หน่วยงานราชการระดับรัฐและท้องถิ่น (สหรัฐ)

AWS มอบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้หน่วยงานราชการระดับรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น

หน่วยงานราชการระดับรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น (SLG) กำลังสร้างสรรค์เพื่อประชาชน โดยร่วมมือกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มข้อมูลแบบเปิด การปรับปรุงด้านความปลอดภัยสาธารณะ การปรับปรุงบริการประชาชน หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลกำลังเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์เพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่คุ้มค่า ปรับขนาดได้ ปลอดภัย และยืดหยุ่น โดยสิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อการสร้างความแตกต่าง

โรดไอแลนด์ปรับเปลี่ยนการประมวลผลผู้ลงคะแนนเลือกตั้งรัฐให้มีความทันสมัย

รัฐและภาคส่วนท้องถิ่นต่างๆ

บริการด้านสุขภาพและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานด้านสุขภาพและความมั่นคงของมนุษย์ (HHS) กำลังใช้ AWS Cloud เพื่อระบบการดูแลภารกิจที่สำคัญ ซึ่งส่งมอบโปรแกรมด้านสุขภาพ โภชนาการ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนองค์กรการช่วยเหลือในการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีขึ้น หรือเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินและการดูแลรักษา หน่วยงานของ HHS กำลังเปลี่ยนไปใช้ AWS เพื่อทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่คุ้มค่า ปรับขนาดได้ และมีความปลอดภัย

ความยุติธรรมและความปลอดภัยสาธารณะ

จากระบบการจัดการระเบียนและโซลูชันของกล้องที่สวมใส่ทางร่างกาย ไปจนถึงเทคโนโลยี 911 รุ่นใหม่ AWS สามารถช่วยคุณจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยสาธารณะในทุกขั้นตอนการดำเนินการบนคลาวด์ เพื่อการสร้างโปรแกรมเพื่อการใช้งานเฉพาะ โดยชุมชนความยุติธรรมและความปลอดภัยสาธารณะ บริการของ AWS รองรับความต้องการของลูกค้า CJIS ด้วยการให้พื้นที่นโยบายด้านความปลอดภัย CJIS

เมืองอัฉริยะและการขนส่ง

เมืองต่างๆ ล้วนเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็นเมืองอัจฉริยะและโซลูชันการขนส่ง ครอบคลุมตั้งแต่การริเริ่มข้อมูลแบบเปิด การวิเคราะห์การจราจร การปรับปรุงบริการประชาชนไปจนถึงการเป็นโครงการเมืองอัฉริยะโดยขึ้นอยู่กับ Internet of Things (IoT) เช่นการใช้ระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า การบำรุงรักษา และการเก็บขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกตั้ง

AWS ปรับการใช้ให้ทันสมัยและลดความซับซ้อนของฟังก์ชั่นหลัก เพื่อดำเนินการเลือกตั้งด้วยระบบการเปิดใช้งานการนับโหวตแบบรวดเร็ว และการปรับขนาดของระบบที่สำคัญต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้นสำหรับการบริหารที่สะดวกขึ้น รวมถึงให้ความปลอดภัยในกระบวนการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นไปที่การเลือกตั้งแทนที่จะเสียเวลาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยระบบคลาวด์จะให้ความคุ้มค่าและการสนับสนุนในการปรับรูปแบบการใช้งาน

โซลูชัน AWS Marketplace สำหรับหน่วยงานราชการระดับรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น

เยี่ยมชมแค็ตตาล็อกดิจิทัลของโซลูชัน AWS Marketplace เพื่อค้นหาโซลูชันการทำงานจากระยะไกลที่ช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ดีขึ้น และบรรลุประสิทธิภาพขององค์กรได้แม้ในช่วงเวลาฉุกเฉิน

กรณีใช้งาน

 • การถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแล้ว
 • การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • Data Analytics และการจัดการข้อมูล
 • การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
 • การถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแล้ว
 • การถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแล้ว

  Kinesis Firehose รับข้อมูลเข้าสู่ S3 ซึ่งจะเก็บข้อมูลดิบก่อนการประมวลผลและหลังประมวลผลไว้เป็น Data Lake ทำการสืบค้นโดยใช้ Amazon EMR, Amazon Athena, Amazon Redshift หรือ Amazon Redshift Spectrum ใช้ Amazon QuickSight ในการแสดงข้อมูลเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด หากคุณกำลังใช้ปริมาณงานที่เหมาะสมสำหรับ Machine Learning (ML) คุณสามารถใช้ Spark ML, Python และ MXnet เพื่อสืบค้น ML ใช้ผลการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการกำหนดเป้าหมายและปรับปรุงอัลกอริทึมการกำหนดเป้าหมาย

  การถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแล้ว

  แมชชีนเลิร์นนิ่งใน AWS

  AWS มีชุดบริการแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กว้างและเจาะลึกที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ในนามของลูกค้า เรามุ่งแก้บางปัญหาที่ยากที่สุดที่ทำให้ Developer ทุกคนยังไม่เลือกใช้ Machine Learning

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  บล็อก: ฟังความคิดเห็นของประชาชนและนักเรียนด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง

  คุณไม่แต่เพียงสามารถแปลทวีต แต่ยังสามารถเข้าใจความหมายของสิ่งที่พูด ความรู้สึก และผู้คน สถานที่ องค์กร รวมไปจนถึงสิ่งที่กำลังถกกันได้ด้วย คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง หรือต้องจ้างทีมที่มีทักษะเช่นนั้น

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  ชุดของเว็บบินาร์ AI/ML

  เว็บบินาร์ของเราช่วยให้ผู้ประกอบการด้านไอที, CIO, CTO, CSO, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้าน AI/ML เล็กน้อยหรือไม่มีเลย สามารถหากรณีใช้งานที่ดีที่สุดของพวกเขา และสร้างหลักฐานของแนวคิด

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

 • การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

  เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลกระทบทางธุรกิจและชื่อเสียงได้อย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีระบบซับซ้อน เพื่อช่วยให้ระบบของคุณมีความปลอดภัยและไม่ซ้ำซ้อน AWS ขอเสนอเครื่องมือที่สามารถสร้างโปรโตคอลเพื่อกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติและเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถปกป้ององค์กรของคุณโดยไม่ต้องไปทำให้เกิดรายจ่ายแก่ไซต์กายภาพอื่น

  การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

  เว็บบินาร์ตามความต้องการ

  ข้อมูลคือทรัพย์สินด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร - การปกป้องข้อมูลจึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก หน่วยงานของรัฐบาลกลาง, สถาบันการศึกษา, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นต้องเก็บข้อมูลของตนให้ปลอดภัย พร้อมใช้งาน พ้นจากภัยคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการโจมตีทางไซเบอร์

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  อีบุ๊ค: การสำรองข้อมูลและเรียกคืนด้วย AWS

  อีบุ๊คฉบับนี้ให้แนวทางในการสำรองข้อมูลสู่ AWS ซึ่งมีประโยชน์ต่อธุรกิจในระดับสูง เหนือกว่าการใช้กลยุทธ์การสำรองข้อมูลแบบดั้งเดิม เช่น ไลบรารีเทป และ/หรือ secondary failover site

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  วิดีโอ: กลยุทธ์การลดความเสี่ยงในการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ

  เรียนรู้วิธีสร้างกลไกการรับมือกับภัยพิบัติไว้ในทุกๆ แอปพลิเคชันเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความปลอดภัย และการสนับสนุนสำหรับการ failover แบบทันทีและความพร้อมใช้งานสูงในสถานการณ์การกู้คืนความเสียหาย

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

 • Data Analytics และการจัดการข้อมูล
 • Data Analytics และการจัดการข้อมูล

  AWS มีแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดและมีโซลูชันหุ้นส่วนหลายแบบจึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อมูลของคุณได้ตลอดวงจรชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การนำเข้า การประมวลผล การวิเคราะห์ การเก็บระยะสั้น หรือการเก็บถาวร เรายังมีความสามารถเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการสตรีมมิ่งและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ คลังสินค้าระดับเพตาไบต์ เครื่องมือข่าวกรองทางธุรกิจ และ Machine Learning เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

  Data Analytics และการจัดการข้อมูล

  Data Lake และการวิเคราะห์ใน AWS

  Data Lake ที่ใช้ AWS จะสามารถจัดการกับการปรับขยาย ความคล่องตัว และความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับการรวมข้อมูลประเภทต่างๆ และแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  Blog: Analytics Without Limits: FINRA’s Scalable and Secure Big Data Architecture – Part 1

  ก่อนยุคคลาวด์ ความจุซึ่งคงที่ และการจัดหา lead-time เป็นปัญหาสำหรับการวิเคราะห์ AWS เปิดโอกาสให้เราสามารถขยายการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ออกไปได้อย่างลงตัวและคำนวณขนาดแบบไดนามิกเพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของเราและสามารถตามสถานการณ์ได้ทันเมื่อตลาดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  Blog: Analytics Without Limits: FINRA’s Scalable and Secure Big Data Architecture – Part 2

  เพื่ออพยพไปยังคลาวด์ เราต้องคิดหาวิธีเอาชนะคำถามเบื้องต้นสองสามข้อให้ได้เสียก่อน: ปลอดภัยเพียงพอไหม จะควบคุมการรักษาความปลอดภัยและการจัดการอย่างไรดี และเราสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ช่วยปรับปรุงทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยได้หรือไม่

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

 • การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
 • สภาพแวดล้อมการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในแบบอัตโนมัติ

  AWS อนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในแบบอัตโนมัติ ในระดับองค์กร คุณสามารถสร้างกฎเกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียมและกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐานของ AWS ของคุณทั่วทั้งหน่วยงาน เวลาที่คุณสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง คุณสามารถสร้างแม่แบบที่สามารถใช้ซ้ำได้เพื่อช่วยให้คุณมีสภาพแวดล้อมที่คงเส้นคงวาสำหรับการพัฒนา การทดสอบ การผลิต และกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อได้มีการนำไปใช้แล้ว AWS จะมีเครื่องมือที่สามารถทดสอบ ติดตาม และบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ตรวจจับการเบี่ยงเบนไปจากนโยบายบริษัทได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการส่งเสียงเตือนเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น

  สภาพแวดล้อมการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในแบบอัตโนมัติ

  การรักษาความปลอดภัย AWS Cloud

  AWS ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบคลาวด์เป็นอันดับหนึ่ง ในฐานะลูกค้าของ AWS คุณจะได้รับประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลและสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขขององค์กรที่ต้องการความปลอดภัยในระดับสูงที่สุด

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ AWS

  เช่นเดียวกับทุกสิ่งที่ Amazon ความสำเร็จของโครงการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราโดยหลักๆ แล้วสามารถวัดได้จากสิ่งหนึ่ง: ความสำเร็จของลูกค้าของเรา ความต้องการของลูกค้าของเราก่อให้เกิดพอร์ตโฟลิโอของรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักฐาน และการรับรองที่ส่งเสริมให้ลูกค้าของเราสามารถใช้งานสภาพแวดล้อมคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎระเบียบ

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  Blog: Cloud Security Built for Government Missions

  ดังที่เห็นได้จากการได้รับอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบ การรับรองจากบุคคลที่สาม และใบรับรองต่างๆ ของเรา AWS Cloud ให้บริการลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐด้วยร้านค้าครบวงจรแต่เพียงแห่งเดียวที่สามารถจัดการงานสาธารณะ, สำหรับใช้อย่างเป็นทางการเท่านั้น (FOUO), อ่อนไหว, ลับ และลับที่สุด

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

  AWS GovCloud

  เขตคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อโฮสต์ข้อมูลอ่อนไหว ควบคุมปริมาณงาน จัดการกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาที่เข้มงวดที่สุด

  เรียนรู้เพิ่มเติม »

กรณีศึกษา

กรมแรงงานและฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแห่งโรดไอแลนด์

“เรามักต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานตลอดทั้งกระบวนการเพื่อศึกษาเทคโนโลยีใหม่ เช่นเดียวกับทุกรัฐ แต่โครงการนี้พิสูจน์ให้เราได้เห็นว่า เราสามารถทำงานได้คล่องตัวขึ้นและได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีค่าสูง

Scott Jensen ผู้อำนวยการ กรมแรงงานและฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแห่งโรดไอแลนด์

อ่านกรณีศึกษา »

หน่วยงานด้านเทคโนโลยีแห่งแมรีแลนด์

“เราสามารถรับมือกับปริมาณการสื่อสารที่สูงมากโดยใช้เจ้าหน้าที่ติดตามการติดต่อในจำนวนพอประมาณ เนื่องจากระบบมีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ หากไม่มีเทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่ยืดหยุ่นและทรงพลังเช่นนี้ ผมก็ไม่ทราบจริงๆ ว่าจะปรับขนาดสิ่งนี้ได้อย่างไร”

Lance Schine รองเลขาธิการ หน่วยงานด้านเทคโนโลยีแห่งแมรีแลนด์

อ่านกรณีศึกษา »

เมืองนิวยอร์ก DoT

เพื่อสนับสนุนการจราจรติดขัดเป็นศูนย์ และความปลอดภัยของคนเดินเท้า กรมเมืองนิวยอร์ก (NYDOT) สร้างเว็บแอปพลิเคชัน Vision Zero View และ iRide NYC ไว้บนคลาวด์

อ่านกรณีศึกษา »

กรมตำรวจริชมอนด์

"หลายทีมในแผนกของเราสามารถเข้าถึงรายงานข้อมูลล่าสุดของอาชญากรรมและข้อมูลผู้ป่วยใน Mark43 RMS ได้ตลอดทั้งวัน ทุกวัน ด้วย AWS"

นายสิบ ทิโมธี การ์ด กรมตำรวจริชมอนด์

อ่านกรณีศึกษา »

อาลาเมดาเคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย

“ตอนนี้เรามีระบบที่เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา กลุ่มเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ของเราคงมีขนาดใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นไปแล้วหากระบบถูกจำกัดไว้ด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพหรือชุดโทรศัพท์จริง”

Stephen De La Vega ผู้จัดการระบบสารสนเทศ กรมสาธารณสุขแห่งอาลาเมดาเคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย

อ่านกรณีศึกษา »

สำนักเทคโนโลยี เวสต์เวอร์จิเนีย

“เราไม่ได้มีเวลาเป็นเดือนๆ ในการค้นหาและใช้งานโซลูชันเมื่อสิ่งต่างๆ สงบลง เราต้องการโซลูชันที่ปรับได้ซึ่งทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ของเราเพื่อติดต่อกับผู้เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว”

Joshua Spence หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยี เวสต์เวอร์จิเนีย

อ่านกรณีศึกษา »

ซานฟรานซิสโก 511

"เราสามารถรองรับผู้ใช้ได้เป็นจำนวนสองเท่า ทุกวัน ในช่วงที่มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นในช่วงเช้าและบ่าย ด้วยการเรียกใช้บน AWS”

Alysha Nachtigall ผู้จัดการโปรเจกต์ฝ่ายสื่อสารและเว็บไซต์ประจำ MTC 511

อ่านกรณีศึกษา »

เครือรัฐเวอร์จิเนีย

“ความสามารถของเราในการขยาย Framework for Addiction Analysis and Community Transformation (FAACT) อย่างรวดเร็วนั้นเป็นตัวอย่างหลักว่าโมเดลที่ทำซ้ำได้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เร็วและมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ต้องการนั้น มีคุณค่ามหาศาล”

Carlos Rivero หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของเครือรัฐเวอร์จิเนีย

อ่านกรณีศึกษา »

เริ่มต้นใช้งาน

AWS มีหน่วยงานราชการระดับรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณสำหรับโซลูชันด้านไอทีที่ท้าทาย