Contact Lens for Amazon Connect

การวิเคราะห์ศูนย์ติดต่อแบบเรียลไทม์ที่ทำงานโดยแมชชีนเลิร์นนิง

Contact Lens for Amazon Connect ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ Amazon Connect ช่วยให้คุณติดตามความรู้สึกและแนวโน้มของบทสนทนาของลูกค้าแบบเรียลไทม์เพื่อระบุความคิดเห็นที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ คุณยังสามารถติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ในการสนทนากับลูกค้าได้ในศูนย์ติดต่อเพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้การทักทายและการบอกลาตามมาตรฐาน ช่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และทำซ้ำการโต้ตอบที่สำเร็จ ผู้ดูแลฝ่ายบริการลูกค้าสามารถค้นหาข้อความในการโทรจากการถอดเสียงการโทรเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนโดยแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ยังทำให้คุณสามารถรับการแจ้งเตือนปัญหาระหว่างการโทรติดต่อกับลูกค้า และส่งมอบคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างการโทรติดต่อ ซึ่งช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้

ทำความเข้าใจความรู้สึก ลักษณะการสนทนา และความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ในการถอดเสียงการโทรได้อย่างง่ายดายโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการวิเคราะห์คำพูดเป็นข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย ML เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและระบุโอกาสในการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อตั้งค่าสถานะปัญหาของลูกค้าสำหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดในแดชบอร์ดการวิเคราะห์

ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของคุณเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ

ประหยัดเวลาอันมีค่าของเจ้าหน้าที่ของคุณในการโทรทุกครั้งด้วยการบันทึกและถอดเสียงส่วนสำคัญของการโต้ตอบกับลูกค้าโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องจดบันทึกโดยละเอียด ผู้จัดการสามารถดูสรุปการโทรควบคู่ไปกับการบันทึกการโทรและรายละเอียดการติดต่อใน Amazon Connect เพื่อทำความเข้าใจบริบทของการโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือเกี่ยวกับรายการที่ต้องมีการติดตาม เช่น การคืนเงิน และให้ข้อเสนอแนะที่แม่นยำแก่เจ้าหน้าที่ 

ทำให้การรักษาความปลอดภัยและการดำเนินงานเป็นไปโดยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ

ตรวจพบและปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขประกันสังคมจากการบันทึกและการถอดเสียงการโทรได้ ปรับปรุงการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่โดยติดตามการสนทนากับลูกค้าทั้งหมดด้วยหมวดหมู่ที่กลไกการจัดหมวดหมู่ที่ขับเคลื่อนด้วย ML เข้าใจและเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด เช่น คำหรือวลีที่ใช้ในการทักทายและการลงชื่อออกมาตรฐาน

ความสามารถ

การจัดหมวดหมู่การโทรอัตโนมัติ ติดตามการสนทนาของลูกค้าทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ กำหนดและจัดการหมวดหมู่ตามเกณฑ์เฉพาะของคุณ (เช่น คำ วลี ลักษณะการสนทนา เช่น ความรู้สึก การขัดจังหวะ และเวลาที่ไม่มีการพูดคุย) โดยตรงภายใน Amazon Connect โดยใช้กลไกการจัดหมวดหมู่ที่ขับเคลื่อนด้วย ML ที่ได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจวลีที่พูด เจตนา และบริบท
การค้นหาเชิงสนทนาขั้นสูง ดำเนินการค้นหาข้อความแบบเต็มขณะถือสาย ค้นหาด้วยคำสำคัญ, คะแนนความรู้สึก, หมวดหมู่, เวลา "ที่ไม่มีการพูดคุย," รวมถึงลูกค้าและเจ้าหน้าที่เพื่อระบุการโทรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและวิธีปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
การสรุปการโทร เมื่อใช้ ML การสรุปการโทรจะระบุส่วนสำคัญของการสนทนากับลูกค้า กำหนดแท็ก (เช่น ปัญหา ผลลัพธ์ หรือรายการที่ต้องดำเนินการ) และแสดงสรุปที่สามารถขยายได้เพื่อดูการถอดเสียงการโทรทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
แดชบอร์ดการวิเคราะห์ ดูการวิเคราะห์การโทรทั้งหมดในหน้ารายละเอียดการติดต่อ รวมถึงการถอดเสียงการโทร ความรู้สึก และลักษณะการสนทนาเพื่อตรวจหาปัญหาและแนวโน้มของลูกค้า
การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ สร้างกฎเกณฑ์เพื่อตั้งค่าสถานะปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าในแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย พร้อมหมวดหมู่ตามคำาสำคัญ ความรู้สึก และการจับคู่วลี ซึ่งจะแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาของคุณโดยอัตโนมัติในแบบเรียลไทม์เมื่อพวกเขาต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำผ่านการแชทหรือให้เจ้าหน้าที่โอนสายได้
การวิเคราะห์ความรู้สึก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ขับเคลื่อนด้วย ML จะรวบรวมและวิเคราะห์ความรู้สึกของคำต่างๆ ที่ลูกค้าพูด เพื่อสร้างคะแนนระหว่าง -5 (แง่ลบมากที่สุด) จนถึง +5 (แง่บวกมากที่สุด) จากนั้นคุณสามารถใช้หน้าการค้นหาการติดต่อเพื่อค้นหาการโทรตามคะแนนเหล่านี้ได้เพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า
การปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดบัตรเครดิต และหมายเลขประกันสังคม การปกปิดข้อมูลจะลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนออกจากทั้งการถอดเสียงการโทรและการบันทึกเสียง

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect ได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Amazon Connect

ถาม: Contact Lens for Amazon Connect มีค่าใช้จ่ายเท่าใด

สำหรับข้อมูลราคา โปรดดูที่ราคา Amazon Connect 

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไร

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Contact Lens for Amazon Connect โปรดดูที่เปิดใช้งาน Contact Lens for Amazon Connect เอกสารประกอบมีคำแนะนำสำหรับวิธีเปิด Contact Lens ภายในอินสแตนซ์ Amazon Connect

ถาม: ฉันจะเข้าถึงข้อมูลใน Contact Lens for Amazon Connect เพื่อใช้งานภายนอก Amazon Connect ได้อย่างไร

ข้อมูลเมตาที่ Contact Lens for Amazon Connect สร้างขึ้น (รวมถึงการถอดเสียงการโทร การวิเคราะห์ความรู้สึก เวลาที่ไม่มีการพูด ป้ายกำกับการจัดหมวดหมู่ ความเร็วในการพูด และการพูดแทรก) พร้อมกับการบันทึกการโทรสำหรับผู้ติดต่อแต่ละรายสามารถเข้าถึงได้ในบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับ Contact Trace Records (CTR) และสามารถใช้ในเครื่องมือ BI เช่น Amazon QuickSight และ Tableau ได้ คุณสามารถสร้างการแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบกำหนดเองที่รวมข้อมูล CTR พร้อมข้อมูลจากระบบอื่น (เช่น CRM) สุดท้ายนี้ ทีมวิเคราะห์ของคุณยังสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) แบบกำหนดเองด้วย Amazon SageMaker ได้

ถาม: Contact Lens for Amazon Connect เกี่ยวข้องกับ Amazon Transcribe และ Amazon Comprehend อย่างไร

Contact Lens เป็นคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานทันทีสำหรับ Amazon Connect ที่ใช้ประโยชน์จาก Amazon Transcribe เพื่อสร้างการถอดเสียงการโทร และ Amazon Comprehend เพื่อใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) กับการถอดเสียงเหล่านี้ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด วิธีนี้ทำให้องค์กรสามารถประเมินประสบการณ์ของลูกค้าได้โดยใช้ Contact Lens for Amazon Connect โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Amazon Transcribe หรือ Amazon Comprehend

ถาม: Contact Lens for Amazon Connect รองรับภาษาใดบ้าง

หากต้องการดูรายการภาษาที่ Contact Lens for Amazon Connect รองรับสำหรับการวิเคราะห์หลังการโทร การปกปิดข้อมูลหลังการโทร การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และการปกปิดข้อมูลแบบเรียลไทม์ โปรดดูภาษาที่ Amazon Connect รองรับ เราจะเพิ่มการรองรับภาษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ถาม: ฉันควรทราบเกี่ยวกับเรื่องใดก่อนใช้การปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

คุณสมบัติการปกปิดได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุและลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการคาดการณ์ของ ML คุณสมบัตินี้อาจไม่ระบุและลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทุกอินสแตนซ์ในการถอดเสียงที่สร้างขึ้นโดย Contact Lens for Amazon Connect ขอแนะนำให้ตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อความถูกต้องหลังจากเปิดใช้งานการปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อรับรองว่าเป็นไปตามความต้องการของคุณ

ถาม: สามารถใช้การปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนกับข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพหรือข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองได้หรือไม่

คุณสมบัติการปกปิดไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันการระบุข้อมูลด้านสุขภาพหรือเพื่อลบการอ้างอิงข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง

ถาม: ฉันเข้าถึงความสามารถแบบเรียลไทม์ของ Contact Lens for Amazon Connect ผ่าน API ได้หรือไม่

ได้ ความสามารถแบบเรียลไทม์ของ Contact Lens พร้อมให้บริการผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Amazon Connect หรือผ่าน API เรียลไทม์แบบซิงโครนัส ซึ่งช่วยให้คุณสร้างโซลูชันที่กำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น การโอนเจ้าหน้าที่

ถาม: เนื้อหาที่ประมวลผลโดย Contact Lens for Amazon Connect ถูกย้ายออกไปนอกรีเจี้ยน AWS ที่ฉันกำลังใช้งาน Contact Lens for Amazon Connect หรือไม่

เนื้อหาใดๆ ที่ประมวลผลโดย Contact Lens for Amazon Connect ถูกเข้ารหัสและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในรีเจี้ยน AWS ที่คุณกำลังใช้งาน Contact Lens for Amazon Connect เว้นแต่จะเลือกไม่ใช้งานตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เนื้อหาบางส่วนที่ Contact Lens for Amazon Connect ประมวลผลอาจถูกจัดเก็บไว้ในรีเจี้ยน AWS อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า Contact Lens for Amazon Connect ของคุณและเทคโนโลยีด้านแมชชีนเลิร์นนิ่ง/ปัญญาประดิษฐ์ของ Amazon อย่างต่อเนื่องเท่านั้น คุณสามารถส่งคำขอในการลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณได้โดยการติดต่อ AWS Support เราให้ความสำคัญสูงสุดด้านความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของเนื้อหาของคุณ และเราใช้การควบคุมทางเทคนิคและกายภาพที่เหมาะสมและซับซ้อน รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลที่ไม่ใช้งานและขณะรับส่งข้อมูล ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเปิดเผยเนื้อหาของคุณ และเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานของเราเป็นไปตามข้อผูกมัดที่ให้ไว้กับคุณ โปรดดู https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ระบบจะไม่จัดเก็บเนื้อหาของคุณไว้ในรีเจี้ยนอื่นของ AWS หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ใช้เนื้อหาของคุณในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ Contact Lens for Amazon Connect และบริการด้าน ML และปัญญาประดิษฐ์ (AI) อื่นๆ บน AWS  คุณอาจเลือกที่จะไม่ให้ใช้เนื้อหาของคุณในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ Contact Lens for Amazon Connect และเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง/ปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ ของ Amazon โดยใช้นโยบายการเลือกที่จะไม่ให้ใช้ของ AWS Organizations สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกที่จะไม่ให้ใช้ โปรดดูที่การจัดการนโยบายการเลือกที่จะไม่ให้ใช้บริการ AI

รีเจี้ยนที่ใช้งานได้:

เรารองรับการวิเคราะห์หลังจบสายสนทนาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ), แคนาดา (ภาคกลาง), ยุโรป (ลอนดอน), ยุโรป (แฟรงเฟิร์ต), เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์), เอเชียแปซิฟิก (โซล), เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) และเอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) เรารองรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ), แคนาดา (ภาคกลาง), ยุโรป (ลอนดอน), ยุโรป (แฟรงเฟิร์ต), เอเชียแปซิฟิก (โซล), เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) และเอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect

ไปที่หน้าภาพรวมของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างบน Console
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Contact Lens for Amazon Connect ใน AWS Management Console