เร่งนวัตกรรม CX ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

เปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้า (CX) ในวงกว้างด้วย Amazon Connect ศูนย์ติดต่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI จาก AWS

ตั้งค่าศูนย์ติดต่อบนระบบคลาวด์ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าได้ทันที

Amazon Connect คืออะไร

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอเจนต์ด้วย AI ช่วยสร้าง

Amazon Connect ช่วยให้เอเจนต์ศูนย์ติดต่อให้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าตั้งแต่วันแรก ด้วย Amazon Q ซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้างที่มีอยู่ใน Amazon Connect ปัญหาของลูกค้าจะถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติ และเอเจนต์จะได้รับข้อมูลลูกค้าตามบริบทและการตอบสนองและการดำเนินการตามที่แนะนำเพื่อการแก้ไขที่เร็วขึ้น ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดแนวทางให้เอเจนต์ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยการแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอน

เรียนรู้วิธีเพิ่มศักยภาพให้กับเอเจนต์ของคุณ

ใช้แบบฟอร์มการประเมินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่

วัดผล ติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยการใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI หัวหน้างานและผู้จัดการสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้า (CX) ประสิทธิภาพของเอเจนต์และการดำเนินงานของศูนย์ติดต่อได้ในแบบเชิงรุก หัวหน้างานและผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ทันทีจากการโต้ตอบกับลูกค้า สามารถประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ได้โดยอัตโนมัติ และระบุความต้องการด้านการฝึกเจ้าหน้าที่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการจัดการพนักงานทำให้คุณสามารถคาดการณ์ปริมาณการติดต่อ กำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม และใช้เจ้าหน้าที่ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ติดต่อ

ค้นพบการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก และการเพิ่มประสิทธิภาพ

ใช้แบบฟอร์มการประเมินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่

สร้างประสบการณ์หลากหลายช่องทางที่ราบรื่น

Amazon Connect ช่วยให้คุณส่งมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งแบบส่วนบุคคล มีประสิทธิภาพ และแบบเชิงรุกในช่องทางที่ลูกค้าต้องการ ด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถมอบประสบการณ์การบริการตนเองอย่างเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายในหลายภาษาซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของลูกค้า Amazon Connect ยังช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าในแบบเชิงรุกด้วยข้อมูลที่ตรงประเด็น เช่นการแจ้งเตือนการนัดหมายในช่องทางที่ลูกค้าต้องการ

ประสบการณ์ลูกค้าแบบหลากหลายช่องทาง

ใช้แบบฟอร์มการประเมินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่

ลดต้นทุนและปรับปรุงตัววัดของศูนย์ติดต่อของคุณด้วย Amazon Connect ซึ่งเป็นผู้นำด้าน CCaaS

ผู้นำในด้าน Gartner CCaaS Magic Quadrant

การลดปริมาณการโทร

ลดเวลาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่