การกําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เป็นขั้นตอนแรกในเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัย สํารวจ ปรับตัว และนํานโยบาย กลยุทธ์ และพิมพ์เขียวที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเผยแพร่โดยรัฐบาลทั่วโลกมาปรับใช้

นโยบายและกลยุทธ์ทั้งหมด

  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
ไม่พบผลลัพธ์
ข้อมูลและลิงก์ในหน้านี้ รวมถึงเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่เชื่อมโยงกำกับดูแล
ปิด

ข้อมูลและลิงก์ในหน้านี้กำกับดูแลโดยข้อกำหนดของเว็บไซต์ Amazon Web Services (AWS) เนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่เชื่อมโยงในหน้าต่างๆ เหล่านี้ได้รับการพัฒนา ดำเนินงาน ดูแลรักษา และเป็นเจ้าของโดยบริษัทอื่น AWS ไม่ได้สนับสนุน อนุมัติ หรือรับรองเนื้อหาหรือแหล่งที่มาดังกล่าว ข้อมูลและลิงก์ในหน้าต่างๆ เหล่านี้มีให้ตามที่เป็น AWS ไม่ได้ให้การรับประกันและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับข้อมูล ลิงก์ และเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส (รวมถึงข้อมูลการให้สิทธิ์การใช้งาน) และการใช้งานใดๆ จากทรัพยากรเหล่านั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ก่อนที่จะปรับใช้ทรัพยากรของบริษัทอื่น ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามกระบวนการและการตรวจสอบที่บริษัทดังกล่าวกำหนดไว้

สํารวจมาตรฐานและวิธีการทํางานของทีมปฏิรูปรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ

สํารวจมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ 

ทีม AWS Government Transformation สามารถช่วยคุณได้

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล การใช้โซลูชันโอเพนซอร์ส หรือมีโซลูชันที่อยากแบ่งปัน – เรายินดีรับฟังจากคุณ