เมื่อใช้ Amazon EventBridge คุณจะชำระเงินในส่วนของเหตุการณ์ที่เผยแพร่ไปยังบัสเหตุการณ์ของคุณ เหตุการณ์ที่รับเข้ามาเพื่อการสำรวจสคีมา และการเล่นเหตุการณ์ซ้ำ กฎหรือการส่งมอบเหตุการณ์นี้ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือข้อผูกพันล่วงหน้า เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสถานะทั้งหมดที่เผยแพร่โดยบริการของ AWS จะไม่มีค่าใช้จ่าย

บัสเหตุการณ์

Free tier: เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสถานะทั้งหมดที่เผยแพร่โดยบริการของ AWS ตามค่าเริ่มต้นจะไม่มีค่าใช้จ่าย

ขนาดของเพย์โหลด: เพย์โหลดขนาด 64 KB แต่ละก้อนจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็น 1 เหตุการณ์ (ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่มีเพย์โหลดขนาด 256 KB จะเรียกเก็บค่าบริการเป็น 4 คำขอ)

ลูกค้าอาจถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการโอนข้อมูลระหว่างรีเจี้ยนสำหรับการเรียกใช้แบบข้ามรีเจี้ยน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS แบบมาตรฐาน

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งข้อมูลส่วนกลาง เหตุการณ์แบบกำหนดเองที่เผยแพร่ไปยังตำแหน่งข้อมูลส่วนกลางจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาเหตุการณ์แบบกำหนดเองข้างต้น

ตัวอย่างราคา

หากมีแอปพลิเคชัน SaaS เผยแพร่ 5 ล้านเหตุการณ์ภายในหนึ่งเดือน ค่าบริการของคุณจะคำนวณได้ดังนี้
เหตุการณ์รายเดือน = 5 ล้านเหตุการณ์ (ทั้งหมดเท่ากับหรือน้อยกว่าแต่ละ 64 KB)
ค่าบริการเหตุการณ์รายเดือน = 5 ล้าน * 1.00 USD/ล้าน = 5.00 USD ต่อเดือน

API Destination

API Destination ช่วยให้คุณสามารถส่งเหตุการณ์จากบัสเหตุการณ์ EventBridge ไปยังแอปพลิเคชันบนเว็บใดๆ ก็ได้

ขนาดของเพย์โหลด: เพย์โหลดขนาด 64 KB แต่ละก้อนจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็น 1 เหตุการณ์ (ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่มีเพย์โหลดขนาด 256 KB จะเรียกเก็บค่าบริการเป็น 4 คำขอ) คุณอาจต้องเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ส่งออกไปยังอินเทอร์เน็ต คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS แบบมาตรฐาน

ตัวอย่างราคา

หากคุณเรียกใช้เหตุการณ์ 2 ล้านเหตุการณ์ในหนึ่งเดือนจากตำแหน่งข้อมูล EventBus ไปยังตำแหน่งข้อมูล HTTP ค่าบริการของคุณจะถูกคำนวณดังนี้:
เหตุการณ์รายเดือน = 2 ล้านเหตุการณ์
การเรียกเก็บค่าบริการ API Destination รายเดือน = 2 ล้าน * 0.20 USD/เดือน = 0.40 USD ต่อเดือน

การเล่นเหตุการณ์ซ้ำ

คุณจะสามารถระบุรูปแบบของเหตุการณ์เพื่อกำหนดได้ว่าเหตุการณ์ใดบ้างที่คุณต้องการเก็บถาวรเพื่อเล่นซ้ำ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่:

สำหรับการเล่นซ้ำ ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณตามราคาเหตุการณ์แบบกำหนดเองข้างต้น

ตัวอย่างราคา

หากแอปพลิเคชันของคุณเผยแพร่ 2 ล้านเหตุการณ์ในหนึ่งเดือน ซึ่งแต่ละเหตุการณ์มีขนาด 6 KB โดยเฉลี่ย และคุณได้เปิดใช้งานการเก็บถาวรบนบัสเหตุการณ์การพัฒนาของคุณไว้สำหรับการเล่นซ้ำ และมีการเล่นซ้ำเหตุการณ์ทั้งหมด ค่าบริการของคุณจะคำนวณได้ดังนี้
เหตุการณ์รายเดือน = 2 ล้านเหตุการณ์ * 1.00 USD/เดือน = 2.00 USD ต่อเดือน
การประมวลผลการเก็บถาวร = 2 ล้านเหตุการณ์ * 6 KB/(1024 * 1024) * 0.10 USD/GB = 1.14 USD
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล = 2 ล้านเหตุการณ์ * 6 KB/(1024*1024) * 0.023 USD/GB = 0.26 USD ต่อเดือน
เหตุการณ์ที่เล่นซ้ำ = 2 ล้าน * 1.00 USD/เดือน = 2.00 USD ต่อเดือน

รวมค่าบริการ EventBridge รายเดือน = 2 USD (การเผยแพร่เหตุการณ์) + 1.14 USD (การประมวลผลการเก็บถาวร) + 0.26 USD (พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) + 2.00 USD (การเล่นซ้ำ) = 5.40 USD ต่อเดือน

รีจิสทรีของสคีมา

การใช้รีจิสของทรีสคีมาสำหรับ AWS และสคีมาแบบกำหนดเองนั้นฟรี

คุณสมบัติการสำรวจสคีมาของรีจิสทรีของสคีมามี Free Tier ของเหตุการณ์ที่ได้มาจำนวน 5 ล้านรายการต่อเดือน ในกรณีการใช้งานด้านการพัฒนาส่วนใหญ่ซึ่งคุณสามารถใช้การสำรวจในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณได้ การใช้งานของคุณควรจะต้องอยู่ภายใน Free Tier

สำหรับการใช้งานเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจาก Free Tier เช่น หากคุณต้องการใช้การสำรวจสคีมาเพื่อตรวจสอบทุกเหตุการณ์ที่ผ่านบัสเหตุการณ์ภายใต้การใช้งานจริงของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่:

ขนาดของเพย์โหลด: ทุกๆ เพย์โหลดของการสำรวจสคีมาที่ขนาด 8 KB จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็น 1 เหตุการณ์นำเข้า (ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่มีเพย์โหลดขนาด 16 KB จะเรียกเก็บค่าบริการเป็น 2 เหตุการณ์นำเข้า)

รีจิสทรีของสคีมาสำหรับ EventBridge มีให้บริการในรีเจี้ยนต่อไปนี้: สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอและเวอร์จิเนียเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอนและแคลิฟอร์เนียเหนือ), แคนาดา (ภาคกลาง), สหภาพยุโรป (สตอกโฮล์ม, ปารีส, ไอร์แลนด์, แฟรงค์เฟิร์ต และลอนดอน), เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ, โตเกียว, โซล, สิงคโปร์, ฮ่องกง และซิดนีย์) และอเมริกาใต้ (เซาเปาลู)

ตัวอย่างราคา

หากสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณมีการเผยแพร่ 2 ล้านเหตุการณ์ภายในหนึ่งเดือน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2KB และคุณได้เปิดใช้งานการสำรวจสคีมาบนบัสเหตุการณ์การพัฒนาของคุณ การเรียกเก็บเงินคุณจะคำนวณด้วยวิธีดังต่อไปนี้:
เหตุการณ์รายเดือน = 2 ล้านเหตุการณ์ * 1.00 USD/เดือน = 2.00 USD ต่อเดือน
รีจิสทรีของสคีมา = ฟรี
การสำรวจสคีมา = 2 ล้านเหตุการณ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสำรวจ (5 ล้านเหตุการณ์รวมอยู่ใน Free Tier)
การเรียกเก็บเงิน EventBridge รายเดือนโดยรวม = 2.00 USD (การเผยแพร่เหตุการณ์) + 0 USD (รีจิสตรีของสคีมา) + 0 USD การสำรวจสคีมา = 2.00 USD ต่อเดือน

Amazon EventBridge FAQ
มีคำถามหรือไม่

เข้าไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon EventBridge

เรียนรู้เพิ่มเติม 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon EventBridge ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้ 
อ่านเอกสารประกอบ
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EventBridge ในคู่มือนักพัฒนา

เรียนรู้เพิ่มเติม