Open Government Solutions

เรียนรู้จากงานวิจัยและประสบการณ์ขององค์กรภาครัฐอื่นๆ ด้วยซอร์สโค้ด มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติแบบเปิดที่ปรับใช้โดยหน่วยงานราชการต่างๆ ทั่วโลก

Open Government Solutions / บริการดิจิทัล โค้ด และข้อมูล

บริการดิจิทัล โค้ด และข้อมูล

นำซอร์สโค้ดและบริการดิจิทัลแบบเปิดที่พัฒนาโดยหน่วยงานราชการกลับมาใช้ใหม่เพื่อเร่งความเร็วในการพัฒนาของคุณเอง
กรองตาม:
การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
ไม่พบผลลัพธ์
1
ข้อมูลและลิงก์ในหน้านี้ รวมถึงเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่เชื่อมโยงกำกับดูแล
ปิด

ข้อมูลและลิงก์ในหน้านี้กำกับดูแลโดยข้อกำหนดของเว็บไซต์ Amazon Web Services (AWS) เนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่เชื่อมโยงในหน้าต่างๆ เหล่านี้ได้รับการพัฒนา ดำเนินงาน ดูแลรักษา และเป็นเจ้าของโดยบริษัทอื่น AWS ไม่ได้สนับสนุน อนุมัติ หรือรับรองเนื้อหาหรือแหล่งที่มาดังกล่าว ข้อมูลและลิงก์ในหน้าต่างๆ เหล่านี้มีให้ตามที่เป็น AWS ไม่ได้ให้การรับประกันและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับข้อมูล ลิงก์ และเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส (รวมถึงข้อมูลการให้สิทธิ์การใช้งาน) และการใช้งานใดๆ จากทรัพยากรเหล่านั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ก่อนที่จะปรับใช้ทรัพยากรของบริษัทอื่น ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามกระบวนการและการตรวจสอบที่บริษัทดังกล่าวกำหนดไว้

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อทีม AWS Government Transformation