Amazon EventBridge Pipes

EventBridge Pipes คือทรัพยากรการผสานรวมแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยให้คุณสร้างการผสานรวมแบบจุดต่อจุด โดยมอบวิธีที่ง่ายกว่าและมีความสอดคล้องกันในการผสานรวม Event Producer กับ Event Consumer โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติม คุณสามารถผสานรวมเข้ากับบริการของ AWS ได้มากกว่า 14 รายการ EventBridge Pipes มีความสามารถในการกรอง การเพิ่มคุณค่าของข้อมูล และการแปลงเสริมอยู่ในตัวแล้ว ด้วย EventBridge Pipes คุณจะสามารถดำเนินการและชำระเงินสำหรับเพียงรายการที่คุณต้องการเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EventBridge Pipes

EventBridge Scheduler

Amazon EventBridge Scheduler เป็นตัวกำหนดเวลาแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ง่ายต่อการสร้าง ดำเนินการ และจัดการงานตามกำหนดเวลาตามขนาดที่เหมาะสม คุณสามารถกำหนดเวลาเหตุการณ์และงานหลายล้านรายการที่สามารถเรียกใช้บริการของ AWS กว่า 200 บริการตามเป้าหมายได้อย่างน่าเชื่อถือ EventBridge Scheduler ให้ตำแหน่งศูนย์กลางในการจัดการงานตามกำหนดเวลาทั้งหมดของคุณทั่วทั้งระบบคลาวด์ ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EventBridge Scheduler

ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ด้วยตำแหน่งข้อมูลส่วนกลาง

ตำแหน่งข้อมูลส่วนกลางเป็นวิธีที่ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยคุณสามารถปรับปรุงความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ของคุณบน AWS ได้ ตำแหน่งข้อมูลส่วนกลางช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดแบบอัตโนมัติในการนำเข้าเหตุการณ์ไปยัง Region รองระหว่างที่บริการหยุดชะงัก โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงด้วยตนเอง

การจำลอง (ไม่บังคับ) สร้างขึ้นเพื่อให้คุณสามารถลดปริมาณข้อมูลที่มีความเสี่ยงระหว่างที่บริการหยุดชะงักได้ นอกจากนี้ คุณยังมีความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าเกณฑ์การใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลโดยใช้ Amazon CloudWatch Alarms (ผ่านการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพของ Amazon Route 53) เพื่อกำหนดเวลาที่จะใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูล และระบุว่าเมื่อใดที่จะกำหนดเส้นทางกิจกรรมกลับไปยัง Region หลัก เราช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานคอนโซลได้อย่างง่ายดายโดยจัดเตรียมสแตกที่เติมข้อมูลไว้ล่วงหน้าสำหรับการสร้าง CloudWatch Alarm และการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพของ Route53

เรียนรู้วิธีกําหนดค่าตําแหน่งข้อมูลส่วนกลางในบัญชี AWS อัปเดตแอปพลิเคชันของคุณเพื่อเผยแพร่เหตุการณ์ไปยังตำแหน่งข้อมูล และวิธีทดสอบการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลของตำแหน่งข้อมูล

ตําแหน่งข้อมูลส่วนกลางบน Amazon EventBridge เหมาะสําหรับ:

 • นักพัฒนาที่สร้างแอปพลิเคชันที่มีความพร้อมใช้งานสูงโดยมีเวลาหยุดทํางานจํากัด
 • นักพัฒนาที่พยายามลดการสูญเสียข้อมูลระหว่างการหยุดชะงักของบริการโดยการเปิดใช้งานการจําลองแบบหลายรีเจี้ยน
 • นักพัฒนาที่ต้องการลดภาระการดําเนินงานด้วยความสามารถในการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลและการกู้คืนอัตโนมัติ

ใช้ API Destination สําหรับการผสานรวมแบบใช้โค้ดน้อย

API Destination ช่วยให้นักพัฒนาส่งเหตุการณ์กลับไปยังแอปพลิเคชันภายในองค์กรหรือ Software as a Service (SaaS) ต่างๆ ได้ด้วยความสามารถในการควบคุมอัตราการโอนถ่ายข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิ์

โดยคุณสามารถส่งเหตุการณ์ไปยังแอปพลิเคชันบนเว็บได้โดยใช้ที่อยู่เว็บ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแบบกำหนดเองหรือการใช้โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม คุณสามารถกำหนดค่ากฎด้วยการเปลี่ยนอินพุตที่จะจับคู่รูปแบบของเหตุการณ์กับรูปแบบบริการที่ได้รับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ EventBridge เพื่อดูแลความปลอดภัยและการส่งมอบได้อีกด้วย เรียนรู้วิธีใช้ API Destination โดยดูตัวอย่างการผสานรวมที่คุณสามารถใช้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ

API Destination บน Amazon EventBridge เหมาะสําหรับ:

 • นักพัฒนาที่ต้องการสร้างการผสานรวมบริการกับแอปพลิเคชันแบบเดิม ทันสมัย ภายในองค์กร และ SaaS
 • นักพัฒนาที่ต้องการเร่งเวลาในการออกสู่ตลาดและลดเวลาที่ใช้ในการสร้างการผสานรวมแบบกําหนดเองเพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันอย่างปลอดภัย
 

เก็บถาวร เล่นซ้ํา และประมวลผลเหตุการณ์ที่ผ่านมาซ้ําด้วย Event Replay

ด้วย Event Replayคุณสามารถประมวลผลเหตุการณ์ที่ผ่านมากลับไปยัง Event Bus หรือกฎ EventBridge ที่เฉพาะเจาะจงได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถแก้จุดบกพร่องในแอปพลิเคชันของตน ขยายแอปพลิเคชันโดยเติมข้อมูลในเป้าหมายด้วยเหตุการณ์ในอดีต และกู้คืนจากข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ดูเพิ่มเติมว่าการเก็บถาวรและเล่นซ้ำทํางานอย่างไรในทางปฏิบัติ

การเล่นซ้ําเหตุการณ์บน Amazon EventBridge เหมาะสําหรับ:

 • นักพัฒนาที่ต้องการเพิ่มความเสถียรให้กับแอปพลิเคชันของตน
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์จําเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนด
 • นักพัฒนาที่ต้องการทดสอบและดีบักเหตุการณ์โดยใช้เหตุการณ์จากที่เก็บถาวรเพื่อจําลองการใช้งานจริง

ติดตามเหตุการณ์ได้อย่างง่ายดายด้วย Schema Registry

EventBridge Schema Registry จัดเก็บสคีมาเหตุการณ์ไว้ในรีจิสทรีซึ่งช่วยให้นักพัฒนาคนอื่นๆ ในบริษัทของคุณสามารถค้นหาและเข้าใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องค้นหาเหตุการณ์และโครงสร้างของเหตุการณ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ รีจิสทรียังช่วยให้คุณสามารถสร้างการผูกโค้ดกับภาษาโปรแกรม เช่น Java, Python หรือ TypeScript ได้โดยตรงในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม (IDE) ของคุณ ดังนั้นจึงสามารถใช้เหตุการณ์เป็นอ็อบเจ็กต์ในโค้ดของคุณได้

การเปิดใช้การสำรวจสคีมาสำหรับ Event Bus จะเป็นการสำรวจสคีมาของเหตุการณ์แล้วเพิ่มเข้าไปในรีจิสทรีโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยขจัดความจำเป็นที่จะต้องสร้างสคีมาสำหรับเหตุการณ์ด้วยตนเองออกไป สคีมาสำหรับบริการของ AWS จะมองเห็นได้ในรีจิสทรีของสคีมาโดยอัตโนมัติ และสคีมาสำหรับแอปพลิเคชัน SaaS แบบผสานรวมจะสามารถมองเห็นได้ เมื่อคุณเปิดการสำรวจสคีมาสำหรับ Event Bus พันธมิตร SaaS ดูตัวอย่างวิธีที่ Schema Registry สามารถช่วยให้นักพัฒนาจากทีมต่างๆ ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Schema Registry บน Amazon EventBridge เหมาะสําหรับ:

 • นักพัฒนาที่ต้องการติดตามสคีมาที่แตกต่างกันในองค์กรของตน
 • นักพัฒนาที่ต้องการวิธีที่ง่ายกว่าในการค้นหาสคีมาและดาวน์โหลดการผูกโค้ดที่สามารถใช้เขียนแอปพลิเคชันที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์
 • นักพัฒนาที่ต้องการประหยัดเวลาโดยอัตโนมัติในการระบุสคีมาของเหตุการณ์และอัปเดตรีจิสทรี

Event Bus ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบและปรับขนาดได้

EventBridge เป็น Event Bus แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ จัดการได้อย่างสมบูรณ์ และปรับขนาดได้  ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้และปรับขนาดได้ในอัตราที่เร็วขึ้น Event Bus ของ Amazon EventBridge ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันและบริการผ่านเหตุการณ์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยไม่ต้องจัดเตรียม แก้ไข และจัดการเซิร์ฟเวอร์

Amazon EventBridge Event Bus เหมาะสําหรับ:

 • นักพัฒนาที่ต้องการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในแอปพลิเคชันของตนโดยอัตโนมัติ
 • นักพัฒนาที่ต้องการซิงค์ข้อมูลของตนในหลายระบบ
 • องค์กรที่ต้องการสร้างสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ (EDA)
 

ผสานรวมกับแอปพลิเคชัน SaaS ของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย

แอปพลิเคชัน AWS ของคุณสามารถดำเนินการตามกิจกรรมที่แอปพลิเคชัน SaaS สร้างขึ้นได้ EventBridge ได้รับการผสานรวมกับแอปพลิเคชัน SaaS จากผู้ให้บริการที่หลากหลาย เช่น Shopify, BuildKite, Datadog, OneLogin, PagerDuty, Saviynt, Segment.io, SignalFx, SugarCRM, Symantec, Whispir และ Zendesk โดยมีการวางแผนที่จะมีการผสานรวมเพิ่มเติมในอนาคต คุณไม่จำเป็นต้องจัดการกับการตั้งค่าการผสานรวมใดๆ เช่น เหตุการณ์การตรวจสอบสิทธิ์จากผู้ให้บริการ SaaS จะปรากฏบน Event Bus ของคุณ

 

แหล่งเหตุการณ์และเป้าหมายในตัวมากกว่า 200 รายการ

EventBridge ผสานรวมกับแหล่งเหตุการณ์กว่า 200 รายการและกว่า 20 เป้าหมาย ได้แก่ AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Simple Notification Service (SNS), AWS Step Functions, Amazon Kinesis Data Streams และ Amazon Kinesis Data Firehose โดยมีการวางแผนที่จะผสานรวมแหล่งเหตุการณ์และเป้าหมายเพิ่มเติมอีกในอนาคต

การเรียกใช้ API ที่เปลี่ยนรูปทั้งหมด (การเรียกใช้ทั้งหมด ยกเว้น Describe*, List* และ Get*) ในบริการของ AWS ทั้งหมดจะสร้างเหตุการณ์ผ่าน AWS CloudTrail

เพิ่มความคล่องตัวของนักพัฒนาด้วยตัวเผยแพร่ข้อความและผู้สมัครรับข้อมูลที่แยกส่วนกัน

EventBridge ช่วยให้คุณสร้างสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น แอปพลิเคชันหรือไมโครเซอร์วิสเพื่อ:

 • เผยแพร่กิจกรรมไปยัง Event Bus โดยไม่ทราบผู้สมัครรับข้อมูล
 • สมัครรับข้อมูลกิจกรรมโดยไม่ทราบตัวเผยแพร่ข้อความ
 • คุณสามารถส่งเหตุการณ์จากแอปพลิเคชันของคุณเองไปยัง Event Bus ผ่าน PutEvents API ของบริการได้
 • รับเหตุการณ์ผ่านบริการเป้าหมาย AWS ที่รองรับมากมายได้ 

การปลดนี้ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างอิสระ นำไปสู่การพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นและความคล่องตัวที่ดีขึ้น

ประมวลผลเฉพาะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยการกรองเหตุการณ์

การกรองเหตุการณ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณโดยการประมวลผลเฉพาะเหตุการณ์ที่แอปพลิเคชันของคุณต้องการเท่านั้น คุณสามารถใช้กฎเพื่อกรองเหตุการณ์ได้ กฎตรงกับเหตุการณ์ที่เข้ามาสำหรับบัสเหตุการณ์ที่กำหนดให้และกำหนดเส้นทางไปยังเป้าหมายเพื่อทำการประมวลผล กฎเดียวสามารถกำหนดเส้นทางไปยังเป้าหมายหลายเป้าหมายได้ ซึ่งทั้งหมดจะถูกประมวลผลไปพร้อมๆ กัน
 
กฎต่างๆ จะอนุญาตให้ส่วนประกอบแอปพลิเคชันต่างสามารถค้นหาและประมวลผลเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจได้ กฎช่วยให้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของเหตุการณ์ก่อนที่จะส่งต่อไปยังเป้าหมาย
 
คุณยังสามารถมีกฎหลายข้อที่ตรงกับเหตุการณ์เดียวกันได้ ดังนั้นไมโครเซอร์วิสหรือแอปพลิเคชันต่างๆ จึงสามารถเลือกให้ตรงกับเหตุการณ์ตามตัวกรองเฉพาะได้
 
การกรองเหตุการณ์บน Amazon EventBridge เหมาะสําหรับ:
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการโอนเฉพาะเหตุการณ์ที่ต้องการ
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของโดยการกรองเฉพาะข้อมูลที่พวกเขาสนใจ

การส่งมอบเหตุการณ์ที่เชื่อถือได้พร้อมการลองใหม่อัตโนมัติ

EventBridge มีการส่งมอบเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งไปยังเป้าหมาย รวมถึงการลองอีกครั้งแบบ Exponential Backoff นานสูงสุด 24 ชั่วโมง เหตุการณ์จะถูกจัดเก็บไว้ใน Availability Zone (AZ) หลายโซน ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ของคุณจะถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางได้แน่นอน นอกจากนี้ EventBridge ยังมีข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่พร้อมให้บริการ 99.99% ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าแอปพลิเคชันของคุณจะสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเสถียร

ตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินการในบริการของ AWS

EventBridge อัปเกรดจาก Amazon CloudWatch Events รุ่นก่อนหน้า และมีสตรีมเหตุการณ์ของระบบที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร AWS ของคุณในแบบกึ่งเรียลไทม์

ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินการและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว คุณต้องเขียนกฎต่างๆ เพื่อระบุถึงเหตุการณ์ที่สนใจไปที่แอปพลิเคชันของคุณ และการดำเนินการอัตโนมัติที่ต้องทำเมื่อกฎสามารถจับคู่กับเหตุการณ์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งกฎเพื่อเรียกดำเนินการฟังก์ชัน Lambda เพื่อแก้ไขปัญหา หรือแจ้งเตือนหัวข้อ Amazon Simple Service Notification Service (SNS) เพื่อแจ้งเตือนผู้ดำเนินการ

การเฝ้าระวัง การตรวจสอบ และรายงาน Event Bus ผ่าน Amazon CloudWatch

คุณสามารถตรวจสอบ Event Bus ของคุณได้โดยใช้ตัววัด Amazon CloudWatch เช่น จำนวนครั้งที่เหตุการณ์ตรงกับกฎ หรือจำนวนครั้งที่มีการเรียกดำเนินการเป้าหมาย

คุณสามารถใช้ Amazon CloudWatch Logs เพื่อจัดเก็บ ตรวจสอบ และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เริ่มต้นขึ้นในสภาพแวดล้อมของคุณได้ CloudTrail ช่วยคุณในการตรวจสอบการเรียกใช้ไปยัง Amazon EventBridge API

สร้างโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกําหนดเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

EventBridge ผสานรวมกับ AWS Identity and Access Management (IAM) เพื่อที่ว่าคุณจะได้สามารถควบคุมได้ว่าผู้ใช้รายใดและทรัพยากรใดที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ และสามารถเข้าถึงได้อย่างไร EventBridge รองรับตำแหน่งข้อมูลสำหรับ VPC และการเข้ารหัสในระหว่างทางโดยใช้ TLS 1.2 EventBridge เป็นไปตามมาตรฐาน GDPR, SOC, ISO, DoD CC SRG และ FedRamp และยังเข้าเกณฑ์ HIPAA อีกด้วย

ราคาที่ยืดหยุ่นแบบจ่ายตามการใช้งาน

Amazon EventBridgeให้ราคาที่ยืดหยุ่น คุณจะจ่ายเฉพาะเหตุการณ์ที่เผยแพร่ไปยัง Event Bus เหตุการณ์ที่นําเข้าสําหรับการค้นพบสคีมา การเล่นซ้ําเหตุการณ์ และAPI Destination เท่านั้น ทําให้เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสําหรับทุกองค์กร กฎหรือการส่งมอบเหตุการณ์ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือข้อผูกพันล่วงหน้า เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสถานะทั้งหมดที่เผยแพร่โดยบริการของ AWS ไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์

เข้าไปที่หน้าราคาของ Amazon EventBridge

เรียนรู้เพิ่มเติม 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon EventBridge ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้ 
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EventBridge ในคู่มือนักพัฒนา

เรียนรู้เพิ่มเติม