โซลูชันสำหรับหน่วยงานราชการแบบเปิด

เรียนรู้จากงานวิจัยและประสบการณ์ขององค์กรภาครัฐอื่นๆ ด้วยซอร์สโค้ด มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติแบบเปิดที่ปรับใช้โดยหน่วยงานราชการต่างๆ ทั่วโลก

ทรัพยากรเหล่านี้ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยภาครัฐ สามารถช่วยให้หน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ ค้นพบโซลูชันที่ใช้ได้ผลมาแล้วกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของตนได้บ้าง

สำรวจโซลูชันตามหมวดหมู่

เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของหน่วยงานราชการของคุณโดยใช้นโยบายภาครัฐสากลเหล่านี้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย ประมวลหลักการปฏิบัติด้านเทคโนโลยี การใช้ระบบคลาวด์เป็นตัวเลือกแรก และการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแบบ Agile และขั้นตอนต่างๆ ของโปรเจกต์ รวมถึงบทบาท ทักษะ และความสามารถที่รวมกันเป็นทีมดิจิทัล

สำหรับผู้ออกแบบและผู้เขียนโค้ด: รับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โซลูชันการออกแบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้พร้อมคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างที่มีการเขียนโค้ด มาตรฐานด้านความสามารถในการเข้าถึง และแนวทางการสร้างเนื้อหา

พบกับเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างต้นแบบอินเทอร์แอคทีฟที่มีหน้าตาเหมือนเว็บไซต์และบริการของหน่วยงานราชการ แบ่งปันไอเดียกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำการวิจัยผู้ใช้

นำซอร์สโค้ดและบริการดิจิทัลแบบเปิดที่พัฒนาโดยหน่วยงานราชการกลับมาใช้ใหม่เพื่อเร่งความเร็วในการพัฒนาของคุณเอง

รับประโยชน์จากทรัพยากรและโซลูชันที่หน่วยงานภาครัฐทั่วโลกใช้ในการต่อสู้กับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่างๆ อย่างโรคโควิด-19

ข้อมูลและลิงก์ในหน้าต่างๆ เหล่านี้กำกับดูแลโดยข้อกำหนดของเว็บไซต์ Amazon Web Services (AWS) เนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่เชื่อมโยงในหน้าต่างๆ เหล่านี้ได้รับการพัฒนา ดำเนินงาน ดูแลรักษา และเป็นเจ้าของโดยบริษัทอื่น AWS ไม่ได้สนับสนุน อนุมัติ หรือรับรองเนื้อหาหรือแหล่งที่มาดังกล่าว ข้อมูลและลิงก์ในหน้าต่างๆ เหล่านี้มีให้ตามที่เป็น AWS ไม่ได้ให้การรับประกันและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับข้อมูล ลิงก์ และเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส (รวมถึงข้อมูลการให้สิทธิ์การใช้งาน) และการใช้งานใดๆ จากทรัพยากรเหล่านั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ก่อนที่จะปรับใช้ทรัพยากรของบริษัทอื่น ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามกระบวนการและการตรวจสอบที่บริษัทดังกล่าวกำหนดไว้

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อทีม AWS Government Transformation