เอกสารประกอบ

คู่มือนักพัฒนาเกี่ยวกับ Amazon Keyspaces >>
แสดงภาพรวมแนวคิดของ Amazon Keyspaces และคำแนะนำในการใช้งานคุณสมบัติของบริการทั้ง AWS Management Console และ AWS CLI

เอกสารอ้างอิงภาษา CQL >>
อธิบายรายละเอียด Cassandra Query Language (CQL) สำหรับ Amazon Keyspaces มีไวยากรณ์พื้นฐาน ตัวเลือก และตัวอย่างการใช้งานที่คุณใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อสร้างแอปพลิเคชัน

เครื่องมือและตัวอย่างโค้ดสำหรับนักพัฒนา

ตัวอย่างของ Amazon Keyspaces >>
การรวบรวมตัวอย่างโค้ดสำหรับ Amazon Keyspaces

ปลั๊กอินการตรวจสอบสิทธิ์ของ AWS สำหรับไดรเวอร์ Cassandra >>
ปลั๊กอินไดรเวอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการการเข้าถึง Amazon Keyspaces โดยการใช้งานผู้ใช้และบทบาท AWS IAM

ชุดเครื่องมือนักพัฒนาเกี่ยวกับ Amazon Keyspaces >>
อิมเมจ Docker สำหรับเครื่องมือทั่วไปสำหรับ Amazon Keyspaces

เทมเพลต AWS CloudFormation สำหรับการตั้งค่าตัววัด Amazon CloudWatch >>
เทมเพลต CloudFormation เพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าแดชบอร์ดตัววัด CloudWatch สำหรับ Amazon Keyspaces

วิดีโอ

ในวิดีโอเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญ Amazon Keyspaces จะแสดงวิธีใช้ Keyspaces ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนาโมเดลข้อมูล

ApacheCon @Home 2020 – การแปลงโฉมการตรวจสอบสิทธิ์ Cassandra โดยใช้ข้อมูลประจำตัวแบบระยะสั้น

เรียนรู้วิธีที่ AWS ออกแบบและสร้างปลั๊กอินการตรวจสอบสิทธิ์แบบโอเพนซอร์สสำหรับไดรเวอร์ Cassandra ที่ช่วยให้นักพัฒนาใช้ข้อมูลประจำตัวแบบระยะสั้นสำหรับการจัดการการเข้าถึง แทนการใช้ข้อมูลประจำตัวที่เขียนโค้ดแบบวุ่นวายในโค้ดแอปพลิเคชัน

การเรียกใช้ปริมาณงาน Apache Cassandra โดยใช้ Amazon Keyspaces

เรียนรู้วิธีการสร้างทรัพยากร Cassandra ใหม่ๆ ในเวลาไม่กี่นาที และเจาะลึกวิธีการย้ายปริมาณงาน Cassandra ที่มีอยู่ไปยัง Amazon Keyspaces โดยใช้ cqlsh

Amazon Keyspaces บน Twitch.tv/AWS

การปรับให้ทันสมัยและการทำโมเดลของ Amazon Keyspaces >>
ดูผู้เชี่ยวชาญ Amazon Keyspaces experts แสดงวิธีสร้าง Keyspaces และตาราง ข้อมูลโมเดล และงานด้วย Keyspaces, แถว และการสืบค้น

Demos for Devs - ตอนที่ 9: Amazon Keyspaces >>
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ Amazon Keyspaces คุณ Steve Mayszak พาทัวร์ชมโมเดลข้อมูล Keyspaces ใน NoSQL Workbench และเขาก็ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับ Keyspaces จากลูกค้า

ปรับขนาดข้อมูลกับ Amazon Keyspaces ตอนที่ 1 | แนวคิดไร้เซิร์ฟเวอร์สำหรับนักพัฒนา Cassandra >>
ทีม Amazon Keyspaces อธิบายแนวคิดไร้เซิร์ฟเวอร์สำหรับนักพัฒนา Cassandra เช่น วิธีที่ Keyspaces ปรับขนาดการจัดเก็บและขีดความสามารถในการอ่าน/เขียนตารางโดยอัตโนมัติ

การปรับขนาดข้อมูลกับ Amazon Keyspaces ตอนที่ 2 | การปรับไดรเวอร์ Cassandra ให้มีประสิทธิภาพสำหรับ Keyspaces >>
เรียนรู้วิธีปรับประสิทธิภาพและปรับแต่งการตั้งค่าไดรเวอร์ Cassandra ของคุณสำหรับ Keyspaces เพื่อเพิ่มปริมาณการประมวลผลและประสิทธิภาพ 

การปรับขนาดข้อมูลกับ Amazon Keyspaces ตอนที่ 3 | เครื่องมือสำหรับ Keyspaces >>
ดูการสาธิตวิธีสร้างโมเดลข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ NoSQL Workbench และวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่าง AWS Lambda และ Amazon Keyspaces

โลโก้ AWS บน Twitch.tv

โพสต์บล็อก

วันที่
  • วันที่
1
อ่านเอกสารประกอบ
อ่านเอกสารประกอบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Keyspaces โดยอ่านเอกสารประกอบ

อ่านเอกสารประกอบ 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

เข้าถึง AWS Free Tier ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Keyspaces ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้