ระบบคลาวด์จะให้การเข้าถึงที่รวดเร็วไปยังทรัพยากรด้าน IT ที่มีความยืดหยุ่นและมีต้นทุนต่ำ และด้วย AWS Cloud หน่วยงานภาครัฐไม่จำเป็นต้องลงทุนเป็นจำนวนมากกับฮาร์ดแวร์หรือใช้เวลาและเงินไปกับภาระที่หนัก

AWS นำเสนอบริการประมวลผล พื้นที่เก็บข้อมูล ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ แอปพลิเคชัน และการปรับใช้งานที่หลากหลายที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐ การศึกษา และองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้ทำการย้ายได้เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายด้าน IT และปรับขนาดแอปพลิเคชัน

ในภาพรวมนี้ เราจะอธิบายครอบคลุมถึงหัวข้อที่สำคัญต่อการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วยการแสดงเหตุผลในการย้ายไปยัง AWS นัยของการปฏิบัติงานและวัฒนธรรม กลยุทธ์ในการซื้อ การพิจารณาทางสถาปัตยกรรม และการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและการลดค่าใช้จ่าย

การซื้อบริการประมวลผลบนระบบคลาวด์ต้องใช้ทักษะและกลยุทธ์ที่แตกต่างจากที่จำเป็นสำหรับการซื้อ IT แบบดั้งเดิม คุณพร้อมจะย้ายไปยังระบบคลาวด์แล้ว แต่ยังมองหาแนวทางปฏิบัติอยู่ใช่ไหม ไม่แน่ใจใช่ไหมว่าควรเริ่มต้นจากที่ไหน เราพร้อมช่วยคุณเลือกวิธีการจัดหาที่เหมาะสม

เราขอเชิญให้คุณทบทวนคู่มือแนะนำวิธีซื้อของเรา โปรดจำไว้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของ AWS พร้อมให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการในการจัดหาสำหรับบริการระบบคลาวด์

ติดต่อเรา
 • ฉันจะสร้างกรณีธุรกิจได้อย่างไร

  เส้นทางสู่ระบบคลาวด์คือเส้นทางที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนภาครัฐ โชคดีที่ AWS ได้ช่วยให้ลูกค้าจำนวนมากบรรลุเป้าหมายของตนในทุกก้าวของการเดินทาง

  แม้ทุกเส้นทางมีความแตกต่างกันในแต่ละเส้นทาง แต่ทุกเส้นทางก็มีรูปแบบ วิธีการ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสามารถนำไปใช้เพื่อทำให้กระบวนการของตนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

 • วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นเส้นทางสู่ระบบคลาวด์ของฉันคืออะไร

  คุณต้องเข้าใจถึงคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของการย้ายไปยังระบบคลาวด์ก่อนเป็นอันดับแรก

  • อธิบายโครงการ
  • กำหนดประโยชน์ที่คาดหวัง
  • เขียนโครงร่างของต้นทุนในโครงการและการลดค่าใช้จ่ายที่สามารถทำได้ (คุณสามารถใช้ AWS Pricing Calculator ได้)
  • ดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่าง
  • ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  • ระบุปริมาณงานที่จะย้ายไปยังระบบคลาวด์
  • ตั้งวันที่สิ้นสุดเงื่อนไขสัญญาเดิม
  • ขอการรับรองงบประมาณ


  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ฉันควรให้ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญมีส่วนร่วมเมื่อใด

  จำเป็นต้องให้ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญมีส่วนร่วมตั้งแต่ในขั้นตอนแรก ได้แก่

  • ฝ่ายจัดหา/พาณิชย์
  • ฝ่ายกฎหมาย/สัญญา
  • ฝ่ายงบประมาณ/การเงิน
  • ฝ่ายการรักษาความปลอดภัย/การปฏิบัติตามข้อบังคับ
  • ฝ่ายเทคนิค/ IT
  • สายธุรกิจ/ผู้นำด้านธุรกิจ


  การสื่อสารที่เปิดกว้างส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนว่าการปรับใช้ระบบคลาวด์จะมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติดั้งเดิมอย่างไร และยังให้โอกาสที่จะปรับความคาดหวังตามต่อไปนี้

  • กำหนดเวลา
  • การบริหารจัดการความเสี่ยง
  • การควบคุมความปลอดภัย
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • การใช้จ่าย
 • วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำความเข้าใจถึงต้นทุนคืออะไร

  ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับต้นทุนในปัจจุบันของคุณคือขั้นตอนแรกที่สำคัญ ซึ่งจะให้บรรทัดฐานในการกำหนดโมเดลการย้ายข้อมูลซึ่งจะให้ความคุ้มทุนที่เหมาะสม

  คุณจำเป็นต้องนำวิธีปฏิบัติในการทำงานใหม่ซึ่งผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวมาใช้งาน ซึ่งจำเป็นต้องมี:

  • การฝึกอบรมทักษาะใหม่ๆ ด้าน IT การรักษาความปลอดภัย พาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
  • การกำหนด การทำความเข้าใจ และการนำกระบวนการทางธุรกิจใหม่ไปใช้งาน
  • การดัดแปลงกระบวนการทางธุรกิจเดิม
  • การนำไปใช้/การเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พาณิชย์ และการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัย
 • ฉันจะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของระบบคลาวด์กับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดั้งเดิมของฉันได้อย่างไร

  สิ่งเหล่านี้เป็นโมเดลที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก ด้วยระบบคลาวด์ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการลงทุนล่วงหน้าและจ่ายเงินให้กับเฉพาะบริการที่คุณใช้งานเท่านั้น โดยจำเป็นที่จะต้องนำทุกสิ่งมาพิจารณาเมื่อทำความเข้าใจถึงต้นทุน โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดั้งเดิมของคุณอาจจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (คิดถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต่อการลงทุน) ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์ พลังไฟฟ้า และระบบทำความเย็น รวมถึงทรัพยากรบุคคลเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์

  เราขอแนะนำเครื่องมือดังต่อไปนี้เพื่อประเมินต้นทุนของกรรมสิทธิ์โดยรวมของโมเดลทั้งสองแบบ และเพื่อทำให้เห็นภาพถึงวิธีการกำหนดราคาของระบบคลาวด์:

 • อะไรคือเส้นทางที่เร็วที่สุดของการปรับใช้ระบบคลาวด์

  การปรับใช้ระบบคลาวด์อย่างประสบความสำเร็จมีที่มาจากกลยุทธ์การจัดหาที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี และการทำสัญญาซื้อขายโดยมีระบบคลาวด์เป็นศูนย์กลาง การจัดหาที่ถูกต้องเหมาะสมจะนำไปสู่พอร์ตโฟลิโอของเทคโนโลยีระบบคลาวด์และบริการต่างๆ ที่บรรลุถึงประโยชน์จากการประมวลผลระบบคลาวด์ได้จริง มีตัวเลือกจำนวนมากสำหรับการค้นหาวิธีการที่ถูกต้องสำหรับคุณ ได้แก่:


  ผู้เชี่ยวชาญของ AWS พร้อมให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการในการจัดหาของคุณสำหรับบริการระบบคลาวด์

  ติดต่อเรา

  คุณสามารถเริ่มขั้นแรกได้โดยการดูที่การสัมนาผ่านเว็บ "วิธีซื้อบริการการประมวลผลระบบคลาวด์สำหรับหน่วยงานของคุณ" และโปรดดูที่ศูนย์การทำสัญญาส่วนภาครัฐของ AWS

 • ฉันจะเริ่มต้นสำหรับการเขียนความต้องการหรือ RFP ของฉันได้อย่างไร

  เมื่อเขียนความต้องการของคุณ อย่าเขียนแบบแผนที่เกินจริง ให้ความสำคัญกับผลที่ต้องการ จำเป็นต้องใช้ภาษาที่ยืดหยุ่นและมีความเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สัญญามีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเมื่อถึงเวลาที่มีการรับรอง กลยุทธ์การจัดหาระบบคลาวด์ที่ประสบความสำเร็จจะให้ความสำคัญกับการทำงานและประสิทธิภาพโดยรวมตามความต้องการ หลีกเลี่ยงการสั่งการให้ใช้วิธีการ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ หรือหมายเลขของชิ้นส่วนที่ต้องการ กระตุ้นให้ผู้ให้บริการแนะนำทางเลือกในการส่งมอบและ/หรือปรับปรุงบริการที่จำเป็นและผลลัพธ์ที่คุณมองหา

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ฉันสามารถใช้ใช้ช่องทางการทำสัญญาได้หรือไม่

  ในขณะที่อัตราของการปรับใช้การประมวลผลระบบคลาวด์เติบโตขึ้น ส่วนภาครัฐจำนวนมากได้เริ่มให้การรับรองช่องทางการทำสัญญาที่เป็นที่รู้จักในการจัดซื้อบริการระบบคลาวด์ การใช้ประโยชน์จากสัญญาเดิมจะช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้

  มีช่องทางการทำสัญญาจำนวนมากที่พร้อมให้บริการสำหรับรัฐบาลกลาง ระดับประเทศ รัฐ และในท้องถิ่นรวมถึงด้านการศึกษา วิธีเริ่มต้นใช้งาน


  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ฉันจำเป็นต้องมีคู่ค้าหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ฉันจะค้นหาคู่ค้าที่เหมาะสมได้อย่างไร

  เครือข่ายคู่ค้าของ AWS คือโปรแกรมคู่ค้าระดับสากลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเติบโตและประสบความสำเร็จ การรวมกันที่ลงตัวของการสนับสนุนด้านธุรกิจ การให้คำปรึกษา และเทคโนโลยีในที่เดียวกันทำให้ง่ายต่อการจัดซื้อ การปรับใช้ และการย้ายข้อมูลปริมาณงานไปยังระบบคลาวด์

 • ฉันจะจ่ายเงินให้กับการประมวลผลระบบคลาวด์ได้อย่างไร

  ในขณะที่ราคาสำหรับบริการ AWS แต่ละรายการมีความแตกต่างกัน จะไม่มีความเชื่อมโยงกันที่ซับซ้อนหรือข้อกำหนดในการให้สิทธิ์การใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาสำหรับบริการแต่ละรายการ โปรดดูที่:


  ผู้เชี่ยวชาญของ AWS พร้อมให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการในการจัดหาของคุณสำหรับบริการระบบคลาวด์

  ติดต่อเรา