สมาคมธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (BAROC)

ภาพรวม

"ข้อบังคับที่กำกับดูแลการประเมินความปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์โดยสถาบันการเงิน" (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2014) แสดงรายการมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศของสถาบันการเงิน (มาตรฐานความปลอดภัย BAROC) และแนวทางสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการเงินสำหรับบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั่วไป และกำหนดให้สถาบันการเงินในไต้หวันจัดการและประเมินความปลอดภัยของข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานและแนวทางเหล่านี้

ในประเทศญี่ปุ่น แนวทางด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง (แนวทางการรักษาความปลอดภัยของ FISC) ที่ก่อตั้งขึ้นโดยศูนย์ระบบสารสนเทศของอุตสาหกรรมการเงิน (FISC) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและใช้งานโดยสถาบันการเงินญี่ปุ่นหลายแห่งในโครงสร้างและและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ คู่มือการตรวจสอบทางการเงินของ Financial Services Agency (FSA) แสดงรายการแนวทางการรักษาความปลอดภัยของ FISC เป็นเอกสารที่ผู้ตรวจสอบสามารถใช้อ้างอิงในขณะที่ทำการตรวจสอบที่สถาบันการเงิน

AWS ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรักษาความปลอดภัยของ FISC ตามโมเดลความรับผิดชอบร่วมกันและแปลข้อมูลเป็นภาษาจีนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการพิจารณาปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแนวทางของ BAROC

สามารถข้อมูลของ AWS เกี่ยวกับแนวทางการรักษาความปลอดภัยของ FISC (พิมพ์ครั้งที่ 8) ตามโมเดลความรับผิดชอบร่วมกันได้จาก URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาจีน (อักษรจีนดั้งเดิม)

ดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

เอกสารเหล่านี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของ BAROC

สำหรับเวอร์ชันทางการของแนวทาง FISC โปรดดูที่เว็บไซต์ FISC

นอกจากนี้ เอกสารรายงานความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองโดยบุคคลาภยนอก การรับรองที่ AWS ได้รับ และโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เช่น แบบสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินฉันทามติ (CAIQ) ของ Cloud Security Alliance (CSA) อีกด้วย

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »