แคมเปญการเข้าถึงลูกค้าของ Amazon Connect

สร้างแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าในปริมาณมากที่สนับสนุนการทำงานโดย ML ในเพียงไม่กี่คลิก

เพียงใช้แคมเปญการเข้าถึงลูกค้าของ Amazon Connect คุณก็สามารถสื่อสารเชิงรุกผ่านทางเสียง ข้อความ SMS และอีเมล เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของคุณอย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับภายในบริษัท ใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Amazon Connect สร้างแคมเปญเพื่อติดต่อลูกค้าได้สูงสุดหลายล้านคนทุกวัน เพื่อจัดการเกี่ยวกับการเตือนนัดหมาย การส่งเสริมการตลาด การส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึงการเตือนการเรียกเก็บเงิน ระบุรายชื่อผู้ติดต่อ ช่องทาง ข้อความ และแม้แต่เสียงที่อัดบันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เล่นก่อนจะติดต่อลูกค้าให้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับบริการแบบสด แคมเปญการเข้าถึงลูกค้าประกอบด้วยระบบการโทรออกเชิงคาดการณ์และการตรวจจับเครื่องตอบรับที่ขับเคลื่อนโดยแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มการติดต่อสื่อสารกับบุคคลแบบสดโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการโทรที่ไม่มีใครรับสาย เพียงใช้แคมเปญการเข้าถึงลูกค้า คุณก็สามารถลดความซับซ้อนในการทำงานของศูนย์ติดต่อและลดต้นทุนได้เพียงไม่กี่คลิก ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องสร้างหรือรักษาการผสานรวมกับบริษัทภายนอก

เริ่มต้นใช้งานแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าของ Amazon Connect (7:04)

ลดความซับซ้อนในการสื่อสารทางเสียง ข้อความ SMS และอีเมลแบบข้ามช่องทางในวงกว้าง

ออกแบบแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าในเชิงรุกโดยใช้การสื่อสารแบบเสียง ข้อความ SMS และอีเมล หรือผสานรวมแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ แคมเปญการเข้าถึงลูกค้าสามารถจัดการกับผู้ติดต่อหลายล้านคนได้ในแต่ละวัน คุณจึงสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น และได้ผลลัพธ์แคมเปญที่ดียิ่งขึ้น

ลดความซับซ้อนในการสื่อสารทางเสียง ข้อความ SMS และอีเมลแบบข้ามช่องทางในวงกว้าง

สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของศูนย์ติดต่อ

ปฏิบัติตามข้อบังคับภายในท้องถิ่น เช่น TCPA โดยกำหนดค่าแคมเปญของคุณตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบจุดการโทรติดต่อและการควบคุมการโทรในเวลาต่าง ๆ ของวัน เขตเวลา จำนวนความพยายามต่อหนึ่งผู้ติดต่อ และเวลาที่ต้องใช้ในการติดต่อเอเจนต์ที่ที่ว่างให้บริการ วัดและตรวจสอบเกณฑ์การปฎิบัติตามข้อบังคับตามที่กำหนด แคมเปญการเข้าถึงลูกค้าสามารถรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ PCI, HIPAA, HITRUST, SOC และการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO

สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของศูนย์ติดต่อ

ออกแบบแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าขั้นสูง

สร้างแคมเปญได้ง่าย ๆ ตามบริบทของลูกค้าและตัวเลือกช่องทางที่ต้องการใช้ สร้างสถาปัตยกรรมการโต้ตอบข้ามช่องทางแบบหลายขั้นตอน เช่น การทริกเกอร์การติดตามผล SMS ที่สื่อสารออกไปตามการโทรเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นแบบเชิงรุกยิ่งขึ้น

ออกแบบแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าขั้นสูง