Dedicated Instance คืออินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่ทำงานใน VPC บนฮาร์ดแวร์เฉพาะสำหรับลูกค้ารายเดียว Dedicated Instance ของคุณจะแยกระบบเชิงกายภาพจากอินสแตนซ์ที่เป็นของบัญชี AWS อื่นๆ ในระดับฮาร์ดแวร์ที่โฮสต์ Dedicated Instance อาจแชร์ฮาร์ดแวร์กับอินสแตนซ์อื่นๆ จากบัญชี AWS เดียวกันซึ่งไม่ใช่ Dedicated instance ชำระเงินสำหรับ Dedicated instance แบบตามต้องการแล้วประหยัดสูงสุด 70% ด้วยการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย หรือประหยัดสูงสุด 90% เมื่อซื้ออินสแตนซ์ Spot

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Dedicated Host เพื่อเรียกใช้ Amazon EC2 Instance บนเซิร์ฟเวอร์จริงที่มีไว้สำหรับการใช้งานของคุณของโดยเฉพาะได้เช่นกัน Dedicated Host มอบการแสดงผลและการควบคุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่อินสแตนซ์จะได้รับการจัดวางบนอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และคุณจะสามารถใช้อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไว้วางใจ ทำให้ Dedecated Host ช่วยให้คุณสามารถใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เช่น Windows Server และจัดการความต้องการการปรับใช้และกฎข้อบังคับขององค์กรได้ ไปที่หน้านี้เพื่อเปรียบเทียบ Dedicated Instance กับ Dedicated Host

อินสแตนซ์ Linux และ Windows t2.micro ฟรี 750 ชั่วโมง

ต่อเดือนเป็นเวลา 1 ปีด้วย AWS Free Tier

ราคา

จ่ายเท่าที่คุณใช้แบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว ราคาของ Dedicated Instance มีองค์ประกอบสองอย่าง: (1) ค่าธรรมเนียมการใช้งานอินสแตนซ์รายชั่วโมง และ (2) ค่าธรรมเนียมเฉพาะรีเจี้ยน (โปรดทราบว่าคุณจะชำระค่าธรรมเนียมนี้เป็นรายชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงจำนวน Dedicated Instance ที่ใช้งาน)

ค่าธรรมเนียมเฉพาะรีเจี้ยน

2 USD ต่อชั่วโมง คือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บรายชั่วโมงซึ่งมีการใช้ Dedicated Instance ประเภทใดๆ อย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์ในรีเจี้ยนหนึ่งๆ

หมายเหตุ: Red Hat กำลังอัปเดตรูปแบบราคาระบบคลาวด์สำหรับ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ราคาสำหรับ EC2 RHEL จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบราคาตาม vCPU ต่อชั่วโมง ดูข้อมูลเกี่ยวกับราคาใหม่ได้ใน RHEL บนหน้าราคาของ AWS

Dedicated On-Demand Instance

On-Demand Instance ให้คุณชำระค่าความจุการประมวลผลเป็นชั่วโมงโดยไม่ต้องทำสัญญาระยะยาว

เราคิดราคาต่อชั่วโมงอินสแตนซ์สำหรับอินสแตนซ์แต่ละประเภทที่ใช้ไป การใช้งานอินสแตนซ์ไม่ครบชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มชั่วโมง

Dedicated Spot Instance

Spot Instance ช่วยให้คุณเสนอราคาความจุของ Amazon EC2 ที่ไม่มีการใช้งาน และจ่ายเป็นชั่วโมงได้ อินสแตนซ์ Spot แบบเฉพาะมีราคาเท่ากับสแตนซ์ Spot แบบมาตรฐาน คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Spot Instance

Dedicated Reserved Instance

Dedicated Reserved Instance มอบการสำรองความสามารถในการรองรับเวิร์กโหลด เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถเปิดใช้งานอินสแตนซ์ตามจำนวนที่คุณสำรองไว้เมื่อต้องการได้ Dedicated Reserved Instance ยังให้ส่วนลดจำนวนมาก (ถึง 75%) เมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบตามต้องการ คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Reserved Instance

  • มาตรฐาน
  • ปรับเปลี่ยนได้

*เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้ reserved instance สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงหารด้วย 3,600 โดยขึ้นอยู่กับประเภทของ EC2 Dedicated Instance ที่คุณเรียกใช้ อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของ reserved instance หารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของ reserved instance

** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่ reserved instance จะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้อ reserved instance คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ ชั่วโมงในช่วงระยะเวลา reserved instance ทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักกลบลบล้างของอินสแตนซ์ (ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย)

หมายเหตุ: ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พื้นที่โอซาก้า) จะมีเฉพาะอินสแตนซ์ที่มีการเหมาจ่ายและอินสแตนซ์ Spot ราคา On-Demand Instance ในเขตเอเชียแปซิฟิก (พื้นที่โอซาก้า) เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และจะใช้เฉพาะเมื่อ reserved instance หมดอายุและไม่มีการต่ออายุ

ส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากสำหรับ reserved instance

สำหรับข้อมูลราคาและส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากของ reserved instance โปรดไปที่หน้า reserved instance ของ Amazon EC2

ราคาสำหรับโหมดไม่จำกัดของ T3

สำหรับอินสแตนซ์ T3 ในโหมดไม่จำกัด เครดิต CPU จะคิดค่าบริการดังนี้

  • 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Linux, RHEL และ SLES และ
  • 0.096 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Windows และ Windows ที่ใช้ SQL Web

ราคาเครดิตของ CPU จะเหมือนกันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ทั้งหมด สำหรับอินสแตนซ์แบบตามต้องการและอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย และทั่วทุกภูมิภาค

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คิดค่าบริการเครดิตของ CPU ในเอกสารประกอบสำหรับโหมดไม่จำกัด

เขต AWS GovCloud

AWS GovCloud คือรีเจี้ยน AWS ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลและผู้รับเหมาในสหรัฐฯ สามารถย้ายปริมาณงานที่มีความละเอียดอ่อนมากไปยังระบบคลาวด์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎของตน สำหรับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีเจี้ยน AWS GovCloud ใหม่ โปรดไปที่หน้าเว็บ AWS GovCloud

เริ่มต้นใช้งาน

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Dedicated Instance ภายใน Amazon VPC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดและเข้าสู่ระบบ AWS Management Console
  2. สร้าง Amazon VPC หากยังไม่มีในแท็บ Amazon VPC
  3. เลือก "เปิดใช้อินสแตนซ์"
  4. เลือก "เปิดใช้อินสแตนซ์ใน Virtual Private Cloud"
  5. ในส่วน "ส่งคำขอตัวช่วยอินสแตนซ์" ให้แก้ไขการเช่าอินสแตนซ์จาก "ค่าเริ่มต้น" เป็น "เฉพาะ"
  6. เริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์ของคุณ ซึ่งจะไม่แชร์ฮาร์ดแวร์กับอินสแตนซ์ที่เปิดใช้โดยลูกค้าคนอื่นๆ

AWS Management Console คือเครื่องมือง่ายๆ ในการเริ่มใช้และจัดการอินสแตนซ์ของคุณ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้อินสแตนซ์ คุณสามารถดูบทแนะนำสอนการใช้งานฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีใช้ Amazon EC2 ร่วมกับ AWS Management Console ได้ที่นี่

ข้อกำหนดการให้บริการ

สามารถดูข้อกำหนดการให้บริการของ AWS ฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

เริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

มีหลายวิธีที่จะเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 ได้ฟรี

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นการสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon EC2 ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้