ทรัพยากร Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)

เอกสารประกอบ

คู่มือนักพัฒนาเกี่ยวกับ Amazon Keyspaces >>
แสดงภาพรวมแนวคิดของ Amazon Keyspaces และคำแนะนำในการใช้งานคุณสมบัติของบริการทั้ง AWS Management Console และ AWS CLI

เอกสารอ้างอิงภาษา CQL >>
อธิบายรายละเอียด Cassandra Query Language (CQL) สำหรับ Amazon Keyspaces มีไวยากรณ์พื้นฐาน ตัวเลือก และตัวอย่างการใช้งานที่คุณใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อสร้างแอปพลิเคชัน

คู่มืออ้างอิง API Amazon Keyspaces >>
นอกจากการสนับสนุนคำขอ Cassandra Query Language (CQL) ผ่านไดรฟ์เวอร์ Cassandra แบบโอเพนซอร์ส Amazon Keyspaces รองรับการดำเนินงานด้านภาษา Data Definition Language (DDL) เพื่อจัดการ Keyspaces และตารางด้วย AWS SDK และ AWS CLI การอ้างอิง API อธิบายการดำเนินงาน DDL ที่รองรับโดยละเอียด

เครื่องมือและตัวอย่างโค้ดสำหรับนักพัฒนา

ตัวอย่างของ Amazon Keyspaces >>
การรวบรวมตัวอย่างโค้ดสำหรับ Amazon Keyspaces

ปลั๊กอินการตรวจสอบสิทธิ์ของ AWS สำหรับไดรเวอร์ Cassandra >>
ปลั๊กอินไดรเวอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการการเข้าถึง Amazon Keyspaces โดยการใช้งานผู้ใช้และบทบาท AWS IAM

ชุดเครื่องมือนักพัฒนาเกี่ยวกับ Amazon Keyspaces >>
อิมเมจ Docker สำหรับเครื่องมือทั่วไปสำหรับ Amazon Keyspaces

เทมเพลต AWS CloudFormation สำหรับการตั้งค่าตัววัด Amazon CloudWatch >>
เทมเพลต CloudFormation เพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าแดชบอร์ดตัววัด CloudWatch สำหรับ Amazon Keyspaces

วิดีโอ

ในวิดีโอเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญ Amazon Keyspaces จะแสดงวิธีใช้ Keyspaces ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนาโมเดลข้อมูล

ApacheCon @Home 2020 – การแปลงโฉมการตรวจสอบสิทธิ์ Cassandra โดยใช้ข้อมูลประจำตัวแบบระยะสั้น

เรียนรู้วิธีที่ AWS ออกแบบและสร้างปลั๊กอินการตรวจสอบสิทธิ์แบบโอเพนซอร์สสำหรับไดรเวอร์ Cassandra ที่ช่วยให้นักพัฒนาใช้ข้อมูลประจำตัวแบบระยะสั้นสำหรับการจัดการการเข้าถึง แทนการใช้ข้อมูลประจำตัวที่เขียนโค้ดแบบวุ่นวายในโค้ดแอปพลิเคชัน

การเรียกใช้ปริมาณงาน Apache Cassandra โดยใช้ Amazon Keyspaces

เรียนรู้วิธีการสร้างทรัพยากร Cassandra ใหม่ๆ ในเวลาไม่กี่นาที และเจาะลึกวิธีการย้ายปริมาณงาน Cassandra ที่มีอยู่ไปยัง Amazon Keyspaces โดยใช้ cqlsh

ข้อมูลการปรับระดับสตรีมด้วย Amazon Keyspaces (สำหรับ Apache Cassandra) บน Twitch

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับผู้เชี่ยวชาญ AWS NoSQL ของเราเพื่อเจาะลึกใน Amazon Keyspaces (สำหรับ Apache Cassandra)

ผู้เชี่ยวชาญจากทีม Amazon Keyspaces จะมาสาธิตผลิตภัณฑ์และนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น หลักปฏิบัติทีดีที่สุดเกี่ยวกับ Cassandra Query Language (CQL) เนื้อหาประเภทไร้เซิร์ฟเวอร์สำหรับนักพัฒนา วิธีปรับสมดุลโค้ดของแอปพลิเคชั่นของคุณ และการผสาน Amazon Keyspaces กับบริการและเครื่องมือนักพัฒนา AWS อื่น ๆ

โพสต์ในบล็อก

  • วันที่
1
Read the documentation
อ่านเอกสารประกอบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Keyspaces โดยอ่านเอกสารประกอบ

อ่านเอกสารประกอบ 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

เข้าถึง AWS Free Tier ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Keyspaces ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้