ใช้ประโยชน์จากโซลูชันโอเพนซอร์สที่มีให้ใช้งานฟรี ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปของรัฐบาล รวมถึงโซลูชันสำหรับการส่งข้อความ การชำระเงิน การระบุตัวตนประชาชน แบบฟอร์มออนไลน์ การจัดการเนื้อหา ตลาดจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือแปลงข้อมูลเป็นภาพ และอื่นๆ

ไอคอนรากฐานทางดิจิทัลของโซลูชันหน่วยงานรัฐที่มีวงกลมแปดสี

ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อสร้างรากฐานดิจิทัลของบริการภาครัฐ

บริการภาครัฐที่ประชาชนเข้ามาใช้ส่วนใหญ่จะใช้องค์ประกอบการทํางานที่คล้ายคลึงกัน การจัดหาส่วนประกอบเหล่านี้เพียงครั้งเดียวสําหรับบริการทั้งหมดที่จะแบ่งปัน สร้างรากฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่ง และช่วยให้นวัตกรรมและการทดลองช่วยพัฒนาบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว

  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์

นําซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาปรับใช้ใหม่เพื่อช่วยแก้ปัญหาทั่วไปของรัฐบาล

 • แอปพลิเคชันสำหรับการทำงานหลังบ้านและระบบการจัดการกรณีสําหรับทีมรัฐบาลท้องถิ่นภูมิภาคและระดับชาติ
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • ทรัพยากรและโซลูชันที่หน่วยงานภาครัฐทั่วโลกใช้ในการต่อสู้กับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินต่างๆ เช่น โควิด-19
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • โซลูชันและเครื่องมือสําหรับการใช้งานด้านการดูแลสุขภาพและคลินิก
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • แนวทางแก้ไขเพื่อให้รัฐบาลซื้อสินค้าและบริการจากซัพพลายเออร์ได้ง่ายขึ้น
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • เครื่องมือสำหรับสร้างต้นแบบเชิงโต้ตอบที่รวดเร็วซึ่งดูเหมือนเว็บไซต์และบริการของรัฐบาลที่มีอยู่
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • เครื่องมือและโซลูชันที่มีมุ่งหมายเพื่อบรรลุผลและรักษารัฐบาลที่ยั่งยืน
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • เครื่องมือในการส่งมอบระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนและปลอดภัย
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • ฮับสำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและข้อมูลเปิดที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลต่างๆ
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
 • คอลเลกชันที่หลากหลายของโซลูชันและเครื่องมือที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้จากทั่วโลก
  • การอัปเดตล่าสุด (ใหม่-เก่า)
  • ชื่อ (A-Z)
  • ชื่อ (Z-A)
  ไม่พบผลลัพธ์
ข้อมูลและลิงก์ในหน้านี้ รวมถึงเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่เชื่อมโยงกำกับดูแล
ปิด

ข้อมูลและลิงก์ในหน้านี้กำกับดูแลโดยข้อกำหนดของเว็บไซต์ Amazon Web Services (AWS) เนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่เชื่อมโยงในหน้าต่างๆ เหล่านี้ได้รับการพัฒนา ดำเนินงาน ดูแลรักษา และเป็นเจ้าของโดยบริษัทอื่น AWS ไม่ได้สนับสนุน อนุมัติ หรือรับรองเนื้อหาหรือแหล่งที่มาดังกล่าว ข้อมูลและลิงก์ในหน้าต่างๆ เหล่านี้มีให้ตามที่เป็น AWS ไม่ได้ให้การรับประกันและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับข้อมูล ลิงก์ และเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส (รวมถึงข้อมูลการให้สิทธิ์การใช้งาน) และการใช้งานใดๆ จากทรัพยากรเหล่านั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ก่อนที่จะปรับใช้ทรัพยากรของบริษัทอื่น ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามกระบวนการและการตรวจสอบที่บริษัทดังกล่าวกำหนดไว้

สํารวจมาตรฐานและวิธีการทํางานของทีมปฏิรูปรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ

 สํารวจมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

ทีม AWS Government Transformation สามารถช่วยคุณได้

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล การใช้โซลูชันโอเพนซอร์ส หรือมีโซลูชันที่อยากแบ่งปัน – เรายินดีรับฟังจากคุณ