เมื่อใช้ Amazon EventBridge คุณจะจ่ายเงินในส่วนของเหตุการณ์ที่เผยแพร่ไปยัง Event Bus ของคุณ และเหตุการณ์ที่รับเข้ามาเพื่อการสำรวจสคีมา (Schema Discovery) และการเล่นเหตุการณ์ซ้ำ กฎหรือการส่งมอบเหตุการณ์ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือข้อผูกพันล่วงหน้า เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสถานะทั้งหมดที่เผยแพร่โดยบริการของ AWS ไม่มีค่าใช้จ่าย

Event Bus

AWS Free Tier: เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสถานะทั้งหมดที่เผยแพร่โดยบริการของ AWS ตามค่าเริ่มต้นไม่มีค่าใช้จ่าย

ขนาดของเพย์โหลด: เพย์โหลดขนาด 64 KB แต่ละก้อนจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นหนึ่งเหตุการณ์ (ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่มีเพย์โหลดขนาด 256 KB จะถูกเก็บค่าบริการเป็น 4 คำขอ)

คุณอาจเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างรีเจี้ยนสำหรับการเรียกใช้แบบข้ามรีเจี้ยน คุณจะถูกเก็บค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS แบบมาตรฐาน

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งข้อมูลส่วนกลาง เหตุการณ์แบบกำหนดเองที่เผยแพร่ไปยังตำแหน่งข้อมูลส่วนกลางจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามราคาเหตุการณ์แบบกำหนดเองข้างต้น

ตัวอย่างราคา

หากมีแอปพลิเคชัน SaaS เผยแพร่ 5 ล้านเหตุการณ์ภายในหนึ่งเดือน ค่าบริการของคุณจะคำนวณได้ดังนี้

เหตุการณ์รายเดือน = 5 ล้านเหตุการณ์ (ทั้งหมดเท่ากับหรือน้อยกว่าแต่ละ 64 KB)
ค่าบริการเหตุการณ์รายเดือน = 5 ล้าน * 1.00 USD/ล้าน = 5.00 USD ต่อเดือน

Pipes

Amazon EventBridge Pipes ช่วยให้คุณสร้างการผสานการทำงานแบบจุดต่อจุดระหว่าง Event Producer กับ Consumer พร้อมขั้นตอนการแปลง กรอง และปรับปรุงคุณภาพที่จะเลือกใช้หรือไม่ก็ได้

ขนาดเพย์โหลด: เพย์โหลดขนาด 64 KB แต่ละก้อนคิดค่าบริการเป็นหนึ่งคำขอ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ชุดหนึ่งที่มีเพย์โหลด 256 KB จะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นสี่คำขอ

ตัวอย่างราคา

หากคิว Amazon Simple Queue Service (SQS) ต้นทางของคุณได้รับ 10 ล้านเหตุการณ์ในหนึ่งเดือน คุณใช้ตัวกรองที่ตรงกับ 25% ของบันทึกของคุณ และคุณรวมห้าเหตุการณ์เป็นหนึ่งแบตช์ต่อคำขอ ค่าบริการในการส่งบันทึกที่ตรงกันเหล่านั้นไปยังเป้าหมายจะคำนวณได้ดังนี้

การใช้งาน:
คำขอที่ส่งต่อเดือน = 10,000,000 * 25% / 5 = 500,000
คำขอหลังการกรอง = 500,000

ค่าบริการ:
คำขอหลังการกรอง = 0.5 ล้าน * 0.40 USD = 0.20 USD

ค่าบริการ EventBridge รายเดือนทั้งหมด = 0.20 USD
 

Scheduler

Free Tier: คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน EventBridge Scheduler ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อันเป็นส่วนหนึ่งของ Free Tier คุณสามารถเรียกใช้ 14,000,000 รายการต่อเดือนได้ฟรี บางแอปพลิเคชันอาจดำเนินการได้ภายใน Free Tier

ตัวอย่างราคา

หากแอปพลิเคชันของคุณกำหนดเวลาไว้สำหรับกำหนดการที่เกิดซ้ำ 10 ล้านครั้งซึ่งเรียกใช้สองครั้งต่อเดือนในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก

การใช้งาน:
กำหนดการที่เกิดซ้ำรายเดือน = 10 ล้าน * 2 = 20 ล้าน
การเรียกใช้รายเดือน = 20 ล้าน

ค่าบริการ:
การเรียกใช้รายเดือน: (20 ล้าน – 14 ล้าน Free Tier) * 1.00 USD/ล้าน = 6.00 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 6.00 USD ต่อเดือน

*การใช้งาน Free Tier ของคุณได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนทั่วทุกรีเจี้ยน (ยกเว้นรีเจี้ยน GovCloud) และเรียกเก็บในใบเรียกเก็บเงินของคุณโดยอัตโนมัติ การใช้งานฟรีที่ไม่ได้ใช้จะไม่ทบยอดไปยังเดือนถัดไปได้ มีข้อจำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเงื่อนไขข้อเสนอ
 

API Destination

API Destination ช่วยให้คุณส่งเหตุการณ์จาก EventBridge Event Bus ไปยังแอปพลิเคชันบนเว็บได้

ขนาดของเพย์โหลด: เพย์โหลดขนาด 64 KB แต่ละก้อนจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นหนึ่งเหตุการณ์ (ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่มีเพย์โหลดขนาด 256 KB จะถูกเก็บค่าบริการเป็น 4 คำขอ) คุณอาจเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ส่งออกไปยังอินเทอร์เน็ต คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS แบบมาตรฐาน

ตัวอย่างราคา

หากคุณเรียกใช้เหตุการณ์ 2 ล้านเหตุการณ์ในหนึ่งเดือนจากตำแหน่งข้อมูล EventBus ไปยังตำแหน่งข้อมูล HTTP ค่าบริการของคุณจะถูกคำนวณดังนี้:

เหตุการณ์รายเดือน = 2 ล้านเหตุการณ์
การเรียกเก็บค่าบริการ API Destination รายเดือน = 2 ล้าน * 0.20 USD/ล้าน = 0.40 USD ต่อเดือน

การเล่นเหตุการณ์ซ้ำ

คุณจะสามารถระบุรูปแบบของเหตุการณ์เพื่อกำหนดได้ว่าเหตุการณ์ใดบ้างที่คุณต้องการเก็บถาวรสำหรับการเล่นซ้ำ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่:

สำหรับการเล่นซ้ำ ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณตามราคาเหตุการณ์แบบกำหนดเองข้างต้น

ตัวอย่างราคา

หากแอปพลิเคชันของคุณเผยแพร่ 2 ล้านเหตุการณ์ในหนึ่งเดือน โดยแต่ละเหตุการณ์มีขนาด 6 KB โดยเฉลี่ย และคุณเปิดใช้งานการเก็บถาวรบน Event Bus เวอร์ชันพัฒนาของคุณไว้สำหรับการเล่นซ้ำ และคุณเล่นซ้ำเหตุการณ์ทั้งหมด ค่าบริการของคุณจะคำนวณได้ดังนี้

เหตุการณ์รายเดือน = 2 ล้านเหตุการณ์ * 1.00 USD/ล้าน = 2.00 USD ต่อเดือน
การประมวลผลการเก็บถาวร = 2 ล้านเหตุการณ์ * 6 KB/(1024 * 1024) * 0.10 USD/GB = 1.14 USD
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล = 2 ล้านเหตุการณ์ * 6 KB/(1024*1024) * 0.023 USD/GB = 0.26 USD ต่อเดือน
เหตุการณ์ที่เล่นซ้ำ = 2 ล้าน * 1.00 USD/ล้าน = 2.00 USD ต่อเดือน

ค่าบริการ EventBridge รายเดือนทั้งหมด = 2 USD (การเผยแพร่เหตุการณ์) + 1.14 USD (การประมวลผลการเก็บถาวร) + 0.26 USD (พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) + 2.00 USD (การเล่นซ้ำ) = 5.40 USD ต่อเดือน
 

รีจิสทรีของสคีมา

คุณสามารถใช้รีจิสทรีของสคีมาสำหรับ AWS และสคีมาแบบกำหนดเองได้ฟรี

คุณสมบัติการสำรวจสคีมาที่อยู่ในรีจิสทรีของสคีมามีเหตุการณ์ที่นำเข้าจำนวน 5 ล้านรายการต่อเดือนในระดับ Free Tier ในกรณีการใช้งานในการพัฒนาส่วนใหญ่ซึ่งคุณใช้การสำรวจในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณ การใช้งานของคุณควรอยู่ภายใน Free Tier

สำหรับการใช้งานเพิ่มเติมนอก Free Tier เช่น หากคุณต้องการใช้การสำรวจสคีมาเพื่อตรวจสอบทุกเหตุการณ์ที่ผ่าน Event Bus ภายใต้การใช้งานจริงของคุณ คุณจะถูกเก็บค่าบริการดังนี้
 

ขนาดของเพย์โหลด: ทุกเพย์โหลดของการสำรวจสคีมาที่มีขนาด 8 KB จะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่นำเข้า (ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่มีเพย์โหลด 16 KB จะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นสองเหตุการณ์ที่นำเข้า)

รีจิสทรีของสคีมา EventBridge มีให้บริการในรีเจี้ยนต่อไปนี้: สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน), เอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง), เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ), เอเชียแปซิฟิก (โซล), เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์), เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์), เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว), แคนาดา (ภาคกลาง), ยุโรป (แฟรงก์เฟิร์ต), ยุโรป (ไอร์แลนด์), ยุโรป (ลอนดอน), ยุโรป (ปารีส) , ยุโรป (สตอกโฮล์ม) และอเมริกาใต้ (เซาเปาลู)
 

ตัวอย่างราคา

หากสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณเผยแพร่ 2 ล้านเหตุการณ์ในหนึ่งเดือน โดยแต่ละเหตุการณ์มีขนาดเฉลี่ย 2 KB และคุณเปิดใช้งานการสำรวจสคีมาบน Event Bus การพัฒนาของคุณ ค่าบริการของคุณจะคำนวณได้ดังนี้

เหตุการณ์รายเดือน = 2 ล้านเหตุการณ์ * 1.00 USD/ล้าน = 2.00 USD ต่อเดือน
รีจิสทรีของสคีมา = ฟรี
การสำรวจสคีมา = 2 ล้านเหตุการณ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสำรวจ (5 ล้านเหตุการณ์รวมอยู่ใน Free Tier)

ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดของ EventBridge = 2.00 USD (การเผยแพร่เหตุการณ์) + 0 USD (รีจิสทรีของสคีมา) + 0 USD การสำรวจสคีมา = 2.00 USD ต่อเดือน
 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon EventBridge
มีคำถามหรือไม่

เข้าไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon EventBridge

เรียนรู้เพิ่มเติม 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon EventBridge ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้ 
อ่านเอกสารประกอบ
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EventBridge ในคู่มือนักพัฒนา

เรียนรู้เพิ่มเติม