การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติในการทำงานที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ทีมของคุณส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพได้ เรียนรู้สิ่งที่ใช้ได้ผลกับผู้อื่น และดูว่ามีอะไรบ้างที่คุณสามารถนำมาใช้ในโครงการปฏิรูประบบราชการ

มาตรฐานสําหรับบริการดิจิทัล

 • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
 • ชื่อ (A-Z)
 • ชื่อ (Z-A)
ไม่พบผลลัพธ์

มาตรฐานทางเทคนิค

 • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
 • ชื่อ (A-Z)
 • ชื่อ (Z-A)
ไม่พบผลลัพธ์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับโครงการปฏิรูประบบราชการ

 • เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แนวทางปฏิบัติแบบคล่องตัว ขั้นตอนของโครงการ การนำซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สกลับมาใช้ใหม่ และบทบาท ทักษะ และความสามารถที่ประกอบกันเป็นทีมดิจิทัล
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • กําหนดแนวทางและวิธีซื้อบริการและความสามารถที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของคุณได้ดีที่สุด
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • การทำวิจัยผู้ใช้ก่อน ระหว่าง และหลังการออกแบบบริการดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการของประชาชน และช่วยให้แน่ใจว่าคุณกำลังสร้างสิ่งที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • การมอบประสบการณ์ที่เข้าถึงได้นั้นไม่มีการแบ่งแยกผู้คนและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะคนพิการ ในบางประเทศ มีการออกกฎหมายให้รัฐต้องมีบริการดิจิทัลที่เข้าถึงได้
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • คุณสามารถออกแบบประสบการณ์สำหรับประชาชนได้สะดวกขึ้น เมื่อปฏิบัติตามแนวทางการออกแบบและเนื้อหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเป็นที่ยอมรับ และนำโค้ดที่เขียนไว้แล้วมาใช้ซ้ำเพื่อแก้ไขปัญหาที่คล้ายกัน
  1
ข้อมูลและลิงก์ในหน้านี้ รวมถึงเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่เชื่อมโยงกำกับดูแล
ปิด

ข้อมูลและลิงก์ในหน้านี้กำกับดูแลโดยข้อกำหนดของเว็บไซต์ Amazon Web Services (AWS) เนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่เชื่อมโยงในหน้าต่างๆ เหล่านี้ได้รับการพัฒนา ดำเนินงาน ดูแลรักษา และเป็นเจ้าของโดยบริษัทอื่น AWS ไม่ได้สนับสนุน อนุมัติ หรือรับรองเนื้อหาหรือแหล่งที่มาดังกล่าว ข้อมูลและลิงก์ในหน้าต่างๆ เหล่านี้มีให้ตามที่เป็น AWS ไม่ได้ให้การรับประกันและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับข้อมูล ลิงก์ และเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส (รวมถึงข้อมูลการให้สิทธิ์การใช้งาน) และการใช้งานใดๆ จากทรัพยากรเหล่านั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ก่อนที่จะปรับใช้ทรัพยากรของบริษัทอื่น ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามกระบวนการและการตรวจสอบที่บริษัทดังกล่าวกำหนดไว้

สํารวจนโยบายและกลยุทธ์ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลที่ประสบความสําเร็จ

 สํารวจนโยบายและกลยุทธ์

สํารวจซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่คุณสามารถนำมาใช้ซ้ำเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของคุณ

สำรวจซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส 

ทีม AWS Government Transformation สามารถช่วยคุณได้

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล การใช้โซลูชันโอเพนซอร์ส หรือมีโซลูชันที่อยากแบ่งปัน เรายินดีรับฟังจากคุณ