝงของเครือข่ายเทียบกับอัตราการโอนถ่ายข้อมูล

แม้ว่าทั้งเวลาแฝงและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลจะมีส่วนช่วยให้เครือข่ายเสถียรและรวดเร็ว แต่ก็ไม่เหมือนกัน ตัววัดเครือข่ายเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่สถิติต่างหากและแตกต่างกัน

วิธีการวัด

คุณสามารถวัดเวลาแฝงของเครือข่ายได้โดยการวัดเวลา Ping กระบวนการนี้เป็นที่ที่คุณส่งแพ็คเก็ตข้อมูลขนาดเล็กและได้รับการยืนยันว่ามาถึงแล้ว

ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่รองรับคำสั่ง Ping ซึ่งทำสิ่งนี้จากอุปกรณ์ของคุณ เวลาไป-กลับ (RTT) จะแสดงเป็นมิลลิวินาทีและช่วยให้คุณทราบว่าเครือข่ายของคุณใช้เวลานานเท่าใดในการถ่ายโอนข้อมูล  

คุณสามารถวัดอัตราการโอนถ่ายข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือทดสอบเครือข่ายหรือด้วยตนเอง หากคุณต้องการทดสอบอัตราการโอนถ่ายข้อมูลด้วยตนเอง คุณจะต้องส่งไฟล์และแบ่งขนาดไฟล์ตามเวลาที่ใช้ในการมาถึง อย่างไรก็ตาม เวลาแฝงและแบนวิดท์ส่งผลกระทบต่ออัตราการโอนถ่ายข้อมูล ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจำนวนมากจึงใช้เครื่องมือทดสอบเครือข่าย เนื่องจากเครื่องมือจะรายงานอัตราการโอนถ่ายข้อมูลควบคู่ไปกับปัจจัยอื่นๆ เช่น แบนวิดท์และเวลาแฝง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RTT ในระบบเครือข่าย »

หน่วยวัด

คุณวัดเวลาแฝงเป็นมิลลิวินาที หากคุณมีจำนวนมิลลิวินาทีต่ำ แสดงว่าเครือข่ายของคุณประสบกับความล่าช้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยิ่งตัวเลขในหน่วยมิลลิวินาทีสูงเท่าไร เครือข่ายก็ยิ่งทำงานช้าลงเท่านั้น 

เดิมที คุณจะวัดอัตราการโอนถ่ายข้อมูลของเครือข่ายเป็นบิตต่อวินาที (bps) แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลมีการปรับปรุง คุณจึงได้รับค่าที่สูงขึ้นมาก ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถวัดอัตราการโอนถ่ายข้อมูลเป็นกิโลไบต์ต่อวินาที (KBps) เมกะไบต์ต่อวินาที (MBps) หรือแม้แต่กิกะไบต์ต่อวินาที (GBps) หนึ่งไบต์มีค่าเท่ากับแปดบิต 

ปัจจัยที่มีผลกระทบ: เวลาแฝงเทียบกับอัตราการโอนถ่ายข้อมูล

ปัจจัยต่างๆ อาจส่งผลต่อตัววัดเวลาแฝงและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลของคุณ

เวลาแฝง

เวลาแฝงมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สูงหรือต่ำ

ตำแหน่งที่ตั้ง

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือตำแหน่งของข้อมูลต้นทางและปลายทางที่ต้องการ หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างจากอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลจะต้องเดินทางไกลขึ้น ซึ่งจะเพิ่มเวลาแฝง ปัจจัยนี้เรียกว่าการเผยแพร่

ความแออัดของเครือข่าย

ความแออัดของเครือข่ายเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่าย การรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นบนเครือข่ายทำให้แพ็คเก็ตใช้เส้นทางไปยังปลายทางที่ยาวกว่า 

ประสิทธิภาพของโปรโตคอล

บางเครือข่ายต้องการโปรโตคอลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย ขั้นตอนการแทรกเพิ่มเติมทำให้เกิดความล่าช้า 

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

อุปกรณ์เครือข่ายอาจโอเวอร์โหลด ซึ่งส่งผลให้แพ็คเก็ตหลุด เมื่อแพ็คเก็ตล่าช้าหรือหลุด อุปกรณ์จะส่งข้อมูลซ้ำ สิ่งนี้จะเพิ่มเวลาแฝงเพิ่มเติม 

อัตราการโอนถ่ายข้อมูล

ความเร็วในอัตราการโอนถ่ายข้อมูลจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยอื่นๆ

แบนวิดท์

หากความจุของเครือข่ายของคุณถึงแบนวิดท์สูงสุดของสื่อรับส่งข้อมูลของคุณ อัตราการโอนถ่ายข้อมูลของสื่อนั้นจะไม่สามารถเกินขีดจำกัดดังกล่าวได้ 

พลังในการประมวลผล

อุปกรณ์เครือข่ายบางอย่างมีการเพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์พิเศษที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผล ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ วงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือประมวลผลแพ็คเก็ตที่ใช้ซอฟต์แวร์

การเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ทำให้อุปกรณ์สามารถรองรับการรับส่งปริมาณมากขึ้นและงานประมวลผลแพ็คเก็ตที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่สูงขึ้น

การสูญเสียแพ็คเก็ต

การสูญเสียแพ็คเก็ตอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมถึงความแออัดของเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ทำงานผิดพลาด หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง เมื่อแพ็คเก็ตสูญหายจะต้องส่งใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและลดอัตราการโอนถ่ายข้อมูลโดยรวมของเครือข่าย

โทโพโลยีเครือข่าย

โทโพโลยีเครือข่ายหมายถึงจำนวนอุปกรณ์เครือข่าย แบนวิดท์ของลิงก์เครือข่าย และระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ในเส้นทางเครือข่าย

โทโพโลยีเครือข่ายที่ออกแบบมาอย่างดีมีเส้นทางที่หลากหลายสำหรับการรับส่งข้อมูล ลดปัญหาคอขวดของการรับส่ง และเพิ่มอัตราการโอนถ่ายข้อมูล เครือข่ายที่มีอุปกรณ์มากกว่าหรือระยะทางที่ไกลกว่านั้นต้องการโทโพโลยีเครือข่ายที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้อัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูง

ความสัมพันธ์ระหว่างแบนวิดท์ เวลาแฝง และอัตราการโอนถ่ายข้อมูล

เวลาแฝงและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลทำงานร่วมกันเพื่อมอบการเชื่อมต่อและประสิทธิภาพของเครือข่ายระดับสูง เนื่องจากทั้งคู่ส่งผลกระทบต่อการส่งแพ็คเก็ตข้อมูล จึงส่งผลต่อกันและกันด้วย

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายมีความหน่วงสูง อาจมีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลต่ำกว่า เนื่องจากข้อมูลใช้เวลาในการส่งและมาถึงนานขึ้น อัตราการโอนถ่ายข้อมูลต่ำยังทำให้ดูเหมือนว่าเครือข่ายมีเวลาแฝงสูง เนื่องจากข้อมูลจำนวนมากจะใช้เวลานานกว่าจะมาถึง

เนื่องจากมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด คุณต้องตรวจสอบทั้งเวลาแฝงและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของเครือข่ายระดับสูง 

แบนวิดท์และอัตราการโอนถ่ายข้อมูลของเครือข่าย

แบนวิดท์แสดงปริมาณรวมของข้อมูลที่คุณสามารถถ่ายโอนผ่านเครือข่าย แบนวิดท์ทั้งหมดของคุณหมายถึงจำนวนข้อมูลสูงสุดทางทฤษฎีที่คุณสามารถถ่ายโอนผ่านเครือข่ายได้ คุณวัดเป็นเมกะไบต์ต่อวินาที (MBps) คุณสามารถนึกถึงแบนวิดท์เป็นอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุดตามทฤษฎีของเครือข่ายของคุณ 

แบนวิดท์คือจำนวนข้อมูลที่คุณสามารถถ่ายโอนได้ ในขณะที่อัตราการโอนถ่ายข้อมูลคือจำนวนข้อมูลจริงที่คุณส่งในช่วงเวลาใดก็ตามตามข้อจำกัดของเครือข่ายในโลกแห่งความเป็นจริง แบนวิดท์สูงไม่ได้รับประกันความเร็วหรือประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ดี แต่แบนวิดท์ที่สูงกว่าจะทำให้อัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงขึ้น

คุณจะปรับปรุงเวลาแฝงและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างไร

เพื่อปรับปรุงเวลาแฝง คุณสามารถย่อการแพร่กระจายระหว่างต้นทางและปลายทาง คุณสามารถปรับปรุงอัตราการโอนถ่ายข้อมูลได้โดยเพิ่มแบนวิดท์เครือข่ายโดยรวม

ต่อไป เราจะให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงเวลาแฝงและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลร่วมกัน

การเขียนแคช

การเขียนแคชในระบบเครือข่ายหมายถึงกระบวนการเก็บข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยในทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเก็บข้อมูลในพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือ Content Delivery Network (CDN)

เครือข่ายของคุณสามารถส่งข้อมูลจากตำแหน่งที่แคชไว้ได้เร็วกว่าการดึงข้อมูลจากแหล่งต้นทางมาก และผู้ใช้ได้รับข้อมูลเร็วขึ้นมาก ปรับปรุงเวลาแฝง นอกจากนี้ เนื่องจากข้อมูลถูกดึงมาจากแคช จึงลดภาระในแหล่งต้นทาง ซึ่งช่วยให้สามารถรองรับคำขอได้มากขึ้นในคราวเดียว ปรับปรุงอัตราการโอนถ่ายข้อมูล

โปรโตคอลการขนส่ง

คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพโปรโตคอลการขนส่งที่คุณใช้สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น TCP และ UDP เป็นสองโปรโตคอลเครือข่ายทั่วไป TCP สร้างการเชื่อมต่อและตรวจสอบว่าคุณได้รับข้อมูลโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เนื่องจากเป้าหมายในการลดการสูญเสียแพ็คเก็ต TCP จึงมีเวลาแฝงที่สูงกว่าและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่สูงขึ้น UDP ไม่ตรวจสอบการสูญหายของแพ็คเก็ตหรือข้อผิดพลาด โดยจะส่งแพ็คเก็ตที่ซ้ำกันหลายแพ็คเก็ตแทน ดังนั้นจึงให้เวลาแฝงน้อยที่สุด แต่ให้อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่สูงกว่า

ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณใช้ TCP หรือ UDP อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่น TCP มีประโยชน์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล ในขณะที่ UDP มีประโยชน์สำหรับการสตรีมวิดีโอและการเล่นเกม

คุณภาพการให้บริการ

คุณสามารถใช้กลยุทธ์คุณภาพการบริการ (QoS) เพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย QoS ช่วยให้คุณแบ่งการขนส่งเครือข่ายออกเป็นหมวดหมู่เฉพาะ คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญให้กับแต่ละหมวดหมู่ได้

การกำหนดค่า QoS ของคุณจัดลำดับความสำคัญของแอปพลิเคชันที่ไวต่อเวลาแฝง แอปพลิเคชันและผู้ใช้บางรายพบเวลาแฝงที่ต่ำกว่าแอปพลิเคชันอื่น การกำหนดค่า QoS ของคุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลตามประเภท ลดการสูญเสียแพ็คเก็ต และเพิ่มอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสำหรับผู้ใช้บางราย

สรุปความแตกต่าง: อัตราการโอนถ่ายข้อมูลเทียบกับเวลาแฝง

 

อัตราการโอนถ่ายข้อมูล

เวลาแฝง

วัดอะไรได้บ้าง

อัตราการโอนถ่ายข้อมูลวัดปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายในช่วงเวลาที่กำหนด อัตราการโอนถ่ายข้อมูลส่งผลต่อจำนวนข้อมูลที่คุณสามารถส่งในช่วงเวลาหนึ่ง

เวลาแฝงวัดความล่าช้าของเวลาเมื่อส่งข้อมูล เวลาแฝงที่สูงขึ้นทำให้เกิดความล่าช้าของเครือข่าย

วิธีการวัด

คำนวณอัตราการโอนถ่ายข้อมูลด้วยตนเองโดยการส่งไฟล์หรือใช้เครื่องมือทดสอบเครือข่าย

คำนวณเวลาแฝงโดยใช้เวลา Ping

หน่วยวัด

เมกะไบต์ต่อวินาที (MBps) 

มิลลิวินาที (มว.)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

แบนวิดท์ พลังประมวลผลเครือข่าย แพ็คเก็ตสูญหาย และโทโพโลยีเครือข่าย

ระยะทางทางภูมิศาสตร์ ความแออัดของเครือข่าย โปรโตคอลการขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย 

AWS สามารถรองรับข้อกำหนดประสิทธิภาพเครือข่ายของคุณได้อย่างไร

Amazon Web Services (AWS) มีโซลูชันมากมายเพื่อลดเวลาเครือข่ายแฝงและปรับปรุงอัตราการโอนถ่ายข้อมูลเครือข่าย สามารถใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ตามความต้องการ

  • Amazon CloudFront คือบริการ Content Delivery Network ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน การรักษาความปลอดภัย และความสะดวกของนักพัฒนาที่สูง จัดส่งเนื้อหาได้อย่างปลอดภัยโดยมีเวลาแฝงต่ำและความเร็วในการถ่ายโอนสูง
  • AWS Direct Connect เป็นบริการระบบคลาวด์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายโดยตรงกับ AWS เพื่อมอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและมีเวลาแฝงต่ำกว่า เมื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่ สามารถเลือกการเชื่อมต่อแบบมีโฮสต์ซึ่งจัดหาโดยคู่ค้าของ AWS Direct Connect หรือเลือกการเชื่อมต่อเฉพาะจาก AWS และปรับใช้ในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ของ AWS Direct Connect กว่า 100 แห่งทั่วโลก
  • AWS Global Accelerator เป็นบริการสร้างเครือข่ายที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของการเดินทางของผู้ใช้สูงสุด 60% ด้วยการใช้โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานทั่วไปของ AWS Web Services เมื่ออินเทอร์เน็ตมีการใช้งานที่แออัด AWS Global Accelerator จะทำหน้าที่ปรับสมดุลเส้นทางไปสู่แอปพลิเคชันของคุณเพื่อรักษาการสูญหายของแพ็กเก็ต การกระตุก และเวลาแฝงอยู่ในระดับต่ำ
  • AWS Local Zones คือประเภทการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานที่นำการประมวลผล พื้นที่เก็บฐานข้อมูล และบริการที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ ของ AWS ไปไว้ใกล้กับประชากรจำนวนมากและศูนย์กลางอุตสาหกรรม นำเสนอแอปพลิเคชันที่ล้ำสมัยซึ่งต้องการเวลาแฝงต่ำโดยอยู่ใกล้กับผู้ใช้ยิ่งขึ้นและได้รับการติดตั้งในองค์กร

เริ่มต้นด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการโอนถ่ายข้อมูลและเวลาแฝงของคุณบน AWS โดยสร้างบัญชีวันนี้