คุณสมบัติ Amazon Keyspaces (สำหรับ Apache Cassandra)

Amazon Keyspaces (สำหรับ Apache Cassandra) เป็นบริการฐานข้อมูลที่ใช้งานร่วมกับ Apache Cassandra ได้ ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ มีความพร้อมใช้งานสูง และมีการจัดการ เมื่อใช้ Amazon Keyspaces คุณสามารถเรียกใช้ปริมาณงานของ Cassandra บน AWS ได้โดยใช้โค้ดแอปพลิเคชัน Cassandra เดิมและเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ใช้ในปัจจุบันได้ ไม่ต้องจัดเตรียม แพทช์ หรือจัดการเซิร์ฟเวอร์ และไม่ต้องติดตั้ง ดูแลรักษา หรือดำเนินการเซิร์ฟเวอร์ Amazon Keyspaces เป็นบริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ จึงให้คุณชำระเงินเฉพาะทรัพยากรที่คุณใช้ และบริการสามารถปรับขนาดตารางเพิ่มและลดตามปริมาณการใช้งานของแอปพลิเคชันได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่รองรับคำขอหลายพันรายการต่อวินาทีได้ด้วยปริมาณการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บเสมือนที่ไม่จำกัด

ใช้ได้กับ Apache Cassandra

ใช้ได้กับ Cassandra Query Language (CQL)

Amazon Keyspaces ใช้งานร่วมกับ Cassandra CQL API แบบโอเพนซอร์สได้ คุณจึงสามารถโยกย้ายตาราง Cassandra ที่มีอยู่ไปยัง Amazon Keyspaces โดยยังใช้โค้ดแอปพลิเคชันในปัจจุบันต่อไปได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CQL API ที่รองรับ

รองรับ ไดรเวอร์ที่ได้รับสิทธิ์ของ Apache Cassandra 2.0 และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาในปัจจุบัน

คุณสามารถใช้ไดรเวอร์ที่ได้รับสิทธิ์ของ Apache Cassandra 2.0 และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาในปัจจุบันกับ Amazon Keyspaces ได้ ไดรเวอร์ Cassandra แบบโอเพนซอร์สพร้อมใช้งานสำหรับ Java, Python, Ruby, .NET, Node.js, PHP, C++ และ Perl

ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องจัดการ

โหมดความจุตามความต้องการ

เมื่อใช้โหมดความจุตามความต้องการ คุณก็ไม่ต้องจัดเตรียมปริมาณการประมวลผลเผื่อไว้สำหรับปริมาณงานในช่วงที่มีการใช้งานสูงโดยไม่คาดคิด ความจุมีการจัดการโดยอัตโนมัติ และให้คุณชำระเงินเฉพาะทรัพยากรที่คุณใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความจุตามความต้องการใน หน้าราคา

โหมดความจุที่มีการเตรียมใช้งาน

โหมดความจุที่มีการเตรียมใช้งานช่วยให้คุณปรับค่าใช้จ่ายสำหรับปริมาณการประมวลผลให้เหมาะสม หากมีการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันที่สามารถคาดการณ์ได้ เพียงระบุจำนวนการอ่านและเขียนต่อวินาทีที่คาดว่าแอปพลิเคชันของคุณจะดำเนินการได้ไว้ล่วงหน้า คุณสามารถใช้ Auto Scaling เพื่อปรับความจุของตารางได้โดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันเพื่อรักษาประสิทธิภาพโดยไม่ต้องจัดเตรียมความจุเผื่อไว้ เรียนรู้เพื่อเติมเกี่ยวกับโหมดความจุที่เตรียมใช้งานในหน้าราคา

Time to Live (TTL) ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ

ใช้ Time to Live (TTL) เพื่อตั้งเวลาหมดอายุของแถวและคุณลักษณะในตาราง Keyspaces และลบบันทึกหลังหมดอายุโดยอัตโนมัติ Keyspaces มีการจัดการเต็มรูปแบบ คุณจึงไม่ต้องจัดการหรือจัดเตรียมความจุในการอ่าน/เขียนเพิ่มเติมอีก โดยคุณไม่ต้องจัดการ Tombstones หรือการดำเนินการระบบในระดับล่าง เช่น การอัดแน่นอีกด้วย Keyspaces จะลบข้อมูลที่หมดอายุโดยอัตโนมัติอย่างโปร่งใส 

ประสิทธิภาพในทุกระดับ

ประสิทธิภาพสม่ำเสมอในทุกขนาด

Amazon Keyspaces มีประสิทธิภาพในการอ่านและเขียนในระดับไม่กี่มิลลิวินาทีที่สม่ำเสมอในทุกขนาด เพื่อให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่มีเวลาแฝงต่ำ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น

การปรับขนาดที่ยืดหยุ่นพร้อมปริมาณการประมวลผลเสมือนที่ไม่จำกัด

ตาราง Amazon Keyspaces จะปรับขนาดตามปริมาณการใช้งานตามจริง ด้วยปริมาณการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บเสมือนที่ไม่จำกัด ไม่มีขีดจำกัดด้านขนาดตารางหรือจำนวนแถวต่อตาราง

การตรวจสอบประสิทธิภาพ

Amazon Keyspaces รวมระบบกับ Amazon CloudWatch CloudWatch จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจาก Amazon Keyspaces ลงในตัววัดที่อ่านได้ ให้คุณมองเห็นการทำงานของแอปพลิเคชันของคุณ

มีความพร้อมใช้งานและปลอดภัยสูง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการเต็มรูปแบบและพร้อมใช้งานสูง

Amazon Keyspaces มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการเต็มรูปแบบและมีความพร้อมใช้งานสูง ข้อมูลตารางของคุณจำมีการทำซ้ำโดยอัตโนมัติสามครั้งใน AWS Availability Zone หลายแห่งเพื่อความคงทน

การจำลองแบบหลายรีเจี้ยน

ด้วยการจำลองแบบหลายรีเจี้ยน ทำให้คุณสามารถทำซ้ำข้อมูลด้วยการจำลองแบบในลักษณะ Active-Active โดยอัตโนมัติและมีการจัดการเต็มรูปแบบได้ทั่วทั้ง AWS Region ที่คุณเลือก การจำลองแบบหลายรีเจี้ยนใช้การจำลองแบบอะซิงโครนัสตามพื้นที่เก็บข้อมูล และโดยทั่วไปข้อมูลจะแพร่กระจายไปทั่วรีเจี้ยนต่างๆ ใน Keyspace ของคุณภายในหนึ่งวินาที ด้วยการจำลองแบบหลายรีเจี้ยน ทำให้คุณสามารถปรับปรุงทั้งความพร้อมใช้งานและความยืดหยุ่น อีกทั้งยังสามารถได้รับประโยชน์จากการอ่านและเขียนในเครื่องที่มีเวลาแฝงต่ำสำหรับแอปพลิเคชันส่วนกลางได้ในขณะเดียวกัน เนื่องจากทุกรีเจี้ยนใน Keyspace ของคุณสามารถให้บริการอ่านและเขียนได้ หากในกรณีที่เกิดความล้มเหลวในรีเจี้ยนเดียว คุณจะสามารถกู้คืนได้โดยไม่ต้องสร้างตรรกะการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือขนาดของแอปพลิเคชันของคุณ นอกจากนี้ เนื่องจากการจำลองแบบหลายรีเจี้ยนเป็นความจุที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ การจำลองนี้จึงช่วยขจัดงานที่ยุ่งยากในการแก้ไขข้อขัดแย้งในการอัปเดตรวมถึงแก้ไขปัญหาความแตกต่างของข้อมูล และทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นความสนใจไปยังแอปพลิเคชันของคุณได้

การกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา

การกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา (PITR) ช่วยป้องกันตาราง Amazon Keyspaces ของคุณจากการเขียนหรือการลบโดยไม่ตั้งใจได้ PITR จะให้การสำรองข้อมูลของข้อมูลตาราง Amazon Keyspaces ของคุณอย่างต่อเนื่อง และคุณสามารถกู้คืนตารางได้ในระดับหน่วยวินาทีในระหว่างช่วง 35 วันก่อนหน้านี้ คุณสามารถเปิดใช้งาน PITR หรือเริ่มต้นการสำรองข้อมูลและกู้คืนการปฏิบัติงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวใน AWS Management Console หรือการเรียก API เพียงครั้งเดียว  

การเข้ารหัสข้อมูลพักเก็บและระหว่างส่ง

Amazon Keyspaces เข้ารหัสข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้อย่างง่ายดายด้วยค่าเริ่มต้น การเข้ารหัสอย่างง่ายดายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้คีย์เข้ารหัสที่จัดเก็บใน AWS Key Management Service คุณสามารถเลือกเข้ารหัสข้อมูลของคุณในขณะพักเก็บได้ด้วยคีย์หลักของลูกค้าที่ AWS เป็นเจ้าของ (เริ่มต้น) หรือด้วยคีย์หลักที่ลูกค้าจัดการ ซึ่งให้การควบคุมวิธีเข้ารหัสข้อมูลของคุณโดยสมบูรณ์

การจัดการการเข้าถึง

Amazon Keyspaces ผสานรวมกับ AWS Identity and Access Management เพื่อช่วยคุณจัดการสิทธิ์การเข้าถึงตารางและข้อมูลของคุณ

การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ปลอดภัย

Amazon Keyspaces รองรับระบบเครือข่ายที่ปลอดภัยโดยใช้ TLS คุณสามารถใช้ AWS PrivateLink เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างทรัพยากรที่ปลอดภัยใน Amazon Keyspaces และ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

SLA ความพร้อมใช้งาน

Amazon Keyspaces นำเสนอ SLA ที่มีความพร้อมใช้งาน 99.99% ในเขต AWS ให้คุณมั่นใจว่าจะมีความพร้อมใช้งานที่แน่นอน โดยไม่มีเวลาหยุดทำงานตามกำหนดการ

Read the documentation
อ่านเอกสารประกอบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Keyspaces โดยอ่านเอกสารประกอบ

อ่านเอกสารประกอบ 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

เข้าถึง AWS Free Tier ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Keyspaces ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้