AWS Educate Job Board คืออะไร

AWS Educate Job Board ช่วยให้นักเรียน/นักศึกษาค้นหาและสมัครเพื่อรับโอกาสเข้าร่วมงานและโครงการฝึกงานด้านระบบคลาวด์นับพันรายการจาก Amazon และบริษัทอื่นๆ ทั่วโลก คุณสมบัตินี้ให้โอกาสนักเรียน/นักศึกษาได้นำทักษะที่ได้เรียนรู้ใน Cloud Career Pathways ของ AWS Educate มาใช้กับการทำงานโดยตรง

“ครั้งแรกที่ฉันเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานด้านวิศวกรรมระบบคลาวด์ ความรู้โดยส่วนใหญ่ทั้งหมดที่พูดคุยในการสัมภาษณ์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มาจาก AWS Educate”

Alfredo Colon, สมาชิก AWS Educate

คุณสมบัติต่างๆ ของ AWS Educate Job Board

  • ค้นหางาน
  • Interview Accelerator
  • การแจ้งเตือนงาน
  • การมีส่วนร่วมของผู้สรรหาพนักงาน
  • โปรไฟล์ของสมาชิก

เริ่มต้นใช้งาน AWS Educate วันนี้

การเริ่มต้นใช้งาน AWS Educate เป็นเรื่องง่ายดาย ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้วันนี้และใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ใน AWS Educate

*ความสามารถของนายจ้างในการส่งข้อความถึงนักเรียน/นักศึกษาภายใน AWS Educate และในปัจจุบัน AWS Educate Interview Accelerator สามารถใช้งานได้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น AWS จะไม่แนะนำเกี่ยวกับรายการงานหรือบริษัทจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ AWS จะไม่รับผิดชอบต่อ (i) เนื้อหา ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของรายการตำแหน่งงานใดๆ (ii) ความพร้อมหรือความไม่พร้อมของงานใดๆ ที่อ้างอิงในรายการตำแหน่งงาน หรือ (iii) การสื่อสารระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างและสมาชิก AWS Educate ที่อาจเกิดจากรายการตำแหน่งงาน การใช้คุณสมบัติ AWS Educate Job Board อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AWS Educate

AWS Educate ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และบริการของ AWS ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านการประมวลผลระบบคลาวด์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีให้บริการทั่วโลกสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป ยกเว้นประเทศจีน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป) และแอลจีเรีย เลบานอน และโปรตุเกส (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ข้อตกลงและเงื่อนไขของ AWS Educate ควบคุมดูแลการมีส่วนร่วมในโปรแกรม AWS Educate การใช้เครดิตส่งเสริมการขายของ AWS จะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเครดิตส่งเสริมการขายของ AWS