Amazon Connect เป็นบริการศูนย์ติดต่อบนระบบคลาวด์แบบคิดค่าบริการตามการใช้งานซึ่งให้ความสามารถการทำงานต่างๆ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์ การแชท การจัดการงาน โปรไฟล์ลูกค้า และการรับรองความถูกต้องของผู้โทร ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการโดยแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ไม่ต้องมีการชำระเงินล่วงหน้า ไม่มีภาระผูกพันระยะยาว หรือค่าธรรมเนียมรายเดือนขั้นต่ำ Amazon Connect ให้ความสามารถการทำงานต่างๆ กับศูนย์ติดต่อของคุณ ได้แก่ เสียง, แคมเปญขาออก, แชท, งาน, โปรไฟล์ลูกค้า, Contact Lens, Voice ID และเคส

AWS Free Tier

คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon Connect ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี

คุณจะได้รับรายการดังต่อไปนี้ในช่วง 12 เดือนแรกของการติดตั้งใช้งานศูนย์ติดต่อบนระบบคลาวด์ Amazon Connect ครั้งแรกในทุกรีเจี้ยน:

 • การใช้บริการ Amazon Connect 90 นาทีต่อเดือน
 • หมายเลขโทรศัพท์ต่อตรงในพื้นที่ (DID) จากประเทศที่ตั้งรีเจี้ยน AWS
 • การรับสายเข้าหมายเลข DID 30 นาทีต่อเดือน
 • การโทรออกโดยใช้หมายเลขในประเทศที่ตั้งรีเจี้ยน AWS 30 นาทีต่อเดือน

สำหรับรีเจี้ยนสหรัฐฯ คุณยังจะได้รับสิ่งต่อไปนี้:

 • หมายเลขโทรฟรีในสหรัฐฯ หนึ่งหมายเลข
 • การโทรออกฟรีจากสหรัฐฯ ฟรี 30 นาทีต่อเดือน

ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างอินสแตนซ์ของคุณในรีเจี้ยนของเอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) คุณจะได้รับหมายเลข DID หนึ่งหมายเลขจากออสเตรเลีย โดยสามารถรับการโทร DID ขาเข้าไปที่หมายเลขนั้นได้ 30 นาที และคุณสามารถใช้ Amazon Connect เพื่อโทรออกไปที่หมายเลขต่างๆ ในออสเตรเลียได้ 30 นาที

ความสามารถในการทำงานอื่นๆ ของ Amazon Connect ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Free Tier ในช่วงปีแรกยังประกอบไปด้วย:

 • ส่ง 500 ข้อความต่อเดือนด้วย Chat
 • งาน 100 งานต่อเดือนด้วยงาน Tasks
 • โปรไฟล์ 1,000 รายการต่อเดือนด้วยโปรไฟล์ลูกค้า
 • การโทรด้วยเสียง 90 นาทีต่อเดือนด้วย Contact Lens
 • การทำธุรกรรม 180 รายการด้วย Voice ID
 • เสียง
 • แชท
 • งาน
 • โปรไฟล์ลูกค้า
 • Contact Lens
 • Voice ID
 • Wisdom
 • กรณี
 • เสียง
 • การกำหนดราคา ค่าบริการต่อนาที
  การใช้งานเสียงขาเข้า – ต่อนาที 0.018 USD
  การใช้งานเสียงขาออก – ต่อนาที 0.018 USD
  การใช้งานเสียงของแคมเปญขาออก – ต่อนาที 0.025 USD

  Amazon Connect Voice จะมีค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ ค่าบริการการใช้งานเสียงและค่าบริการระบบโทรศัพท์

  การใช้บริการการใช้งานเสียงจะเรียกเก็บเงินเป็นวินาที (ขั้นต่ำ 10 วินาที) การใช้บริการ Amazon Connect Voice สำหรับการโทรเข้าและการโทรออกด้วยตนเองที่โทรจากแถบควบคุมการติดต่อ (CCP) จะพิจารณาจากวินาทีที่ลูกค้าปลายทางของคุณเชื่อมต่อกับบริการ การใช้งานเสียงขาออกโดยใช้ API startOutboundVoiceContact หรือแคมเปญขาออก Amazon Connect คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นวินาที (ขั้นต่ำ 10 วินาที) นับจากเวลาที่ Connect พยายามติดต่อ

  สำหรับค่าบริการระบบโทรศัพท์ Amazon Connect ให้หมายเลขโทรศัพท์สายตรงในพื้นที่ (DID) และหมายเลขโทรฟรีในมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน การรับสายเข้าจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นวินาที (ขั้นต่ำ 60 วินาที) และยังมีปลายทางสำหรับโทรออกในอีกมากกว่า 200 แห่งที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นวินาที (ขั้นต่ำ 60 วินาที) สำหรับการติดต่อแต่ละครั้ง หากต้องการตรวจสอบราคาเฉพาะประเทศ สามารถดูได้ที่ตารางด้านล่าง นอกจากนี้ยังอาจเรียกเก็บภาษี ค่าบริการเพิ่มเติม และค่าธรรมเนียม

  เมื่อคุณใช้รายชื่อผู้ติดต่อที่อัปโหลดเพื่อกำหนดเวลาและจัดการแคมเปญขาออก คุณจะต้องชำระค่าบริการกลุ่มเป้าหมายรายเดือน (MTA) สำหรับการประมวลผลหมายเลขโทรศัพท์ที่เรียกว่าปลายทางเพื่อพยายามติดต่อลูกค้า (เพียงแค่อัปโหลดที่อยู่ติดต่อเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานช่องทางดังกล่าว MTA ถูกกำหนดให้เป็นจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งประมวลผลในหนึ่งเดือน* 

  ตัวอย่างราคาขาเข้า

  ลูกค้าปลายทางโทรโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์สายตรง (DID) ของเยอรมนีในภูมิภาคของสหภาพยุโรป (แฟรงก์เฟิร์ต) จาก Amazon Connect ซึ่งรับสายโดยเจ้าหน้าที่ของ Amazon Connect ในระบบ Softphone การโทรมีระยะเวลา 7 นาที

  การโทรประเภทนี้คิดค่าบริการแยกกันสามรายการ:
  1 มีการคิดค่าบริการใช้งาน Amazon Connect ตามระยะเวลาในการโทรของลูกค้าปลายทาง ราคา 0.018 USD ต่อนาที * 7 นาที = 0.126 USD
  2. มีการคิดค่าบริการเป็นวันสำหรับการใช้หมายเลข DID ของเยอรมนี ราคา 0.10 USD ต่อวัน * 1 วัน = 0.10 USD
  3. และมีการคิดค่าบริการต่อนาทีของการโทรเข้าสำหรับหมายเลข DID ของเยอรมนี ราคา 0.0040 USD ต่อนาที * 7 นาที = 0.0280 USD

  ยอดรวมสำหรับการโทรประเภทนี้จึงเป็น 0.25 USD (รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเพิ่มเติม)

  ตัวอย่างการกำหนดราคาแคมเปญขาออก
  ศูนย์ติดต่อ Amazon Connect ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ต้องการแจ้งลูกค้าทุกคนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน การแจ้งครั้งนี้เป็นข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเล่นโดยไม่คำนึงว่าผู้รับสายจะเป็นบุคคลจริงหรือเป็นเครื่องตอบรับอัตโนมัติ 25% ของการติดต่อทั้งหมดเป็นการติดต่อบุคคลจริงหรือเครื่องตอบรับอัตโนมัติ และการติดต่อแต่ละครั้งจะใช้เวลา 30 วินาที สำหรับการใช้แคมเปญขาออก จะมีการเรียกเก็บเงินซึ่งจะทำการคำนวณตอนสิ้นเดือนในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ค่าบริการกลุ่มเป้าหมายรายเดือน (MTA)
  ปลายทางเป้าหมาย 10,000 แห่งในเดือนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1.20 USD ต่อปลายทาง 1,000 แห่ง หลังจากปลายทาง 5,000 แห่งแรก = 6.00 USD

  ค่าบริการเสียง
  จำนวนการติดต่อ = 10,000 ครั้ง
  จากอัตราการเชื่อมต่อ 25% จำนวนการโทรที่มีการเล่นข้อความที่บันทึกไว้ = 2,500 ครั้ง
  จากระยะเวลาการโทรต่อครั้งที่ 30 วินาที เวลาการใช้บริการเสียงสำหรับการโทรที่เชื่อมต่อ = 30 วินาที * 2,500 ข้อความ = 1,250 นาที
  การใช้บริการเสียงที่เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดสำหรับการโทรที่เชื่อมต่อหักระยะเวลา 90 นาทีจากการใช้งาน Free Tier ของ Amazon Connect ต่อเดือน = 1,250 นาที – 90 นาที = 1,160 นาที
  เนื่องจากการติดต่อแต่ละครั้งจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที เวลาในการใช้บริการเสียงสำหรับการติดต่อที่ไม่สำเร็จ = 7,500*10/60 = 1,250 นาที
  ค่าบริการเสียงทั้งหมดสำหรับแคมเปญการแจ้งเตือน = (1,160 นาที + 1,250 นาที) * 0.025 USD ต่อนาที = 60.25 USD

  ค่าบริการระบบโทรศัพท์
  สมมติว่าคุณใช้งานหมายเลขโทรฟรีของสหรัฐฯ ในการโทรเหล่านี้ และการโทรทั้งหมดของคุณเสร็จสิ้นภายในวันเดียว
  ค่าบริการรายวันสำหรับการใช้หมายเลขโทรฟรีของสหรัฐอเมริกา = 0 USD สำหรับการใช้งาน Free Tier ใน 12 เดือนแรก และ 0.06 USD ต่อวันหลังจากนั้น
  รวมเวลาในการโทรที่เชื่อมต่อ = 2,500 สายที่เชื่อมต่อกับข้อความเสียงหรือลูกค้าตัวจริง * 30 วินาที = 1,250 นาที
  ค่าโทรออกสำหรับการโทรที่เชื่อมต่อหักระยะเวลา 30 นาทีจากการใช้ Free Tier ของระบบโทรศัพท์ขาออกต่อเดือน = 0.0048 USD ค่าโทรออกต่อนาที*(การโทรที่เชื่อมต่อ 1,250 นาที - 30 นาทีจาก Free Tier) = 5.86 USD

  สำหรับเดือนดังกล่าว ค่าบริการของคุณจะเท่ากับ 67.29 USD ซึ่งรวมค่าบริการ Pinpoint MTA ที่ 6.00 USD ในการประมวลผลปลายทางของคุณผ่านการประสานรายการ Pinpoint, 55.43 USD สำหรับการใช้บริการเสียงของ Connect, 5.86 USD สำหรับค่าบริการระบบโทรศัพท์ Connect และการใช้งาน Free Tier ทั้งหมด

  และคุณยังสามารถใช้แคมเปญขาออกของ Amazon Connect เพื่อติดต่อลูกค้าของคุณโดยใช้ SMS และอีเมล นอกเหนือจากการโทรด้วยเสียงโดยใช้รายชื่อผู้ติดต่อเดียวกันได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งข้อความ SMS และอีเมลผ่าน Amazon Pinpoint โดยมีค่าธรรมเนียม เรียนรู้เพิ่มเติม

  * ค่าบริการกลุ่มเป้าหมายรายเดือน (MTA) จะเรียกเก็บเงินผ่าน Amazon Pinpoint แคมเปญขาออกใช้คุณสมบัติในการประสานรายการของ Amazon Pinpoint เพื่อจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

  • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก
  • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก
  • แคนาดา (ภาคกลาง)
  • แอฟริกา (เคปทาวน์)
  • เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
  • เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
  • เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
  • เอเชียแปซิฟิก (โซล)
  • สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต)
  • สหภาพยุโรป (ลอนดอน)
  • AWS GovCloud (สหรัฐฯ-ตะวันตก)
  • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก
  • รายละเอียดราคาการโทรศัพท์

     หมายเลขโทรศัพท์ที่เคลมต่อวัน (USD) การใช้งานขาเข้าต่อนาที (USD)

   ประเทศ

   โทรสายตรง
   (DID)

   โทรฟรี

   โทรสายตรง
   (DID)
   โทรฟรี
   สหรัฐอเมริกา 0.03 USD
   *0.06 USD 0.0022 USD 0.0120 USD
   อาร์เจนตินา 0.50 USD 0.50 USD 0.0112 USD 0.1920 USD

   ออสเตรีย

   0.10 USD

   0.42 USD 0.0070 USD
   0.0414 USD

   เบลเยียม

   0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0406 USD

   แคนาดา

   0.06 USD

   0.42 USD

   0.0030 USD

   0.0200 USD

   ชิลี 0.50 USD 0.48 USD 0.0100 USD 0.1920 USD
   โคลอมเบีย 0.2213 USD 0.40 USD 0.0034 USD 0.1931 USD
   คอสตาริกา 0.2928 USD 0.40 USD 0.0034 USD 0.2251 USD
   สาธารณรัฐเช็ก 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0360 USD
   เดนมาร์ก 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0261 USD
   เอลซัลวาดอร์ 0.17 USD 0.9061 USD 0.0035 USD 0.8171 USD
   ฟินแลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0659 USD
   ฝรั่งเศส 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0237 USD
   เยอรมนี 0.10 USD 0.42 USD 0.0064 USD 0.0387 USD
   กรีซ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   ไอร์แลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   อิตาลี 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1281 USD

   เม็กซิโก

   0.27 USD

   0.42 USD

   0.0070 USD

   0.0550 USD

   เนเธอร์แลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0544 USD
   นอร์เวย์ 0.16 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0559 USD
   ปานามา 0.22 USD 0.6661 USD 0.0038 USD 0.1131 USD
   เปรู 0.50 USD 0.50 USD 0.0100 USD 0.1920 USD
   โปแลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0815 USD
   โปรตุเกส 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0283 USD
   เปอร์โตริโก 0.03 USD 0.06 USD 0.0030 USD 0.0400 USD

   สโลวาเกีย

   0.10 USD

   0.63 USD

   0.0070 USD

   0.1690 USD

   สเปน 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0582 USD
   สวีเดน 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0399 USD
   สวิตเซอร์แลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1312 USD
   สหราชอาณาจักร 0.05 USD 0.42 USD 0.0064 USD 0.0331 USD

   * หมายเลขโทรฟรีที่เคลมเป็นจำนวน 1,000 บิลขึ้นไปในราคา 0.039 USD ต่อหมายเลขต่อวัน

   โทรออก

   ประเทศปลายทาง โทรออกต่อนาที (USD)
   สหรัฐอเมริกา 0.0048 USD
   อัฟกานิสถาน 0.3324 USD
   แอลเบเนีย 0.5894 USD
   แอลจีเรีย 0.5892 USD
   อเมริกันซามัว 0.0597 USD
   อันดอร์รา 0.2074 USD
   แองโกลา 0.2388 USD
   แองกวิลลา 0.4558 USD
   แอนตาร์กติกา 2.7830 USD
   แอนติกาและบาร์บูดา 0.4464 USD
   อาร์เจนตินา 0.1866 USD
   อาร์มีเนีย 0.3276 USD
   อารูบา 0.3068 USD
   เกาะอัสเซนชัน 4.0969 USD
   ออสเตรเลีย 0.0699 USD
   ออสเตรีย 0.2436 USD
   อาเซอร์ไบจาน 0.5168 USD
   บาฮามาส 0.2338 USD
   บาห์เรน 0.1688 USD
   บังกลาเทศ 0.0429 USD
   บาร์เบโดส 0.4548 USD
   เบลารุส 0.7027 USD
   เบลเยียม 0.1796 USD
   เบลีซ 0.3436 USD
   เบนิน 0.5471 USD
   เบอร์มิวดา 0.1639 USD
   ภูฐาน 0.1266 USD
   โบลิเวีย 0.2486 USD
   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 0.5351 USD
   บอตสวานา 0.3053 USD
   บราซิล 0.0389 USD
   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 0.4295 USD
   บรูไน 0.0502 USD
   บัลแกเรีย 0.3660 USD
   บูร์กินาฟาโซ 0.5220 USD
   บุรุนดี 0.7777 USD
   กัมพูชา 0.0910 USD
   แคเมอรูน 0.4964 USD
   แคนาดา 0.0048 USD
   หมู่เกาะกาบูเวร์ดี 0.4557 USD
   หมู่เกาะเคย์แมน 0.3287 USD
   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 0.9347 USD
   ชาด 0.9193 USD
   ชิลี 0.0664 USD
   เกาะคริสต์มาส 0.1833 USD
   หมู่เกาะโคโคส 0.1833 USD
   โคลอมเบีย 0.0301 USD
   คอโมโรส 0.6124 USD
   คองโก 0.7953 USD
   หมู่เกาะคุก 1.0935 USD
   คอสตาริกา 0.0738 USD
   โครเอเชีย 0.5393 USD
   ไซปรัส 0.0542 USD
   สาธารณรัฐเช็ก 0.0880 USD
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 0.5817 USD
   เดนมาร์ก 0.0505 USD
   ดีเอโกการ์ซีอา 2.0460 USD
   จิบูตี 0.5034 USD
   โดมินิกา 0.4162 USD
   สาธารณรัฐโดมินิกัน 0.1181 USD
   ติมอร์ตะวันออก 1.3788 USD
   เอกวาดอร์ 0.2795 USD
   อียิปต์ 0.1655 USD
   เอลซัลวาดอร์ 0.2414 USD
   อิเควทอเรียลกินี 0.6753 USD
   เอริเทรีย 0.3719 USD
   เอสโตเนีย 0.4762 USD
   เอธิโอเปีย 0.3625 USD
   หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 3.2524 USD
   หมู่เกาะแฟโร 0.2377 USD
   เกาะฟิจิ 0.3413 USD
   ฟินแลนด์ 0.0755 USD
   ฝรั่งเศส 0.1436 USD
   เฟรนช์เกียนา 0.3507 USD
   เฟรนช์พอลินีเชีย 0.4214 USD
   กาบอง 0.7151 USD
   แกมเบีย 0.9148 USD
   จอร์เจีย 0.3539 USD
   เยอรมนี 0.1889 USD
   กานา 0.3857 USD
   ยิบรอลตาร์ 0.2337 USD
   กรีซ 0.1105 USD
   กรีนแลนด์ 0.7857 USD
   เกรเนดา 0.4355 USD
   กัวเดอลุป 0.1279 USD
   กวม 0.0556 USD
   กัวเตมาลา 0.1918 USD
   กินี 0.7535 USD
   กินี-บิสเซา 0.6945 USD
   กายอานา 0.3228 USD
   เฮติ 0.5328 USD
   ฮอนดูรัส 0.2868 USD
   ฮ่องกง 0.0302 USD
   ฮังการี 0.0919 USD
   ไอซ์แลนด์ 0.0512 USD
   อินเดีย 0.0200 USD
   อินโดนีเซีย 0.1588 USD
   อิรัก 0.3045 USD
   ไอร์แลนด์ 0.1279 USD
   ไอล์ออฟแมน 0.0140 USD
   อิสราเอล 0.1028 USD
   อิตาลี 0.2695 USD
   ไอเวอรีโคสต์ 0.6384 USD
   จาเมกา 0.3384 USD
   ญี่ปุ่น 0.1204 USD
   จอร์แดน 0.2117 USD
   คาซัคสถาน 0.2203 USD
   เคนยา 0.2245 USD
   คิริบาส 4.9648 USD
   คูเวต 0.1074 USD
   คีร์กีซสถาน 0.3093 USD
   ลาว 0.0983 USD
   ลัตเวีย 0.6229 USD
   เลบานอน 0.2432 USD
   เลโซโท 0.3849 USD
   ไลบีเรีย 0.6856 USD
   ลิเบีย 0.4407 USD
   ลิกเตนสไตน์ 0.4657 USD
   ลิทัวเนีย 0.6269 USD
   ลักเซมเบิร์ก 0.1289 USD
   มาเก๊า 0.1136 USD
   มาซิโดเนีย 0.5550 USD
   มาดากัสการ์ 1.0065 USD
   มาลาวี 0.5079 USD
   มาเลเซีย 0.0589 USD
   มัลดีฟส์ 1.4856 USD
   มาลี 0.5388 USD
   มอลตา 0.0954 USD
   หมู่เกาะมาร์แชลล์ 0.3874 USD
   มาร์ตีนิก 0.2184 USD
   มอริเตเนีย 0.7479 USD
   มอริเชียส 0.1664 USD
   เกาะมายอต 0.6201 USD
   เม็กซิโก 0.0326 USD
   ไมโครนีเซีย 0.5927 USD
   มอลโดวา 0.4343 USD
   โมนาโก 0.5507 USD
   มองโกเลีย 0.0843 USD
   มอนเตเนโกร 0.5333 USD
   มอนต์เซอร์รัต 0.3988 USD
   โมร็อกโก 0.4624
   โมซัมบิก 0.3331 USD
   เมียนมา 0.3881 USD
   นามิเบีย 0.1571 USD
   นาอูรู 4.8677 USD
   เนปาล 0.1859 USD
   เนเธอร์แลนด์ 0.0732 USD
   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 0.1596 USD
   นิวแคลิโดเนีย 3.0466 USD
   นิวซีแลนด์ 0.1137 USD
   นิการากัว 0.3217 USD
   ไนเจอร์ 0.5398 USD
   ไนจีเรีย 0.1246 USD
   นีวเว 5.2211 USD
   เกาะนอร์ฟอล์ก 2.8889 USD
   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา 0.0746 USD
   นอร์เวย์ 0.0907 USD
   โอมาน 0.4228 USD
   ปากีสถาน 0.1264 USD
   ปาเลา 0.4259 USD
   ปาเลสไตน์ 0.2649 USD
   ปานามา 0.1598 USD
   ปาปัวนิวกินี 1.1980 USD
   ปารากวัย 0.1274 USD
   เปรู 0.0150 USD
   ฟิลิปปินส์ 0.1934 USD
   โปแลนด์ 0.2012 USD
   โปรตุเกส 0.2465 USD
   ปรินซีปีและเซาตูเม 2.2306 USD
   เปอร์โตริโก 0.0200 USD
   กาตาร์ 0.2494 USD
   เกาะเรอูนียง 0.2248 USD
   โรมาเนีย 0.0845 USD
   รัสเซีย 0.4372 USD
   รวันดา 0.4576 USD
   ซามัว 4.5541 USD
   ซานมารีโน 0.8589 USD
   ซาอุดีอาระเบีย 0.1803 USD
   เซเนกัล 0.7566 USD
   เซอร์เบีย 0.5331 USD
   เกาะเซเชลส์ 1.0268 USD
   เซียร์ราลีโอน 0.7090 USD
   สิงคโปร์ 0.0470 USD
   สโลวาเกีย 0.1349 USD
   สโลวีเนีย 0.4342 USD
   หมู่เกาะโซโลมอน 1.4850 USD
   โซมาเลีย 0.8538 USD
   แอฟริกาใต้ 0.0993 USD
   เกาหลีใต้ 0.0251 USD
   เซาท์ซูดาน 0.5276 USD
   สเปน 0.1813 USD
   ศรีลังกา 0.2142 USD
   เซนต์เฮเลนา 2.9084 USD
   เซนต์คิตส์ 0.4202 USD
   เซนต์ลูเชีย 0.5015 USD
   ซินต์มาร์เติน 0.1789 USD
   แซงปีแยร์และมีเกอลง 0.5081 USD
   เซนต์วินเซนต์ 0.4289 USD
   ซูดาน 0.5276 USD
   ซูรินาม 1.9460 USD
   สวาซิแลนด์ 0.2265 USD
   สวีเดน 0.0287 USD
   สวิตเซอร์แลนด์ 0.1144 USD
   ไต้หวัน 0.1201 USD
   ทาจิกิสถาน 0.3401 USD
   แทนซาเนีย 0.5206 USD
   ไทย 0.0699 USD
   โตโก 3.2199 USD
   โทเคอเลา 3.7356 USD
   เกาะตองกา 3.3423 USD
   ตรินิแดดและโตเบโก 0.3154 USD
   ตูนิเซีย 1.2826 USD
   ตุรกี 0.2241 USD
   เติร์กเมนิสถาน 0.1907 USD
   เติกส์และเคคอส 0.4538 USD
   ตูวาลู 4.7977 USD
   ยูกันดา 0.4873 USD
   ยูเครน 0.3488 USD
   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.2487 USD
   สหราชอาณาจักร 0.0301 USD
   อุรุกวัย 0.2220 USD
   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ 0.2651 USD
   อุซเบกิสถาน 0.0858 USD
   วานูอาตู 3.7645 USD
   นครวาติกัน 0.0246 USD
   เวเนซุเอลา 0.3105 USD
   เวียดนาม 0.1081 USD
   วาลิสและฟูตูนา 1.3930 USD
   เยเมน 0.2659 USD
   แซมเบีย 0.5412 USD
   ซิมบับเว 0.5870 USD
  • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก
  • รายละเอียดราคาการโทรศัพท์

     หมายเลขโทรศัพท์ที่เคลมต่อวัน (USD) การใช้งานขาเข้าต่อนาที (USD)

   ประเทศ

   โทรสายตรง
   (DID)

   โทรฟรี

   โทรสายตรง
   (DID)
   โทรฟรี
   สหรัฐอเมริกา 0.03 USD
   *0.06 USD 0.0022 USD 0.0120 USD
   อาร์เจนตินา 0.50 USD 0.50 USD 0.0112 USD 0.1920 USD

   ออสเตรีย

   0.10 USD

   0.42 USD 0.0070 USD
   0.0414 USD

   เบลเยียม

   0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0406 USD

   แคนาดา

   0.06 USD

   0.42 USD

   0.0030 USD

   0.0200 USD

   ชิลี 0.50 USD 0.48 USD 0.0100 USD 0.1920 USD
   โคลอมเบีย 0.2213 USD 0.40 USD 0.0034 USD 0.1931 USD
   คอสตาริกา 0.2928 USD 0.40 USD 0.0034 USD 0.2251 USD
   สาธารณรัฐเช็ก 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0360 USD
   เดนมาร์ก 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0261 USD
   เอลซัลวาดอร์ 0.17 USD 0.9061 USD 0.0035 USD 0.8171 USD
   ฟินแลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0659 USD
   ฝรั่งเศส 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0237 USD
   เยอรมนี 0.10 USD 0.42 USD 0.0064 USD 0.0387 USD
   กรีซ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   ไอร์แลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   อิตาลี 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1281 USD

   เม็กซิโก

   0.27 USD

   0.42 USD

   0.0070 USD

   0.0550 USD

   เนเธอร์แลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0544 USD
   นอร์เวย์ 0.16 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0559 USD
   ปานามา 0.22 USD 0.6661 USD 0.0038 USD 0.1131 USD
   เปรู 0.50 USD 0.50 USD 0.0100 USD 0.1920 USD
   โปแลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0815 USD
   โปรตุเกส 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0283 USD
   เปอร์โตริโก 0.03 USD 0.06 USD 0.0030 USD 0.0400 USD

   สโลวาเกีย

   0.10 USD

   0.63 USD

   0.0070 USD

   0.1690 USD

   สเปน 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0582 USD
   สวีเดน 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0399 USD
   สวิตเซอร์แลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1312 USD
   สหราชอาณาจักร 0.05 USD 0.42 USD 0.0064 USD 0.0331 USD

   * หมายเลขโทรฟรีที่เคลมเป็นจำนวน 1,000 บิลขึ้นไปในราคา 0.039 USD ต่อหมายเลขต่อวัน

   โทรออก

   ประเทศปลายทาง โทรออกต่อนาที (USD)
   สหรัฐอเมริกา 0.0048 USD
   อัฟกานิสถาน 0.3324 USD
   แอลเบเนีย 0.5894 USD
   แอลจีเรีย 0.5892 USD
   อเมริกันซามัว 0.0597 USD
   อันดอร์รา 0.2074 USD
   แองโกลา 0.2388 USD
   แองกวิลลา 0.4558 USD
   แอนตาร์กติกา 2.7830 USD
   แอนติกาและบาร์บูดา 0.4464 USD
   อาร์เจนตินา 0.1866 USD
   อาร์มีเนีย 0.3276 USD
   อารูบา 0.3068 USD
   เกาะอัสเซนชัน 4.0969 USD
   ออสเตรเลีย 0.0699 USD
   ออสเตรีย 0.2436 USD
   อาเซอร์ไบจาน 0.5168 USD
   บาฮามาส 0.2338 USD
   บาห์เรน 0.1688 USD
   บังกลาเทศ 0.0429 USD
   บาร์เบโดส 0.4548 USD
   เบลารุส 0.7027 USD
   เบลเยียม 0.1796 USD
   เบลีซ 0.3436 USD
   เบนิน 0.5471 USD
   เบอร์มิวดา 0.1639 USD
   ภูฐาน 0.1266 USD
   โบลิเวีย 0.2486 USD
   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 0.5351 USD
   บอตสวานา 0.3053 USD
   บราซิล 0.0389 USD
   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 0.4295 USD
   บรูไน 0.0502 USD
   บัลแกเรีย 0.3660 USD
   บูร์กินาฟาโซ 0.5220 USD
   บุรุนดี 0.7777 USD
   กัมพูชา 0.0910 USD
   แคเมอรูน 0.4964 USD
   แคนาดา 0.0048 USD
   หมู่เกาะกาบูเวร์ดี 0.4557 USD
   หมู่เกาะเคย์แมน 0.3287 USD
   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 0.9347 USD
   ชาด 0.9193 USD
   ชิลี 0.0664 USD
   เกาะคริสต์มาส 0.1833 USD
   หมู่เกาะโคโคส 0.1833 USD
   โคลอมเบีย 0.0301 USD
   คอโมโรส 0.6124 USD
   คองโก 0.7953 USD
   หมู่เกาะคุก 1.0935 USD
   คอสตาริกา 0.0738 USD
   โครเอเชีย 0.5393 USD
   ไซปรัส 0.0542 USD
   สาธารณรัฐเช็ก 0.0880 USD
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 0.5817 USD
   เดนมาร์ก 0.0505 USD
   ดีเอโกการ์ซีอา 2.0460 USD
   จิบูตี 0.5034 USD
   โดมินิกา 0.4162 USD
   สาธารณรัฐโดมินิกัน 0.1181 USD
   ติมอร์ตะวันออก 1.3788 USD
   เอกวาดอร์ 0.2795 USD
   อียิปต์ 0.1655 USD
   เอลซัลวาดอร์ 0.2414 USD
   อิเควทอเรียลกินี 0.6753 USD
   เอริเทรีย 0.3719 USD
   เอสโตเนีย 0.4762 USD
   เอธิโอเปีย 0.3625 USD
   หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 3.2524 USD
   หมู่เกาะแฟโร 0.2377 USD
   เกาะฟิจิ 0.3413 USD
   ฟินแลนด์ 0.0755 USD
   ฝรั่งเศส 0.1436 USD
   เฟรนช์เกียนา 0.3507 USD
   เฟรนช์พอลินีเชีย 0.4214 USD
   กาบอง 0.7151 USD
   แกมเบีย 0.9148 USD
   จอร์เจีย 0.3539 USD
   เยอรมนี 0.1889 USD
   กานา 0.3857 USD
   ยิบรอลตาร์ 0.2337 USD
   กรีซ 0.1105 USD
   กรีนแลนด์ 0.7857 USD
   เกรเนดา 0.4355 USD
   กัวเดอลุป 0.1279 USD
   กวม 0.0556 USD
   กัวเตมาลา 0.1918 USD
   กินี 0.7535 USD
   กินี-บิสเซา 0.6945 USD
   กายอานา 0.3228 USD
   เฮติ 0.5328 USD
   ฮอนดูรัส 0.2868 USD
   ฮ่องกง 0.0302 USD
   ฮังการี 0.0919 USD
   ไอซ์แลนด์ 0.0512 USD
   อินเดีย 0.0200 USD
   อินโดนีเซีย 0.1588 USD
   อิรัก 0.3045 USD
   ไอร์แลนด์ 0.1279 USD
   ไอล์ออฟแมน 0.0140 USD
   อิสราเอล 0.1028 USD
   อิตาลี 0.2695 USD
   ไอเวอรีโคสต์ 0.6384 USD
   จาเมกา 0.3384 USD
   ญี่ปุ่น 0.1204 USD
   จอร์แดน 0.2117 USD
   คาซัคสถาน 0.2203 USD
   เคนยา 0.2245 USD
   คิริบาส 4.9648 USD
   คูเวต 0.1074 USD
   คีร์กีซสถาน 0.3093 USD
   ลาว 0.0983 USD
   ลัตเวีย 0.6229 USD
   เลบานอน 0.2432 USD
   เลโซโท 0.3849 USD
   ไลบีเรีย 0.6856 USD
   ลิเบีย 0.4407 USD
   ลิกเตนสไตน์ 0.4657 USD
   ลิทัวเนีย 0.6269 USD
   ลักเซมเบิร์ก 0.1289 USD
   มาเก๊า 0.1136 USD
   มาซิโดเนีย 0.5550 USD
   มาดากัสการ์ 1.0065 USD
   มาลาวี 0.5079 USD
   มาเลเซีย 0.0589 USD
   มัลดีฟส์ 1.4856 USD
   มาลี 0.5388 USD
   มอลตา 0.0954 USD
   หมู่เกาะมาร์แชลล์ 0.3874 USD
   มาร์ตีนิก 0.2184 USD
   มอริเตเนีย 0.7479 USD
   มอริเชียส 0.1664 USD
   เกาะมายอต 0.6201 USD
   เม็กซิโก 0.0326 USD
   ไมโครนีเซีย 0.5927 USD
   มอลโดวา 0.4343 USD
   โมนาโก 0.5507 USD
   มองโกเลีย 0.0843 USD
   มอนเตเนโกร 0.5333 USD
   มอนต์เซอร์รัต 0.3988 USD
   โมร็อกโก 0.4624
   โมซัมบิก 0.3331 USD
   เมียนมา 0.3881 USD
   นามิเบีย 0.1571 USD
   นาอูรู 4.8677 USD
   เนปาล 0.1859 USD
   เนเธอร์แลนด์ 0.0732 USD
   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 0.1596 USD
   นิวแคลิโดเนีย 3.0466 USD
   นิวซีแลนด์ 0.1137 USD
   นิการากัว 0.3217 USD
   ไนเจอร์ 0.5398 USD
   ไนจีเรีย 0.1246 USD
   นีวเว 5.2211 USD
   เกาะนอร์ฟอล์ก 2.8889 USD
   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา 0.0746 USD
   นอร์เวย์ 0.0907 USD
   โอมาน 0.4228 USD
   ปากีสถาน 0.1264 USD
   ปาเลา 0.4259 USD
   ปาเลสไตน์ 0.2649 USD
   ปานามา 0.1598 USD
   ปาปัวนิวกินี 1.1980 USD
   ปารากวัย 0.1274 USD
   เปรู 0.0150 USD
   ฟิลิปปินส์ 0.1934 USD
   โปแลนด์ 0.2012 USD
   โปรตุเกส 0.2465 USD
   ปรินซีปีและเซาตูเม 2.2306 USD
   เปอร์โตริโก 0.0200 USD
   กาตาร์ 0.2494 USD
   เกาะเรอูนียง 0.2248 USD
   โรมาเนีย 0.0845 USD
   รัสเซีย 0.4372 USD
   รวันดา 0.4576 USD
   ซามัว 4.5541 USD
   ซานมารีโน 0.8589 USD
   ซาอุดีอาระเบีย 0.1803 USD
   เซเนกัล 0.7566 USD
   เซอร์เบีย 0.5331 USD
   เกาะเซเชลส์ 1.0268 USD
   เซียร์ราลีโอน 0.7090 USD
   สิงคโปร์ 0.0470 USD
   สโลวาเกีย 0.1349 USD
   สโลวีเนีย 0.4342 USD
   หมู่เกาะโซโลมอน 1.4850 USD
   โซมาเลีย 0.8538 USD
   แอฟริกาใต้ 0.0993 USD
   เกาหลีใต้ 0.0251 USD
   เซาท์ซูดาน 0.5276 USD
   สเปน 0.1813 USD
   ศรีลังกา 0.2142 USD
   เซนต์เฮเลนา 2.9084 USD
   เซนต์คิตส์ 0.4202 USD
   เซนต์ลูเชีย 0.5015 USD
   ซินต์มาร์เติน 0.1789 USD
   แซงปีแยร์และมีเกอลง 0.5081 USD
   เซนต์วินเซนต์ 0.4289 USD
   ซูดาน 0.5276 USD
   ซูรินาม 1.9460 USD
   สวาซิแลนด์ 0.2265 USD
   สวีเดน 0.0287 USD
   สวิตเซอร์แลนด์ 0.1144 USD
   ไต้หวัน 0.1201 USD
   ทาจิกิสถาน 0.3401 USD
   แทนซาเนีย 0.5206 USD
   ไทย 0.0699 USD
   โตโก 3.2199 USD
   โทเคอเลา 3.7356 USD
   เกาะตองกา   3.3423 USD
   ตรินิแดดและโตเบโก 0.3154 USD
   ตูนิเซีย 1.2826 USD
   ตุรกี 0.2241 USD
   เติร์กเมนิสถาน 0.1907 USD
   เติกส์และเคคอส 0.4538 USD
   ตูวาลู 4.7977 USD
   ยูกันดา 0.4873 USD
   ยูเครน 0.3488 USD
   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.2487 USD
   สหราชอาณาจักร 0.0301 USD
   อุรุกวัย 0.2220 USD
   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ 0.2651 USD
   อุซเบกิสถาน 0.0858 USD
   วานูอาตู 3.7645 USD
   นครวาติกัน 0.0246 USD
   เวเนซุเอลา 0.3105 USD
   เวียดนาม 0.1081 USD
   วาลิสและฟูตูนา 1.3930 USD
   เยเมน 0.2659 USD
   แซมเบีย 0.5412 USD
   ซิมบับเว 0.5870 USD
  • แคนาดา (ภาคกลาง)
  • รายละเอียดราคาการโทรศัพท์

     หมายเลขโทรศัพท์ที่เคลมต่อวัน (USD) การใช้งานขาเข้าต่อนาที (USD)

   ประเทศ

   โทรสายตรง
   (DID)

   โทรฟรี

   โทรสายตรง
   (DID)
   โทรฟรี
   สหรัฐอเมริกา 0.03 USD
   *0.06 USD 0.0022 USD 0.0120 USD

   ออสเตรีย

   0.10 USD

   0.42 USD 0.0070 USD
   0.0414 USD

   เบลเยียม

   0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0406 USD

   แคนาดา

   0.03 USD

   0.06 USD

   0.0022 USD

   0.0120 USD

   สาธารณรัฐเช็ก 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0360 USD
   เดนมาร์ก 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0261 USD
   ฟินแลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0659 USD
   ฝรั่งเศส 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0237 USD
   เยอรมนี 0.10 USD 0.42 USD 0.0064 USD 0.0387 USD
   กรีซ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   ไอร์แลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   อิตาลี 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1281 USD
   เนเธอร์แลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0544 USD
   นอร์เวย์ 0.16 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0559 USD
   โปแลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0815 USD
   โปรตุเกส 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0283 USD
   เปอร์โตริโก 0.03 USD 0.06 USD 0.0030 USD 0.0400 USD

   สโลวาเกีย

   0.10 USD

   0.63 USD

   0.0070 USD

   0.1690 USD

   สเปน 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0582 USD
   สวีเดน 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0399 USD
   สวิตเซอร์แลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1312 USD
   สหราชอาณาจักร 0.05 USD 0.42 USD 0.0064 USD 0.0331 USD

   * หมายเลขโทรฟรีที่เคลมเป็นจำนวน 1,000 บิลขึ้นไปในราคา 0.039 USD ต่อหมายเลขต่อวัน

   โทรออก

   ประเทศปลายทาง โทรออกต่อนาที (USD)
   สหรัฐอเมริกา 0.0048 USD
   อัฟกานิสถาน 0.3324 USD
   แอลเบเนีย 0.5894 USD
   แอลจีเรีย 0.5892 USD
   อเมริกันซามัว 0.0597 USD
   อันดอร์รา 0.2074 USD
   แองโกลา 0.2388 USD
   แองกวิลลา 0.4558 USD
   แอนตาร์กติกา 2.7830 USD
   แอนติกาและบาร์บูดา 0.4464 USD
   อาร์เจนตินา 0.1866 USD
   อาร์มีเนีย 0.3276 USD
   อารูบา 0.3068 USD
   เกาะอัสเซนชัน 4.0969 USD
   ออสเตรเลีย 0.0699 USD
   ออสเตรีย 0.2436 USD
   อาเซอร์ไบจาน 0.5168 USD
   บาฮามาส 0.2338 USD
   บาห์เรน 0.1688 USD
   บังกลาเทศ 0.0429 USD
   บาร์เบโดส 0.4548 USD
   เบลารุส 0.7027 USD
   เบลเยียม 0.1796 USD
   เบลีซ 0.3436 USD
   เบนิน 0.5471 USD
   เบอร์มิวดา 0.1639 USD
   ภูฐาน 0.1266 USD
   โบลิเวีย 0.2486 USD
   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 0.5351 USD
   บอตสวานา 0.3053 USD
   บราซิล 0.0389 USD
   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 0.4295 USD
   บรูไน 0.0502 USD
   บัลแกเรีย 0.3660 USD
   บูร์กินาฟาโซ 0.5220 USD
   บุรุนดี 0.7777 USD
   กัมพูชา 0.0910 USD
   แคเมอรูน 0.4964 USD
   แคนาดา 0.0048 USD
   หมู่เกาะกาบูเวร์ดี 0.4557 USD
   หมู่เกาะเคย์แมน 0.3287 USD
   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 0.9347 USD
   ชาด 0.9193 USD
   ชิลี 0.0664 USD
   เกาะคริสต์มาส 0.1833 USD
   หมู่เกาะโคโคส 0.1833 USD
   โคลอมเบีย 0.0940 USD
   คอโมโรส 0.6124 USD
   คองโก 0.7953 USD
   หมู่เกาะคุก 1.0935 USD
   คอสตาริกา 0.0738 USD
   โครเอเชีย 0.5393 USD
   ไซปรัส 0.0542 USD
   สาธารณรัฐเช็ก 0.0880 USD
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 0.5817 USD
   เดนมาร์ก 0.0505 USD
   ดีเอโกการ์ซีอา 2.0460 USD
   จิบูตี 0.5034 USD
   โดมินิกา 0.4162 USD
   สาธารณรัฐโดมินิกัน 0.1181 USD
   ติมอร์ตะวันออก 1.3788 USD
   เอกวาดอร์ 0.2795 USD
   อียิปต์ 0.1655 USD
   เอลซัลวาดอร์ 0.2414 USD
   อิเควทอเรียลกินี 0.6753 USD
   เอริเทรีย 0.3719 USD
   เอสโตเนีย 0.4762 USD
   เอธิโอเปีย 0.3625 USD
   หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 3.2524 USD
   หมู่เกาะแฟโร 0.2377 USD
   เกาะฟิจิ 0.3413 USD
   ฟินแลนด์ 0.0755 USD
   ฝรั่งเศส 0.1436 USD
   เฟรนช์เกียนา 0.3507 USD
   เฟรนช์พอลินีเชีย 0.4214 USD
   กาบอง 0.7151 USD
   แกมเบีย 0.9148 USD
   จอร์เจีย 0.3539 USD
   เยอรมนี 0.1889 USD
   กานา 0.3857 USD
   ยิบรอลตาร์ 0.2337 USD
   กรีซ 0.1105 USD
   กรีนแลนด์ 0.7857 USD
   เกรเนดา 0.4355 USD
   กัวเดอลุป 0.1279 USD
   กวม 0.0556 USD
   กัวเตมาลา 0.1918 USD
   กินี 0.7535 USD
   กินี-บิสเซา 0.6945 USD
   กายอานา 0.3228 USD
   เฮติ 0.5328 USD
   ฮอนดูรัส 0.2868 USD
   ฮ่องกง 0.0302 USD
   ฮังการี 0.0919 USD
   ไอซ์แลนด์ 0.0512 USD
   อินเดีย 0.0200 USD
   อินโดนีเซีย 0.1588 USD
   อิรัก 0.3045 USD
   ไอร์แลนด์ 0.1279 USD
   ไอล์ออฟแมน 0.0140 USD
   อิสราเอล 0.1028 USD
   อิตาลี 0.2695 USD
   ไอเวอรีโคสต์ 0.6384 USD
   จาเมกา 0.3384 USD
   ญี่ปุ่น 0.1204 USD
   จอร์แดน 0.2117 USD
   คาซัคสถาน 0.2203 USD
   เคนยา 0.2245 USD
   คิริบาส 4.9648 USD
   คูเวต 0.1074 USD
   คีร์กีซสถาน 0.3093 USD
   ลาว 0.0983 USD
   ลัตเวีย 0.6229 USD
   เลบานอน 0.2432 USD
   เลโซโท 0.3849 USD
   ไลบีเรีย 0.6856 USD
   ลิเบีย 0.4407 USD
   ลิกเตนสไตน์ 0.4657 USD
   ลิทัวเนีย 0.6269 USD
   ลักเซมเบิร์ก 0.1289 USD
   มาเก๊า 0.1136 USD
   มาซิโดเนีย 0.5550 USD
   มาดากัสการ์ 1.0065 USD
   มาลาวี 0.5079 USD
   มาเลเซีย 0.0589 USD
   มัลดีฟส์ 1.4856 USD
   มาลี 0.5388 USD
   มอลตา 0.0954 USD
   หมู่เกาะมาร์แชลล์ 0.3874 USD
   มาร์ตีนิก 0.2184 USD
   มอริเตเนีย 0.7479 USD
   มอริเชียส 0.1664 USD
   เกาะมายอต 0.6201 USD
   เม็กซิโก 0.0326 USD
   ไมโครนีเซีย 0.5927 USD
   มอลโดวา 0.4343 USD
   โมนาโก 0.5507 USD
   มองโกเลีย 0.0843 USD
   มอนเตเนโกร 0.5333 USD
   มอนต์เซอร์รัต 0.3988 USD
   โมร็อกโก 0.6060 USD
   โมซัมบิก 0.3331 USD
   เมียนมา 0.3881 USD
   นามิเบีย 0.1571 USD
   นาอูรู 4.8677 USD
   เนปาล 0.1859 USD
   เนเธอร์แลนด์ 0.0732 USD
   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 0.1596 USD
   นิวแคลิโดเนีย 3.0466 USD
   นิวซีแลนด์ 0.1137 USD
   นิการากัว 0.3217 USD
   ไนเจอร์ 0.5398 USD
   ไนจีเรีย 0.1246 USD
   นีวเว 5.2211 USD
   เกาะนอร์ฟอล์ก 2.8889 USD
   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา 0.0746 USD
   นอร์เวย์ 0.0907 USD
   โอมาน 0.4228 USD
   ปากีสถาน 0.1264 USD
   ปาเลา 0.4259 USD
   ปาเลสไตน์ 0.2649 USD
   ปานามา 0.1598 USD
   ปาปัวนิวกินี 1.1980 USD
   ปารากวัย 0.1274 USD
   เปรู 0.0150 USD
   ฟิลิปปินส์ 0.1934 USD
   โปแลนด์ 0.2012 USD
   โปรตุเกส 0.2465 USD
   ปรินซีปีและเซาตูเม 2.2306 USD
   เปอร์โตริโก 0.0200 USD
   กาตาร์ 0.2494 USD
   เกาะเรอูนียง 0.2248 USD
   โรมาเนีย 0.0845 USD
   รัสเซีย 0.4372 USD
   รวันดา 0.4576 USD
   ซามัว 4.5541 USD
   ซานมารีโน 0.8589 USD
   ซาอุดีอาระเบีย 0.1803 USD
   เซเนกัล 0.7566 USD
   เซอร์เบีย 0.5331 USD
   เกาะเซเชลส์ 1.0268 USD
   เซียร์ราลีโอน 0.7090 USD
   สิงคโปร์ 0.0470 USD
   สโลวาเกีย 0.1349 USD
   สโลวีเนีย 0.4342 USD
   หมู่เกาะโซโลมอน 1.4850 USD
   โซมาเลีย 0.8538 USD
   แอฟริกาใต้ 0.0993 USD
   เกาหลีใต้ 0.0251 USD
   เซาท์ซูดาน 0.5276 USD
   สเปน 0.1813 USD
   ศรีลังกา 0.2142 USD
   เซนต์เฮเลนา 2.9084 USD
   เซนต์คิตส์ 0.4202 USD
   เซนต์ลูเชีย 0.5015 USD
   ซินต์มาร์เติน 0.1789 USD
   แซงปีแยร์และมีเกอลง 0.5081 USD
   เซนต์วินเซนต์ 0.4289 USD
   ซูดาน 0.5276 USD
   ซูรินาม 1.9460 USD
   สวาซิแลนด์ 0.2265 USD
   สวีเดน 0.0287 USD
   สวิตเซอร์แลนด์ 0.1144 USD
   ไต้หวัน 0.1201 USD
   ทาจิกิสถาน 0.3401 USD
   แทนซาเนีย 0.5206 USD
   ไทย 0.0699 USD
   โตโก 3.2199 USD
   โทเคอเลา 3.7356 USD
   เกาะตองกา   3.3423 USD
   ตรินิแดดและโตเบโก 0.3154 USD
   ตูนิเซีย 1.2826 USD
   ตุรกี 0.2241 USD
   เติร์กเมนิสถาน 0.1907 USD
   เติกส์และเคคอส 0.4538 USD
   ตูวาลู 4.7977 USD
   ยูกันดา 0.4873 USD
   ยูเครน 0.3488 USD
   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.2487 USD
   สหราชอาณาจักร 0.0301 USD
   อุรุกวัย 0.2220 USD
   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ 0.2651 USD
   อุซเบกิสถาน 0.0858 USD
   วานูอาตู 3.7645 USD
   นครวาติกัน 0.0246 USD
   เวเนซุเอลา 0.3105 USD
   เวียดนาม 0.1081 USD
   วาลิสและฟูตูนา 1.3930 USD
   เยเมน 0.2659 USD
   แซมเบีย 0.5412 USD
   ซิมบับเว 0.5870 USD
  • แอฟริกา (เคปทาวน์)
  • รายละเอียดราคาการโทรศัพท์

     หมายเลขโทรศัพท์ที่เคลมต่อวัน (USD) การใช้งานขาเข้าต่อนาที (USD)

   ประเทศ

   โทรสายตรง
   (DID)

   โทรฟรี

   โทรสายตรง
   (DID)


   โทรฟรี
   แอฟริกาใต้ 0.30 USD 0.30 USD 0.0020 USD 0.0802 USD
   แคเมอรูน 0.5330 USD   0.0461 USD  
   ไนจีเรีย 0.5330 USD 0.5330 USD 0.0354 USD 0.0947 USD
   ยูกันดา 0.2670 USD   0.0125 USD  
   เบลเยียม 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0406 USD
   ฝรั่งเศส 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0237 USD
   เนเธอร์แลนด์ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0544 USD
   อิตาลี 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1281 USD
   สเปน 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0750 USD
   สหราชอาณาจักร 0.06 USD 0.06 USD 0.0040 USD 0.0300 USD
   สหรัฐอเมริกา 0.06 USD 0.06 USD 0.0040 USD 0.0137 USD

   * หมายเลขโทรฟรีที่เคลมเป็นจำนวน 1,000 บิลขึ้นไปในราคา 0.039 USD ต่อหมายเลขต่อวัน

   โทรออก

   ประเทศปลายทาง โทรออกต่อนาที (USD)
   อัฟกานิสถาน 0.3232 USD
   แอลเบเนีย 0.6174 USD
   แอลจีเรีย 0.8738 USD
   อเมริกันซามัว 0.1760 USD
   อันดอร์รา 0.3039 USD
   แองโกลา 0.2697 USD
   แองกวิลลา 0.3160 USD
   แอนตาร์กติกา 2.2795 USD
   แอนติกาและบาร์บูดา 0.3728 USD
   อาร์เจนตินา 0.3040 USD
   อาร์มีเนีย 0.2976 USD
   อารูบา 0.2880 USD
   เกาะอัสเซนชัน 2.8000 USD
   ออสเตรเลีย 0.0432 USD
   ออสเตรีย 0.3362 USD
   อาเซอร์ไบจาน 0.4496 USD
   บาฮามาส 0.3146 USD
   บาห์เรน 0.1697 USD
   บังกลาเทศ 0.0432 USD
   บาร์เบโดส 0.3440 USD
   เบลารุส 0.5812 USD
   เบลเยียม 0.5889 USD
   เบลีซ 0.3088 USD
   เบนิน 0.4939 USD
   เบอร์มิวดา 0.0568 USD
   ภูฏาน 0.1200 USD
   โบลิเวีย 0.3872 USD
   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 0.5729 USD
   บอตสวานา 0.3952 USD
   บราซิล 0.2359 USD
   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 0.3440 USD
   บรูไนดารุซซาลาม 0.0640 USD
   บัลแกเรีย 0.5129 USD
   บูร์กินาฟาโซ 0.5746 USD
   บุรุนดี 0.8800 USD
   กัมพูชา 0.1008 USD
   แคเมอรูน 0.5604 USD
   แคนาดา 0.0032 USD
   กาบูเวร์ดี 0.3894 USD
   หมู่เกาะเคย์แมน 0.2496 USD
   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 1.5260 USD
   ชาด 0.7978 USD
   ชิลี 0.1600 USD
   จีน 0.0800 USD
   โคลอมเบีย 0.1440 USD
   คอโมโรส 0.9345 USD
   คองโก 0.8168 USD
   หมู่เกาะคุก 1.5920 USD
   คอสตาริกา 0.1200 USD
   โครเอเชีย 0.7788 USD
   ไซปรัส 0.1315 USD
   สาธารณรัฐเช็ก 0.1064 USD
   คองโก (สาธารณรัฐประชาธิปไตย) 0.6698 USD
   เดนมาร์ก 0.0285 USD
   จิบูตี 0.4589 USD
   โดมินิกา 0.3360 USD
   สาธารณรัฐโดมินิกัน 0.1520 USD
   ติมอร์ตะวันออก 1.7484 USD
   เอกวาดอร์ 0.3120 USD
   อียิปต์ 0.1992 USD
   เอลซัลวาดอร์ 0.2992 USD
   อิเควทอเรียลกินี 0.7219 USD
   เอริเทรีย 0.3280 USD
   เอสโตเนีย 0.8852 USD
   เอธิโอเปีย 0.3123 USD
   หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลบีนัส) 2.8415 USD
   หมู่เกาะแฟโร 0.1900 USD
   ฟิจิ 0.3840 USD
   ฟินแลนด์ 0.5133 USD
   ฝรั่งเศส 0.2545 USD
   เฟรนช์เกียนา 0.3760 USD
   เฟรนช์พอลินีเชีย 0.3840 USD
   กาบอง 0.6174 USD
   แกมเบีย 0.6320 USD
   จอร์เจีย 0.5034 USD
   เยอรมนี 0.0475 USD
   ยิบรอลตาร์ 0.2260 USD
   กรีซ 0.1140 USD
   กรีนแลนด์ 0.7061 USD
   เกรเนดา 0.3360 USD
   กัวเดอลุป 0.3680 USD
   กวม 0.0416 USD
   กัวเตมาลา 0.2400 USD
   กินี 0.5920 USD
   กินี-บิสเซา 0.7124 USD
   กายอานา 0.3120 USD
   เฮติ 0.4000 USD
   ฮอนดูรัส 0.3063 USD
   ฮ่องกง 0.0520 USD
   ฮังการี 0.0978 USD
   ไอซ์แลนด์ 0.0247 USD
   อินเดีย 0.0200 USD
   อินโดนีเซีย 0.0960 USD
   อิหร่าน 0.2488 USD
   อิรัก 0.2880 USD
   ไอร์แลนด์ 0.1520 USD
   อิสราเอล 0.0376 USD
   อิตาลี 0.3989 USD
   ไอเวอรีโคสต์ 0.5184 USD
   จาเมกา 0.3315 USD
   ญี่ปุ่น 0.2400 USD
   จอร์แดน 0.2432 USD
   คาซัคสถาน 0.3264 USD
   เคนยา 0.4176 USD
   คิริบาส 2.4000 USD
   คูเวต 0.0760 USD
   คีร์กีซสถาน 0.3408 USD
   ลาว 0.1088 USD
   ลัตเวีย 0.9502 USD
   เลบานอน 0.2320 USD
   เลโซโท 0.6618 USD
   ไลบีเรีย 0.7040 USD
   ลิเบีย 0.4795 USD
   ลิกเตนสไตน์ 0.1806 USD
   ลิทัวเนีย 1.0638 USD
   ลักเซมเบิร์ก 0.1493 USD
   มาเก๊า 0.1456 USD
   มาซิโดเนีย 0.5043 USD
   มาดากัสการ์ 1.5400 USD
   มาลาวี 0.7840 USD
   มาเลเซีย 0.0640 USD
   มัลดีฟส์ 1.1200 USD
   มาลี 0.5357 USD
   มอลตา 0.5794 USD
   หมู่เกาะมาร์แชลล์ 0.4749 USD
   มาร์ตินีก 0.3764 USD
   มอริเตเนีย 1.0524 USD
   มอริเชียส 0.2362 USD
   มายอต 0.6682 USD
   เม็กซิโก 0.0192 USD
   ไมโครนีเซีย 0.7200 USD
   มอลโดวา 0.4800 USD
   โมนาโก 0.4179 USD
   มองโกเลีย 0.0216 USD
   มอนเตเนโกร 1.0011 USD
   มอนต์เซอร์รัต 1.4983 USD
   โมร็อกโก 0.8490 USD
   โมซัมบิก 0.4992 USD
   เมียนมาร์ 0.4000 USD
   นามิเบีย 0.2752 USD
   นาอูรู 2.0800 USD
   เนปาล 0.2432 USD
   เนเธอร์แลนด์ 0.4179 USD
   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 0.2144 USD
   นิวแคลิโดเนีย 0.4304 USD
   นิวซีแลนด์ 0.0640 USD
   นิการากัว 0.3840 USD
   ไนเจอร์ 0.5319 USD
   ไนจีเรีย 0.1101 USD
   นีอูเอ 2.1845 USD
   เกาะนอร์ฟอล์ก 1.9200 USD
   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา 0.0880 USD
   นอร์เวย์ 0.0209 USD
   โอมาน 0.4032 USD
   ปากีสถาน 0.0640 USD
   ปาเลา 0.5973 USD
   ดินแดนปาเลสไตน์ 0.2640 USD
   ปานามา 0.2032 USD
   ปาปัวนิวกินี 1.7280 USD
   ปารากวัย 0.1632 USD
   เปรู 0.1370 USD
   ฟิลิปปินส์ 0.2480 USD
   โปแลนด์ 0.1786 USD
   โปรตุเกส 0.7028 USD
   ปรินซิปีและเซาตูเม 1.0448 USD
   เปอร์โตริโก 0.0070 USD
   กาตาร์ 0.2602 USD
   เรอูนียง 0.7978 USD
   โรมาเนีย 0.0216 USD
   สหพันธรัฐรัสเซีย 0.3536 USD
   รวันดา 0.4939 USD
   ซามัว 1.7280 USD
   ซานมารีโน 0.4939 USD
   ซาอุดีอาระเบีย 1.2960 USD
   เซเนกัล 0.5699 USD
   เซอร์เบีย 0.5376 USD
   เซเชลส์ 1.1398 USD
   เซียร์ราลีโอน 0.7344 USD
   สิงคโปร์ 0.0288 USD
   สโลวาเกีย 0.1995 USD
   สโลวีเนีย 0.5840 USD
   หมู่เกาะโซโลมอน 1.5840 USD
   โซมาเลีย 0.7219 USD
   แอฟริกาใต้ 0.0300 USD
   เกาหลีใต้ 0.0376 USD
   เซาท์ซูดาน 0.8000 USD
   สเปน 0.2499 USD
   ศรีลังกา 0.2080 USD
   เซนต์เฮเลนา 4.9920 USD
   เซนต์คิตส์และเนวิส 0.3360 USD
   เซนต์ลูเชีย 0.3360 USD
   เซนต์มาร์ติน (ส่วนของฝรั่งเศส) 0.1760 USD
   แซ็งปีแยร์และมีเกอลง 0.7200 USD
   เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 0.3360 USD
   ซูดาน 0.7360 USD
   ซูรินาเม 0.4000 USD
   สวาซิแลนด์ 0.3872 USD
   สวีเดน 0.0190 USD
   สวิตเซอร์แลนด์ 0.6459 USD
   ไต้หวัน 0.1440 USD
   ทาจิกิสถาน 0.2586 USD
   แทนซาเนีย 0.4240 USD
   ไทย 0.0848 USD
   โตโก 0.5509 USD
   โตเกเลา 2.8682 USD
   ตองกา 1.7280 USD
   ตรินิแดดและโตเบโก 0.3360 USD
   ตูนิเซีย 1.0980 USD
   ตุรกี 0.2545 USD
   เติร์กเมนิสถาน 0.2157 USD
   หมู่เกาะเติกส์และเคคอส 0.3200 USD
   ตูวาลู 2.5600 USD
   ยูกันดา 0.1965 USD
   ยูเครน 0.3575 USD
   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.2160 USD
   สหราชอาณาจักร 0.0380 USD
   สหรัฐอเมริกา 0.0070 USD
   อุรุกวัย 0.2848 USD
   หมู่เกาะเวอร์จิน 0.0339 USD
   อุซเบกิสถาน 0.1520 USD
   วานูอาตู 1.7280 USD
   เวเนซุเอลา (สาธารณรัฐโบลีวาร์) 0.3024 USD
   เวียดนาม 0.1024 USD
   เยเมน 0.2150 USD
   แซมเบีย 0.6400 USD
   ซิมบับเว 0.6668 USD
  • เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
  • รายละเอียดราคาการโทรศัพท์

     หมายเลขโทรศัพท์ที่เคลมต่อวัน (USD) การใช้งานขาเข้าต่อนาที (USD)
   ประเทศ โทรสายตรง (DID) โทรฟรี โทรสายตรง (DID) โทรฟรี
   ออสเตรเลีย  0.10 USD  0.39 USD  0.0050 USD  0.0540 USD
   ฮ่องกง  0.16 USD  0.48 USD  0.0104 USD  0.0502 USD
   อินโดนีเซีย  0.69 USD    0.0278 USD  
   ญี่ปุ่น  0.13 USD  0.48 USD  0.0056 USD  0.2114 USD
   มาเลเซีย  0.13 USD    0.0090 USD  
   นิวซีแลนด์  0.13 USD  0.58 USD  0.0050 USD  0.2205 USD
   สิงคโปร์  0.35 USD 0.48 USD  0.0052 USD 0.0503 USD
   ไทย  0.31 USD  1.40 USD  0.0051 USD  0.4058 USD
   สหราชอาณาจักร  0.10 USD  0.10 USD  0.0040 USD  0.0720 USD
   สหรัฐอเมริกา  0.06 USD  0.06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

   โทรออก

   ประเทศปลายทาง โทรออกต่อนาที (USD)
   อัฟกานิสถาน  0.6275 USD
   แอลเบเนีย  0.6016 USD
   แอลจีเรีย  0.5812 USD
   อเมริกันซามัว  1.7356 USD
   อันดอร์รา  0.2816 USD
   แองโกลา  0.4885 USD
   แองกวิลลา  0.6445 USD
   แอนตาร์กติกา  2.3662 USD
   แอนติกาและบาร์บูดา  0.6333 USD
   อาร์เจนตินา  0.2802 USD
   อาร์มีเนีย  0.6214 USD
   อารูบา  0.6358 USD
   เกาะอัสเซนชัน  3.0703 USD
   ออสเตรเลีย  0.0250 USD
   ออสเตรีย  0.1834 USD
   อาเซอร์ไบจาน  0.7029 USD
   บาฮามาส  0.4768 USD
   บาห์เรน  0.5428 USD
   บังกลาเทศ  0.4721 USD
   บาร์เบโดส  0.6374 USD
   เบลารุส  0.5954 USD
   เบลเยียม  0.1434 USD
   เบลีซ  0.6517 USD
   เบนิน  0.7204 USD
   เบอร์มิวดา  0.5420 USD
   ภูฏาน  0.4907 USD
   โบลิเวีย  0.6237 USD
   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  0.5124 USD
   บอตสวานา  0.6535 USD
   บราซิล  0.1847 USD
   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  0.4380 USD
   บรูไน  0.4735 USD
   บัลแกเรีย  0.2719 USD
   บูร์กินาฟาโซ  0.7380 USD
   บุรุนดี  0.9264 USD
   กัมพูชา  0.4927 USD
   แคเมอรูน  0.7039 USD
   แคนาดา  0.0168 USD
   หมู่เกาะกาบูเวร์ดี  1.0128 USD
   หมู่เกาะเคย์แมน  0.6060 USD
   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  0.9176 USD
   ชาด  0.9721 USD
   ชิลี  0.4612 USD
   โคลอมเบีย  0.2526 USD
   คอโมโรส  0.8661 USD
   คองโก 1.2383 USD
   หมู่เกาะคุก  2.3662 USD
   คอสตาริกา  0.4463 USD
   โครเอเชีย  0.2205 USD
   ไซปรัส 0.1633 USD
   สาธารณรัฐเช็ก  0.1189 USD
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  0.9807 USD
   เดนมาร์ก  0.0494 USD
   จิบูตี  0.8619 USD
   โดมินิกา  0.6316 USD
   สาธารณรัฐโดมินิกัน  0.4621 USD
   ติมอร์ตะวันออก  1.8533 USD
   เอกวาดอร์  0.5401 USD
   อียิปต์  0.5124 USD
   เอลซัลวาดอร์  0.6176 USD
   อิเควทอเรียลกินี  0.8743 USD
   เอริเทรีย  0.6636 USD
   เอสโตเนีย  0.2759 USD
   เอธิโอเปีย  0.6767 USD
   หมู่เกาะฟอล์กแลนด์  2.3662 USD
   หมู่เกาะแฟโร  0.5114 USD
   เกาะฟิจิ  1.2107 USD
   ฟินแลนด์  0.1308 USD
   ฝรั่งเศส  0.1133 USD
   เฟรนช์เกียนา  0.4604 USD
   เฟรนช์พอลินีเชีย  1.2361 USD
   กาบอง  0.8139 USD
   แกมเบีย  0.8931 USD
   จอร์เจีย  0.5506 USD
   เยอรมนี  0.0562 USD
   กานา 0.4566 USD
   ยิบรอลตาร์  0.3307 USD
   กรีซ  0.1252 USD
   กรีนแลนด์  1.3490 USD
   เกรเนดา  0.6332 USD
   กัวเดอลุป  0.4460 USD
   กวม  1.1068 USD
   กัวเตมาลา  0.5979 USD
   กินี  0.8678 USD
   กินี-บิสเซา  1.2879 USD
   กายอานา  0.6348 USD
   เฮติ  0.6777 USD
   ฮอนดูรัส  0.6139 USD
   ฮ่องกง  0.0428 USD
   ฮังการี  0.0985 USD
   ไอซ์แลนด์  0.1928 USD
   อินเดีย 0.0200 USD
   อินโดนีเซีย 0.0731 USD
   อิรัก  0.8277 USD
   ไอร์แลนด์  0.1197 USD
   อิสราเอล  0.2462 USD
   อิตาลี  0.0651 USD
   ไอเวอรีโคสต์  0.7522 USD
   จาเมกา  0.5279 USD
   ญี่ปุ่น  0.1203 USD
   จอร์แดน  0.5121 USD
   คาซัคสถาน  0.4663 USD
   เคนยา  0.6308 USD
   คิริบาส  2.3662 USD
   คูเวต  0.5601 USD
   คีร์กีซสถาน  0.6279 USD
   ลาว  0.4001 USD
   ลัตเวีย  0.2483 USD
   เลบานอน  0.5238 USD
   เลโซโท  0.8099 USD
   ไลบีเรีย  0.7835 USD
   ลิเบีย  0.6357 USD
   ลิกเตนสไตน์  0.4150 USD
   ลิทัวเนีย  0.3428 USD
   ลักเซมเบิร์ก  0.1528 USD
   มาเก๊า  0.4983 USD
   มาซิโดเนีย  0.5961 USD
   มาดากัสการ์  1.0310 USD
   มาลาวี  0.8767 USD
   มาเลเซีย  0.0731 USD
   มัลดีฟส์  2.0206 USD
   มาลี  0.7550 USD
   มอลตา  0.1977 USD
   หมู่เกาะมาร์แชลล์  1.2327 USD
   มอริเตเนีย  0.9400 USD
   มอริเชียส  0.6189 USD
   เกาะมายอต  0.5193 USD
   เม็กซิโก  0.2440 USD
   ไมโครนีเซีย  1.7034 USD
   มอลโดวา  1.0061 USD
   โมนาโก  0.5619 USD
   มองโกเลีย  0.5608 USD
   มอนเตเนโกร  0.5414 USD
   มอนต์เซอร์รัต  1.1179 USD
   โมร็อกโก  0.6934 USD
   โมซัมบิก  0.6779 USD
   เมียนมาร์  0.5866 USD
   นามิเบีย  0.5821 USD
   นาอูรู  2.3662 USD
   เนปาล  0.5245 USD
   เนเธอร์แลนด์  0.5902 USD
   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส  0.4072 USD
   นิวแคลิโดเนีย  1.1992 USD
   นิวซีแลนด์  0.0495 USD
   นิการากัว  0.5843 USD
   ไนเจอร์  0.8664 USD
   ไนจีเรีย 0.2428 USD
   นีวเว  3.0703 USD
   เกาะนอร์ฟอล์ก  2.4802 USD
   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา  1.6010 USD
   นอร์เวย์  0.0891 USD
   โอมาน  0.6809 USD
   ปากีสถาน  0.4945 USD
   ปาเลา  1.7271 USD
   ปาเลสไตน์  0.5301 USD
   ปานามา  0.5913 USD
   ปาปัวนิวกินี  1.4315 USD
   ปารากวัย  0.4540 USD
   เปรู  0.4534 USD
   ฟิลิปปินส์  0.1200 USD
   โปแลนด์  0.1217 USD
   โปรตุเกส  0.2985 USD
   ปรินซีปีและเซาตูเม  2.3662 USD
   เปอร์โตริโก  0.1884 USD
   กาตาร์  0.6221 USD
   เกาะเรอูนียง  1.0456 USD
   โรมาเนีย  0.0825 USD
   รัสเซีย  0.2104 USD
   รวันดา  0.8136 USD
   ซามัว  1.0386 USD
   ซานมารีโน  0.5670 USD
   ซาอุดีอาระเบีย  0.3838 USD
   เซเนกัล  0.6134 USD
   เซอร์เบีย  0.5707 USD
   เกาะเซเชลส์  0.9984 USD
   เซียร์ราลีโอน  0.9052 USD
   สิงคโปร์  0.1251 USD
   สโลวาเกีย  0.1350 USD
   สโลวีเนีย  0.3108 USD
   หมู่เกาะโซโลมอน  2.0093 USD
   โซมาเลีย  1.3467 USD
   แอฟริกาใต้  0.1686 USD
   เกาหลีใต้  0.1326 USD
   เซาท์ซูดาน  0.8237 USD
   สเปน 0.1191 USD
   ศรีลังกา  0.5367 USD
   เซนต์เฮเลนา  2.9861 USD
   เซนต์คิตส์  0.5340 USD
   เซนต์ลูเชีย  0.5350 USD
   ซินต์มาร์เติน  0.4792 USD
   แซงปีแยร์และมีเกอลง  1.1909 USD
   เซนต์วินเซนต์  0.5350 USD
   ซูดาน 0.8237 USD
   ซูรินาม  0.6940 USD
   สวาซิแลนด์  0.6216 USD
   สวีเดน 0.0494 USD
   สวิตเซอร์แลนด์  0.1144 USD
   ไต้หวัน  0.2511 USD
   ทาจิกิสถาน  0.6049 USD
   แทนซาเนีย  0.6879 USD
   ไทย  0.1050 USD
   โตโก  0.8380 USD
   โทเคอเลา  2.9861 USD
   เกาะตองกา  1.7726 USD
   ตรินิแดดและโตเบโก  0.5057 USD
   ตูนิเซีย  0.8742 USD
   ตุรกี  0.2276 USD
   เติร์กเมนิสถาน  0.5876 USD
   เติกส์และเคคอส  0.6254 USD
   ตูวาลู  2.3662 USD
   ยูกันดา  0.8448 USD
   ยูเครน  0.3923 USD
   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  0.3741 USD
   สหราชอาณาจักร  0.0735 USD
   สหรัฐอเมริกา  0.0142 USD
   อุรุกวัย  0.5005 USD
   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ  0.4330 USD
   อุซเบกิสถาน  0.5551 USD
   วานูอาตู  1.9053 USD
   เวียดนาม  0.0896 USD
   เยเมน  0.6113 USD
   แซมเบีย  0.7611 USD
   ซิมบับเว  0.6847 USD
  • เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
  • รายละเอียดราคาการโทรศัพท์

     หมายเลขโทรศัพท์ที่เคลมต่อวัน (USD) การใช้งานขาเข้าต่อนาที (USD)
   ประเทศ โทรสายตรง (DID) โทรฟรี โทรสายตรง (DID) โทรฟรี
   ออสเตรเลีย  0.10 USD  0.39 USD  0.0050 USD  0.0540 USD
   ฮ่องกง  0.16 USD  0.48 USD  0.0104 USD  0.0502 USD
   อินโดนีเซีย  0.69 USD    0.0143 USD  
   ญี่ปุ่น  0.13 USD  0.48 USD  0.0056 USD  0.2114 USD
   มาเลเซีย  0.13 USD    0.0049 USD  
   นิวซีแลนด์  0.13 USD  0.58 USD  0.0050 USD  0.2205 USD
   สิงคโปร์  0.0395 USD 0.48 USD  0.0040 USD 0.0503 USD
   ไทย 0.3733 USD  1.14 USD  0.0040 USD  0.3173 USD
   สหราชอาณาจักร  0.10 USD  0.10 USD  0.0040 USD  0.0720 USD
   สหรัฐอเมริกา  0.06 USD  0.06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

   โทรออก

   ประเทศปลายทาง โทรออกต่อนาที (USD)
   อัฟกานิสถาน  0.6275 USD
   แอลเบเนีย  0.6016 USD
   แอลจีเรีย  0.5812 USD
   อเมริกันซามัว  1.7356 USD
   อันดอร์รา  0.2816 USD
   แองโกลา  0.4885 USD
   แองกวิลลา  0.6445 USD
   แอนตาร์กติกา  2.3662 USD
   แอนติกาและบาร์บูดา  0.6333 USD
   อาร์เจนตินา  0.2802 USD
   อาร์มีเนีย  0.6214 USD
   อารูบา  0.6358 USD
   เกาะอัสเซนชัน  3.0703 USD
   ออสเตรเลีย  0.0500 USD
   ออสเตรีย  0.1834 USD
   อาเซอร์ไบจาน  0.7029 USD
   บาฮามาส  0.4768 USD
   บาห์เรน  0.5428 USD
   บังกลาเทศ  0.4721 USD
   บาร์เบโดส  0.6374 USD
   เบลารุส  0.5954 USD
   เบลเยียม  0.1434 USD
   เบลีซ  0.6517 USD
   เบนิน  0.7204 USD
   เบอร์มิวดา  0.5420 USD
   ภูฏาน  0.4907 USD
   โบลิเวีย  0.6237 USD
   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  0.5124 USD
   บอตสวานา  0.6535 USD
   บราซิล  0.1847 USD
   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  0.4380 USD
   บรูไน  0.4735 USD
   บัลแกเรีย  0.2719 USD
   บูร์กินาฟาโซ  0.7380 USD
   บุรุนดี  0.9264 USD
   กัมพูชา  0.4927 USD
   แคเมอรูน  0.7039 USD
   แคนาดา  0.0168 USD
   หมู่เกาะกาบูเวร์ดี  1.0128 USD
   หมู่เกาะเคย์แมน  0.6060 USD
   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  0.9176 USD
   ชาด  0.9721 USD
   ชิลี  0.4612 USD
   โคลอมเบีย  0.2526 USD
   คอโมโรส  0.8661 USD
   คองโก 1.2383 USD
   หมู่เกาะคุก  2.3662 USD
   คอสตาริกา  0.4463 USD
   โครเอเชีย  0.2205 USD
   ไซปรัส 0.0609 USD
   สาธารณรัฐเช็ก  0.1189 USD
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  0.9807 USD
   เดนมาร์ก  0.0494 USD
   จิบูตี  0.8619 USD
   โดมินิกา  0.6316 USD
   สาธารณรัฐโดมินิกัน  0.4621 USD
   ติมอร์ตะวันออก  1.8533 USD
   เอกวาดอร์  0.5401 USD
   เอลซัลวาดอร์  0.6176 USD
   อิเควทอเรียลกินี  0.8743 USD
   เอริเทรีย  0.6636 USD
   เอสโตเนีย  0.2759 USD
   เอธิโอเปีย  0.6767 USD
   หมู่เกาะฟอล์กแลนด์  2.3662 USD
   หมู่เกาะแฟโร  0.5114 USD
   เกาะฟิจิ  1.2107 USD
   ฟินแลนด์  0.1308 USD
   เฟรนช์เกียนา  0.4604 USD
   เฟรนช์พอลินีเชีย  1.2361 USD
   กาบอง  0.8139 USD
   แกมเบีย  0.8931 USD
   จอร์เจีย  0.5506 USD
   เยอรมนี  0.0562 USD
   กานา 0.4566 USD
   ยิบรอลตาร์  0.3307 USD
   กรีซ  0.1252 USD
   กรีนแลนด์  1.3490 USD
   เกรเนดา  0.6332 USD
   กัวเดอลุป  0.4460 USD
   กวม  1.1068 USD
   กัวเตมาลา  0.5979 USD
   กินี  0.8678 USD
   กินี-บิสเซา  1.2879 USD
   กายอานา  0.6348 USD
   เฮติ  0.6777 USD
   ฮอนดูรัส  0.6139 USD
   ฮ่องกง  0.0428 USD
   ฮังการี  0.0985 USD
   ไอซ์แลนด์  0.1928 USD
   อินเดีย 0.0200 USD
   อินโดนีเซีย 0.0731 USD
   อิรัก  0.8277 USD
   ไอร์แลนด์  0.1197 USD
   อิสราเอล  0.2462 USD
   อิตาลี  0.0651 USD
   ไอเวอรีโคสต์  0.7522 USD
   จาเมกา  0.5279 USD
   ญี่ปุ่น 0.1203 USD
   จอร์แดน  0.5121 USD
   คาซัคสถาน  0.4663 USD
   เคนยา  0.6308 USD
   คิริบาส  2.3662 USD
   คูเวต  0.5601 USD
   คีร์กีซสถาน  0.6279 USD
   ลาว  0.4001 USD
   ลัตเวีย  0.2483 USD
   เลบานอน  0.5238 USD
   เลโซโท  0.8099 USD
   ไลบีเรีย  0.7835 USD
   ลิเบีย  0.6357 USD
   ลิกเตนสไตน์  0.4150 USD
   ลิทัวเนีย  0.3428 USD
   ลักเซมเบิร์ก  0.1528 USD
   มาเก๊า  0.4983 USD
   มาซิโดเนีย  0.5961 USD
   มาดากัสการ์  1.0310 USD
   มาลาวี  0.8767 USD
   มาเลเซีย  0.0731 USD
   มัลดีฟส์  2.0206 USD
   มาลี  0.7550 USD
   มอลตา  0.1977 USD
   หมู่เกาะมาร์แชลล์  1.2327 USD
   มอริเตเนีย  0.9400 USD
   มอริเชียส  0.6189 USD
   เกาะมายอต  0.5193 USD
   เม็กซิโก  0.2440 USD
   ไมโครนีเซีย  1.7034 USD
   มอลโดวา  1.0061 USD
   โมนาโก  0.5619 USD
   มองโกเลีย  0.5608 USD
   มอนเตเนโกร  0.5414 USD
   มอนต์เซอร์รัต  1.1179 USD
   โมร็อกโก  0.6934 USD
   โมซัมบิก  0.6779 USD
   เมียนมาร์  0.5866 USD
   นามิเบีย  0.5821 USD
   นาอูรู  2.3662 USD
   เนปาล  0.5245 USD
   เนเธอร์แลนด์  0.5902 USD
   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส  0.4072 USD
   นิวแคลิโดเนีย  1.1992 USD
   นิวซีแลนด์  0.0879 USD
   นิการากัว  0.5843 USD
   ไนเจอร์  0.8664 USD
   ไนจีเรีย 0.2428 USD
   นีวเว  3.0703 USD
   เกาะนอร์ฟอล์ก  2.4802 USD
   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา  1.6010 USD
   นอร์เวย์  0.0891 USD
   โอมาน  0.6809 USD
   ปากีสถาน  0.4945 USD
   ปาเลา  1.7271 USD
   ปาเลสไตน์  0.5301 USD
   ปานามา  0.5913 USD
   ปาปัวนิวกินี  1.4315 USD
   ปารากวัย  0.4540 USD
   เปรู  0.4534 USD
   ฟิลิปปินส์  0.1200 USD
   โปแลนด์  0.1217 USD
   โปรตุเกส  0.2985 USD
   ปรินซีปีและเซาตูเม  2.3662 USD
   เปอร์โตริโก  0.1884 USD
   กาตาร์  0.6221 USD
   เกาะเรอูนียง  1.0456 USD
   โรมาเนีย  0.0825 USD
   รัสเซีย  0.2104 USD
   รวันดา  0.8136 USD
   ซามัว  1.0386 USD
   ซานมารีโน  0.5670 USD
   ซาอุดีอาระเบีย  0.3838 USD
   เซเนกัล  0.6134 USD
   เซอร์เบีย  0.5707 USD
   เกาะเซเชลส์  0.9984 USD
   เซียร์ราลีโอน  0.9052 USD
   สิงคโปร์ 0.0151 USD
   สโลวาเกีย  0.1350 USD
   สโลวีเนีย  0.3108 USD
   หมู่เกาะโซโลมอน  2.0093 USD
   โซมาเลีย  1.3467 USD
   แอฟริกาใต้  0.1686 USD
   เกาหลีใต้  0.1326 USD
   เซาท์ซูดาน  0.8237 USD
   ศรีลังกา  0.5367 USD
   เซนต์เฮเลนา  2.9861 USD
   เซนต์คิตส์  0.5340 USD
   เซนต์ลูเชีย  0.5350 USD
   ซินต์มาร์เติน  0.4792 USD
   แซงปีแยร์และมีเกอลง  1.1909 USD
   เซนต์วินเซนต์  0.5350 USD
   ซูดาน 0.8237 USD
   ซูรินาม  0.6940 USD
   สวาซิแลนด์  0.6216 USD
   สวีเดน 0.0494 USD
   สวิตเซอร์แลนด์  0.1144 USD
   ไต้หวัน  0.2511 USD
   ทาจิกิสถาน  0.6049 USD
   แทนซาเนีย  0.6879 USD
   ไทย 0.0376 USD
   โตโก  0.8380 USD
   โทเคอเลา  2.9861 USD
   เกาะตองกา  1.7726 USD
   ตรินิแดดและโตเบโก  0.5057 USD
   ตูนิเซีย  0.8742 USD
   ตุรกี  0.2276 USD
   เติร์กเมนิสถาน  0.5876 USD
   เติกส์และเคคอส  0.6254 USD
   ตูวาลู  2.3662 USD
   ยูกันดา  0.8448 USD
   ยูเครน  0.3923 USD
   สหราชอาณาจักร  0.0735 USD
   สหรัฐอเมริกา  0.0142 USD
   อุรุกวัย  0.5005 USD
   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ  0.4330 USD
   อุซเบกิสถาน  0.5551 USD
   วานูอาตู  1.9053 USD
   เวียดนาม  0.0896 USD
   เยเมน  0.6113 USD
   แซมเบีย  0.7611 USD
   ซิมบับเว  0.6847 USD
  • เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
  • รายละเอียดราคาการโทรศัพท์

     หมายเลขโทรศัพท์ที่เคลมต่อวัน (USD) การใช้งานขาเข้าต่อนาที (USD)
   ประเทศ โทรสายตรง (DID) โทรฟรี โทรสายตรง (DID) โทรฟรี
   ออสเตรเลีย  0.10 USD  0.39 USD  0.0050 USD  0.0540 USD
   ฮ่องกง  0.16 USD  0.48 USD  0.0104 USD  0.0502 USD
   อินโดนีเซีย  0.69 USD    0.0278 USD  
   ญี่ปุ่น  0.10 USD  0.48 USD  0.003 USD  0.1482 USD
   มาเลเซีย  0.13 USD    0.0090 USD  
   นิวซีแลนด์  0.13 USD  0.58 USD  0.0050 USD  0.2205 USD
   สิงคโปร์  0.35 USD 0.48 USD  0.0052 USD 0.0503 USD
   ไทย  0.31 USD  1.40 USD  0.0051 USD  0.4058 USD
   สหราชอาณาจักร  0.10 USD  0.10 USD  0.004 USD  0.072 USD
   สหรัฐอเมริกา  0.06 USD  0.06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

   โทรออก

   ประเทศปลายทาง โทรออกต่อนาที (USD)
   อัฟกานิสถาน  0.6275 USD
   แอลเบเนีย  0.6016 USD
   แอลจีเรีย  0.5812 USD
   อเมริกันซามัว  1.7356 USD
   อันดอร์รา  0.2816 USD
   แองโกลา  0.4885 USD
   แองกวิลลา  0.6445 USD
   แอนตาร์กติกา  2.3662 USD
   แอนติกาและบาร์บูดา  0.6333 USD
   อาร์เจนตินา  0.2802 USD
   อาร์มีเนีย  0.6214 USD
   อารูบา  0.6358 USD
   เกาะอัสเซนชัน  3.0703 USD
   ออสเตรเลีย  0.0500 USD
   ออสเตรีย  0.1834 USD
   อาเซอร์ไบจาน  0.7029 USD
   บาฮามาส  0.4768 USD
   บาห์เรน  0.5428 USD
   บังกลาเทศ  0.4721 USD
   บาร์เบโดส  0.6374 USD
   เบลารุส  0.5954 USD
   เบลเยียม  0.1434 USD
   เบลีซ  0.6517 USD
   เบนิน  0.7204 USD
   เบอร์มิวดา  0.5420 USD
   ภูฏาน  0.4907 USD
   โบลิเวีย  0.6237 USD
   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  0.5124 USD
   บอตสวานา  0.6535 USD
   บราซิล  0.1847 USD
   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  0.4380 USD
   บรูไน  0.4735 USD
   บัลแกเรีย  0.2719 USD
   บูร์กินาฟาโซ  0.7380 USD
   บุรุนดี  0.9264 USD
   กัมพูชา  0.4927 USD
   แคเมอรูน  0.7039 USD
   แคนาดา  0.0168 USD
   หมู่เกาะกาบูเวร์ดี  1.0128 USD
   หมู่เกาะเคย์แมน  0.6060 USD
   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  0.9176 USD
   ชาด  0.9721 USD
   ชิลี  0.4612 USD
   โคลอมเบีย  0.2526 USD
   คอโมโรส  0.8661 USD
   คองโก 1.2383 USD
   หมู่เกาะคุก  2.3662 USD
   คอสตาริกา  0.4463 USD
   โครเอเชีย  0.2205 USD
   ไซปรัส 0.1633 USD
   สาธารณรัฐเช็ก  0.1189 USD
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  0.9807 USD
   เดนมาร์ก  0.0494 USD
   จิบูตี  0.8619 USD
   โดมินิกา  0.6316 USD
   สาธารณรัฐโดมินิกัน  0.4621 USD
   ติมอร์ตะวันออก  1.8533 USD
   เอกวาดอร์  0.5401 USD
   อียิปต์  0.5124 USD
   เอลซัลวาดอร์  0.6176 USD
   อิเควทอเรียลกินี  0.8743 USD
   เอริเทรีย  0.6636 USD
   เอสโตเนีย  0.2759 USD
   เอธิโอเปีย  0.6767 USD
   หมู่เกาะฟอล์กแลนด์  2.3662 USD
   หมู่เกาะแฟโร  0.5114 USD
   เกาะฟิจิ  1.2107 USD
   ฟินแลนด์  0.1308 USD
   ฝรั่งเศส  0.1133 USD
   เฟรนช์เกียนา  0.4604 USD
   เฟรนช์พอลินีเชีย  1.2361 USD
   กาบอง  0.8139 USD
   แกมเบีย  0.8931 USD
   จอร์เจีย  0.5506 USD
   เยอรมนี  0.0562 USD
   กานา 0.4566 USD
   ยิบรอลตาร์  0.3307 USD
   กรีซ  0.1252 USD
   กรีนแลนด์  1.3490 USD
   เกรเนดา  0.6332 USD
   กัวเดอลุป  0.4460 USD
   กวม  1.1068 USD
   กัวเตมาลา  0.5979 USD
   กินี  0.8678 USD
   กินี-บิสเซา  1.2879 USD
   กายอานา  0.6348 USD
   เฮติ  0.6777 USD
   ฮอนดูรัส  0.6139 USD
   ฮ่องกง  0.0428 USD
   ฮังการี  0.0985 USD
   ไอซ์แลนด์  0.1928 USD
   อินเดีย 0.0200 USD
   อินโดนีเซีย 0.0700 USD
   อิรัก  0.8277 USD
   ไอร์แลนด์  0.1197 USD
   อิสราเอล  0.2462 USD
   อิตาลี  0.0651 USD
   ไอเวอรีโคสต์  0.7522 USD
   จาเมกา  0.5279 USD
   ญี่ปุ่น  0.0844 USD
   จอร์แดน  0.5121 USD
   คาซัคสถาน  0.4663 USD
   เคนยา  0.6308 USD
   คิริบาส  2.3662 USD
   คูเวต  0.5601 USD
   คีร์กีซสถาน  0.6279 USD
   ลาว  0.4001 USD
   ลัตเวีย  0.2483 USD
   เลบานอน  0.5238 USD
   เลโซโท  0.8099 USD
   ไลบีเรีย  0.7835 USD
   ลิเบีย  0.6357 USD
   ลิกเตนสไตน์  0.4150 USD
   ลิทัวเนีย  0.3428 USD
   ลักเซมเบิร์ก  0.1528 USD
   มาเก๊า  0.4983 USD
   มาซิโดเนีย  0.5961 USD
   มาดากัสการ์  1.0310 USD
   มาลาวี  0.8767 USD
   มาเลเซีย  0.0731 USD
   มัลดีฟส์  2.0206 USD
   มาลี  0.7550 USD
   มอลตา  0.1977 USD
   หมู่เกาะมาร์แชลล์  1.2327 USD
   มอริเตเนีย  0.9400 USD
   มอริเชียส  0.6189 USD
   เกาะมายอต  0.5193 USD
   เม็กซิโก  0.2440 USD
   ไมโครนีเซีย  1.7034 USD
   มอลโดวา  1.0061 USD
   โมนาโก  0.5619 USD
   มองโกเลีย  0.5608 USD
   มอนเตเนโกร  0.5414 USD
   มอนต์เซอร์รัต  1.1179 USD
   โมร็อกโก  0.6934 USD
   โมซัมบิก  0.6779 USD
   เมียนมาร์  0.5866 USD
   นามิเบีย  0.5821 USD
   นาอูรู  2.3662 USD
   เนปาล  0.5245 USD
   เนเธอร์แลนด์  0.5902 USD
   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส  0.4072 USD
   นิวแคลิโดเนีย  1.1992 USD
   นิวซีแลนด์  0.0879 USD
   นิการากัว  0.5843 USD
   ไนเจอร์  0.8664 USD
   ไนจีเรีย 0.2428 USD
   นีวเว  3.0703 USD
   เกาะนอร์ฟอล์ก  2.4802 USD
   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา  1.6010 USD
   นอร์เวย์  0.0891 USD
   โอมาน  0.6809 USD
   ปากีสถาน  0.4945 USD
   ปาเลา  1.7271 USD
   ปาเลสไตน์  0.5301 USD
   ปานามา  0.5913 USD
   ปาปัวนิวกินี  1.4315 USD
   ปารากวัย  0.4540 USD
   เปรู  0.4534 USD
   ฟิลิปปินส์  0.1673 USD
   โปแลนด์  0.1217 USD
   โปรตุเกส  0.2985 USD
   ปรินซีปีและเซาตูเม  2.3662 USD
   เปอร์โตริโก  0.1884 USD
   กาตาร์  0.6221 USD
   เกาะเรอูนียง  1.0456 USD
   โรมาเนีย  0.0825 USD
   รัสเซีย  0.2104 USD
   รวันดา  0.8136 USD
   ซามัว  1.0386 USD
   ซานมารีโน  0.5670 USD
   ซาอุดีอาระเบีย  0.3838 USD
   เซเนกัล  0.6134 USD
   เซอร์เบีย  0.5707 USD
   เกาะเซเชลส์  0.9984 USD
   เซียร์ราลีโอน  0.9052 USD
   สิงคโปร์  0.1251 USD
   สโลวาเกีย  0.1350 USD
   สโลวีเนีย  0.3108 USD
   หมู่เกาะโซโลมอน  2.0093 USD
   โซมาเลีย  1.3467 USD
   แอฟริกาใต้  0.1686 USD
   เกาหลีใต้  0.1326 USD
   เซาท์ซูดาน  0.8237 USD
   สเปน 0.1200 USD
   ศรีลังกา  0.5367 USD
   เซนต์เฮเลนา  2.9861 USD
   เซนต์คิตส์  0.5340 USD
   เซนต์ลูเชีย  0.5350 USD
   ซินต์มาร์เติน  0.4792 USD
   แซงปีแยร์และมีเกอลง  1.1909 USD
   เซนต์วินเซนต์  0.5350 USD
   ซูดาน 0.8237 USD
   ซูรินาม  0.6940 USD
   สวาซิแลนด์  0.6216 USD
   สวีเดน 0.0500 USD
   สวิตเซอร์แลนด์  0.1144 USD
   ไต้หวัน  0.2511 USD
   ทาจิกิสถาน  0.6049 USD
   แทนซาเนีย  0.6879 USD
   ไทย  0.1050 USD
   โตโก  0.8380 USD
   โทเคอเลา  2.9861 USD
   เกาะตองกา  1.7726 USD
   ตรินิแดดและโตเบโก  0.5057 USD
   ตูนิเซีย  0.8742 USD
   ตุรกี  0.2276 USD
   เติร์กเมนิสถาน  0.5876 USD
   เติกส์และเคคอส  0.6254 USD
   ตูวาลู  2.3662 USD
   ยูกันดา  0.8448 USD
   ยูเครน  0.3923 USD
   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  0.3741 USD
   สหราชอาณาจักร  0.0735 USD
   สหรัฐอเมริกา  0.0142 USD
   อุรุกวัย  0.5005 USD
   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ  0.4330 USD
   อุซเบกิสถาน  0.5551 USD
   วานูอาตู  1.9053 USD
   เวียดนาม  0.0896 USD
   เยเมน  0.6113 USD
   แซมเบีย  0.7611 USD
   ซิมบับเว  0.6847 USD
  • เอเชียแปซิฟิก (โซล)
  • รายละเอียดราคาการโทรศัพท์

     หมายเลขโทรศัพท์ที่เคลมต่อวัน (USD) การใช้งานขาเข้าต่อนาที (USD)
   ประเทศ โทรสายตรง (DID) โทรฟรี โทรสายตรง (DID) โทรฟรี
   เกาหลีใต้ 0.80 USD 0.70 USD 0.0736 USD 0.1100 USD
   ออสเตรเลีย 0.10 USD 0.39 USD 0.0050 USD 0.0540 USD
   ฮ่องกง 0.16 USD 0.48 USD 0.0104 USD 0.0502 USD
   อินโดนีเซีย 0.69 USD   0.0278 USD  
   ญี่ปุ่น 0.10 USD 0.48 USD 0.0030 USD 0.1482 USD
   มาเลเซีย 0.13 USD   0.0090 USD  
   นิวซีแลนด์ 0.13 USD 0.58 USD 0.0050 USD 0.2205 USD
   สิงคโปร์ 0.35 USD 0.48 USD 0.0052 USD 0.0503 USD
   ไทย 0.31 USD 1.40 USD 0.0051 USD 0.4058 USD
   สหราชอาณาจักร 0.10 USD 0.10 USD 0.0040 USD 0.0720 USD
   สหรัฐอเมริกา 0.06 USD 0.06 USD 0.0040 USD 0.0137 USD

   โทรออก

   ประเทศปลายทาง โทรออกต่อนาที (USD)
   อัฟกานิสถาน 0.6275 USD
   แอลเบเนีย 0.6016 USD
   แอลจีเรีย 0.5812 USD
   อเมริกันซามัว 1.7356 USD
   อันดอร์รา 0.2816 USD
   แองโกลา 0.4885 USD
   แองกวิลลา 0.6445 USD
   แอนตาร์กติกา 2.3662 USD
   แอนติกาและบาร์บูดา 0.6333 USD
   อาร์เจนตินา 0.2802 USD
   อาร์มีเนีย 0.6214 USD
   อารูบา 0.6358 USD
   เกาะอัสเซนชัน 3.0703 USD
   ออสเตรเลีย 0.0500 USD
   ออสเตรีย 0.1834 USD
   อาเซอร์ไบจาน 0.7029 USD
   บาฮามาส 0.4768 USD
   บาห์เรน 0.5428 USD
   บังกลาเทศ 0.4721 USD
   บาร์เบโดส 0.6374 USD
   เบลารุส 0.5954 USD
   เบลเยียม 0.1434 USD
   เบลีซ 0.6517 USD
   เบนิน 0.7204 USD
   เบอร์มิวดา 0.5420 USD
   ภูฏาน 0.4907 USD
   โบลิเวีย 0.6237 USD
   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 0.5124 USD
   บอตสวานา 0.6535 USD
   บราซิล 0.1847 USD
   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 0.4380 USD
   บรูไน 0.4735 USD
   บัลแกเรีย 0.2719 USD
   บูร์กินาฟาโซ 0.7380 USD
   บุรุนดี 0.9264 USD
   กัมพูชา 0.4927 USD
   แคเมอรูน 0.7039 USD
   แคนาดา 0.0168 USD
   หมู่เกาะกาบูเวร์ดี 1.0128 USD
   หมู่เกาะเคย์แมน 0.6060 USD
   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 0.9176 USD
   ชาด 0.9721 USD
   ชิลี 0.4612 USD
   โคลอมเบีย 0.2526 USD
   คอโมโรส 0.8661 USD
   คองโก 1.2383 USD
   หมู่เกาะคุก 2.3662 USD
   คอสตาริกา 0.4463 USD
   โครเอเชีย 0.2205 USD
   ไซปรัส 0.1633 USD
   สาธารณรัฐเช็ก 0.1189 USD
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 0.9807 USD
   เดนมาร์ก 0.0494 USD
   จิบูตี 0.8619 USD
   โดมินิกา 0.6316 USD
   สาธารณรัฐโดมินิกัน 0.4621 USD
   ติมอร์ตะวันออก 1.8533 USD
   เอกวาดอร์ 0.5401 USD
   อียิปต์ 0.5124 USD
   เอลซัลวาดอร์ 0.6176 USD
   อิเควทอเรียลกินี 0.8743 USD
   เอริเทรีย 0.6636 USD
   เอสโตเนีย 0.2759 USD
   เอธิโอเปีย 0.6767 USD
   หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 2.3662 USD
   หมู่เกาะแฟโร 0.5114 USD
   เกาะฟิจิ 1.2107 USD
   ฟินแลนด์ 0.1308 USD
   ฝรั่งเศส 0.1133 USD
   เฟรนช์เกียนา 0.4604 USD
   เฟรนช์พอลินีเชีย 1.2361 USD
   กาบอง 0.8139 USD
   แกมเบีย 0.8931 USD
   จอร์เจีย 0.5506 USD
   เยอรมนี 0.0562 USD
   กานา 0.4566 USD
   ยิบรอลตาร์ 0.3307 USD
   กรีซ 0.1252 USD
   กรีนแลนด์ 1.3490 USD
   เกรเนดา 0.6332 USD
   กัวเดอลุป 0.4460 USD
   กวม 1.1068 USD
   กัวเตมาลา 0.5979 USD
   กินี 0.8678 USD
   กินี-บิสเซา 1.2879 USD
   กายอานา 0.6348 USD
   เฮติ 0.6777 USD
   ฮอนดูรัส 0.6139 USD
   ฮ่องกง 0.0428 USD
   ฮังการี 0.0985 USD
   ไอซ์แลนด์ 0.1928 USD
   อินเดีย 0.0200 USD
   อินโดนีเซีย 0.0700 USD
   อิรัก 0.8277 USD
   ไอร์แลนด์ 0.1197 USD
   อิสราเอล 0.2462 USD
   อิตาลี 0.0651 USD
   ไอเวอรีโคสต์ 0.7522 USD
   จาเมกา 0.5279 USD
   ญี่ปุ่น 0.0844 USD
   จอร์แดน 0.5121 USD
   คาซัคสถาน 0.4663 USD
   เคนยา 0.6308 USD
   คิริบาส 2.3662 USD
   คูเวต 0.5601 USD
   คีร์กีซสถาน 0.6279 USD
   ลาว 0.4001 USD
   ลัตเวีย 0.2483 USD
   เลบานอน 0.5238 USD
   เลโซโท 0.8099 USD
   ไลบีเรีย 0.7835 USD
   ลิเบีย 0.6357 USD
   ลิกเตนสไตน์ 0.4150 USD
   ลิทัวเนีย 0.3428 USD
   ลักเซมเบิร์ก 0.1528 USD
   มาเก๊า 0.4983 USD
   มาซิโดเนีย 0.5961 USD
   มาดากัสการ์ 1.0310 USD
   มาลาวี 0.8767 USD
   มาเลเซีย 0.0731 USD
   มัลดีฟส์ 2.0206 USD
   มาลี 0.7550 USD
   มอลตา 0.1977 USD
   หมู่เกาะมาร์แชลล์ 1.2327 USD
   มอริเตเนีย 0.9400 USD
   มอริเชียส 0.6189 USD
   เกาะมายอต 0.5193 USD
   เม็กซิโก 0.2440 USD
   ไมโครนีเซีย 1.7034 USD
   มอลโดวา 1.0061 USD
   โมนาโก 0.5619 USD
   มองโกเลีย 0.5608 USD
   มอนเตเนโกร 0.5414 USD
   มอนต์เซอร์รัต 1.1179 USD
   โมร็อกโก 0.6934 USD
   โมซัมบิก 0.6779 USD
   เมียนมาร์ 0.5866 USD
   นามิเบีย 0.5821 USD
   นาอูรู 2.3662 USD
   เนปาล 0.5245 USD
   เนเธอร์แลนด์ 0.5902 USD
   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 0.4072 USD
   นิวแคลิโดเนีย 1.1992 USD
   นิวซีแลนด์ 0.0879 USD
   นิการากัว 0.5843 USD
   ไนเจอร์ 0.8664 USD
   ไนจีเรีย 0.2428 USD
   นีวเว 3.0703 USD
   เกาะนอร์ฟอล์ก 2.4802 USD
   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา 1.6010 USD
   นอร์เวย์ 0.0891 USD
   โอมาน 0.6809 USD
   ปากีสถาน 0.4945 USD
   ปาเลา 1.7271 USD
   ปาเลสไตน์ 0.5301 USD
   ปานามา 0.5913 USD
   ปาปัวนิวกินี 1.4315 USD
   ปารากวัย 0.4540 USD
   เปรู 0.4534 USD
   ฟิลิปปินส์ 0.1673 USD
   โปแลนด์ 0.1217 USD
   โปรตุเกส 0.2985 USD
   ปรินซีปีและเซาตูเม 2.3662 USD
   เปอร์โตริโก 0.1884 USD
   กาตาร์ 0.6221 USD
   เกาะเรอูนียง 1.0456 USD
   โรมาเนีย 0.0825 USD
   รัสเซีย 0.2104 USD
   รวันดา 0.8136 USD
   ซามัว 1.0386 USD
   ซานมารีโน 0.5670 USD
   ซาอุดีอาระเบีย 0.3838 USD
   เซเนกัล 0.6134 USD
   เซอร์เบีย 0.5707 USD
   เกาะเซเชลส์ 0.9984 USD
   เซียร์ราลีโอน 0.9052 USD
   สิงคโปร์ 0.1251 USD
   สโลวาเกีย 0.1350 USD
   สโลวีเนีย 0.3108 USD
   หมู่เกาะโซโลมอน 2.0093 USD
   โซมาเลีย 1.3467 USD
   แอฟริกาใต้ 0.1686 USD
   เกาหลีใต้ 0.0376 USD
   เซาท์ซูดาน 0.8237 USD
   สเปน 0.1200 USD
   ศรีลังกา 0.5367 USD
   เซนต์เฮเลนา 2.9861 USD
   เซนต์คิตส์ 0.5340 USD
   เซนต์ลูเชีย 0.5350 USD
   ซินต์มาร์เติน 0.4792 USD
   แซงปีแยร์และมีเกอลง 1.1909 USD
   เซนต์วินเซนต์ 0.5350 USD
   ซูดาน 0.8237 USD
   ซูรินาม 0.6940 USD
   สวาซิแลนด์ 0.6216 USD
   สวีเดน 0.0500 USD
   สวิตเซอร์แลนด์ 0.1144 USD
   ไต้หวัน 0.2511 USD
   ทาจิกิสถาน 0.6049 USD
   แทนซาเนีย 0.6879 USD
   ไทย 0.1050 USD
   โตโก 0.8380 USD
   โทเคอเลา 2.9861 USD
   เกาะตองกา 1.7726 USD
   ตรินิแดดและโตเบโก 0.5057 USD
   ตูนิเซีย 0.8742 USD
   ตุรกี 0.2276 USD
   เติร์กเมนิสถาน 0.5876 USD
   เติกส์และเคคอส 0.6254 USD
   ตูวาลู 2.3662 USD
   ยูกันดา 0.8448 USD
   ยูเครน 0.3923 USD
   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.3741 USD
   สหราชอาณาจักร 0.0735 USD
   สหรัฐอเมริกา 0.0142 USD
   อุรุกวัย 0.5005 USD
   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ 0.4330 USD
   อุซเบกิสถาน 0.5551 USD
   วานูอาตู 1.9053 USD
   เวียดนาม 0.0896 USD
   เยเมน 0.6113 USD
   แซมเบีย 0.7611 USD
   ซิมบับเว 0.6847 USD
  • สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต)
  • รายละเอียดราคาการโทรศัพท์

    

     หมายเลขโทรศัพท์ที่เคลมต่อวัน (USD) การใช้งานขาเข้าต่อนาที (USD)
   ประเทศ โทรสายตรง (DID) โทรฟรี โทรสายตรง (DID) โทรฟรี
   ออสเตรีย  0.10 USD  0.48 USD  0.0041 USD  0.0414 USD
   เบลเยียม  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0406 USD
   บัลแกเรีย  0.21 USD  0.99 USD  0.1262 USD  0.1954 USD
   แคนาดา  0.10 USD  0.48 USD  0.0033 USD  0.0443 USD
   โครเอเชีย  0.23 USD  0.48 USD  0.3135 USD  0.4037 USD
   ไซปรัส  0.28 USD  0.58 USD  0.0175 USD  0.1081 USD
   สาธารณรัฐเช็ก  0.10 USD  0.48 USD  0.0050 USD  0.0360 USD
   เดนมาร์ก  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0261 USD
   เอสโตเนีย  0.21 USD  1.60 USD  0.3292 USD  0.4491 USD
   ฟินแลนด์  0.10 USD  0.23 USD  0.0040 USD  0.0659 USD
   ฝรั่งเศส  0.10 USD  0.16 USD  0.0040 USD  0.0237 USD
   จอร์เจีย  0.36 USD    0.0040 USD  
   เยอรมนี  0.10 USD  0.13 USD  0.0040 USD  0.0387 USD
   กรีซ  0.10 USD  0.48 USD  0.0061 USD  0.0686 USD
   ฮังการี  0.10 USD  0.48 USD  0.0044 USD  0.2125 USD
   ไอร์แลนด์  0.10 USD  0.32 USD  0.0040 USD  0.0686 USD
   อิตาลี  0.10 USD  0.32 USD  0.0040 USD 0.08 USD
   ลัตเวีย  0.27 USD  0.90 USD  0.1015 USD  0.4073 USD
   ลิทัวเนีย  0.21 USD  0.48 USD  0.0957 USD  0.2200 USD
   ลักเซมเบิร์ก  0.21 USD  0.48 USD  0.0033 USD  0.1775 USD
   มอลตา  0.26 USD    0.0604 USD  
   เนเธอร์แลนด์  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0544 USD
   นอร์เวย์  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0359 USD
   โปแลนด์  0.10 USD  0.48 USD  0.0050 USD  0.0555 USD
   โปรตุเกส  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0283 USD
   โรมาเนีย  0.22 USD  0.48 USD  0.0066 USD  0.1603 USD
   สโลวาเกีย  0.10 USD  0.48 USD  0.0050 USD  0.1374 USD
   สโลวีเนีย  0.21 USD  0.48 USD  0.2004 USD  0.2643 USD
   สเปน  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0582 USD
   สวีเดน  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0399 USD
   สวิตเซอร์แลนด์  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.1490 USD
   สหราชอาณาจักร  0.06 USD  0.06 USD  0.0040 USD  0.0300 USD
   สหรัฐอเมริกา  0.06 USD  0.06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

   โทรออก

   ประเทศปลายทาง โทรออกต่อนาที (USD)
   อัฟกานิสถาน  0.6275 USD
   แอลเบเนีย  0.6016 USD
   แอลจีเรีย  0.5812 USD
   อเมริกันซามัว  1.7356 USD
   อันดอร์รา  0.2816 USD
   แองโกลา  0.4885 USD
   แองกวิลลา  0.6445 USD
   แอนตาร์กติกา  2.3662 USD
   แอนติกาและบาร์บูดา  0.6333 USD
   อาร์เจนตินา  0.2802 USD
   อาร์มีเนีย  0.6214 USD
   อารูบา  0.6358 USD
   เกาะอัสเซนชัน  3.0703 USD
   ออสเตรเลีย  0.0571 USD
   ออสเตรีย  0.0393 USD
   อาเซอร์ไบจาน  0.7029 USD
   บาฮามาส  0.4768 USD
   บาห์เรน  0.5428 USD
   บังกลาเทศ  0.4721 USD
   บาร์เบโดส  0.6374 USD
   เบลารุส  0.5954 USD
   เบลเยียม  0.0277 USD
   เบลีซ  0.6517 USD
   เบนิน  0.7204 USD
   เบอร์มิวดา  0.5420 USD
   ภูฏาน  0.4907 USD
   โบลิเวีย  0.6237 USD
   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  0.5124 USD
   บอตสวานา  0.6535 USD
   บราซิล  0.1847 USD
   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  0.4380 USD
   บรูไน  0.4735 USD
   บัลแกเรีย  0.2719 USD
   บูร์กินาฟาโซ  0.7380 USD
   บุรุนดี  0.9264 USD
   กัมพูชา  0.4927 USD
   แคเมอรูน  0.7039 USD
   แคนาดา  0.0168 USD
   หมู่เกาะกาบูเวร์ดี  1.0128 USD
   หมู่เกาะเคย์แมน  0.6060 USD
   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  0.9176 USD
   ชาด  0.9721 USD
   ชิลี  0.4612 USD
   โคลอมเบีย  0.2526 USD
   คอโมโรส  0.8661 USD
   คองโก 0.6719 USD
   หมู่เกาะคุก  2.3662 USD
   คอสตาริกา  0.4463 USD
   โครเอเชีย  0.2205 USD
   ไซปรัส 0.0393 USD
   สาธารณรัฐเช็ก  0.1189 USD
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  0.9807 USD
   เดนมาร์ก  0.0494 USD
   จิบูตี  0.8619 USD
   โดมินิกา  0.6316 USD
   สาธารณรัฐโดมินิกัน  0.4621 USD
   ติมอร์ตะวันออก  1.8533 USD
   เอกวาดอร์  0.5401 USD
   อียิปต์  0.1721 USD
   เอลซัลวาดอร์  0.6176 USD
   อิเควทอเรียลกินี  0.8743 USD
   เอริเทรีย  0.6636 USD
   เอสโตเนีย  0.2759 USD
   เอธิโอเปีย  0.6767 USD
   หมู่เกาะฟอล์กแลนด์  2.3662 USD
   หมู่เกาะแฟโร  0.5114 USD
   เกาะฟิจิ  1.2107 USD
   ฟินแลนด์  0.1308 USD
   ฝรั่งเศส  0.0250 USD
   เฟรนช์เกียนา  0.4604 USD
   เฟรนช์พอลินีเชีย  1.2361 USD
   กาบอง  0.8139 USD
   แกมเบีย  0.8931 USD
   จอร์เจีย  0.5506 USD
   เยอรมนี  0.0120 USD
   ยิบรอลตาร์  0.3307 USD
   กรีซ  0.1252 USD
   กรีนแลนด์  1.3490 USD
   เกรเนดา  0.6332 USD
   กัวเดอลุป  0.4460 USD
   กวม  1.1068 USD
   กัวเตมาลา  0.5979 USD
   กินี  0.8678 USD
   กินี-บิสเซา  1.2879 USD
   กายอานา  0.6348 USD
   เฮติ  0.6777 USD
   ฮอนดูรัส  0.6139 USD
   ฮ่องกง  0.0428 USD
   ฮังการี  0.0985 USD
   ไอซ์แลนด์  0.1928 USD
   อินเดีย 0.0200 USD
   อินโดนีเซีย 0.0731 USD
   อิรัก  0.8277 USD
   ไอร์แลนด์  0.0699 USD
   อิสราเอล  0.2462 USD
   อิตาลี  0.0405 USD
   ไอเวอรีโคสต์  0.7522 USD
   จาเมกา  0.5279 USD
   ญี่ปุ่น  0.0837 USD
   จอร์แดน  0.5121 USD
   คาซัคสถาน  0.4663 USD
   เคนยา  0.6308 USD
   คิริบาส  2.3662 USD
   คูเวต  0.5601 USD
   คีร์กีซสถาน  0.6279 USD
   ลาว  0.4001 USD
   ลัตเวีย  0.2483 USD
   เลบานอน  0.5238 USD
   เลโซโท  0.8099 USD
   ไลบีเรีย  0.7835 USD
   ลิเบีย  0.6357 USD
   ลิกเตนสไตน์  0.4150 USD
   ลิทัวเนีย  0.3428 USD
   ลักเซมเบิร์ก  0.1528 USD
   มาเก๊า  0.4983 USD
   มาซิโดเนีย  0.5961 USD
   มาดากัสการ์  1.0310 USD
   มาลาวี  0.8767 USD
   มาเลเซีย  0.0731 USD
   มัลดีฟส์  2.0206 USD
   มาลี  0.7550 USD
   มอลตา  0.1977 USD
   หมู่เกาะมาร์แชลล์  1.2327 USD
   มอริเตเนีย  0.9400 USD
   มอริเชียส  0.6189 USD
   เกาะมายอต  0.5193 USD
   เม็กซิโก  0.0442 USD
   ไมโครนีเซีย  1.7034 USD
   มอลโดวา  1.0061 USD
   โมนาโก  0.5619 USD
   มองโกเลีย  0.5608 USD
   มอนเตเนโกร  0.5414 USD
   มอนต์เซอร์รัต  1.1179 USD
   โมร็อกโก  0.6934 USD
   โมซัมบิก  0.6779 USD
   เมียนมาร์  0.5866 USD
   นามิเบีย  0.5821 USD
   นาอูรู  2.3662 USD
   เนปาล  0.5245 USD
   เนเธอร์แลนด์  0.0422 USD
   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส  0.4072 USD
   นิวแคลิโดเนีย  1.1992 USD
   นิวซีแลนด์  0.1984 USD
   นิการากัว  0.5843 USD
   ไนเจอร์  0.8664 USD
   ไนจีเรีย 0.1533 USD
   นีวเว  3.0703 USD
   เกาะนอร์ฟอล์ก  2.4802 USD
   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา  1.6010 USD
   นอร์เวย์  0.0891 USD
   โอมาน  0.6809 USD
   ปากีสถาน  0.4945 USD
   ปาเลา  1.7271 USD
   ปาเลสไตน์  0.5301 USD
   ปานามา  0.5913 USD
   ปาปัวนิวกินี  1.4315 USD
   ปารากวัย  0.4540 USD
   เปรู  0.4534 USD
   ฟิลิปปินส์  0.1673 USD
   โปแลนด์ 0.0390 USD
   โปรตุเกส  0.0472 USD
   ปรินซีปีและเซาตูเม  2.3662 USD
   เปอร์โตริโก  0.1884 USD
   กาตาร์  0.6221 USD
   เกาะเรอูนียง  1.0456 USD
   โรมาเนีย  0.0825 USD
   รัสเซีย  0.2104 USD
   รวันดา  0.8136 USD
   ซามัว  1.0386 USD
   ซานมารีโน  0.5670 USD
   ซาอุดีอาระเบีย  0.3838 USD
   เซเนกัล  0.6134 USD
   เซอร์เบีย  0.5707 USD
   เกาะเซเชลส์  0.9984 USD
   เซียร์ราลีโอน  0.9052 USD
   สิงคโปร์  0.1251 USD
   สโลวาเกีย  0.1350 USD
   สโลวีเนีย  0.3108 USD
   หมู่เกาะโซโลมอน  2.0093 USD
   โซมาเลีย  1.3467 USD
   แอฟริกาใต้  0.1686 USD
   เกาหลีใต้  0.1326 USD
   เซาท์ซูดาน  0.8237 USD
   สเปน 0.0250 USD
   ศรีลังกา  0.5367 USD
   เซนต์เฮเลนา  2.9861 USD
   เซนต์คิตส์  0.5340 USD
   เซนต์ลูเชีย  0.5350 USD
   ซินต์มาร์เติน  0.4792 USD
   แซงปีแยร์และมีเกอลง  1.1909 USD
   เซนต์วินเซนต์  0.5350 USD
   ซูดาน 0.8237 USD
   ซูรินาม  0.6940 USD
   สวาซิแลนด์  0.6216 USD
   สวีเดน 0.0423 USD
   สวิตเซอร์แลนด์  0.1144 USD
   ไต้หวัน  0.2511 USD
   ทาจิกิสถาน  0.6049 USD
   แทนซาเนีย  0.6879 USD
   ไทย  0.1050 USD
   โตโก  0.8380 USD
   โทเคอเลา  2.9861 USD
   เกาะตองกา  1.7726 USD
   ตรินิแดดและโตเบโก  0.5057 USD
   ตูนิเซีย  0.8742 USD
   ตุรกี  0.2276 USD
   เติร์กเมนิสถาน  0.5876 USD
   เติกส์และเคคอส  0.6254 USD
   ตูวาลู  2.3662 USD
   ยูกันดา  0.8448 USD
   ยูเครน  0.3923 USD
   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  0.2301 USD
   สหราชอาณาจักร  0.0158 USD
   สหรัฐอเมริกา  0.0142 USD
   อุรุกวัย  0.5005 USD
   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ  0.4330 USD
   อุซเบกิสถาน  0.5551 USD
   วานูอาตู  1.9053 USD
   เวเนซุเอลา 0.0708 USD
   เวียดนาม  0.1050 USD
   เยเมน  0.6113 USD
   แซมเบีย  0.7611 USD
   ซิมบับเว  0.6847 USD
  • สหภาพยุโรป (ลอนดอน)
  • รายละเอียดราคาการโทรศัพท์

     หมายเลขโทรศัพท์ที่เคลมต่อวัน (USD) การใช้งานขาเข้าต่อนาที (USD)
   ประเทศ โทรสายตรง (DID) โทรฟรี โทรสายตรง (DID) โทรฟรี
   ออสเตรีย  0.10 USD  0.48 USD  0.0041 USD  0.0414 USD
   เบลเยียม  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0406 USD
   บัลแกเรีย 0.21 USD 0.99 USD 0.1262 USD 0.1954 USD
   แคนาดา 0.10 USD 0.48 USD 0.0033 USD 0.0443 USD
   โครเอเชีย 0.23 USD 0.48 USD 0.3135 USD 0.4037 USD
   ไซปรัส 0.28 USD 0.58 USD 0.0175 USD 0.1081 USD
   สาธารณรัฐเช็ก  0.10 USD  0.48 USD  0.0050 USD  0.0360 USD
   เดนมาร์ก  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0261 USD
   เอสโตเนีย 0.21 USD 1.60 USD 0.3292 USD 0.4491 USD
   ฟินแลนด์  0.10 USD  0.23 USD  0.0040 USD  0.0659 USD
   ฝรั่งเศส  0.10 USD  0.16 USD  0.0040 USD  0.0237 USD
   จอร์เจีย 0.36 USD   0.0040 USD  
   เยอรมนี  0.10 USD  0.13 USD  0.0040 USD  0.0387 USD
   กรีซ  0.10 USD  0.48 USD  0.0061 USD  0.0686 USD
   ฮังการี 0.10 USD 0.48 USD 0.0044 USD 0.2125 USD
   ไอร์แลนด์  0.10 USD  0.32 USD  0.0040 USD  0.0686 USD
   อิตาลี  0.10 USD  0.32 USD  0.0040 USD 0.08 USD
   ลัตเวีย 0.27 USD 0.90 USD 0.1015 USD 0.4073 USD
   ลิทัวเนีย 0.21 USD 0.48 USD 0.0957 USD 0.22 USD
   ลักเซมเบิร์ก 0.21 USD 0.48 USD 0.0033 USD 0.1775 USD
   มอลตา 0.26 USD   0.0604 USD  
   เนเธอร์แลนด์  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0544 USD
   นอร์เวย์  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0359 USD
   โปแลนด์  0.10 USD  0.48 USD  0.0050 USD  0.0555 USD
   โปรตุเกส  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0283 USD
   โรมาเนีย 0.22 USD 0.48 USD 0.0066 USD 0.1603 USD
   สโลวาเกีย  0.10 USD  0.48 USD  0.0050 USD 0.1374 USD
   สโลวีเนีย 0.21 USD 0.48 USD 0.2004 USD 0.2643 USD
   สเปน  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0582 USD
   สวีเดน  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.0399 USD
   สวิตเซอร์แลนด์  0.10 USD  0.48 USD  0.0040 USD  0.1490 USD
   สหราชอาณาจักร  0.03 USD  0.03 USD  0.0040 USD  0.0300 USD
   สหรัฐอเมริกา  0.06 USD  0.06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

   โทรออก

   ประเทศปลายทาง โทรออกต่อนาที (USD)
   อัฟกานิสถาน  0.6275 USD
   แอลเบเนีย  0.6016 USD
   แอลจีเรีย  0.5812 USD
   อเมริกันซามัว  1.7356 USD
   อันดอร์รา  0.2816 USD
   แองโกลา  0.4885 USD
   แองกวิลลา  0.6445 USD
   แอนตาร์กติกา  2.3662 USD
   แอนติกาและบาร์บูดา  0.6333 USD
   อาร์เจนตินา  0.2802 USD
   อาร์มีเนีย  0.6214 USD
   อารูบา  0.6358 USD
   เกาะอัสเซนชัน  3.0703 USD
   ออสเตรเลีย  0.0571 USD
   ออสเตรีย  0.0393 USD
   อาเซอร์ไบจาน  0.7029 USD
   บาฮามาส  0.4768 USD
   บาห์เรน  0.5428 USD
   บังกลาเทศ  0.4721 USD
   บาร์เบโดส  0.6374 USD
   เบลารุส  0.5954 USD
   เบลเยียม  0.0277 USD
   เบลีซ  0.6517 USD
   เบนิน  0.7204 USD
   เบอร์มิวดา  0.5420 USD
   ภูฏาน  0.4907 USD
   โบลิเวีย  0.6237 USD
   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  0.5124 USD
   บอตสวานา  0.6535 USD
   บราซิล  0.1847 USD
   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  0.4380 USD
   บรูไน  0.4735 USD
   บัลแกเรีย  0.2719 USD
   บูร์กินาฟาโซ  0.7380 USD
   บุรุนดี  0.9264 USD
   กัมพูชา  0.4927 USD
   แคเมอรูน  0.7039 USD
   แคนาดา  0.0168 USD
   หมู่เกาะกาบูเวร์ดี  1.0128 USD
   หมู่เกาะเคย์แมน  0.6060 USD
   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  0.9176 USD
   ชาด  0.9721 USD
   ชิลี  0.4612 USD
   โคลอมเบีย  0.2526 USD
   คอโมโรส  0.8661 USD
   คองโก 0.6719 USD
   หมู่เกาะคุก  2.3662 USD
   คอสตาริกา  0.4463 USD
   โครเอเชีย  0.2205 USD
   ไซปรัส 0.0393 USD
   สาธารณรัฐเช็ก  0.1189 USD
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  0.9807 USD
   เดนมาร์ก  0.0494 USD
   จิบูตี  0.8619 USD
   โดมินิกา  0.6316 USD
   สาธารณรัฐโดมินิกัน  0.4621 USD
   ติมอร์ตะวันออก  1.8533 USD
   เอกวาดอร์  0.5401 USD
   อียิปต์  0.1721 USD
   เอลซัลวาดอร์  0.6176 USD
   อิเควทอเรียลกินี  0.8743 USD
   เอริเทรีย  0.6636 USD
   เอสโตเนีย  0.2759 USD
   เอธิโอเปีย  0.6767 USD
   หมู่เกาะฟอล์กแลนด์  2.3662 USD
   หมู่เกาะแฟโร  0.5114 USD
   เกาะฟิจิ  1.2107 USD
   ฟินแลนด์  0.1308 USD
   ฝรั่งเศส  0.0250 USD
   เฟรนช์เกียนา  0.4604 USD
   เฟรนช์พอลินีเชีย  1.2361 USD
   กาบอง  0.8139 USD
   แกมเบีย  0.8931 USD
   จอร์เจีย  0.5506 USD
   เยอรมนี  0.0120 USD
   ยิบรอลตาร์  0.3307 USD
   กรีซ  0.1252 USD
   กรีนแลนด์  1.3490 USD
   เกรเนดา  0.6332 USD
   กัวเดอลุป  0.4460 USD
   กวม  1.1068 USD
   กัวเตมาลา  0.5979 USD
   กินี  0.8678 USD
   กินี-บิสเซา  1.2879 USD
   กายอานา  0.6348 USD
   เฮติ  0.6777 USD
   ฮอนดูรัส  0.6139 USD
   ฮ่องกง  0.0428 USD
   ฮังการี  0.0985 USD
   ไอซ์แลนด์  0.1928 USD
   อินเดีย 0.0200 USD
   อินโดนีเซีย 0.0731 USD
   อิรัก  0.8277 USD
   ไอร์แลนด์  0.0699 USD
   อิสราเอล  0.2462 USD
   อิตาลี  0.0405 USD
   ไอเวอรีโคสต์  0.7522 USD
   จาเมกา  0.5279 USD
   ญี่ปุ่น  0.0837 USD
   จอร์แดน  0.5121 USD
   คาซัคสถาน  0.4663 USD
   เคนยา  0.6308 USD
   คิริบาส  2.3662 USD
   คูเวต  0.5601 USD
   คีร์กีซสถาน  0.6279 USD
   ลาว  0.4001 USD
   ลัตเวีย  0.2483 USD
   เลบานอน  0.5238 USD
   เลโซโท  0.8099 USD
   ไลบีเรีย  0.7835 USD
   ลิเบีย  0.6357 USD
   ลิกเตนสไตน์  0.4150 USD
   ลิทัวเนีย  0.3428 USD
   ลักเซมเบิร์ก  0.1528 USD
   มาเก๊า  0.4983 USD
   มาซิโดเนีย  0.5961 USD
   มาดากัสการ์  1.0310 USD
   มาลาวี  0.8767 USD
   มาเลเซีย  0.0731 USD
   มัลดีฟส์  2.0206 USD
   มาลี  0.7550 USD
   มอลตา  0.1977 USD
   หมู่เกาะมาร์แชลล์  1.2327 USD
   มอริเตเนีย  0.9400 USD
   มอริเชียส  0.6189 USD
   เกาะมายอต  0.5193 USD
   เม็กซิโก  0.0442 USD
   ไมโครนีเซีย  1.7034 USD
   มอลโดวา  1.0061 USD
   โมนาโก  0.5619 USD
   มองโกเลีย  0.5608 USD
   มอนเตเนโกร  0.5414 USD
   มอนต์เซอร์รัต  1.1179 USD
   โมร็อกโก  0.6934 USD
   โมซัมบิก  0.6779 USD
   เมียนมาร์  0.5866 USD
   นามิเบีย  0.5821 USD
   นาอูรู  2.3662 USD
   เนปาล  0.5245 USD
   เนเธอร์แลนด์  0.0422 USD
   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส  0.4072 USD
   นิวแคลิโดเนีย  1.1992 USD
   นิวซีแลนด์  0.1984 USD
   นิการากัว  0.5843 USD
   ไนเจอร์  0.8664 USD
   ไนจีเรีย 0.1533 USD
   นีวเว  3.0703 USD
   เกาะนอร์ฟอล์ก  2.4802 USD
   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา  1.6010 USD
   นอร์เวย์  0.0891 USD
   โอมาน  0.6809 USD
   ปากีสถาน  0.4945 USD
   ปาเลา  1.7271 USD
   ปาเลสไตน์  0.5301 USD
   ปานามา  0.5913 USD
   ปาปัวนิวกินี  1.4315 USD
   ปารากวัย  0.4540 USD
   เปรู  0.4534 USD
   ฟิลิปปินส์  0.1673 USD
   โปแลนด์  0.0390 USD
   โปรตุเกส  0.0472 USD
   ปรินซีปีและเซาตูเม  2.3662 USD
   เปอร์โตริโก  0.1884 USD
   กาตาร์  0.6221 USD
   เกาะเรอูนียง  1.0456 USD
   โรมาเนีย  0.0825 USD
   รัสเซีย  0.2104 USD
   รวันดา  0.8136 USD
   ซามัว  1.0386 USD
   ซานมารีโน  0.5670 USD
   ซาอุดีอาระเบีย  0.3838 USD
   เซเนกัล  0.6134 USD
   เซอร์เบีย  0.5707 USD
   เกาะเซเชลส์  0.9984 USD
   เซียร์ราลีโอน  0.9052 USD
   สิงคโปร์  0.1251 USD
   สโลวาเกีย  0.1350 USD
   สโลวีเนีย  0.3108 USD
   หมู่เกาะโซโลมอน  2.0093 USD
   โซมาเลีย  1.3467 USD
   แอฟริกาใต้  0.1686 USD
   เกาหลีใต้  0.1326 USD
   เซาท์ซูดาน  0.8237 USD
   สเปน 0.0250 USD
   ศรีลังกา  0.5367 USD
   เซนต์เฮเลนา  2.9861 USD
   เซนต์คิตส์  0.5340 USD
   เซนต์ลูเชีย  0.5350 USD
   ซินต์มาร์เติน  0.4792 USD
   แซงปีแยร์และมีเกอลง  1.1909 USD
   เซนต์วินเซนต์  0.5350 USD
   ซูดาน 0.8237 USD
   ซูรินาม  0.6940 USD
   สวาซิแลนด์  0.6216 USD
   สวีเดน 0.0423 USD
   สวิตเซอร์แลนด์  0.1144 USD
   ไต้หวัน  0.2511 USD
   ทาจิกิสถาน  0.6049 USD
   แทนซาเนีย  0.6879 USD
   ไทย  0.1050 USD
   โตโก  0.8380 USD
   โทเคอเลา  2.9861 USD
   เกาะตองกา  1.7726 USD
   ตรินิแดดและโตเบโก  0.5057 USD
   ตูนิเซีย  0.8742 USD
   ตุรกี  0.2276 USD
   เติร์กเมนิสถาน  0.5876 USD
   เติกส์และเคคอส  0.6254 USD
   ตูวาลู  2.3662 USD
   ยูกันดา  0.8448 USD
   ยูเครน  0.3923 USD
   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  0.2301 USD
   สหราชอาณาจักร  0.0158 USD
   สหรัฐอเมริกา  0.0142 USD
   อุรุกวัย  0.5005 USD
   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ  0.4330 USD
   อุซเบกิสถาน  0.5551 USD
   วานูอาตู  1.9053 USD
   เวเนซุเอลา 0.0708 USD
   เวียดนาม  0.1050 USD
   เยเมน  0.6113 USD
   แซมเบีย  0.7611 USD
   ซิมบับเว  0.6847 USD
  • AWS GovCloud (สหรัฐฯ-ตะวันตก)
  • รายละเอียดราคาการโทรศัพท์

     หมายเลขโทรศัพท์ที่เคลมต่อวัน (USD) การใช้งานขาเข้าต่อนาที (USD)
   ประเทศ โทรสายตรง (DID) โทรฟรี โทรสายตรง (DID) โทรฟรี
   สหรัฐอเมริกา
   0.03 USD
   *0.06 USD 0.0022 USD 0.0120 USD
   แคนาดา 0.06 USD 0.42 USD 0.0030 USD 0.0200 USD

   * หมายเลขโทรฟรีที่เคลมเป็นจำนวน 1,000 บิลขึ้นไปในราคา 0.039 USD ต่อหมายเลขต่อวัน

   โทรออก

   ประเทศปลายทาง โทรออกต่อนาที (USD)
   สหรัฐอเมริกา 0.0048 USD
   อัฟกานิสถาน 0.3324 USD
   แอลเบเนีย 0.5894 USD
   แอลจีเรีย 0.5892 USD
   อเมริกันซามัว 0.0597 USD
   อันดอร์รา 0.2074 USD
   แองโกลา 0.2388 USD
   แองกวิลลา 0.4558 USD
   แอนตาร์กติกา 2.7830 USD
   แอนติกาและบาร์บูดา 0.4464 USD
   อาร์เจนตินา 0.1866 USD
   อาร์มีเนีย 0.3276 USD
   อารูบา 0.3068 USD
   เกาะอัสเซนชัน 4.0969 USD
   ออสเตรเลีย 0.0699 USD
   ออสเตรีย 0.2436 USD
   อาเซอร์ไบจาน 0.5168 USD
   บาฮามาส 0.2338 USD
   บาห์เรน 0.1688 USD
   บังกลาเทศ 0.0429 USD
   บาร์เบโดส 0.4548 USD
   เบลารุส 0.7027 USD
   เบลเยียม 0.1796 USD
   เบลีซ 0.3436 USD
   เบนิน 0.5471 USD
   เบอร์มิวดา 0.1639 USD
   ภูฐาน 0.1266 USD
   โบลิเวีย 0.2486 USD
   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 0.5351 USD
   บอตสวานา 0.3053 USD
   บราซิล 0.0389 USD
   หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 0.4295 USD
   บรูไน 0.0502 USD
   บัลแกเรีย 0.3660 USD
   บูร์กินาฟาโซ 0.5220 USD
   บุรุนดี 0.7777 USD
   กัมพูชา 0.0910 USD
   แคเมอรูน 0.4964 USD
   แคนาดา 0.0048 USD
   หมู่เกาะกาบูเวร์ดี 0.4557 USD
   หมู่เกาะเคย์แมน 0.3287 USD
   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 0.9347 USD
   ชาด 0.9193 USD
   ชิลี 0.0664 USD
   เกาะคริสต์มาส 0.1833 USD
   หมู่เกาะโคโคส 0.1833 USD
   โคลอมเบีย 0.0940 USD
   คอโมโรส 0.6124 USD
   คองโก 0.7953 USD
   หมู่เกาะคุก 1.0935 USD
   คอสตาริกา 0.0738 USD
   โครเอเชีย 0.5393 USD
   ไซปรัส 0.0542 USD
   สาธารณรัฐเช็ก 0.0880 USD
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 0.5817 USD
   เดนมาร์ก 0.0505 USD
   ดีเอโกการ์ซีอา 2.0460 USD
   จิบูตี 0.5034 USD
   โดมินิกา 0.4162 USD
   สาธารณรัฐโดมินิกัน 0.1181 USD
   ติมอร์ตะวันออก 1.3788 USD
   เอกวาดอร์ 0.2795 USD
   อียิปต์ 0.1655 USD
   เอลซัลวาดอร์ 0.2414 USD
   อิเควทอเรียลกินี 0.6753 USD
   เอริเทรีย 0.3719 USD
   เอสโตเนีย 0.4762 USD
   เอธิโอเปีย 0.3625 USD
   หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 3.2524 USD
   หมู่เกาะแฟโร 0.2377 USD
   เกาะฟิจิ 0.3413 USD
   ฟินแลนด์ 0.0755 USD
   ฝรั่งเศส 0.1436 USD
   เฟรนช์เกียนา 0.3507 USD
   เฟรนช์พอลินีเชีย 0.4214 USD
   กาบอง 0.7151 USD
   แกมเบีย 0.9148 USD
   จอร์เจีย 0.3539 USD
   เยอรมนี 0.1889 USD
   กานา 0.3857 USD
   ยิบรอลตาร์ 0.2337 USD
   กรีซ 0.1105 USD
   กรีนแลนด์ 0.7857 USD
   เกรเนดา 0.4355 USD
   กัวเดอลุป 0.1279 USD
   กวม 0.0556 USD
   กัวเตมาลา 0.1918 USD
   กินี 0.7535 USD
   กินี-บิสเซา 0.6945 USD
   กายอานา 0.3228 USD
   เฮติ 0.5328 USD
   ฮอนดูรัส 0.2868 USD
   ฮ่องกง 0.0302 USD
   ฮังการี 0.0919 USD
   ไอซ์แลนด์ 0.0512 USD
   อินเดีย 0.0200 USD
   อินโดนีเซีย 0.1588 USD
   อิรัก 0.3045 USD
   ไอร์แลนด์ 0.1279 USD
   ไอล์ออฟแมน 0.0140 USD
   อิสราเอล 0.1028 USD
   อิตาลี 0.2695 USD
   ไอเวอรีโคสต์ 0.6384 USD
   จาเมกา 0.3384 USD
   ญี่ปุ่น 0.1204 USD
   จอร์แดน 0.2117 USD
   คาซัคสถาน 0.2203 USD
   เคนยา 0.2245 USD
   คิริบาส 4.9648 USD
   คูเวต 0.1074 USD
   คีร์กีซสถาน 0.3093 USD
   ลาว 0.0983 USD
   ลัตเวีย 0.6229 USD
   เลบานอน 0.2432 USD
   เลโซโท 0.3849 USD
   ไลบีเรีย 0.6856 USD
   ลิเบีย 0.4407 USD
   ลิกเตนสไตน์ 0.4657 USD
   ลิทัวเนีย 0.6269 USD
   ลักเซมเบิร์ก 0.1289 USD
   มาเก๊า 0.1136 USD
   มาซิโดเนีย 0.5550 USD
   มาดากัสการ์ 1.0065 USD
   มาลาวี 0.5079 USD
   มาเลเซีย 0.0589 USD
   มัลดีฟส์ 1.4856 USD
   มาลี 0.5388 USD
   มอลตา 0.0954 USD
   หมู่เกาะมาร์แชลล์ 0.3874 USD
   มาร์ตีนิก 0.2184 USD
   มอริเตเนีย 0.7479 USD
   มอริเชียส 0.1664 USD
   เกาะมายอต 0.6201 USD
   เม็กซิโก 0.0326 USD
   ไมโครนีเซีย 0.5927 USD
   มอลโดวา 0.4343 USD
   โมนาโก 0.5507 USD
   มองโกเลีย 0.0843 USD
   มอนเตเนโกร 0.5333 USD
   มอนต์เซอร์รัต 0.3988 USD
   โมร็อกโก 0.6060 USD
   โมซัมบิก 0.3331 USD
   เมียนมา 0.3881 USD
   นามิเบีย 0.1571 USD
   นาอูรู 4.8677 USD
   เนปาล 0.1859 USD
   เนเธอร์แลนด์ 0.0732 USD
   เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 0.1596 USD
   นิวแคลิโดเนีย 3.0466 USD
   นิวซีแลนด์ 0.1137 USD
   นิการากัว 0.3217 USD
   ไนเจอร์ 0.5398 USD
   ไนจีเรีย 0.1246 USD
   นีวเว 5.2211 USD
   เกาะนอร์ฟอล์ก 2.8889 USD
   หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา 0.0746 USD
   นอร์เวย์ 0.0907 USD
   โอมาน 0.4228 USD
   ปากีสถาน 0.1264 USD
   ปาเลา 0.4259 USD
   ปาเลสไตน์ 0.2649 USD
   ปานามา 0.1598 USD
   ปาปัวนิวกินี 1.1980 USD
   ปารากวัย 0.1274 USD
   เปรู 0.0150 USD
   ฟิลิปปินส์ 0.1934 USD
   โปแลนด์ 0.2012 USD
   โปรตุเกส 0.2465 USD
   ปรินซีปีและเซาตูเม 2.2306 USD
   เปอร์โตริโก 0.0200 USD
   กาตาร์ 0.2494 USD
   เกาะเรอูนียง 0.2248 USD
   โรมาเนีย 0.0845 USD
   รัสเซีย 0.4372 USD
   รวันดา 0.4576 USD
   ซามัว 4.5541 USD
   ซานมารีโน 0.8589 USD
   ซาอุดีอาระเบีย 0.1803 USD
   เซเนกัล 0.7566 USD
   เซอร์เบีย 0.5331 USD
   เกาะเซเชลส์ 1.0268 USD
   เซียร์ราลีโอน 0.7090 USD
   สิงคโปร์ 0.0470 USD
   สโลวาเกีย 0.1349 USD
   สโลวีเนีย 0.4342 USD
   หมู่เกาะโซโลมอน 1.4850 USD
   โซมาเลีย 0.8538 USD
   แอฟริกาใต้ 0.0993 USD
   เกาหลีใต้ 0.0251 USD
   เซาท์ซูดาน 0.5276 USD
   สเปน 0.1813 USD
   ศรีลังกา 0.2142 USD
   เซนต์เฮเลนา 2.9084 USD
   เซนต์คิตส์ 0.4202 USD
   เซนต์ลูเชีย 0.5015 USD
   ซินต์มาร์เติน 0.1789 USD
   แซงปีแยร์และมีเกอลง 0.5081 USD
   เซนต์วินเซนต์ 0.4289 USD
   ซูดาน 0.5276 USD
   ซูรินาม 1.9460 USD
   สวาซิแลนด์ 0.2265 USD
   สวีเดน 0.0287 USD
   สวิตเซอร์แลนด์ 0.1144 USD
   ไต้หวัน 0.1201 USD
   ทาจิกิสถาน 0.3401 USD
   แทนซาเนีย 0.5206 USD
   ไทย 0.0699 USD
   โตโก 3.2199 USD
   โทเคอเลา 3.7356 USD
   เกาะตองกา   3.3423 USD
   ตรินิแดดและโตเบโก 0.3154 USD
   ตูนิเซีย 1.2826 USD
   ตุรกี 0.2241 USD
   เติร์กเมนิสถาน 0.1907 USD
   เติกส์และเคคอส 0.4538 USD
   ตูวาลู 4.7977 USD
   ยูกันดา 0.4873 USD
   ยูเครน 0.3488 USD
   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.2487 USD
   สหราชอาณาจักร 0.0301 USD
   อุรุกวัย 0.2220 USD
   หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ 0.2651 USD
   อุซเบกิสถาน 0.0858 USD
   วานูอาตู 3.7645 USD
   นครวาติกัน 0.0246 USD
   เวเนซุเอลา 0.3105 USD
   เวียดนาม 0.1081 USD
   วาลิสและฟูตูนา 1.3930 USD
   เยเมน 0.2659 USD
   แซมเบีย 0.5412 USD
   ซิมบับเว 0.5870 USD
 • แชท
 • การกำหนดราคา ราคาต่อข้อความ
  การใช้งานแชท – ต่อข้อความ 0.004 USD

  ตัวอย่างราคา
  ลูกค้าปลายทางส่งข้อความเพื่อเริ่มแชทผ่านทางเว็บไซต์ของคุณ การสนทนาในแชทเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงกับตัวแทนสองคนเนื่องจากลูกค้าปลายทางหยุดการโต้ตอบและกลับมาแชทต่อหลังจากที่ตัวแทนคนแรกไม่ออนไลน์แล้ว ในระหว่างการแชท ลูกค้าได้ส่ง 9 ข้อความและตัวแทนส่ง 15 ข้อความ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการหนึ่งครั้งสำหรับการแชทนี้:

  1 การเรียกเก็บค่าบริการแชทบน Amazon Connect Chat จะอ้างอิงตามจำนวนข้อความทั้งหมดที่ส่งในระหว่างการแชท (รวมถึงข้อความเริ่มต้นเมื่อเริ่มการแชท) ด้วยราคา 0.004 USD ต่อข้อความ * (ข้อความจากลูกค้า 9 ข้อความ + ข้อความจากตัวแทน 15 ข้อความ) = 0.096 USD

  ดังนั้น ยอดรวมสำหรับการแชทนี้จึงเป็น 0.096 USD (บวกภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง)

 • งาน
 • การกำหนดราคา ราคาต่องาน
  การใช้งาน – ต่องาน 0.04 USD

  สำหรับ Amazon Connect Tasks ระบบจะเรียกเก็บเงินเป็นจำนวน 0.04 USD ต่องานที่สร้างขึ้นโดย API โดยตัวแทนผ่านตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ก่อนหน้าพร้อมแอปพลิเคชันภายนอก (เช่น Salesforce) หรือโดย Connect Flows การถ่ายโอนงานที่เริ่มโดยตัวแทนจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นจำนวน 0.04 USD ต่องานอีกด้วย หมายเหตุ: เราอาจจำกัดการใช้งานโฟลว์สำหรับงานต่างๆ ตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ข้อกำหนดในการให้บริการ และเอกสารประกอบของเรา

  ตัวอย่างราคา
  สมมติว่าคุณได้สร้างงานจำนวน 10,000 งานในหนึ่งเดือนบนศูนย์ติดต่อ และคุณกำลังใช้บริการเป็นปีที่สอง

  การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
  หน่วยรายเดือนทั้งหมด = 10,000 งานที่สร้างขึ้น
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด = 10,000 * 0.04 USD/งาน = 400 USD

 • โปรไฟล์ลูกค้า
 • การกำหนดราคา ราคาต่อโปรไฟล์ที่จัดเก็บต่อเดือน
  โปรไฟล์ที่ใช้ Identity Resolution หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม 0.0025 USD
  โปรไฟล์ที่ Identity Resolution ซึ่งใช้ข้อมูลเฉพาะ Amazon Connect เท่านั้น* ฟรี
  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับโปรไฟล์ที่จัดเก็บอ็อบเจกต์มากกว่า 100 รายการ 0.0025 USD

  *ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโปรไฟล์ที่มีเฉพาะข้อมูลที่สร้างโดยการใช้ Amazon Connect

  โปรไฟล์ลูกค้ามีราคา 0.0025 USD ต่อโปรไฟล์ที่จัดเก็บต่อเดือนตามสัดส่วนการใช้งานรายวันรวมค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโปรไฟล์ที่จัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่สร้างจากการใช้งาน Amazon Connect เช่น บันทึกผู้ติดต่อหรือช่องโปรไฟล์มาตรฐาน ยกเว้นแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง โปรไฟล์ที่จัดเก็บแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ข้อมูลจากแอปพลิเคชันภายนอก หรือใช้ Identity Resolution จะมีราคาอยู่ที่ 0.0025 USD ต่อโปรไฟล์ที่จัดเก็บต่อเดือน โปรไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 อ็อบเจ็กต์ ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล (เช่น ประวัติการซื้อ ประวัติการติดต่อ) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายเดียว จะมีหน่วยโปรไฟล์เพิ่มขึ้นในราคาเดิมที่ 0.0025 USD ต่อเดือน 

  โปรไฟล์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่รับสายหรือตอบแชทของลูกค้า เมื่อเจ้าหน้าที่สร้างโปรไฟล์ใหม่ด้วยตนเอง จากตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ก่อนหน้า เช่น ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือจากแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นเองโดยใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) หรืออินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) โปรไฟล์จะจับคู่กับข้อมูล Amazon Connect ตามชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่ไม่ซ้ำกัน โปรไฟล์ที่ไม่สามารถจับคู่ได้โดยใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ระบบจะดำเนินการกับแต่ละโปรไฟล์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียว

  ตัวอย่างราคาที่หนึ่ง
  สมมติว่าคุณมีอินสแตนซ์ Amazon Connect สองรายการที่มีโดเมนโปรไฟล์ลูกค้าต่างกัน ในอินสแตนซ์ Amazon Connect รายการหนึ่ง คุณสร้างโปรไฟล์ 10,000 รายการไว้ในโปรไฟล์ลูกค้า Amazon Connect และนำเข้าข้อมูลจาก CRM และระบบการสั่งซื้อของคุณ ในอินสแตนซ์อีกรายการหนึ่ง คุณสร้างโปรไฟล์ 10,000 รายการไว้ในโปรไฟล์ลูกค้า Amazon Connect และจัดเก็บเฉพาะข้อมูลประวัติการติดต่อจาก Amazon Connect เท่านั้น

  การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
  หน่วยโปรไฟล์รายเดือนทั้งหมด = 20,000
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 10,000 * 0.0025 USD + 10,000 * 0 USD = 25 USD ต่อเดือน

  ตัวอย่างราคาที่สอง
  สมมติว่าคุณสร้าง 100,000 โปรไฟล์ในโปรไฟล์ลูกค้าของ Amazon Connect เมื่อต้นเดือนและเพิ่มอีก 20,000 โปรไฟล์ในวันที่ 21 ของเดือน ในกรณีเช่นนี้ จำนวน 100,000 โปรไฟล์ดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นเวลา 31 วัน และ 20,000 โปรไฟล์จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นเวลา 11 วันเท่านั้น

  การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
  หน่วยโปรไฟล์รายเดือนทั้งหมด = 120,000
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [100,000 * (0.0025 USD/31) 31 วัน + 20,000 * (0.0025 USD/31) 11 วัน ]= 268 USD ต่อเดือน

 • Contact Lens
 • ราคาต่อปริมาณรายเดือน ค่าบริการต่อนาที
  5 ล้านนาทีแรก 0.015 USD
  มากกว่า 5 ล้านนาที 0.0125 USD

  ตัวอย่างราคาที่หนึ่ง
  สมมติว่าคุณวิเคราะห์การโทรกับลูกค้าในศูนย์การติดต่อโดยใช้ Contact Lens for Amazon Connect คุณได้วิเคราะห์ไปแล้ว 7 ล้านนาที และคุณใช้บริการเป็นปีที่สอง

  การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
  นาทีการโทรรายเดือนที่วิเคราะห์ทั้งหมด = 7 ล้าน
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [ปริมาณการโทรใน Tier 1] * 0.015 USD + [ปริมาณการโทรใน Tier 2] * 0.0125 USD
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [5 ล้านนาที * 0.015 USD] + [(7 ล้าน – 5 ล้าน) นาที * 0.0125 USD] = [75,000 USD] + [25,000 USD] = 100,000 USD

 • Voice ID
 • การกำหนดราคา ราคาต่อธุรกรรม
  การใช้งาน Voice ID – ต่อธุรกรรม 0.025 USD

  ด้วย Amazon Connect Voice ID ระบบจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนการทำธุรกรรมรายเดือน การใช้ Voice ID เพื่อลงทะเบียนลูกค้า ยืนยันตัวตนผู้โทร หรือตรวจสอบลักษณะการฉ้อโกงในการโทรจะถือเป็นการทำธุรกรรมแยกกัน Voice ID ไม่เรียกเก็บเงินสำหรับการบันทึกการเลือกรับ เลือกไม่รับ การลบข้อมูลพิมพ์เสียง (Voiceprint) ในอดีต และการตรวจสอบสถานะการยืนยันในระหว่างการโทรของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้าในระหว่างการโทรอีกครั้ง ก็จะส่งผลให้มีธุรกรรมเพิ่มเติม การลงทะเบียนแบบกลุ่ม/จำนวนมากโดยใช้การบันทึกเสียงที่เก็บไว้สำหรับผู้โทรเพียงคนเดียว หรือการเพิ่มผู้หลอกลวงเพียงคนเดียวในรายการเฝ้าดูผู้ฉ้อโกงที่รู้จักจะถือเป็นการทำธุรกรรมแยกกัน ธุรกรรมแต่ละรายการมีค่าบริการอยู่ที่ 0.025 USD สำหรับธุรกรรมทุกประเภท

  ตัวอย่างราคาที่หนึ่ง
  สมมติว่าคุณลงทะเบียนผู้โทรเข้า Amazon Connect Voice ID จำนวน 10,000 คนในช่วงต้นเดือน วันที่ 1 ธันวาคม 2021 และตลอดเดือนธันวาคม คุณทำธุรกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ 500 รายการทุกวัน

  การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
  ธุรกรรมทั้งหมด: 10,000 + 500 * 31 = 25,500
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 25,500 *0.025 USD = 637.5 USD ต่อเดือน

  ตัวอย่างราคาที่สอง
  สมมติว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้โทรใน Amazon Connect Voice ID โดยใช้การลงทะเบียนจำนวนมาก ในช่วงเดือนธันวาคม 2021 คุณมีสายโทรเข้า 500 สายต่อวัน โดยคุณจะต้องลงทะเบียนผู้โทรหรือตรวจสอบตัวตนของผู้โทรหากพวกเขาลงทะเบียนในการโทรก่อนหน้านี้ในเดือนนั้น นอกจากนี้ คุณยังต้องตรวจสอบการฉ้อโกงในการโทรแต่ละครั้งด้วย

  การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
  ธุรกรรมทั้งหมด = 500 * 31 (สำหรับการฉ้อโกง) + 500 * 31 (สำหรับการลงทะเบียน/การตรวจสอบความถูกต้อง) = 31,000
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 31,000 * 0.025 USD = 775 USD ต่อเดือน

 • Wisdom
 • การกำหนดราคา ราคาต่อการติดต่อ
  การใช้งาน Wisdom – ต่อการติดต่อ 0.04 USD

  Amazon Connect Wisdom จะเรียกเก็บเงิน 0.04 USD ต่อการติดต่อ (เช่น การโทร) ที่เปิดใช้งาน Wisdom การติดต่อจะเปิดใช้งาน Wisdom เมื่อใดก็ตามที่ใช้งานบล็อกโฟลว์ Wisdom ในโฟลว์การติดต่อ

  ตัวอย่างราคาที่หนึ่ง
  สมมติว่าคุณมีผู้ติดต่อ 10,000 รายที่เปิดใช้งาน Wisdom ในหนึ่งเดือน

  การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
  จำนวนต่อเดือนทั้งหมด = การติดต่อที่เปิดใช้งาน Wisdom 10,000 ครั้ง
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด = การติดต่อ 10,000 ครั้ง * 0.04 USD = 400 USD

 • กรณี
 • การกำหนดราคา ราคาต่อเคสที่สร้างขึ้น
  การใช้เคส – ต่อเคสที่สร้างขึ้น 0.12 USD

  ด้วย Amazon Connect Case คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 0.12 USD ต่อเคสที่สร้างขึ้นในแอปพลิเคชันของเจ้าหน้าที่หรือผ่าน API หรือเมื่อใดก็ตามที่การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการได้สำเร็จ หากใช้โปรไฟล์ลูกค้าของ Amazon Connect และ Amazon Connect Task กับเคส คุณสมบัติเหล่านั้นจะถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก *ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโปรไฟล์ที่มีเฉพาะข้อมูลที่สร้างโดยการใช้ Amazon Connect สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วนของการกำหนดราคาโปรไฟล์ลูกค้าและงาน

  ตัวอย่างการกำหนดราคา
  สมมติว่าคุณมี 10,000 เคสที่สร้างขึ้นในหนึ่งเดือน

  การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
  จำนวนหน่วยรายเดือนทั้งหมด = 10,000 เคส
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด = 10,000 เคส * 0.12 USD = 1200 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ไปที่หน้าทรัพยากร Amazon Connect

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Connect ใน Amazon Connect Console

ลงชื่อเข้าใช้