Elastic Load Balancing มีโหลดบาลานเซอร์สี่ประเภท ซึ่งทั้งหมดมีความพร้อมใช้งานสูง การปรับขนาดอัตโนมัติ และการสนับสนุนด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ ได้แก่ Application Load Balancer, Network Load Balancer, Gateway Load Balancer และ Classic Load Balancer คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้กับข้อเสนอเหล่านี้เท่านั้น ดูรายละเอียดได้ในคำถามที่พบบ่อย

Application Load Balancer

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงหรือเศษของชั่วโมงที่ Application Load Balancer ทำงานอยู่และจำนวนหน่วยปริมาณของ Load Balancer (LCU) ที่ใช้ต่อชั่วโมง

Network Load Balancer

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงหรือเศษของชั่วโมงที่ Network Load Balancer ทำงานอยู่และจำนวนหน่วยความจุของ Network Load Balancer (NLCU) ที่ Network Load Balancer ใช้ต่อชั่วโมง

Gateway Load Balancer

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงหรือเศษของชั่วโมงที่ Gateway Load Balancer ทำงานอยู่และจำนวนหน่วยความจุของ Gateway Load Balancer (GLCU) ที่ Gateway Load Balancer ใช้ต่อชั่วโมง Gateway Load Balancer ใช้ตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer (GWLBE) ซึ่งเป็นตำแหน่งข้อมูล VPC ประเภทใหม่ที่ให้บริการโดยเทคโนโลยี AWS PrivateLink และลดความซับซ้อนของวิธีที่แอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยกับ GWLB ทั่วทั้งขอบเขต VPC GWLBE กำหนดราคาและเรียกเก็บเงินแบบแยกต่างหาก เรียนรู้เพิ่มเติม

Classic Load Balancer

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงหรือเศษของชั่วโมงที่เรียกใช้ Classic Load Balancer และสำหรับข้อมูลแต่ละ GB ที่ส่งผ่าน Load Balancer ของคุณ

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล

คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูล AWS แบบมาตรฐานนอกเหนือจากค่าบริการ ELB โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อการถ่ายโอนข้อมูลในหน้าค่าบริการ Amazon EC2

AWS Free Tier

เริ่มต้นใช้งาน Elastic Load Balancing ได้ฟรีด้วย AWS Free Tier เมื่อลงทะเบียนแล้ว ลูกค้า AWS จะได้รับ 750 ชั่วโมงต่อเดือนซึ่งแชร์ร่วมกันระหว่าง Classic Load Balancer และ Application Load Balancer, การประมวลผลข้อมูล 15 GB สำหรับ Classic Load Balancer และ 15 LCU สำหรับ Application Load Balancer

 • Application Load Balancer
 • Region

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  รายละเอียด LCU

  LCU จะวัดแง่มุมที่ Application Load Balancer ประมวลปริมาณการใช้งานของคุณ (เฉลี่ยต่อชั่วโมง) แง่มุมทั้งสี่ที่ใช้วัด ได้แก่

  • การเชื่อมต่อใหม่: จำนวนการเชื่อมต่อที่เริ่มขึ้นใหม่ต่อวินาที โดยทั่วไปแล้ว มีการส่งคำขอหลายคำขอต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่: จำนวนการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ต่อนาที
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล: จำนวนข้อมูลที่ถูกประมวลผลโดยโหลดบาลานเซอร์โดยมีหน่วยเป็นกิกะไบต์ (GB) สำหรับคำขอและการตอบกลับของ HTTP(S)
  • ค่าประเมินตามกฎ: ผลคูณของจำนวนกฎที่โหลดบาลานเซอร์ประมวลผลกับอัตราคำขอ กฎ 10 ข้อแรกที่ได้รับการประมวลผลจะไม่มีค่าบริการ (ค่าประเมินตามกฎ = อัตราคำขอ * (จำนวนกฎที่ได้รับการประมวลผล - กฎ 10 ข้อแรกที่ไม่มีค่าบริการ)

  ระบบจะคิดค่าบริการเฉพาะแง่มุมที่มีการใช้งานสูงสุดเท่านั้น LCU จะประกอบด้วย

  • การเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาทีหรือ 1,500 การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ต่อนาทีขณะมีการใช้ Mutual TLS
  • 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), คอนเทนเนอร์ และที่อยู่ IP เป็นปลายทางและ 0.4 GB ต่อชั่วโมงสำหรับฟังก์ชัน Lambda เป็นปลายทาง เมื่อใช้คุณสมบัติ TLS ที่ตรงกัน ข้อมูลที่ประมวลผลจะมีไบต์สําหรับข้อมูลเมตาของใบรับรองที่ Load Balancer แทรกลงในส่วนหัวของทุกคําขอที่กําหนดเส้นทางไปยังเป้าหมายอยู่ด้วย
  • ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที

  มีค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 และเรียกเก็บแยกต่างหาก
  หมายเหตุ 1: สำหรับตัวรับฟัง HTTPS การเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้ง/วินาทีสำหรับการประมวลผล LCU จะนำมาใช้ได้กับใบรับรอง RSA ที่มีขนาดคีย์ <=2K และใบรับรอง ECDSA ที่มีขนาดคีย์ <=256 สำหรับใบรับรองซึ่งมีขนาดคีย์ใหญ่กว่า โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคา หมายเหตุ 2: หากคุณกำหนดค่ากฎไว้ไม่เกิน 10 ข้อ ระบบจะไม่นับแง่มุมค่าประเมินตามกฎในการประมวลผล LCU
  หมายเหตุ 3: สําหรับ HTTPS Listener ที่มีการกําหนดค่า TLS ร่วมกัน ระบบจะกําหนดการเชื่อมต่อของแต่ละ LCU ตามขนาดคีย์ที่ใหญ่กว่าระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์


  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างที่ 1

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย หนึ่งครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนานสองนาที ไคลเอ็นต์จะส่งคำขอเฉลี่ยห้าคำขอต่อวินาทีและจำนวนข้อมูลที่ถูกประมวลผลทั้งหมดสำหรับคำขอและการตอบกลับคือ 300 KB ต่อวินาที คุณได้กำหนดค่ากฎ 60 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อนำทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที (เฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่หนึ่งครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.04 LCU (การเชื่อมต่อหนึ่งครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): LCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่หนึ่งครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนานสองนาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที หรือ 0.04 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU รองรับจำนวนไบต์ที่ประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ในแต่ละครั้งจะถ่ายโอนข้อมูลเป็นจำนวน 300 KB ต่อวินาที ซึ่งแปลงเป็น 1.08 GB ต่อชั่วโมงหรือ 1.08 LCU (1.08 GB/1 GB)
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): เพื่อความง่ายในการคำนวณ จะถือว่ากฎที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดได้รับการประมวลผลสำหรับคำขอ LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที (เฉลี่ยทั้งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับห้าคำขอต่อวินาที กฎที่ได้รับการประมวลผลแล้ว 60 ข้อสำหรับแต่ละคำขอจะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎ 250 ค่าต่อวินาที (กฎที่ได้รับการประมวลแล้ว 60 กฎ - กฎไม่มีค่าบริการ 10 ข้อ) * 5 หรือ 0.25 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 250 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ LCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสี่แง่มุม ในตัวอย่างนี้ ส่วนของจำนวนไบต์ที่ประมวลผล (1.08 LCU) จะมีค่ามากกว่าการเชื่อมต่อใหม่ (0.04 LCU) การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.04 LCU) และค่าประเมินตามกฎ (0.25 LCU) ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ 0.00864 USD ต่อชั่วโมง (1.08 LCU * 0.008 USD ต่อ LCU) หรือ 6.22 USD ต่อเดือน (0.00864 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการทั้งหมดของ Application Load Balancer ก็จะเท่ากับ

  • 0.03114 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย LCU 0.00864 USD) หรือ
  • 22.42 USD ต่อเดือน (0.03114 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
  ตัวอย่างที่ 2

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณได้รับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นานสามนาที ไคลเอ็นต์จะส่งคำขอเฉลี่ยสี่คำขอต่อวินาทีต่อการเชื่อมต่อ โดยข้อมูลจำนวน 1,000 ไบต์จะถูกประมวลผลต่อการเชื่อมต่อ คุณได้กำหนดค่ากฎ 20 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อนำทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้การเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 4 LCU (การเชื่อมต่อ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): LCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นานสามนาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่สูงสุด 18,000 ครั้งต่อนาที หรือ 6 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 18,000 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU รองรับข้อมูล 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราถ่ายโอนข้อมูลโดยเฉลี่ย 1,000 ไบต์ต่อการเชื่อมต่อ ซึ่งแปลงเป็น 0.36 GB ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 LCU (0.36 GB/1 GB)
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับสี่คำขอต่อวินาทีต่อการเชื่อมต่อ ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 400 คำขอ/วินาทีในการเชื่อมต่อทุกครั้ง ด้วยกฎที่กำหนดค่าไว้ 20 ข้อ ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎสูงสุด 4,000 ค่าต่อวินาที (กฎที่กำหนดค่าไว้ 20 ข้อ – กฎที่ไม่คิดค่าบริการ 10 ข้อ)* 400 หรือ 4 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 4,000 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ LCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสี่แง่มุม ในตัวอย่างนี้ การเชื่อมต่อที่ใช้งาน (6 LCU) มากกว่าการเชื่อมต่อใหม่ (4 LCU) แบนด์วิดท์ (0.36 LCU) และค่าประเมินตามกฎ (4 LCU) ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย:

  • 0.048 USD ต่อชั่วโมง (6 LCU * 0.008 USD) หรือ:
  • 34.56 USD ต่อเดือน (0.048 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
  ตัวอย่างที่ 3: Application Load Balancer กับปลายทาง AWS Lambda เท่านั้น

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 100 ครั้งต่อวินาที และการเชื่อมต่อแต่ละครั้งนาน 200 มิลลิวินาที ไคลเอ็นต์จะส่งคำขอเฉลี่ย 100 คำขอต่อวินาทีและจำนวนไบต์ที่ประมวลผลสำหรับคำขอและการตอบกลับของ AWS Lambda จะเป็นจำนวน 14 KB ตลอดระยะเวลาการเชื่อมต่อ คุณได้กำหนดค่ากฎ 20 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อนำทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที (เฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 4 LCU (การเชื่อมต่อ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): LCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 200 มิลลิวินาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100 ครั้งต่อนาที หรือ 0.03 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU รองรับจำนวนไบต์ที่ประมวลผล 0.4 GB ต่อชั่วโมงสำหรับการรับส่งข้อมูลของ Lambda เนื่องจากการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ในแต่ละครั้งจะถ่ายโอนข้อมูลเป็นจำนวนโดยเฉลี่ย 14 KB ซึ่งแปลงเป็น 5.04 GB ต่อชั่วโมง (จำนวนไบต์ที่ประมวลผล 14 KB ต่อคำขอและการตอบกลับ *100 คำขอต่อวินาที*3,600 วินาที) หรือ 12.6 LCU (5.04 GB/0.4 GB) ต่อชั่วโมง
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): เพื่อความง่ายในการคำนวณ จะถือว่ากฎที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดได้รับการประมวลผลสำหรับคำขอ LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที (เฉลี่ยทั้งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับ 100 คำขอ/วินาที กฎที่ได้รับการประมวลผลแล้ว 20 ข้อสำหรับแต่ละคำขอจะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที (กฎที่ได้รับการประมวลแล้ว 20 กฎ - กฎไม่มีค่าบริการ 10 ข้อ) * 100 หรือ 1 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  ในกรณีนี้ ส่วนที่มีการใช้งาน LCU มากที่สุดคือส่วนของจำนวนไบต์ที่ประมวลผล ดังนั้นเราจะใช้การใช้งาน LCU สำหรับส่วนของจำนวนไบต์ที่ประมวลผล ในการคำนวณการเรียกเก็บเงินของเรา ค่าใช้จ่าย LCU รายชั่วโมงคือ 0.1008 USD (12.6 LCU*0.008 ต่อ LCU) เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการทั้งหมดของ Application Load Balancer ก็จะเท่ากับ

  • 0.1233 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย LCU 0.1008 USD) หรือ
  • 88.78 USD ต่อเดือน (0.1233 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  100 คำขอต่อวินาทีซึ่งแปลงเป็น 259.2 ล้านคำขอ (100*3600*24*30) ต่อเดือน ซึ่งแปลงเป็น 0.34 USD/หนึ่งล้านคำขอ (88.78 USD/259.2)

  ตัวอย่างที่ 4: Application Load Balancer กับปลายทางทั้ง Amazon EC2 และ AWS Lambda

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย หนึ่งครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนานสองนาที ไคลเอ็นต์จะส่งคำขอเฉลี่ย 50 คำขอต่อวินาที จำนวนไบต์แบบสองทิศทางทั้งหมดที่โอนย้ายผ่านโหลดบาลานเซอร์สำหรับแต่ละคำขอ/การตอบกลับคือ 10 KB โดยเฉลี่ยแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์ของคำขอจะให้บริการโดย Amazon EC2 instance เป็นปลายทางและ 40 เปอร์เซ็นต์โดยฟังก์ชัน AWS Lambda เป็นปลายทาง คุณได้กำหนดค่ากฎ 50 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อนำทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที (เฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่หนึ่งครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.04 LCU (การเชื่อมต่อหนึ่งครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): LCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่หนึ่งครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนานสองนาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที หรือ 0.04 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU รองรับจำนวนไบต์ที่ประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับปลายทาง Amazon EC2 เนื่องจากการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ในแต่ละครั้งจะถ่ายโอนข้อมูลเป็นจำนวนโดยเฉลี่ย 300 KB สำหรับ EC2 instance เป็นปลายทาง ซึ่งแปลงเป็น 1.08 GB ต่อชั่วโมงหรือ 1.08 LCU (1.08 GB/1 GB) สำหรับปลายทาง EC2 แต่ละ LCU รองรับจำนวนไบต์ที่ประมวลผล 0.4 GB สำหรับปลายทาง AWS Lambda เนื่องจากการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ในแต่ละครั้งจะถ่ายโอนข้อมูลเป็นจำนวน 200 KB เมื่อ Lambda เป็นปลายทาง ซึ่งแปลงเป็น 0.72 GB ต่อชั่วโมงหรือ 1.8 LCU (0.72 GB/0.4 GB) สำหรับปลายทาง Lambda การใช้งาน LCU ทั้งหมดสำหรับส่วนของจำนวนไบต์ที่ประมวลผลบนปลายทาง EC2 และ Lambda มีจำนวน 2.88 LCU
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): เพื่อความง่ายในการคำนวณ จะถือว่ากฎที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดได้รับการประมวลผลสำหรับคำขอ LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที (เฉลี่ยทั้งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับ 50 คำขอ/วินาที กฎที่ได้รับการประมวลผลแล้ว 50 ข้อสำหรับแต่ละคำขอจะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎ 2,000 ค่าต่อวินาที (กฎที่ได้รับการประมวลแล้ว 50 กฎ - กฎไม่มีค่าบริการ 10 ข้อ) * 50 หรือ 2.00 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 2,000 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ LCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสี่แง่มุม ในตัวอย่างนี้ การใช้งาน LCU สำหรับส่วนของจำนวนไบต์ที่ประมวลผล (2.88 LCU) จะมีค่ามากกว่าการเชื่อมต่อใหม่ (0.04 LCU) การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.04 LCU) และค่าประเมินตามกฎ (2.00 LCU) ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ 0.0230 USD ต่อชั่วโมง (2.88 LCU * 0.008 USD ต่อ LCU) หรือ 16.56 USD ต่อเดือน (0.0230 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการทั้งหมดของ Application Load Balancer ก็จะเท่ากับ

  • 0.0455 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย LCU 0.0230 USD) หรือ
  • 32.76 USD ต่อเดือน (0.0455 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  โหลดบาลานเซอร์ได้รับ 20 คำขอต่อวินาทีสำหรับปลายทาง Lambda ซึ่งแปลงเป็นประมาณ 51.8 ล้านคำขอต่อเดือน ต้นทุนในการใช้งาน LCU สำหรับคำขอ AWS Lambda ต่อเดือนของคุณคือ 10.37 USD (1.8 LCU/ชั่วโมง* 24 ชั่วโมง * 30 วัน* 0.008 USD ต่อค่าใช้จ่าย LCU) ซึ่งแปลงเป็น 0.20 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอเป็นต้นทุนการใช้งาน LCU สำหรับปลายทาง Lambda

 • Network Load Balancer
 • Region

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

  รายละเอียด LCU ของ Network Load Balancer

  NLCU จะวัดแง่มุมซึ่ง Network Load Balancer ประมวลการรับส่งข้อมูลของคุณ (เฉลี่ยแล้วต่อชั่วโมง) แง่มุมทั้งสามที่วัดคือ:

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่: จำนวนการเชื่อมต่อ/โฟลว์ที่เริ่มขึ้นใหม่ต่อวินาที เทคโนโลยีมากมาย (HTTP, WebSockets และอื่นๆ) นำการเชื่อมต่อ Transmission Control Protocol (TCP) มาใช้ใหม่เพื่อความมีประสิทธิภาพ จำนวนการเชื่อมต่อใหม่มักน้อยกว่าจำนวนคำขอหรือข้อความของคุณ
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่: การเชื่อมต่อ/โฟลว์ในช่วงที่มีการใช้งานสูงที่เกิดขึ้นพร้อมกัน โดยสุ่มตัวอย่างต่อนาที
  • ไบต์ที่ประมวลผล: จำนวนไบต์ที่ประมวลผลโดยโหลดบาลานเซอร์นับเป็น GB

  ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายจากหนึ่งในแง่มุมทั้งสามซึ่งมีการใช้งานสูงสุดในชั่วโมงนั้นๆ

  สำหรับการรับส่งข้อมูล Transmission Control Protocol (TCP) ในส่วนของ NLCU ประกอบด้วย:

  • การเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 800 ครั้งต่อวินาที
  • การเชื่อมต่อ TCP ที่กำลังใช้งาน 100,000 ครั้ง (สุ่มตัวอย่างต่อนาที)
  • 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), คอนเทนเนอร์, ที่อยู่ IP และ Application Load Balancer เป็นเป้าหมาย

  สำหรับการรับส่งข้อมูล User Datagram Protocol (UDP) ในส่วนของ NLCU ประกอบด้วย:

  • โฟลว์ UDP ใหม่ 400 ครั้งต่อวินาที
  • โฟลว์ UDP ที่กำลังใช้งาน 50,000 ครั้ง (สุ่มตัวอย่างต่อนาที)
  • 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), คอนเทนเนอร์, ที่อยู่ IP และ Application Load Balancer เป็นเป้าหมาย

  สำหรับการรับส่งข้อมูล Transport Layer Security (TLS) ในส่วนของ NLCU ประกอบด้วย:

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ TLS ใหม่ 50 ครั้งต่อวินาที
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ TLS ที่กำลังใช้งาน 3,000 ครั้ง (สุ่มตัวอย่างต่อนาที)
  • 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), คอนเทนเนอร์, ที่อยู่ IP และ Application Load Balancer เป็นเป้าหมาย

  การรับส่งข้อมูล TCP และ UDP หมายถึงการรับส่งข้อมูลที่กำหนดไว้ให้กระบวนการรอรับ TCP/UDP บน Network Load Balancer ของคุณ ในขณะที่การรับส่งข้อมูล TLS หมายถึงการรับส่งข้อมูลที่กำหนดไว้ให้กระบวนการรอรับ TLS บน Network Load Balancer ของคุณ

  มีค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 และเรียกเก็บแยกต่างหาก


  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างที่ 1

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณได้รับการเชื่อมต่อ TCP ใหม่โดยเฉลี่ยหนึ่งครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นานสองนาทีและใช้ไบต์ที่ประมวลผล 300 KB เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของ Network Load Balancer โดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 800 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่หนึ่งครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.00125 NLCU (การเชื่อมต่อหนึ่งครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 800 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP ที่ใช้งานอยู่: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่สูงสุด 100,000 ครั้งต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่หนึ่งครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนานสองนาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้ง หรือ 0.0012 NLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้ง / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้ง)
  • ไบต์ที่ประมวลผลสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB เนื่องจากการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยจะถ่ายโอนแบนด์วิดท์เป็นจำนวน 300 KB ต่อวินาที ซึ่งแปลงเป็น 1.08 GB ต่อชั่วโมงหรือ 1.08 LCU (1.08 GB/1 GB)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ NLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมง ในตัวอย่างนี้ ขนาดของไบต์ที่ประมวลผล (1.08 NLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.00125 NLCU) และการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.0012 NLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น

  • 0.00648 ต่อชั่วโมง (1.08 NLCU * 0.006 USD ต่อ NLCU) หรือ 4.67 USD ต่อเดือน (0.00648 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงราคา 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการ Network Load Balancer ทั้งหมดคือ

  • 0.0289 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.00648 USD) หรือ
  • 20.86 USD ต่อเดือน (0.0289 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
  ตัวอย่างที่ 2

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณรับการเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาทีและการเชื่อมต่อ TLS ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนานสามนาทีและใช้ไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Network Load Balancer รายเดือนโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกดังนี้

  การรับส่งข้อมูล TCP

  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อ TCP 800 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้การเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.125 NLCU (การเชื่อมต่อ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 800 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP ที่ใช้งานอยู่: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อ TCP ที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้งต่อนาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเรารับการเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นานสามนาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อ TCP ที่ใช้งานอยู่สูงสุด 18,000 ครั้งต่อนาที หรือ 0.18 NLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 18,000 ครั้ง / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้ง)
  • ไบต์ที่ประมวลผลสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วแอปพลิเคชันบนมือถือของเราจะรับส่งไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ สำหรับการเชื่อมต่อของไคลเอ็นต์ TCP แต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.36 GB ต่อชั่วโมง หรือ 0.360 NLCU (0.36 GB / 1 GB) ในการเชื่อมต่อทุกครั้ง

  การรับส่งข้อมูล TLS

  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูล TLS: NLCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อ TLS 50 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้การเชื่อมต่อ TLS ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 2 NLCU (การเชื่อมต่อ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 50 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์สำหรับการรับส่งข้อมูล TLS ที่ใช้งานอยู่: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อ TLS ที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเรารับการเชื่อมต่อ TLS ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นานสามนาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 18,000 ครั้งต่อนาที หรือ 6 NLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 18,000 ครั้ง / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้ง)
  • แบนด์วิดท์สำหรับการรับส่งข้อมูล TLS: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วแอปพลิเคชันบนมือถือของเราจะรับส่งไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ สำหรับการเชื่อมต่อของไคลเอ็นต์ TLS แต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.36 GB ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 NLCU (0.36 GB / 1 GB) ในการเชื่อมต่อทุกครั้ง

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ NLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมงสำหรับทั้งการเชื่อมต่อ TCP และการเชื่อมต่อ TLS ในตัวอย่างสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP นี้ ขนาดของไบต์ที่ประมวลผล (0.36 NLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.125 NLCU) และการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.18 NLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.00216 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP (0.36 NLCU * 0.006 USD) หรือ 1.55 USD ต่อเดือนสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP (0.00216 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  ในตัวอย่างสำหรับการรับส่งข้อมูล TLS นี้ การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (6 NLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (2 NLCU) และไบต์ที่ประมวลผล (0.36 NLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.036 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการรับส่งข้อมูล TLS (6 NLCU * 0.006 USD) หรือ 25.92 USD ต่อเดือนสำหรับการรับส่งข้อมูล TLS (0.036 USD *24*30) เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงจำนวน 0.0225 USD และค่าใช้จ่ายจากการใช้งานการรับส่งข้อมูล TCP และการรับส่งข้อมูล TLS ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับ Network Load Balancer คือ

  • 0.060 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.00216 USD สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.036 USD สำหรับการรับส่งข้อมูล TLS) หรือ
  • 43.20 USD ต่อเดือน (0.060 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
  ตัวอย่างที่ 3

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณรับการเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาทีและโฟลว์ UDP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยการเชื่อมต่อ TCP แต่ละครั้งนานสามนาทีและใช้ไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ ขณะที่โฟลว์ UDP แต่ละครั้งนานสองนาทีและใช้ไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Network Load Balancer รายเดือนโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกดังนี้

  การรับส่งข้อมูล TCP

  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อ TCP 800 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้การเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.125 NLCU (การเชื่อมต่อ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 800 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP ที่ใช้งานอยู่: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อ TCP ที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้งต่อนาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเรารับการเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นานสามนาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อ TCP ที่ใช้งานอยู่สูงสุด 18,000 ครั้งต่อนาที หรือ 0.18 NLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 18,000 ครั้ง / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้ง)
  • ไบต์ที่ประมวลผลสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วแอปพลิเคชันบนมือถือของเราจะรับส่งไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ สำหรับการเชื่อมต่อของไคลเอ็นต์ TCP แต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.36 GB ต่อชั่วโมง หรือ 0.360 NLCU (0.36 GB / 1 GB) ในการเชื่อมต่อทุกครั้ง

  การรับส่งข้อมูล UDP

  • โฟลว์ใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูล UDP: NLCU แต่ละหน่วยจะให้โฟลว์ UDP 400 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้โฟลว์ UDP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.25 NLCU (โฟลว์ 100 หน่วยต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 400 ครั้งต่อวินาที)
  • โฟลว์ที่กำลังใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูล UDP: NLCU แต่ละหน่วยจะให้โฟลว์ UDP ที่กำลังใช้งาน 50,000 ครั้งวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราได้รับโฟลว์ UDP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 120 วินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็นโฟลว์ที่กำลังใช้งาน 12,000 หน่วย หรือ 0.24 NLCU (โฟลว์ที่กำลังใช้งาน 12,000 หน่วย / การเชื่อมต่อที่กำลังใช้งาน 50,000 ครั้งต่อวินาที)
  • ไบต์ที่ประมวลผลสำหรับการรับส่งข้อมูล UDP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับ 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วแอปพลิเคชันบนมือถือของเราจะรับส่งไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ สำหรับโฟลว์ของไคลเอ็นต์ UDP แต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.36 GB ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 NLCU (0.36 GB / 1 GB) ในโฟลว์ของ UDP ทั้งหมด

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ NLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมสำหรับแต่ละโปรโตคอล

  ในตัวอย่างสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP นี้ ขนาดของไบต์ที่ประมวลผล (0.36 NLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.125 NLCU) และการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.18 NLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.00216 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP (0.36 NLCU * 0.006 USD) หรือ 1.55 USD ต่อเดือนสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP (0.00216 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  สำหรับการรับส่งข้อมูล UDP ไบต์ที่ประมวลผล (0.36 NLCU) จะมากกว่าโฟลว์ใหม่ (0.25 NLCU) และโฟลว์ที่กำลังใช้งาน (0.24 NCLU) ทั้งสองหน่วย สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.00216 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการรับส่งข้อมูล UDP (0.36 NLCU * 0.006) หรือ 1.55 USD ต่อเดือนสำหรับการรับส่งข้อมูล UDP (0.00216 USD *24*30)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงจำนวน 0.0225 USD และค่าใช้จ่ายจากการใช้งานการรับส่งข้อมูล TCP และการรับส่งข้อมูล UDP ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับ Network Load Balancer คือ

  • 0.02682 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.00216 USD สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.00216 USD สำหรับการรับส่งข้อมูล UDP) หรือ
  • 19.31 USD ต่อเดือน (0.02682 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
 • Gateway Load Balancer
 • Region

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

  รายละเอียด LCU ของ Gateway Load Balancer

  GLCU จะวัดแง่มุมซึ่ง Gateway Load Balancer ประมวลการรับส่งข้อมูลของคุณ (เฉลี่ยแล้วต่อชั่วโมง) แง่มุมทั้งสามที่วัดคือ:

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่: จำนวนการเชื่อมต่อ/โฟลว์ที่เริ่มขึ้นใหม่ต่อวินาที
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่: การเชื่อมต่อ/โฟลว์ในช่วงที่มีการใช้งานสูงที่เกิดขึ้นพร้อมกัน โดยสุ่มตัวอย่างต่อนาที
  • ไบต์ที่ประมวลผล: จำนวนไบต์ที่ประมวลผลโดยโหลดบาลานเซอร์นับเป็น GB

  ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายจากหนึ่งในแง่มุมทั้งสามซึ่งมีการใช้งานสูงสุดในชั่วโมงนั้นๆ GLCU ประกอบด้วย:

  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ใหม่ 600 ครั้งต่อวินาที 
  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ที่ใช้งานอยู่ 60,000 ครั้ง (สุ่มตัวอย่างต่อนาที) 
  • 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), คอนเทนเนอร์ และที่อยู่ IP เป็นเป้าหมาย

  มีค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 และเรียกเก็บแยกต่างหาก

  ตำแหน่งข้อมูลของ Gateway Load Balancer

  Gateway Load Balancer ใช้ตำแหน่งข้อมูลของ Gateway Load Balancer (GWLBE) ซึ่งเป็นตำแหน่งข้อมูลของ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ประเภทใหม่ที่ให้บริการโดยเทคโนโลยี AWS PrivateLink และลดความซับซ้อนของวิธีที่แอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยกับ GWLB ทั่วทั้งขอบเขต VPC

  GWLBE กำหนดราคาและเรียกเก็บเงินแบบแยกต่างหากในหน้าราคา AWS PrivateLink

  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างที่ 1

  สมมติว่าคุณมี Gateway Load Balancer และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer แบบปรับใช้โซนเดียว แต่ละรายการได้รับการเชื่อมต่อใหม่หนึ่งครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนานสองนาที และใช้ข้อมูลในไบต์ที่ประมวลผล 300 KB เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกดังนี้:

  สำหรับ Gateway Load Balancer หนึ่งรายการ

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่ (ต่อวินาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 600 ครั้งต่อวินาที เนื่องจาก Gateway Load Balancer ของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่หนึ่งครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.00167 GLCU (การเชื่อมต่อหนึ่งครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อใหม่ 600 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 60,000 ครั้งต่อนาที Gateway Load Balancer ของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่หนึ่งครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนานสองนาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้ง หรือ 0.002 GLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 60,000 ครั้งต่อนาที)
  • ไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วการเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะส่งข้อมูล 300 KB ในแบนด์วิดท์ ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 1.08 GB ต่อชั่วโมง (การเชื่อมต่อใหม่หนึ่งรายการต่อวินาที * 300 KB ต่อการเชื่อมต่อ * 3,600 วินาที) หรือ 1.08 GLCU (1.08 GB ต่อชั่วโมง / 1 GB ต่อชั่วโมง)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ GLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมง ในตัวอย่างนี้ ขนาดของไบต์ที่ประมวลผล (1.08 GLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.00167 GLCU) และการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.002 GLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.00432 USD ต่อชั่วโมง (1.08 GLCU * 0.004 USD ต่อ GLCU) หรือ 3.11 USD ต่อเดือน (0.00432 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0125 USD แล้ว ค่าบริการ Gateway Load Balancer ทั้งหมดคือ:

  • 0.0168 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0125 USD + ค่าใช้จ่าย GLCU 0.00432 USD) หรือ
  • 12.10 USD ต่อเดือน (0.0168 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  สำหรับ Gateway Load Balancer หนึ่งรายการ เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยการเรียกเก็บรายชั่วโมง 0.01 USD และการเรียกเก็บการโอนข้อมูลต่อ GB ในราคา 0.0035 USD ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย:

  • 0.0138 USD ต่อชั่วโมง (การเรียกเก็บรายชั่วโมง 0.01 USD + 0.0035 USD ต่อ GB * 1.08 GB ต่อชั่วโมง) หรือ
  • 9.94 USD ต่อเดือน (0.0138 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  โดยรวมแล้ว ราคา Gateway Load Balancer และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer คือ:

  • 0.0306 USD ต่อชั่วโมง (0.0168 USD ต่อชั่วโมงสำหรับ Gateway Load Balancer + 0.0138 USD ต่อชั่วโมงสำหรับตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer) หรือ
  • 22.04 USD ต่อเดือน (0.0306 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  ตัวอย่างที่ 2

  สมมติว่า Gateway Load Balancer และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer แบบปรับใช้โซนเดียวแต่ละรายการได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนานสี่นาที และใช้ข้อมูลในไบต์ที่ประมวลผล 1 KB เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกดังนี้:

  สำหรับ Gateway Load Balancer หนึ่งรายการ

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่ (ต่อวินาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 600 ครั้งต่อวินาที เนื่องจาก Gateway Load Balancer ของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.167 GLCU (การเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อใหม่ 600 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 60,000 ครั้งต่อนาที Gateway Load Balancer ของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 4 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 24,000 ครั้ง หรือ 0.4 GLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 24,000 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 60,000 ครั้งต่อนาที)
  • ไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วการเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะส่งข้อมูล 1 KB ในแบนด์วิดท์ ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 0.36 GB (การเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที * 1 KB ต่อการเชื่อมต่อ * 3,600 วินาที) ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 GLCU (0.36 GB ต่อชั่วโมง/1 GB ต่อชั่วโมง)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ GLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมง ในตัวอย่างนี้ ขนาดของการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.4 GLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.167 GLCU) และไบต์ที่ประมวลผล (0.36 GLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.0016 USD ต่อชั่วโมง (0.4 GLCU * 0.004 USD ต่อ GLCU) หรือ 1.15 USD ต่อเดือน (0.0016 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0125 USD แล้ว ค่าบริการ Gateway Load Balancer ทั้งหมดคือ:

  • 0.0141 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0125 USD + ค่าใช้จ่าย GLCU 0.0016 USD) หรือ
  • 10.15 USD ต่อเดือน (0.0141 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  สำหรับ Gateway Load Balancer หนึ่งรายการ เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยการเรียกเก็บรายชั่วโมง 0.01 USD และการเรียกเก็บการโอนข้อมูลต่อ GB ในราคา 0.0035 USD ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย:

  • 0.0113 USD ต่อชั่วโมง (การเรียกเก็บรายชั่วโมง 0.01 USD + 0.0035 USD ต่อ GB * 0.36 GB ต่อชั่วโมง) หรือ
  • 8.14 USD ต่อเดือน (0.0113 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  โดยรวมแล้ว ราคา Gateway Load Balancer และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer คือ:

  • 0.0254 USD ต่อชั่วโมง (0.0141 USD ต่อชั่วโมงสำหรับ Gateway Load Balancer + 0.0113 USD ต่อชั่วโมงสำหรับตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer) หรือ
  • 18.29 USD ต่อเดือน (0.0254 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  ตัวอย่างที่ 3: Availability Zone (AZ) และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer หลายรายการ

  สมมติว่า Gateway Load Balancer มีการปรับใช้ใน AZ 2 แห่งและบริการตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer 4 รายการ ตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer แต่ละรายการต่างได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนานสี่นาที และใช้ข้อมูลในไบต์ที่ประมวลผล 1 KB ทำให้ Gateway Load Balancer รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกดังนี้:

  สำหรับ Gateway Load Balancer:

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่ (ต่อวินาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 600 ครั้งต่อวินาที เนื่องจาก Gateway Load Balancer ของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.167 GLCU (การเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อใหม่ 600 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 60,000 ครั้งต่อนาที Gateway Load Balancer ของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนานสี่นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 24,000 ครั้ง หรือ 0.4 GLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 24,000 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 60,000 ครั้งต่อนาที)
  • ไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วการเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะส่งข้อมูล 1 KB ในแบนด์วิดท์ ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 0.36 GB (การเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที * 1 KB ต่อการเชื่อมต่อ * 3,600 วินาที) ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 GLCU (0.36 GB ต่อชั่วโมง / 1 GB ต่อชั่วโมง)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ GLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมง ในตัวอย่างนี้ ขนาดของการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.4 GLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.167 GLCU) และไบต์ที่ประมวลผล (0.36 GLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.0016 USD ต่อชั่วโมง (0.4 GLCU * 0.004 USD ต่อ GLCU) หรือ 1.15 USD ต่อเดือน (0.0016 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0125 USD ต่อ Availability Zone แล้ว ค่าบริการ Gateway Load Balancer ทั้งหมดคือ:

  • 0.0266 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0125 USD ต่อ AZ แต่ละรายการ * AZ สองรายการที่ปรับใช้ + ค่าบริการ GLCU 0.0016 USD) หรือ
  • 19.15 USD ต่อเดือน (0.0266 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  สำหรับตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณโดยการเรียกเก็บรายชั่วโมง 0.01 USD ต่อตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer และการเรียกเก็บการโอนข้อมูลต่อ GB ในราคา 0.0035 USD ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย:

  • 0.0413 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.01 USD * ตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer สี่รายการ + 0.0035 USD ต่อ GB * 0.36 GB ต่อชั่วโมง) หรือ
  • 29.74 USD ต่อเดือน (0.0113 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  โดยรวมแล้ว ราคา Gateway Load Balancer และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer คือ:

  • 0.0679 USD ต่อชั่วโมง (0.0266 USD ต่อชั่วโมงสำหรับ Gateway Load Balancer + 0.0413 ต่อชั่วโมงสำหรับตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer) หรือ
  • 48.89 USD ต่อเดือน (0.0679 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
 • Classic Load Balancer
 • Region

  ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

  มีค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 และเรียกเก็บแยกต่างหาก

  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างที่ 1

  เว็บไซต์ขนาดกลางที่ทำงานอยู่บน Amazon EC2 instance จำนวน 10 อินสแตนซ์ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) สามารถใช้โหลดบาลานเซอร์เดียวเพื่อสร้างสมดุลให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลขาเข้า หากสุดท้ายแล้วโหลดบาลานเซอร์รับส่งข้อมูล 100 GB ตลอดระยะเวลา 30 วัน ค่าใช้จ่ายรายเดือนก็จะมีจำนวนเป็น 18 USD (หรือ 0.025 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมงต่อวัน x 30 วัน x โหลดบาลานเซอร์หนึ่งรายการ) สำหรับชั่วโมงโหลดบาลานเซอร์และ 0.80 USD (หรือ 0.008 USD ต่อ GB x 100 GB) สำหรับข้อมูลที่ส่งผ่านโหลดบาลานเซอร์โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด 18.80 USD ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายเศษของชั่วโมงเป็นเต็มชั่วโมง มีค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 และเรียกเก็บแยกต่างหาก

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

สำรวจคู่มือเริ่มต้นใช้งานและแหล่งข้อมูลวิดีโอ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มใช้งาน Elastic Load Balancing ใน AWS Console

ลงชื่อเข้าใช้