Amazon Connect คือศูนย์ติดต่อบนระบบคลาวด์แบบเก็บค่าบริการตามการใช้งานจริง ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนขั้นต่ำ ภาระผูกพันระยะยาว ค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งานล่วงหน้า และไม่ได้กำหนดราคาตามความจุสูงสุด จำนวนที่นั่งของเจ้าหน้าที่ หรือการบำรุงรักษา ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น 

AWS Free Tier

คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon Connect ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี

 • คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon Connect ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี

  คุณจะได้รับรายการดังต่อไปนี้ในช่วง 12 เดือนแรกของการติดตั้งใช้งานศูนย์ติดต่อบนระบบคลาวด์ Amazon Connect ครั้งแรกในทุกรีเจี้ยน:

  • การใช้บริการ Amazon Connect 90 นาทีต่อเดือน
  • หมายเลขโทรศัพท์ต่อตรงในพื้นที่ (DID) จากประเทศที่ตั้งรีเจี้ยน AWS
  • การรับสายเข้าหมายเลข DID 30 นาทีต่อเดือน
  • การโทรออกโดยใช้หมายเลขในประเทศที่ตั้งรีเจี้ยน AWS 30 นาทีต่อเดือน

   

  สำหรับรีเจี้ยนสหรัฐฯ คุณยังจะได้รับสิ่งต่อไปนี้:

  • หมายเลขโทรฟรีในสหรัฐฯ หนึ่งหมายเลข
  • การโทรออกฟรีจากสหรัฐฯ ฟรี 30 นาทีต่อเดือน

   

  ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างอินสแตนซ์ของคุณในรีเจี้ยนของเอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) คุณจะได้รับหมายเลข DID หนึ่งหมายเลขจากออสเตรเลีย โดยสามารถรับการโทร DID ขาเข้าไปที่หมายเลขนั้นได้ 30 นาที และคุณสามารถใช้ Amazon Connect เพื่อโทรออกไปที่หมายเลขต่างๆ ในออสเตรเลียได้ 30 นาที

   

  ความสามารถในการทำงานอื่นๆ ของ Amazon Connect ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Free Tier ในช่วงปีแรกยังประกอบไปด้วย:

  • 500 ข้อความต่อเดือนด้วยแชทของ Amazon Connect
  • 100 งานต่อเดือนด้วยงานของ Amazon Connect
  • 1,000 โปรไฟล์ต่อเดือนด้วยโปรไฟล์ลูกค้าของ Amazon Connect
  • การโทรด้วยเสียง 90 นาทีต่อเดือนด้วย Contact Lens ของ Amazon Connect
  • ข้อความแชท 500 ข้อความต่อเดือนด้วย Contact Lens ของ Amazon Connect
  • ธุรกรรม 180 รายการต่อเดือนด้วย Amazon Connect Voice ID แบ่งเท่าๆ กันทั่วทั้งการลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ์ และการตรวจจับการฉ้อโกง
  • ใช้งานฟรี 90 วันสำหรับการคาดการณ์ การวางแผนความสามารถในการรองรับงาน และการจัดกำหนดการของ Amazon Connect เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติครั้งแรก
 • ประสบการณ์หลากหลายช่องทาง
  • เสียงและวิดีโอ
  • ราคา ค่าบริการต่อนาที
   การใช้งานเสียงขาเข้า – ต่อนาที 0.018 USD
   การใช้งานเสียงขาออก – ต่อนาที 0.018 USD
   การใช้งานเสียงของแคมเปญขาออก – ต่อนาที 0.025 USD
   การใช้เสียงการโทรในแอปและผ่านเว็บ - ต่อนาที 0.01 USD
   การเชื่อมต่อวิดีโอ - ต่อนาที 0.015 USD

   Amazon Connect Voice จะมีค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ ค่าใช้งานเสียงและค่าบริการสื่อสาร (เช่น การโทรผ่านโทรศัพท์หรือผ่านเว็บ)

   การใช้บริการการใช้งานเสียงจะเรียกเก็บเงินเป็นวินาที (ขั้นต่ำ 10 วินาที) การใช้บริการ Amazon Connect Voice สำหรับการโทรเข้าและการโทรออกด้วยตนเองที่โทรจากแถบควบคุมการติดต่อ (CCP) จะพิจารณาจากวินาทีที่ลูกค้าปลายทางของคุณเชื่อมต่อกับบริการ การใช้งานเสียงขาออกโดยใช้ API startOutboundVoiceContact หรือแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าของ Amazon Connect คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นวินาที (ขั้นต่ำ 10 วินาที) นับจากเวลาที่ Amazon Connect พยายามติดต่อ

   ระบบโทรศัพท์ของ Amazon Connect ให้อัตราสำหรับการโทรทั้งขาเข้าและขาออก อัตราค่าโทรเข้าครอบคลุมการโทรจากโทรศัพท์บ้านและแหล่งมือถือ อัตราขาออกครอบคลุมการโทรผสมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศไปยังโทรศัพท์พื้นฐานมือถือและปลายทางที่มีต้นทุนสูงกว่า2 การรับสายเข้าจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นวินาที (ขั้นต่ำ 60 วินาที) และยังมีปลายทางสำหรับโทรออกในอีกมากกว่า 200 แห่งที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นวินาที (ขั้นต่ำ 60 วินาที) สำหรับการติดต่อแต่ละครั้ง หากต้องการตรวจสอบราคาเฉพาะประเทศ สามารถดูได้ที่ตารางด้านล่าง นอกจากนี้ยังอาจเรียกเก็บภาษี ค่าบริการเพิ่มเติม และค่าธรรมเนียม

   1. UIFN มีข้อกําหนดขั้นต่ําที่จะเปิดใช้งานในห้าประเทศ
   2. จุดหมายปลายทางที่มีค่าใช้จ่ายสูงจะอยู่ภายใต้นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

   ระบบโทรศัพท์ Amazon Connect มีหมายเลขสี่ประเภท ได้แก่ การโทรเข้าโดยตรง (DID) หมายเลขโทรฟรี (TFN) หมายเลขค่าใช้จ่ายที่ใช้ร่วมกัน และหมายเลขโทรฟรีระหว่างประเทศสากล (UIFN)1 ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งคิดค่าบริการในอัตราต่อวัน หากต้องการตรวจสอบความพร้อมให้บริการและราคาสําหรับตัวเลขทั้งสี่ประเภทในประเทศที่เจาะจง โปรดดูตารางด้านล่าง

   สําหรับความสามารถในการโทรในแอป เว็บ และแบบวิดีโอของ Amazon Connect คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ Amazon Connect Voice แบบคิดเป็นรายนาที และแยกราคาต่อนาทีตามการใช้งานความสามารถแต่ละอย่าง

   การใช้งานเสียงจะถูกระบุการใช้งานตามจำนวนวินาทีที่ลูกค้าปลายทางเชื่อมต่อกับ Amazon Connect คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายวินาที (ขั้นต่ำ 10 วินาที) นับจากเวลาที่ Amazon Connect พยายามติดต่อหา การใช้วิดีโอจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายวินาที (ขั้นต่ำ 10 วินาที) ตามระยะเวลาที่ลูกค้าปลายทางหรือเจ้าหน้าที่ของคุณเปิดวิดีโอระหว่างการโต้ตอบ 

   เมื่อคุณใช้รายชื่อผู้ติดต่อที่อัปโหลดเพื่อกำหนดเวลาและจัดการแคมเปญขาออก คุณจะต้องชำระค่าบริการกลุ่มเป้าหมายรายเดือน (MTA) สำหรับการประมวลผลหมายเลขโทรศัพท์ที่เรียกว่าตำแหน่งข้อมูลเพื่อพยายามติดต่อลูกค้า (เพียงแค่อัปโหลดที่อยู่ติดต่อเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานช่องทางดังกล่าว MTA ถูกกำหนดให้เป็นจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งประมวลผลในหนึ่งเดือน*

   • ลูกค้าปลายทางโทรหาหมายเลข DID ที่เป็นของศูนย์ติดต่อ Amazon Connect ที่ใช้งานในสหรัฐอเมริกา (รีเจี้ยน US-West2) การโทรจะเชื่อมต่อกับซอฟต์โฟนของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใช้เวลา 7 นาทีในการพูดคุยกับลูกค้า

    1. มีการคิดค่าบริการใช้งาน Amazon Connect ตามระยะเวลาในการโทรของลูกค้าปลายทาง ราคา 0.018 USD ต่อนาที * 7 นาที = 0.126 USD
    2. มีการคิดค่าบริการเป็นวันสำหรับการใช้หมายเลข DID ของสหรัฐอเมริกา US-West2 ราคา 0.0300 USD ต่อวัน * 1 วัน = 0.03 USD
    3. การใช้งานโทรคมนาคมต่อนาทีสำหรับ DID ของสหรัฐอเมริกาใน US-West2 ที่
     ค่าบริการ 0.0022 USD ต่อนาที * 7 นาที = 0.0154 USD

    ยอดเงินรวมสำหรับการโทรประเภทนี้จึงเป็น 0.17 USD (รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเพิ่มเติม)

   • ลูกค้าปลายทางโทรโดยใช้หมายเลข DID ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกา (US-West2) จาก Amazon Connect รับสายโดยเจ้าหน้าที่บน Amazon Connect ระบบ softphone ในระหว่างการโทร เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องต่อสายกับแผนกอื่นและทําโดยการโทรขาออกไปยังแผนกอื่น เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสามนาทีในการพูดคุยกับลูกค้าก่อนที่จะโทรออกไปยังปลายทางในสหรัฐอเมริกานานสี่นาที ระยะเวลาการโทรทั้งหมดคือเจ็ดนาที

    การโทรประเภทนี้คิดค่าบริการแยกกันสี่รายการ:

    1. มีการคิดค่าบริการใช้งาน Amazon Connect ตามระยะเวลาในการโทรของลูกค้าปลายทาง ราคา 0.018 USD ต่อนาที * 7 นาที = 0.126 USD
    2. มีการคิดค่าบริการเป็นวันสำหรับการใช้หมายเลข DID ของสหรัฐอเมริกา ราคา 0.03 USD ต่อวัน * 1 วัน = 0.03 USD
    3. ค่าบริการโทรเข้าต่อนาทีสําหรับหมายเลข DID ในสหรัฐฯ ที่ 0.0022 USD ต่อนาที * 7 นาที = 0.0154 USD (การโทรเข้าเปิดอยู่เป็นเวลา 4 นาที + 3 นาทีของการโทรขาออก)
    4. ค่าบริการโทรออกต่อนาทีเพื่อโทรไปยังปลายทางในสหรัฐอเมริกา ราคา 0.0048 USD ต่อนาที * 4 นาที = 0.0192 USD

    ยอดเงินรวมสำหรับการโทรประเภทนี้จึงเป็น 0.1944 USD (รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเพิ่มเติม)

   • ศูนย์ติดต่อ Amazon Connect ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ต้องการแจ้งลูกค้าทุกคนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน การแจ้งครั้งนี้เป็นข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเล่นโดยไม่คำนึงว่าผู้รับสายจะเป็นบุคคลจริงหรือเป็นเครื่องตอบรับอัตโนมัติ 25% ของการติดต่อทั้งหมดเป็นการติดต่อบุคคลจริงหรือเครื่องตอบรับอัตโนมัติ และการติดต่อแต่ละครั้งจะใช้เวลา 30 วินาที สำหรับการใช้แคมเปญขาออก จะมีการเรียกเก็บเงินซึ่งจะทำการคำนวณตอนสิ้นเดือนในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    ค่าบริการกลุ่มเป้าหมายรายเดือน (MTA)
    ปลายทางเป้าหมาย 10,000 แห่งในเดือนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1.20 USD ต่อปลายทาง 1,000 แห่ง หลังจากปลายทาง 5,000 แห่งแรก = 6.00 USD

    ค่าบริการเสียง
    จำนวนการติดต่อ = 10,000 ครั้ง
    จากอัตราการเชื่อมต่อ 25% จำนวนการโทรที่มีการเล่นข้อความที่บันทึกไว้ = 2,500 ครั้ง
    จากระยะเวลาการโทรต่อครั้งที่ 30 วินาที เวลาการใช้บริการเสียงสำหรับการโทรที่เชื่อมต่อ = 30 วินาที * 2,500 ข้อความ = 1,250 นาที

    การใช้บริการเสียงที่เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดสำหรับการโทรที่เชื่อมต่อหักระยะเวลา 90 นาทีจากการใช้งาน Free Tier ของ Amazon Connect ต่อเดือน = 1,250 นาที – 90 นาที = 1,160 นาที
    เนื่องจากการติดต่อแต่ละครั้งจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที เวลาในการใช้บริการเสียงสำหรับการติดต่อที่ไม่สำเร็จ = 7,500*10/60 = 1,250 นาที
    ค่าบริการเสียงทั้งหมดสำหรับแคมเปญการแจ้งเตือน = (1,160 นาที + 1,250 นาที) * 0.025 USD ต่อนาที = 60.25 USD

    ค่าบริการระบบโทรศัพท์
    สมมติว่าคุณใช้งานหมายเลขโทรฟรีของสหรัฐฯ ในการโทรเหล่านี้ และการโทรทั้งหมดของคุณเสร็จสิ้นภายในวันเดียว
    ค่าบริการรายวันสำหรับการใช้หมายเลขโทรฟรีของสหรัฐอเมริกา = 0 USD สำหรับการใช้งาน Free Tier ใน 12 เดือนแรก และ 0.06 USD ต่อวันหลังจากนั้น
    รวมเวลาในการโทรที่เชื่อมต่อ = 2,500 สายที่เชื่อมต่อกับข้อความเสียงหรือลูกค้าตัวจริง * ขั้นต่ำ 60 วินาที = 2,500 นาที
    ค่าโทรออกสำหรับการโทรที่เชื่อมต่อหักระยะเวลา 30 นาทีจากการใช้ Free Tier ของระบบโทรศัพท์ขาออกต่อเดือน = 0.0048 USD ค่าโทรออกต่อนาที* (การโทรที่เชื่อมต่อ 2,500 นาที - 30 นาทีจาก Free Tier) = 11.86 USD

    สำหรับเดือนดังกล่าว ค่าบริการของคุณจะเท่ากับ 73.29 USD ซึ่งรวมค่าบริการ Pinpoint MTA ที่ 6.00 USD ในการประมวลตำแหน่งข้อมูลปลายทางของคุณผ่านการควบคุมระบบรายการ Pinpoint, 60.25 USD สำหรับการใช้บริการเสียงของ Connect, 11.86 USD สำหรับค่าบริการระบบโทรศัพท์ Connect และการใช้งาน Free Tier ทั้งหมด

    และคุณยังสามารถใช้แคมเปญขาออกของ Amazon Connect เพื่อติดต่อลูกค้าของคุณโดยใช้ SMS และอีเมล นอกเหนือจากการโทรด้วยเสียงโดยใช้รายชื่อผู้ติดต่อเดียวกันได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งข้อความ SMS และอีเมลผ่าน Amazon Pinpoint โดยมีค่าธรรมเนียม เรียนรู้เพิ่มเติม

    * ค่าบริการกลุ่มเป้าหมายรายเดือน (MTA) จะเรียกเก็บเงินผ่าน Amazon Pinpoint แคมเปญขาออกใช้คุณสมบัติในการควบคุมระบบของ Amazon Pinpoint เพื่อจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

   • ตัวอย่างราคาค่าโทรในแอป เว็บ และแบบวิดีโอที่หนึ่ง

    ลูกค้าใช้แอปพลิเคชันมือถือขององค์กรของคุณและโทรเข้าผ่านแอป เจ้าหน้าที่รับสายนั้นผ่าน softphone ใน Amazon Connect ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเวลาห้านาที

    การโทรนี้มีค่าใช้จ่ายสองรายการ ดังนี้:

    1. มีการคิดค่าบริการใช้งาน Amazon Connect ตามระยะเวลาในการโทรของลูกค้าปลายทาง ราคา 0.018 USD ต่อนาที * 5 นาที = 0.09 USD
    2. ค่าใช้เสียงการโทรในแอป โดยอิงตามจํานวนนาที ราคา 0.01 USD ต่อนาที * 5 นาที = 0.05 USD

    ยอดรวมค่าใช้จ่ายของการโทรนี้คือ 0.14 USD

     

    ตัวอย่างราคาค่าโทรในแอป เว็บ และแบบวิดีโอที่สอง

    ลูกค้าใช้เว็บไซต์ขององค์กรของคุณและโทรเข้าผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่รับสายนั้นผ่าน softphone ใน Amazon Connect ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเวลาห้านาที ทั้งลูกค้าและเจ้าหน้าที่ได้เปิดใช้งานวิดีโอสําหรับการโทรตั้งแต่ต้นจนจบ

    การโทรนี้มีค่าใช้จ่ายสองรายการดังนี้

    1. มีการคิดค่าบริการใช้งาน Amazon Connect ตามระยะเวลาในการโทรของลูกค้าปลายทาง ราคา 0.018 USD ต่อนาที * 5 นาที = 0.09 USD
    2. ค่าใช้เสียงการโทรในเว็บ โดยอิงตามจํานวนนาที ราคา 0.01 USD ต่อนาที * 5 นาที = 0.05 USD
    3. ค่าโทรแบบวิดีโอต่อนาทีสําหรับการเชื่อมต่อวิดีโอแต่ละครั้ง ที่ 0.015 USD ต่อนาที * 2 การเชื่อมต่อ * 5 นาที = 0.15 USD

    ยอดรวมค่าใช้จ่ายของการโทรนี้คือ 0.29 USD

   • หมายเลขโทรศัพท์
   • การโทรเข้า
   • การโทรออก
  • การส่งข้อความและการแชท
  • ราคา ราคาต่อข้อความ
   การใช้งานแชท – ต่อข้อความ 0.004 USD
   การใช้งาน SMS – ต่อข้อความ 0.01 USD
   ประสบการณ์การแชทโดยใช้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอน - ต่อข้อความ 0.005 USD
   • ตัวอย่างราคา
    ลูกค้าปลายทางส่งข้อความเพื่อเริ่มแชทผ่านทางเว็บไซต์ของคุณ การสนทนาในแชทเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงกับเจ้าหน้าที่สองคนเนื่องจากลูกค้าปลายทางหยุดการโต้ตอบและกลับมาแชทต่อหลังจากที่เจ้าหน้าที่คนแรกไม่ออนไลน์แล้ว ในระหว่างการแชท ลูกค้าได้ส่ง 9 ข้อความและเจ้าหน้าที่ส่ง 15 ข้อความ

    • จะมีการเรียกเก็บค่าบริการหนึ่งครั้งสำหรับการแชทนี้: การเรียกเก็บค่าบริการแชทบน Amazon Connect Chat จะอ้างอิงตามจำนวนข้อความทั้งหมดที่ส่งในระหว่างการแชท (รวมถึงข้อความเริ่มต้นเมื่อเริ่มการแชท) ด้วยราคา 0.004 USD ต่อข้อความ * (ข้อความจากลูกค้า 9 ข้อความ + ข้อความจากเจ้าหน้าที่ 15 ข้อความ) = 0.096 USD

    ยอดรวมสำหรับการแชทนี้จึงเป็น 0.096 USD (บวกภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง)

   • ลูกค้าปลายทางจะส่งข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ 10DLC (รหัสยาว 10 หลัก) ขององค์กร (เช่น +1234567890) เพื่อรับการสนับสนุน การสนทนาผ่านข้อความเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงกับเจ้าหน้าที่สองคนเนื่องจากลูกค้าหยุดการโต้ตอบและกลับมาสนทนาผ่าน SMS ต่อหลังจากที่เจ้าหน้าที่คนแรกไม่ออนไลน์แล้ว ในระหว่างการสนทนา ลูกค้าได้ส่ง 7 ข้อความและเจ้าหน้าที่สองคนส่ง 8 ข้อความ

    1. มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SMS ของ Amazon Connect แบบอ้างอิงตามข้อความทั้งหมดที่ส่งระหว่างการสนทนา (รวมถึงข้อความเริ่มต้นเมื่อเริ่มการสนทนา) ที่ราคา 0.01 USD ต่อข้อความ * (ข้อความจากลูกค้า 7 ข้อความ + ข้อความจากเจ้าหน้าที่ 8 ข้อความ) = 0.15 USD
    2. มีค่าใช้จ่ายต่อข้อความใน Amazon Pinpoint เช่นกัน หากเจ้าหน้าที่ส่งข้อความ SMS ขาออกโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 10DLC ในสหรัฐอเมริกา จะมีค่าใช้จ่าย 0.00847 USD/ข้อความ (0.00581 USD (ราคาพื้นฐาน Amazon Pinpoint) + 0.00266 USD (ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ Amazon Pinpoint)) นอกจากนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความขาเข้าบนหมายเลขโทรศัพท์ 10DLC ในสหรัฐอเมริกา จะมีค่าใช้จ่าย 0.0075 USD (ค่าธรรมเนียม Amazon Pinpoint) ในตัวอย่างนี้ ที่ 0.00847 USD/ข้อความสําหรับข้อความขาออกแต่ละข้อความ * (8 ข้อความเจ้าหน้าที่) และ 0.0075 USD *(7 ข้อความลูกค้า) ยอดรวมค่าใช้จ่ายของ Amazon Pinpoint จะเท่ากับ 0.12026 USD เพิ่มจากค่าใช้บริการ SMS ของ Amazon Connect หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้อิงตามค่าบริการของ Pinpoint ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรีเจี้ยนและค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ โปรดดูค่าบริการ Amazon Pinpoint เพื่อดูค่าบริการล่าสุด
    3. ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับการสนทนาผ่าน SMS ที่อธิบายไว้ในตัวอย่างด้านบนคือ 0.15 USD + 0.12026 USD = 0.27026 USD
    4. หมายเหตุ: การระบุราคาสำหรับ SMS ที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รีเจี้ยน ประเภทหมายเลขโทรศัพท์ และในบางครั้งก็ต่างกันระหว่างผู้ให้บริการในประเทศหรือรีเจี้ยนนั้นๆ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการการโทรคมนาคมในพื้นที่ของหมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง นอกจากนี้ Amazon Pinpoint อาจแบ่งข้อความออกเป็นหลายส่วน โดยขึ้นอยู่กับขนาดของข้อความ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสําหรับแต่ละส่วนข้อความ ดูค่าบริการ Amazon Pinpoint สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
   • ลูกค้าปลายทางสามารถเริ่มต้นการแชทบนเว็บไซต์ของคุณได้โดยคลิกที่ปุ่มแชท โดยจะมี UI คำแนะนำทีละขั้นตอน (เรียกว่ามุมมอง) ซึ่งแสดงรายการตัวเลือกเมนูบางรายการให้เลือกโดยเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์แบบบริการตนเอง ลูกค้าปลายทางเลือกหนึ่งในตัวเลือก มุมมองที่สองจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม พวกเขาจะได้ป้อนข้อมูลที่ต้องการแล้วกด "ส่ง" ลูกค้าปลายทางจะเห็นมุมมองการยืนยันขั้นสุดท้ายซึ่งแสดงข้อมูลที่พวกเขาส่งเข้ามา จะมีการส่งหนึ่งข้อความทุกครั้งที่ลูกค้าปลายทางมองเห็นมุมมอง และหนึ่งข้อความจะถูกส่งทุกครั้งที่ลูกค้าปลายทางดำเนินการ (เช่น ส่งแบบฟอร์ม) ในสถานการณ์สมมตินี้ จะมีการส่งข้อความทั้งหมดห้าข้อความ (เช่น การดูสามครั้งและการดำเนินการสองครั้ง)

    • มีค่าใช้จ่ายสองรายการสำหรับการแชทนี้ตามข้อความทั้งหมดที่ส่ง: ค่าบริการ Amazon Connect Chat และค่าบริการคำแนะนำทีละขั้นตอน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 5 * 0.004 USD ต่อข้อความ (สำหรับการใช้แชท) + 5 * 0.005 USD ต่อข้อความ (สำหรับการใช้คำแนะนำ) = 0.045 USD
  • งาน
  • การกำหนดราคา ราคาต่องาน
   การใช้งาน – ต่องาน 0.04 USD

   สำหรับ Amazon Connect Tasks ระบบจะเรียกเก็บเงินเป็นจำนวน 0.04 USD ต่องานที่สร้างขึ้นโดย API โดยตัวแทนผ่านตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ก่อนหน้าพร้อมแอปพลิเคชันภายนอก (เช่น Salesforce) หรือโดย Connect Flows การถ่ายโอนงานที่เริ่มโดยตัวแทนจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นจำนวน 0.04 USD ต่องานอีกด้วย หมายเหตุ: เราอาจจำกัดการใช้งานโฟลว์สำหรับงานต่างๆ ตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ข้อกำหนดในการให้บริการ และเอกสารประกอบของเรา

   • สมมติว่าคุณได้สร้างงานจำนวน 10,000 งานในหนึ่งเดือนบนศูนย์ติดต่อ และคุณกำลังใช้บริการเป็นปีที่สอง

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    หน่วยรายเดือนทั้งหมด = 10,000 งานที่สร้างขึ้น
    ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด = 10,000 * 0.04 USD/งาน = 400 USD

 • ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
  • กรณี
  • การกำหนดราคา ราคาต่อเคสที่สร้างขึ้น
   การใช้เคส – ต่อเคสที่สร้างขึ้น 0.12 USD

   ด้วย Amazon Connect Case คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 0.12 USD ต่อเคสที่สร้างขึ้นในแอปพลิเคชันของเจ้าหน้าที่หรือผ่าน API หรือเมื่อใดก็ตามที่การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการได้สำเร็จ หากใช้โปรไฟล์ลูกค้าของ Amazon Connect และ Amazon Connect Task กับเคส คุณสมบัติเหล่านั้นจะถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก *ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโปรไฟล์ที่มีเฉพาะข้อมูลที่สร้างโดยการใช้ Amazon Connect สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วนของการกำหนดราคาโปรไฟล์ลูกค้าและงาน

   • สมมติว่าคุณมี 10,000 เคสที่สร้างขึ้นในหนึ่งเดือน

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    จำนวนหน่วยรายเดือนทั้งหมด = 10,000 เคส
    ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด = 10,000 เคส * 0.12 USD = 1200 USD

  • โปรไฟล์ลูกค้า
  • การกำหนดราคา ราคาต่อโปรไฟล์ที่จัดเก็บต่อเดือน
   โปรไฟล์ที่ใช้ Identity Resolution หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม 0.0025 USD
   โปรไฟล์ที่ Identity Resolution ซึ่งใช้ข้อมูลเฉพาะ Amazon Connect เท่านั้น* ฟรี
   ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับโปรไฟล์ที่จัดเก็บอ็อบเจกต์มากกว่า 100 รายการ 0.0025 USD

   *ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโปรไฟล์ที่มีเฉพาะข้อมูลที่สร้างโดยการใช้ Amazon Connect

   โปรไฟล์ลูกค้ามีราคา 0.0025 USD ต่อโปรไฟล์ที่จัดเก็บต่อเดือนตามสัดส่วนการใช้งานรายวันรวมค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโปรไฟล์ที่จัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่สร้างจากการใช้งาน Amazon Connect เช่น บันทึกผู้ติดต่อหรือช่องโปรไฟล์มาตรฐาน ยกเว้นแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง โปรไฟล์ที่จัดเก็บแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ข้อมูลจากแอปพลิเคชันภายนอก หรือใช้ Identity Resolution จะมีราคาอยู่ที่ 0.0025 USD ต่อโปรไฟล์ที่จัดเก็บต่อเดือน โปรไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 อ็อบเจ็กต์ ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล (เช่น ประวัติการซื้อ ประวัติการติดต่อ) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายเดียว จะมีหน่วยโปรไฟล์เพิ่มขึ้นในราคาเดิมที่ 0.0025 USD ต่อเดือน 

   โปรไฟล์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่รับสายหรือตอบแชทของลูกค้า เมื่อเจ้าหน้าที่สร้างโปรไฟล์ใหม่ด้วยตนเอง จากตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ก่อนหน้า เช่น ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือจากแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นเองโดยใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) หรืออินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) โปรไฟล์จะจับคู่กับข้อมูล Amazon Connect ตามชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่ไม่ซ้ำกัน โปรไฟล์ที่ไม่สามารถจับคู่ได้โดยใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ระบบจะดำเนินการกับแต่ละโปรไฟล์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียว

   • สมมติว่าคุณมีอินสแตนซ์ Amazon Connect สองรายการที่มีโดเมนโปรไฟล์ลูกค้าต่างกัน ในอินสแตนซ์ Amazon Connect รายการหนึ่ง คุณสร้างโปรไฟล์ 10,000 รายการไว้ในโปรไฟล์ลูกค้าของ Amazon Connect และนำเข้าข้อมูลจาก CRM และระบบการสั่งซื้อของคุณ ในอินสแตนซ์อีกรายการหนึ่ง คุณสร้างโปรไฟล์ 10,000 รายการไว้ในโปรไฟล์ลูกค้าของ Amazon Connect และจัดเก็บเฉพาะข้อมูลประวัติการติดต่อจาก Amazon Connect เท่านั้น

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    หน่วยโปรไฟล์รายเดือนทั้งหมด = 20,000
    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 10,000 * 0.0025 USD + 10,000 * 0 USD = 25 USD ต่อเดือน

   • สมมติว่าคุณสร้าง 100,000 โปรไฟล์ในโปรไฟล์ลูกค้าของ Amazon Connect เมื่อต้นเดือนและเพิ่มอีก 20,000 โปรไฟล์ในวันที่ 21 ของเดือน ในกรณีเช่นนี้ จำนวน 100,000 โปรไฟล์ดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นเวลา 31 วัน และ 20,000 โปรไฟล์จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นเวลา 11 วันเท่านั้น

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    หน่วยโปรไฟล์รายเดือนทั้งหมด = 120,000
    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [100,000 * (0.0025 USD/31) 31 วัน + 20,000 * (0.0025 USD/31) 11 วัน ]= 268 USD ต่อเดือน

  • คู่มือ
  • ราคา คู่มือการใช้งาน – ต่อข้อความ
   ต่อข้อความที่ส่ง 0.005 USD

   สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 0.005 ดอลลาร์สหรัฐต่อข้อความที่ส่งหรือได้รับผ่าน โฟลว์บล็อกแสดงมุมมอง ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบไม่มีรหัส/รหัสต่ำ Amazon Connect Flows ข้อความที่เกิดขึ้นเมื่อโฟลว์ส่งมุมมองใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ของคุณใน Agent Workspace และเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยเจตนาซึ่งกระตุ้นให้เกิดขั้นตอนต่อไปในโฟลว์

   ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ Flows เพื่อแสดงมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับเจ้าหน้าที่ของคุณ เช่น ป๊อปหน้าจอ มุมมองนั้นจะเท่ากับหนึ่งข้อความและจะเสียค่าใช้จ่าย 0.005 ดอลลาร์สหรัฐ อีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้าเจ้าหน้าที่ของคุณจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม รับและส่งแบบฟอร์ม นั่นจะเท่ากับสองข้อความ และจะมีค่าใช้จ่าย 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ

   • สมมติว่าเจ้าหน้าที่ของคุณจัดทำคู่มือเสร็จสมบูรณ์ 10,000 รายการในหนึ่งเดือน และจำนวนขั้นตอนเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่เห็นต่อคู่มือคือ 5 ขั้นตอน (นั่นคือคุณสร้างโฟลว์โดยใช้บล็อกแสดงมุมมอง 5 บล็อก) จะมีการส่งข้อความหนึ่งข้อความทุกครั้งที่มีการปรับปรุงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของเจ้าหน้าที่ และจะมีการส่งข้อความหนึ่งข้อความทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการบางอย่าง (เช่น ส่งแบบฟอร์ม)

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    จำนวนหน่วยรายเดือนทั้งหมด = 10,000 คู่มือ
    ค่าใช้จ่ายรายเดือนรวม = 10,000 คู่มือ * 5 บล็อกแสดงมุมมอง* 2 ข้อความต่อบล็อก * 0.005 ดอลลาร์สหรัฐต่อข้อความ = 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

  • Amazon Q in Connect
  • ราคา  ราคา
   ต่อเจ้าหน้าที่ต่อเดือน  40 USD

   เมื่อใช้ Amazon Q in Connect คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 40 USD ต่อเจ้าหน้าที่/เดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการตอบกลับที่แนะนํา หรือผู้ที่ค้นหาจากแหล่งความรู้ที่เชื่อมต่ออยู่ โปรไฟล์ความปลอดภัยของ Amazon Connect ช่วยให้คุณบริหารจัดการได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดสามารถรับคําแนะนําและค้นหา Amazon Q in Connect ได้

   • สมมติว่าคุณมีเจ้าหน้าที่ 100 คนที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึง Amazon Q in Connect และได้รับการตอบกลับที่แนะนํา และ/หรือทําการค้นหาจากแหล่งความรู้ที่เชื่อมต่ออยู่ในเดือนนั้นๆ

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด = เจ้าหน้าที่ 100 คน * 40 USD ต่อคน = 4,000 USD

  • Voice ID
  • การกำหนดราคา ราคาต่อธุรกรรม
   การใช้งาน Voice ID – ต่อธุรกรรม 0.025 USD

   ด้วย Amazon Connect Voice ID ระบบจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนการทำธุรกรรมรายเดือน การใช้ Voice ID เพื่อลงทะเบียนลูกค้า ยืนยันตัวตนผู้โทร หรือตรวจสอบลักษณะการฉ้อโกงในการโทรจะถือเป็นการทำธุรกรรมแยกกัน Voice ID ไม่เรียกเก็บเงินสำหรับการบันทึกการเลือกรับ เลือกไม่รับ การลบข้อมูลพิมพ์เสียง (Voiceprint) ในอดีต และการตรวจสอบสถานะการยืนยันในระหว่างการโทรของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้าในระหว่างการโทรอีกครั้ง ก็จะส่งผลให้มีธุรกรรมเพิ่มเติม การลงทะเบียนแบบกลุ่ม/จำนวนมากโดยใช้การบันทึกเสียงที่เก็บไว้สำหรับผู้โทรเพียงคนเดียว หรือการเพิ่มผู้หลอกลวงเพียงคนเดียวในรายการเฝ้าดูผู้ฉ้อโกงที่รู้จักจะถือเป็นการทำธุรกรรมแยกกัน ธุรกรรมแต่ละรายการมีค่าบริการอยู่ที่ 0.025 USD สำหรับธุรกรรมทุกประเภท

   • สมมติว่าคุณลงทะเบียนผู้โทรเข้า Amazon Connect Voice ID จำนวน 10,000 คนในช่วงต้นเดือน วันที่ 1 ธันวาคม 2021 และตลอดเดือนธันวาคม คุณทำธุรกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ 500 รายการทุกวัน

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    ธุรกรรมทั้งหมด: 10,000 + 500 * 31 = 25,500
    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 25,500 *0.025 USD = 637.5 USD ต่อเดือน

   • สมมติว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้โทรใน Amazon Connect Voice ID โดยใช้การลงทะเบียนจำนวนมาก ในช่วงเดือนธันวาคม 2021 คุณมีสายโทรเข้า 500 สายต่อวัน โดยคุณจะต้องลงทะเบียนผู้โทรหรือตรวจสอบตัวตนของผู้โทรหากพวกเขาลงทะเบียนในการโทรก่อนหน้านี้ในเดือนนั้น นอกจากนี้ คุณยังต้องตรวจสอบการฉ้อโกงในการโทรแต่ละครั้งด้วย

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    ธุรกรรมทั้งหมด = 500 * 31 (สำหรับการฉ้อโกง) + 500 * 31 (สำหรับการลงทะเบียน/การตรวจสอบความถูกต้อง) = 31,000
    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 31,000 * 0.025 USD = 775 USD ต่อเดือน

 • การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก และการเพิ่มประสิทธิภาพ
  • Contact Lens
  • Amazon Connect Contact Lens คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงแยกตามความสามารถต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์การสนทนา การประเมินประสิทธิภาพ และการบันทึกหน้าจอ โดยจะใช้งานความสามารถเหล่านี้แบบแยกกันหรือร่วมกันก็ได้ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามราคาความสามารถแต่ละรายการที่คุณเลือกใช้ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง ค่าบริการตามความสามารถในการวิเคราะห์การสนทนาสำหรับการโทรด้วยเสียงจะคิดค่าบริการตามจำนวนนาที สำหรับข้อความแชทจะคิดค่าบริการต่อข้อความ ส่วนราคาความสามารถในการประเมินประสิทธิภาพจะคิดค่าบริการต่อเจ้าหน้าที่แต่ละรายที่ได้รับการประเมิน และราคาความสามารถในการบันทึกหน้าจอจะคิดค่าบริการตามจำนวนนาทีที่บันทึก ดูตารางค่าบริการและตัวอย่างด้านล่างสำหรับข้อมูลราคาโดยละเอียดสำหรับความสามารถเหล่านี้

   การวิเคราะห์การสนทนาสำหรับการโทรด้วยเสียง:

   ราคาต่อปริมาณรายเดือน ค่าบริการต่อนาที
   5 ล้านนาทีแรก (เทียร์ 1)    0.015 USD
   มากกว่า 5 ล้านนาที (เทียร์ 2) 0.0125 USD

   การวิเคราะห์การสนทนาสำหรับข้อความแชท:

   ราคา ราคาต่อข้อความ
   ต่อข้อความ                                         0.0015 USD

   การประเมินประสิทธิภาพ:

   ค่าบริการ ราคาต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการประเมินต่อเดือน
   ต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการประเมินต่อเดือน                                                                     12.00 USD

   การบันทึกหน้าจอ:

   ค่าบริการ ค่าบริการต่อนาที
   ต่อนาทีที่บันทึก                       0.006 USD
   • สมมติว่าคุณวิเคราะห์การโทรกับลูกค้าในศูนย์การติดต่อโดยใช้การวิเคราะห์การสนทนาสำหรับเสียงของ Contact Lens คุณได้วิเคราะห์ไปแล้ว 7 ล้านนาที และคุณใช้บริการเป็นปีที่สอง

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    นาทีการโทรรายเดือนที่วิเคราะห์ทั้งหมด = 7 ล้าน
    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [ปริมาณการโทรใน Tier 1] * 0.015 USD + [ปริมาณการโทรใน Tier 2] * 0.0125 USD
    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [5 ล้านนาที * 0.015 USD] + [(7 ล้าน – 5 ล้าน) นาที * 0.0125 USD] = [75,000 USD] + [25,000 USD] = 100,000 USD
     

   • สมมติว่าคุณวิเคราะห์การแชทกับลูกค้าในศูนย์การติดต่อโดยใช้การวิเคราะห์การสนทนาสำหรับแชทของ Contact Lens คุณได้วิเคราะห์ข้อความแชท 1 ล้านข้อความ และคุณใช้บริการเป็นปีที่สอง

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    ข้อความแชทรายเดือนที่วิเคราะห์ทั้งหมด = 1 ล้าน
    ราคาทั้งหมด = [จำนวนข้อความแชทที่วิเคราะห์] * [ราคาต่อข้อความ]
    ราคาทั้งหมด = [1 ล้านข้อความ] * 0.0015 USD = 1,500 USD

   • สมมติว่าคุณได้ประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ติดต่อของคุณ 200 คน โดยใช้การประเมินประสิทธิภาพของ Contact Lens ในเดือนหนึ่ง

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการประเมินทั้งหมดแบบรายเดือน = เจ้าหน้าที่ 200 คน
    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [เจ้าหน้าที่ 200 คน * 12.00 USD] = 2,400.00 USD
     

   • สำหรับผู้ติดต่อที่เปิดใช้งานการบันทึกหน้าจอนั้น การบันทึกจะเริ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ยอมรับผู้ติดต่อและสิ้นสุดเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จสิ้นหลังจากติดต่องาน ราคาการบันทึกหน้าจอไม่รวมเวลาที่ใช้ใน IVR เฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่เชื่อมต่ออยู่และหลังจากติดต่องานแล้ว เราไม่เรียกเก็บค่าบริการหากการบันทึกหน้าจอถูกหยุดชั่วคราวหรือมีระยะเวลาที่ทับซ้อนของผู้ติดต่อพร้อมกัน

    ตัวอย่างที่ 1 สำหรับราคาการบันทึกหน้าจอ
    เพื่อให้บรรลุจำนวนนาทีของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด การบันทึกหน้าจอของ Contact Lens จะเปิดใช้งานในเดือนใดเดือนหนึ่ง โดยสมมติว่าผู้ติดต่อของคุณมีเวลาจัดการเฉลี่ย (AHT) 5 นาที เจ้าหน้าที่แต่ละคนของคุณจัดการกับผู้ติดต่อประมาณ 500 รายในเดือนนั้น และมีการเปิดใช้งานการบันทึกหน้าจอ 30% ของผู้ติดต่อเหล่านั้น สำหรับศูนย์การติดต่อที่มีเจ้าหน้าที่ 200 คน จะคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังนี้

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    จำนวนนาทีทั้งหมดที่มีการเปิดใช้งานการบันทึกหน้าจอ = AHT 5 นาที * ผู้ติดต่อ 500 รายต่อเจ้าหน้าที่ * มีการเปิดใช้งานการบันทึกหน้าจอผู้ติดต่อ 30% * ตัวแทน 200 คน = 150,000 นาที
    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = มีการเปิดใช้งานการบันทึกหน้าจอ 150,000 นาที * 0.006 USD ต่อนาที = 900 USD

    ตัวอย่างสำหรับค่าบริการบันทึกหน้าจอ (ติดต่อพร้อมกัน)
    สมมติว่าเจ้าหน้าที่รับผู้ติดต่อในเวลา 13:00 น. โดยเปิดใช้งานการบันทึกหน้าจอของ Contact Lens และรับผู้ติดต่อคนที่สองพร้อมกันในเวลา 13:10 น. โดยเปิดใช้งานการบันทึกหน้าจอ จากนั้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับผู้ติดต่อคนแรกเสร็จสิ้นในเวลา 13:20 น. และดำเนินการกับผู้ติดต่อคนที่สองเสร็จสิ้นในเวลา 13:30 น. หากไม่มีผู้ติดต่ออื่นที่ทับซ้อนกัน สำหรับตัวอย่างนี้ ค่าบริการทั้งหมดจะคิดเป็นการบันทึกหน้าจอ 30 นาที

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 30 นาที * 0.006 ต่อนาที = 0.18 USD

   • ถาม: ราคา Amazon Connect Contact Lens มีราคารวมสำหรับการวิเคราะห์การสนทนา การประเมินประสิทธิภาพ และการบันทึกหน้าจอหรือไม่

    ไม่มี Amazon Connect Contact Lens คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงโดยแยกตามการวิเคราะห์การสนทนา การประเมินประสิทธิภาพ และการบันทึกหน้าจอ ดังที่แสดงในตารางราคาและตัวอย่างข้างต้น ความสามารถแต่ละรายการเหล่านี้มีราคาแยกต่างหาก คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ความสามารถใด คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับความสามารถที่คุณเลือกใช้ตามราคาของแต่ละรายการ

    ถาม: ลูกค้าประเภทใดที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการประเมินประสิทธิภาพของ Contact Lens จะมีการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับทั้งการวิเคราะห์การสนทนาของ Contact Lens และการประเมินประสิทธิภาพของ Contact Lens หรือไม่ เมื่อคุณทำการประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

    คุณสามารถใช้การประเมินประสิทธิภาพของ Contact Lens สำหรับผู้ติดต่อทั้งหมดที่จัดการโดยเจ้าหน้าที่ได้ภายในอินสแตนซ์ Amazon Connect ของคุณ ซึ่งรวมถึงการสนทนาผ่านการโทรด้วยเสียง การแชท และงานต่างๆ คุณสามารถประเมินผู้ติดต่อได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้การวิเคราะห์การสนทนาของ Contact Lens และคุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของ Contact Lens เท่านั้น หากคุณเลือกที่จะเปิดใช้งานการวิเคราะห์การสนทนาของ Contact Lens เพื่อทำให้กระบวนการประเมินเป็นไปโดยอัตโนมัติและรับผลลัพธ์ที่กรอกไว้ล่วงหน้าภายในแบบฟอร์มการประเมิน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับทั้งการวิเคราะห์การสนทนาและการประเมินประสิทธิภาพ เราไม่สนับสนุนให้ประเมินการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณนอกอินสแตนซ์ Amazon Connect

    ถาม: ค่าบริการสำหรับข้อมูลสรุปหลังการสัมผัสที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้างของ Contact Lens คือเท่าไร

    ไม่มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับข้อมูลสรุปหลังการสัมผัสที่ขับเคลื่อนโดย AI ช่วยสร้างของ Contact Lens ฟีเจอร์นี้รวมอยู่ในค่าบริการตามการใช้งานจริงสำหรับการวิเคราะห์การสนทนา

    ถาม: Amazon Connect คิดค่าบริการแยกต่างหากสำหรับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ Contact Lens หรือไม่ เช่น การบันทึกการโทร การค้นหาผู้ติดต่อ กฎการติดต่อ และการตรวจสอบผู้ควบคุม

    ไม่ เราไม่คิดค่าบริการแยกต่างหากสำหรับคุณสมบัติอื่นๆ ของ Contact Lens เช่น การบันทึกการโทร การค้นหาผู้ติดต่อ กฎการติดต่อ และการตรวจสอบผู้ควบคุม คุณสมบัติเหล่านี้รวมอยู่ใน Amazon Connect แล้ว

  • การพยากรณ์และการจัดกําหนดการ
  • ราคา ราคาต่อเจ้าหน้าที่ที่คาดการณ์หรือที่มีการกำหนดเอาไว้ต่อเดือน
   ต่อเจ้าหน้าที่ที่คาดการณ์หรือที่มีการกำหนดเอาไว้ต่อเดือน 27 USD

   คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 27 USD ต่อเจ้าหน้าที่/ต่อเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ 1/ รับการติดต่อในคิวที่คาดการณ์ไว้ หรือ 2/ รับกำหนดการสำหรับการพยากรณ์และการจัดกำหนดการของ Amazon Connect

   เราขอเสนอการทดลองใช้ฟรี 90 วันสำหรับการคาดการณ์ และการจัดกำหนดการของ Amazon Connect หลังจากเปิดใช้งานความสามารถเป็นครั้งแรก หลังจากทดลองใช้ฟรี 90 วัน คุณยังสร้างการคาดการณ์ และการจัดกำหนดการต่อไปได้ แต่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อมีการเผยแพร่หรือดาวน์โหลดการคาดการณ์หรือการจัดกำหนดการเท่านั้น

   • สมมติว่าในเดือนหนึ่ง ศูนย์ติดต่อของคุณมีเจ้าหน้าที่ 300 คนที่ได้รับกำหนดการโดยใช้การคาดการณ์ การวางแผนความสามารถในการรองรับงาน และการจัดกำหนดการของ Amazon Connect

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ได้รับกำหนดการในเดือนหนึ่ง = เจ้าหน้าที่ 300 คน
    ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด = [เจ้าหน้าที่ 300 คน * 27.00 USD] = 8,100.00 USD

   • สมมติว่าในเดือนหนึ่ง คุณใช้ความสามารถในการคาดการณ์ การวางแผนความสามารถในการรองรับงาน และการจัดกำหนดการของ Amazon Connect สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ 150 คนดังนี้ ก) เจ้าหน้าที่ 98 คนได้รับกำหนดการ ข) เจ้าหน้าที่ 2 คนไม่ได้รับกำหนดการ แต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะติดต่อในคิวที่มีการคาดการณ์ซึ่งดาวน์โหลดหรือเผยแพร่ไว้ และ ค) เจ้าหน้าที่ 50 คนไม่ได้รับกำหนดการ และพวกเขาจะไม่ติดต่อในคิวที่มีการเผยแพร่หรือดาวน์โหลดการคาดการณ์ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เรียกเก็บเงินได้/เรียกเก็บค่าบริการได้ในเดือนนี้คือ 100 คน

    การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
    (ก) เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ได้รับกำหนดการในเดือนหนึ่ง = เจ้าหน้าที่ 98 คน
    (ข) เจ้าหน้าที่ทั้งหมดในเดือนหนึ่ง ซึ่งจะติดต่อในคิวที่มีการคาดการณ์ซึ่งดาวน์โหลดหรือเผยแพร่ไว้ แต่ไม่ได้รับกำหนดการ = เจ้าหน้าที่ 2 คน
    ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด = [เจ้าหน้าที่ 100 คน * 27.00 USD] = 2,700.00 USD

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ไปที่หน้าทรัพยากร Amazon Connect

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Connect ใน Amazon Connect Console

ลงชื่อเข้าใช้