ดูวิธีที่ AWS ใช้ประโยชน์จากยานพาหนะในสัญญาในหน่วยงานภาครัฐ

ดูขั้นตอนการจัดหาและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ต้องทราบในการเริ่มนำองค์กรภาครัฐ องค์กรการศึกษา องค์กรไม่แสวงผลกำไร หรือองค์กรด้านสาธารณสุขของคุณไปสู่เส้นทางระบบคลาวด์

การซื้อระบบคลาวด์นั้นแตกต่างจากการซื้อโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านไอทีแบบดั้งเดิม การประมวลผลระบบคลาวด์จะได้ผลเมื่อองค์กรทำการเปลี่ยนแปลงโดยที่โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจัดการดูแลระบบของธุรกิจและบริการดิจิทัล ลูกค้าภาครัฐนับหมื่นรายกำลังใช้กระบวนการจัดหาผ่านระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพในการเปิดใช้งาน Amazon Web Services (AWS) Cloud services อย่างเร่งด่วน

หน้านี้จะสรุปหัวข้อการจัดหาระบบคลาวด์ที่ควรพิจารณา ซึ่งได้แก่ ผลที่ตามมาในด้านการดำเนินการและวัฒนธรรม การให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ความยั่งยืน และข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการริเริ่มนวัตกรรมและประหยัดต้นทุนในระยะยาว

อีเลิร์นนิง

เอกสารการจัดหาคลาวด์ของพาร์ทเนอร์พร้อมให้ใช้งานแล้ว

ตอนนี้พาร์ทเนอร์ APN สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดหาคลาวด์ ทรัพยากร และการฝึกอบรมล่าสุดทั้งหมดได้ในที่เดียว เอกสารการจัดหาระบบคลาวด์ที่เผยแพร่ผ่าน APN จะให้ข้อมูลเฉพาะประเทศแก่พาร์ทเนอร์ APN และเนื้อหาที่แปลแล้ว เพื่อที่พาร์ทเนอร์จะสามารถแนะนำลูกค้าตลอดกระบวนการจัดหาระบบคลาวด์ได้

ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นที่ไหนใช่ไหม

การซื้อบริการประมวลผลบนระบบคลาวด์ต้องใช้ทักษะและกลยุทธ์ที่แตกต่างจากทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการซื้อบริการด้านไอทีแบบดั้งเดิม หากต้องการตรวจสอบว่าคุณพร้อมสำหรับการเริ่มต้นเส้นทางสู่ระบบคลาวด์ของคุณแล้ว ให้อ่านบล็อก 6 ขั้นตอนสู่ความพร้อมสำหรับการจัดหาระบบคลาวด์ของเรา หากคุณพร้อมที่จะซื้อ เราขอเชิญให้คุณอ่านคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง

โปรดจำไว้ว่า ผู้เชี่ยวชาญของ AWS พร้อมพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาในการจัดหาบริการระบบคลาวด์ โปรดติดต่อเรา

 • ในการจัดหาระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่เนิ่นๆ และบ่อยครั้ง ไม่ใช่แค่หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดหาของคุณ อันได้แก่

  • สายธุรกิจ/ผู้นำด้านธุรกิจ
  • ฝ่ายกฎหมาย/สัญญา
  • ฝ่ายการรักษาความปลอดภัย/การปฏิบัติตามข้อบังคับ
  • ฝ่ายกำกับดูแล
  • ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับ
  • ฝ่ายการเงิน/งบประมาณ
  • ฝ่ายเทคนิค/ไอที
  • ฝ่ายจัดหา/พาณิชย์

  ทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องภายในองค์ก่อนเพื่อดำเนินการต่อไปนี้

  • ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าระบบคลาวด์คืออะไรและระบบคลาวด์จะส่งผลต่อสายงานของพวกเขาอย่างไร
  • ทำความเข้าใจว่าพวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับทักษะและกระบวนการภายในอย่างไรเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบคลาวด์
 • แนวทางของเราในการกำหนดราคาคือการกำหนดราคาที่โปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณะแก่ลูกค้าของเราทุกคน ลูกค้าระบบคลาวด์แตกต่างจากลูกค้าไอทีแบบเดิมเนื่องจากเหตุผลดังนี้

  • ใช้โมเดลแบบจ่ายค่าบริการที่ใช้ตามจริงโดยเป็นราคาตามความต้องการเหมือนบริการสาธารณูปโภค
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
  • ไม่จำเป็นต้องมีข้อผูกมัดทางการเงินระยะยาว

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคิดราคาของ AWS » 

  เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเงินด้วย AWS »

 • ความรับผิดชอบในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน AWS Cloud นั้นเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน มีองค์ประกอบบางอย่างที่เป็นความรับผิดชอบของ AWS แต่ส่วนอื่นๆ ก็เป็นความรับผิดชอบที่ลูกค้าต้องจัดการ AWS มีหน้าที่รับผิดชอบในการแยกการเข้าถึงทางกายภาพและทางตรรกะของระบบคลาวด์ ส่วนลูกค้าเป็นเจ้าของและควบคุมเนื้อหาของตนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยที่มีร่วมกันกับเรา การเข้าใจโมเดลความผิดชอบร่วมกันนี้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การจัดหาระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าขอบเขตของสิ่งที่ตนจะต้องรับผิดชอบคืออะไรและความรับผิดชอบของ AWS คืออะไร 

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ AWS Cloud »

 • ความเป็นอิสระของข้อมูลและที่อยู่ข้อมูลเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับลูกค้าหลายๆ คน ในอดีต คำสั่งและการควบคุมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนขององค์กร หมายถึงการจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในสถานที่หรือในอาคารของผู้รับเหมาที่สามารถเดินเข้าไปได้ภายในประเทศเดียวกัน
   
  ด้วยเทคโนโลยีระบบคลาวด์ คุณทำงานภายใต้โมเดลความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้นจึงมักมีคำถามว่าใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของคุณ และข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้ที่ใด  
   
 • เราตระหนักดีว่าความยั่งยืนกำลังกลายเป็นหัวข้อที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การย้ายไปใช้ AWS Cloud มีความยั่งยืนมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้

  • เน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในศูนย์ข้อมูลของเราเพื่อลดการใช้พลังงาน
  • ใช้ศักยภาพของเราเพื่อการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มสูงขึ้นและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพกว่าศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรทั่วไป
  • มีโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่สร้างขึ้นบนฮาร์ดแวร์แบบกำหนดเองของ Amazon ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และปรับให้เหมาะสมสำหรับปริมาณงานที่ลูกค้า AWS ดำเนินการ

  จากรายงานการวิจัย 451 การย้ายปริมาณงานในองค์กรไปยัง AWS สามารถลดปริมาณรอยเท้าคาร์บอนของปริมาณงานได้:

  • 88 เปอร์เซ็นต์สำหรับค่ามัธยฐานของศูนย์ข้อมูลองค์กรในสหรัฐฯ ที่สำรวจ
  • 72 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยสำหรับ 10 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่สำรวจ

  คุณสามารถเรียนรู้ว่า AWS มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดและใช้พลังงานทดแทน 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกของเราอย่างสำเร็จได้อย่างไรโดยไปที่เว็บเพจ Sustainability in the Cloud ของเรา

 • ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ดำเนินการในระดับหนึ่งต่อกลุ่ม โดยให้บริการที่เป็นมาตรฐานกับลูกค้าหลายล้านราย ไม่มีการซื้อสินทรัพย์ทางกายภาพ ลูกค้าซื้อตามค่าบริการที่ใช้ตามจริง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้

  • สื่อสารกับ CSP ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อจัดหาระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อกำหนดของระบบคลาวด์และไขความไม่เห็นพ้อง การพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เข้ากันได้กับระบบคลาวด์ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ RFx มักจะง่ายกว่า
  • ผสานและใช้ข้อกำหนดของ CSP ในขอบเขตสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สอดคล้อง ข้อกำหนดเหล่านี้จะสะท้อนโมเดลความรับผิดชอบร่วมกัน ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ที่ระบบคลาวด์ทั้งหมดมอบให้ และทำให้กระบวนการทำสัญญาโดยรวมเป็นไปได้ง่ายขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการใช้เงื่อนไขสัญญาไอทีแบบเดิมๆ (เช่น เงื่อนไขสัญญาที่มีการจัดการ) เป็นพื้นฐานสำหรับสัญญาระบบคลาวด์ สัญญาไอทีแบบเดิมๆ นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับระบบคลาวด์และมักจะมีลักษณะตรงข้ามกับโมเดลความรับผิดชอบร่วมกัน
  • ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง CSP, ผู้ให้บริการที่จัดการบนระบบคลาวด์ และตัวแทนจำหน่าย แต่ละหน่วยงานต่างก็มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปที่สะท้อนถึงโมเดลของตน หากคุณเห็นความแตกต่างของโมเดลต่างๆ คุณก็น่าจะเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CSP

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา »

 • การประเมินความพร้อมของระบบคลาวด์ด้วย CART สามารถเปลี่ยนแนวคิดของคุณในการย้ายไปยังระบบคลาวด์ให้เป็นแผนอย่างละเอียดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Professional Services ได้ Cloud Adoption Readiness Tool (CART) จาก AWS ช่วยให้องค์กรทุกขนาดพัฒนาแผนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับการปรับใช้และการย้ายข้อมูลขององค์กรไปยังระบบคลาวด์ได้ 

  ทำการประเมินความพร้อมของระบบคลาวด์ »

 • สิ่งสำคัญคือคุณทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ CSP อย่างเช่น AWS มีกับคู่ค้าต่างๆ รวมถึงวิธีและเหตุผลที่คุณควรพิจารณาร่วมงานกับ CSP เนื่องจาก CSP ให้บริการแบบหนึ่งต่อกลุ่ม AWS Partner Network (APN) จึงสามารถช่วยคุณได้โดยการเสนอข้อกำหนดที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นและโซลูชันตามความต้องการ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ คู่ค้าสามารถช่วยคุณระบุโซลูชัน สร้าง ปรับใช้ หรือย้ายข้อมูลไปยัง AWS ได้

  ค้นหาและเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ AWS ทั่วโลกตามกรณีการใช้งาน อุตสาหกรรม บริการ และโปรแกรมพาร์ทเนอร์ด้วยเครื่องมือค้นหาโซลูชันของพาร์ทเนอร์

 • เอกสารการจัดหาคลาวด์ของพาร์ทเนอร์ที่เผยแพร่ผ่าน APN จะให้ข้อมูลเฉพาะประเทศแก่พาร์ทเนอร์ APN และเนื้อหาที่แปลแล้ว เพื่อที่พาร์ทเนอร์จะสามารถแนะนำลูกค้าตลอดกระบวนการจัดหาระบบคลาวด์ได้ เอกสารเหล่านี้จะให้ข้อมูลการจัดหาคลาวด์ ทรัพยากร และการฝึกอบรมล่าสุดทั้งหมดในที่เดียวแก่พาร์ทเนอร์ APN

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญ ITIL®: การจัดหาและจัดการบริการระบบคลาวด์

โมดูลนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการคำแนะนำในการพัฒนาความเข้าใจเชิงปฏิบัติว่าเทคโนโลยีระบบคลาวด์สามารถรองรับกลยุทธ์และฟังก์ชันทางธุรกิจในวงกว้างได้อย่างไร

คู่มือวิธีซื้อระบบคลาวด์

คู่มือ Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) อย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีซื้อระบบคลาวด์ในภาครัฐ

ความพร้อมในการจัดซื้อระบบคลาวด์

อ่านบล็อกโพสต์ส่วนภาครัฐของเราเพื่อเรียนรู้หกขั้นตอนที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อระบบคลาวด์