AWS Database Migration Service ช่วยให้คุณย้ายฐานข้อมูลไป AWS ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยฐานข้อมูลต้นทางจะยังคงปฏิบัติงานอย่างเต็มระบบในระหว่างที่โยกย้าย ทำให้ลดเวลาการหยุดทำงานของแอปพลิเคชันที่ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว AWS Database Migration Service สามารถย้ายข้อมูลของคุณไปยังและจากฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์สและแบบเพื่อการค้าส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

บริการนี้รองรับการโยกย้ายรูปแบบเดียวกัน อาทิ จาก Oracle ไปยัง Oracle รวมถึงการโยกย้ายต่างรูปแบบระหว่างแพลตฟอร์มฐานข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน อาทิ จาก Oracle ไปยัง Amazon Aurora หรือจาก Microsoft SQL Server ไปยัง MySQL บริการนี้ยังเปิดให้คุณสามารถสตรีมข้อมูลไปยัง Amazon Redshift, Amazon DynamoDB และ Amazon S3 จากต้นทางใดก็ได้ที่รองรับ ซึ่งได้แก่ Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database, SAP ASE, SQL Server, IBM DB2 LUW และ MongoDB ช่วยให้ทำการรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูลขนาดเพทาไบท์ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถนำ AWS Database Migration Service มาใช้เพื่อทำการจำลองแบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการใช้งานสูงได้อีกด้วย

เมื่อย้ายฐานข้อมูลไปยัง Aurora, Redshift หรือ DynamoDB คุณจะสามารถใช้ DMS ได้ฟรี 6 เดือน เรียนรู้เพิ่มเติม »

ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

AWS Database Migration Service ใช้งานง่าย เพราะไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์หรือแอปพลิเคชันใดๆ อีกทั้งในกรณีส่วนใหญ่ยังไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต้นทางอีกด้วย คุณสามารถเริ่มต้นการโยกย้ายฐานข้อมูลได้ด้วยการคลิกไม่กี่ครั้งใน AWS Management Console เมื่อเริ่มย้าย DMS จะจัดการความซับซ้อนทั้งหมดที่มีในขั้นตอนการโยกย้าย ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต้นทางระหว่างทำการโยกย้าย DMS จะจำลองแบบการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยอัตโนมัติ อีกทั้งคุณสามารถนำบริการนี้ไปใช้กับการจำลองแบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งทำได้ง่ายเช่นกัน

เวลาหยุดทำงานเป็นศูนย์

ลดเวลาการหยุดทำงาน

AWS Database Migration Service ช่วยให้คุณย้ายฐานข้อมูลไป AWS ได้โดยปราศจากเวลาการหยุดทำงาน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต้นทางในระหว่างการโยกย้ายจะได้รับการจำลองแบบไปยังเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ฐานข้อมูลต้นทางสามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบระหว่างที่ดำเนินการโยกย้าย หลังจากที่ย้ายเสร็จแล้ว ฐานข้อมูลเป้าหมายจะยังคงซิงโครไนซ์กับต้นทางต่อไปได้นานเท่าที่คุณเลือก ช่วยให้คุณสามารถสลับเปลี่ยนฐานข้อมูลได้ในเวลาที่สะดวก 

รองรับฐานข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

รองรับฐานข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

AWS Database Migration Service สามารถย้ายข้อมูลของคุณไปยังและจากฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์และแบบเพื่อการค้าส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งยังรองรับการโยกย้ายรูปแบบเดียวกัน อาทิ จาก Oracle ไปยัง Oracle รวมถึงการโยกย้ายต่างรูปแบบระหว่างแพลตฟอร์มฐานข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน อาทิ จาก Oracle ไปยัง Amazon Aurora การโยกย้ายสามารถเป็นได้ทั้งแบบย้ายจากฐานข้อมูลในสถานที่ไปยัง Amazon RDS หรือ Amazon EC2, ย้ายฐานข้อมูลที่ทำงานบน EC2 ไปยัง RDS หรือกลับกัน รวมถึงย้ายจากฐานข้อมูล RDS หนึ่งไปยังอีกฐานข้อมูล RDS หนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถย้ายข้อมูลระหว่าง SQL, NoSQL และเป้าหมายแบบตามข้อความต่างๆ ได้อีกด้วย

ต้นทุนต่ำ

ต้นทุนต่ำ

AWS Database Migration Service เป็นบริการที่ต้นทุนต่ำ คุณต้องจ่ายเฉพาะทรัพยากรการประมวลผลส่วนที่ใช้งานระหว่างทำการโยกย้ายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้น โดยเราสามารถย้ายฐานข้อมูลขนาดเทราไบต์ให้คุณได้ในราคาเพียง 3 USD ซึ่งครอบคลุมถึงการโยกย้ายฐานข้อมูลใดๆ ที่รองรับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันและต่างรูปแบบก็ตาม ราคานี้ต่างจากวิธีการโยกย้ายฐานข้อมูลแบบเดิมโดยสิ้นเชิงซึ่งอาจมีราคาแพงมาก

ตั้งค่าได้ง่ายและรวดเร็ว

ตั้งค่าได้ง่ายและรวดเร็ว

คุณสามารถตั้งค่างานโยกย้ายได้ในไม่กี่นาทีใน AWS Management Console โดยงานโยกย้ายคือจุดที่คุณเข้าไปกำหนดค่าพารามิเตอร์ของ AWS Database Migration Service ที่จะใช้ดำเนินการโยกย้าย ซึ่งรวมถึงตั้งค่าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมาย ตลอดจนเลือกอินสแตนซ์การจำลองแบบที่จะใช้ในการเรียกใช้ขั้นตอนการโยกย้าย หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณจะสามารถใช้งานเดียวกันนี้เพื่อทดสอบเรียกใช้ก่อนที่จะทำการโยกย้ายจริงได้

น่าเชื่อถือ

น่าเชื่อถือ

AWS Database Migration Service มีความยืดหยุ่นสูงและซ่อมแซมตัวเองได้ โดยบริการนี้จะติดตามตรวจสอบฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมาย การเชื่อมต่อเครือข่าย และอินสแตนซ์การจำลองแบบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการหยุดชะงัก บริการจะรีสตาร์ตขั้นตอนที่ชะงักและดำเนินการโยกย้ายต่อจากที่ค้างไว้ นอกจากนี้ ตัวเลือกแบบหลาย AZ จะเปิดใช้งานอินสแตนซ์การจำลองแบบซ้ำซ้อนเพื่อช่วยให้การโยกย้ายฐานข้อมูลและการจำลองแบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องของคุณมีความพร้อมใช้งานสูง

AWS Schema Conversion Tool

AWS Schema Conversion Tool ช่วยให้การโยกย้ายฐานข้อมูลต่างรูปแบบเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ ด้วยการแปลงแบบแผนของฐานข้อมูลต้นทางและออบเจ็กต์โค้ดฐานข้อมูลส่วนใหญ่ อาทิ มุมมอง กระบวนงานที่จัดเก็บ และฟังก์ชั่นต่างๆ ไปเป็นรูปแบบที่เข้ากันได้กับฐานข้อมูลเป้าหมายโดยอัตโนมัติ วัตถุใดก็ตามที่ไม่สามารถแปลงโดยอัตโนมัติได้จะถูกทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่คุณจะได้แปลงด้วยตนเองและทำการโยกย้ายให้เสร็จสมบูรณ์ อีกทั้ง SCT ยังสามารถสแกนซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชันของคุณเพื่อมองหารายงาน SQL ที่ฝังอยู่ จากนั้นแปลงรายงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์การแปลงแบบแผนของฐานข้อมูล ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินขั้นตอนนี้ SCT จะทำการเพิ่มประสิทธิภาพของโค้ดในระบบคลาวด์ด้วยการแปลงฟังก์ชัน Oracle และ SQL Server แบบดั้งเดิมไปเป็นบริการของ AWS ที่เทียบเท่า เป็นการช่วยคุณปรับแอปพลิเคชันให้ทันสมัยขึ้นไปพร้อมๆ กับที่โยกย้ายฐานข้อมูล หลังจากที่แปลงแบบแผนเสร็จแล้ว SCT สามารถช่วยย้ายข้อมูลจากคลังเก็บข้อมูลจำนวนหนึ่งไปยัง Amazon Redshift ได้ โดยใช้ตัวแทนการโยกย้ายข้อมูลในตัว

ฐานข้อมูลต้นทางของคุณอาจเป็นแบบในสถานที่หรือใน Amazon RDS หรือ EC2 ส่วนฐานข้อมูลเป้าหมายอาจเป็น Amazon RDS หรือ EC2 AWS Schema Conversion Tool รองรับการแปลงดังต่อไปนี้ 

ฐานข้อมูลต้นทาง ฐานข้อมูลเป้าหมายบน Amazon RDS
Oracle Database
Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL, MariaDB
Oracle Data Warehouse Amazon Redshift
Microsoft SQL Server Amazon Aurora, Amazon Redshift, MySQL, PostgreSQL, MariaDB
Teradata Amazon Redshift
IBM Netezza Amazon Redshift
Greenplum Amazon Redshift
HPE Vertica Amazon Redshift
MySQL และ MariaDB PostgreSQL
PostgreSQL Amazon Aurora, MySQL, MariaDB
Amazon Aurora PostgreSQL
IBM DB2 LUW Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL

คุณสามารถดาวน์โหลด AWS Schema Conversion Tool สำหรับแพลตฟอร์มที่คุณต้องการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้


15

ในการโยกย้ายฐานข้อมูลรูปแบบเดียวกัน ฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมายจะมีกลไกที่เหมือนกันหรือเข้ากันได้ เช่น ย้ายจาก Oracle ไปยัง Amazon RDS สำหรับ Oracle, จาก MySQL ไปยัง Amazon Aurora, จาก MySQL ไปยัง Amazon RDS สำหรับ MySQL หรือจาก Microsoft SQL Server ไปยัง Amazon RDS สำหรับ SQL Server เป็นต้น เนื่องจากฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมายมีโครงสร้างแบบแผน ประเภทข้อมูล และโค้ดฐานข้อมูลที่เข้ากันได้ การโยกย้ายชนิดนี้จึงเป็นกระบวนการที่ใช้เพียงขั้นตอนเดียว โดยคุณต้องสร้างงานโยกย้ายที่มีการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมาย จากนั้นเริ่มการโยกย้ายด้วยการคลิกเพียงหนึ่งปุ่ม AWS Database Migration Service จะจัดการส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ ฐานข้อมูลต้นทางจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของคุณเองซึ่งอยู่นอก AWS หรือเรียกใช้บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 หรือเป็นฐานข้อมูล Amazon RDS ก็ได้ ส่วนเป้าหมายจะเป็นฐานข้อมูลใน Amazon EC2 หรือ Amazon RDS ก็ได้

DMS-Homogeneous-Diagram-2
expedia_logo_break

Expedia, Inc. เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการท่องเที่ยวซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อเดือนสามารถวางแผนและจองการเดินทางได้อย่างง่ายดาย Kuldeep Chowhan วิศวกรหลักของ Expedia, Inc. กล่าวว่า “ขณะนี้เรากำลังย้ายฐานข้อมูลบางส่วนไปยัง Amazon Aurora ซึ่งทำได้ง่ายเพราะเราใช้ AWS Database Migration Service ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากของกระบวนการนี้และช่วยให้เราโยกย้ายได้เร็วยิ่งขึ้น ความสามารถในการติดตามตรวจสอบกระบวนการอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติการบันทึกอย่างละเอียด ตลอดจนการดูแลสนับสนุนที่เราได้รับจาก AWS ช่วยเสริมความมั่นใจให้เราเป็นอย่างมากว่าจะโยกย้ายสำเร็จไปด้วยดี”


ในการโยกย้ายฐานข้อมูลต่างรูปแบบ ฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมายจะมีกลไกที่ต่างกัน เช่น ในกรณีที่โยกย้ายจาก Oracle ไปยัง Amazon Aurora, จาก Oracle ไปยัง PostgreSQL หรือจาก Microsoft SQL Server ไปยัง MySQL ในกรณีนี้ ฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมายมีโครงสร้างแบบแผน ประเภทข้อมูล และโค้ดฐานข้อมูลที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งต้องทำการแปลงข้อมูลแบบแผนและโค้ดก่อนเริ่มการโยกย้ายข้อมูล ส่งผลให้การโยกย้ายต่างรูปแบบเป็นกระบวนการที่มีสองขั้นตอน โดยก่อนอื่นต้องใช้ AWS Schema Conversion Tool เพื่อแปลงแบบแผนและโค้ดของต้นทางให้ตรงกับแบบแผนและโค้ดของฐานข้อมูลเป้าหมาย จากนั้นใช้ AWS Database Migration Service เพื่อโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลต้นทางไปยังฐานข้อมูลเป้าหมาย AWS Database Migration Service จะทำการแปลงประเภทข้อมูลโดยอัตโนมัติในระหว่างการโยกย้าย ทั้งนี้ ฐานข้อมูลต้นทางจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของคุณเองซึ่งอยู่นอก AWS หรือเรียกใช้บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 หรือเป็นฐานข้อมูล Amazon RDS ก็ได้ ส่วนเป้าหมายจะเป็นฐานข้อมูลใน Amazon EC2 หรือ Amazon RDS ก็ได้

DMS-Hetrogeneous-Diagram

Thomas Publishing เป็นบริษัทเก่าแก่ซึ่งก่อตั้งมานาน 100 ปี ที่เริ่มต้นการเผยแพร่ Thomas Register of American Manufacturers ในปี 1898  Thomas Publishing ได้ย้ายฐานข้อมูลการผลิตของตนจาก Oracle ไปยัง Amazon Aurora โดยใช้ AWS Database Migration Service และ Schema Conversion Tool ขั้นตอนการโยกย้ายทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในเวลาน้อยกว่า 4 สัปดาห์


คุณสามารถใช้ AWS Database Migration Service ในการโยกย้ายข้อมูลทั้งไปและกลับจากระบบคลาวด์โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาได้ ในกรณีนี้จะมีสองสถานการณ์ที่พบบ่อย สถานการณ์แรกคือปรับใช้ระบบการพัฒนา ทดสอบหรือจัดเตรียมบน AWS เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาดและการจัดเตรียมอย่างต่อเนื่องของระบบคลาวด์ ด้วยวิธีนี้ นักพัฒนาและผู้ทดสอบจะสามารถใช้สำเนาของข้อมูลการผลิตจริง และทำสำเนาการอัปเดตต่างๆ กลับไปยังระบบการผลิตในสถานที่ได้ สถานการณ์ที่สองคือเมื่อระบบการพัฒนาเป็นแบบในสถานที่ (มักจะเป็นแล็ปท็อปส่วนตัว) และคุณย้ายสำเนาปัจจุบันของฐานข้อมูลการผลิต AWS Cloud ไปยังระบบในสถานที่เหล่านี้แบบครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง ซึ่งวิธีนี้จะช่วยไม่ให้กระบวนการ DevOps ที่มีอยู่ต้องหยุดชะงัก พร้อมทั้งรับรองว่าระบบการผลิตของคุณจะแสดงข้อมูลที่อัปเดต


คุณสามารถใช้ AWS Database Migration Service เพื่อรวมฐานข้อมูลต้นทางหลายรายการเข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลเป้าหมายเพียงรายการเดียว ซึ่งสามารถทำได้ทั้งกับการโยกย้ายรูปแบบเดียวกันและต่างรูปแบบ อีกทั้งคุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้กับกลไกฐานข้อมูลทั้งหมดที่รองรับ ทั้งนี้ ฐานข้อมูลต้นทางจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของคุณเองซึ่งอยู่นอก AWS หรือเรียกใช้บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 หรือเป็นฐานข้อมูล Amazon RDS ก็ได้ และฐานข้อมูลต้นทางสามารถกระจายอยู่ในหลากหลายตำแหน่งได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลต้นทางรายการแรกอาจอยู่ในสถานที่ของคุณเองซึ่งอยู่นอก AWS รายการที่สองอยู่ใน Amazon EC2 และรายการที่สามเป็นฐานข้อมูล Amazon RDS เป็นต้น ส่วนเป้าหมายจะเป็นฐานข้อมูลใน Amazon EC2 หรือ Amazon RDS ก็ได้

DMS-MultiSource-Diagram

คุณสามารถใช้ AWS Database Migration Service เพื่อทำการจำลองแบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งการจำลองแบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายกรณี อาทิ การซิงโครไนซ์อินสแตนซ์การกู้คืนจากความเสียหาย การกระจายฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ และการซิงโครไนซ์สภาพแวดล้อมการพัฒนา/ทดสอบ คุณสามารถใช้ DMS ได้กับการจำลองแบบข้อมูลรูปแบบเดียวกันและต่างรูปแบบสำหรับกลไกฐานข้อมูลทั้งหมดที่รองรับ ทั้งนี้ ฐานข้อมูลต้นทางหรือปลายทางจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของคุณเองซึ่งอยู่นอก AWS หรือเรียกใช้บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 หรือเป็นฐานข้อมูล Amazon RDS ก็ได้ คุณสามารถจำลองแบบข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังฐานข้อมูลปลายทางตั้งแต่หนึ่งรายการเป็นต้นไป หรือสามารถรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลหลากหลายรายการแล้วจำลองแบบไปยังฐานข้อมูลปลายทางตั้งแต่หนึ่งรายการเป็นต้นไป

DMS-Replication-MySQL-Diagram

การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย ปฏิบัติตามคู่มือเริ่มต้นใช้งานเพื่อโยกย้ายฐานข้อมูลของคุณโดยใช้ AWS Database Migration Service ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

 

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญของ AWS
ติดต่อเรา