AWS Lake Formation

สร้าง จัดการ และรักษาความปลอดภัยของ Data Lake ในไม่กี่วัน

สร้าง บริหารจัดการ และปกป้อง Data Lake โดยใช้ฟีเจอร์ที่คล้ายกับฐานข้อมูลที่คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว

ลดความซับซ้อนในการจัดการความปลอดภัยและการกำกับดูแลในวงกว้าง และเปิดใช้งานการอนุญาตแบบละเอียดใน Data Lake ของคุณ

แจกแจง Data Silo อย่างละเอียดและทำให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถค้นพบได้ด้วยแค็ตตาล็อกข้อมูลแบบรวมศูนย์

รองรับการเข้าถึงข้อมูลทั่วทั้งองค์กรในวงกว้างด้วยการแชร์ข้อมูลข้ามบัญชี

ทำงานอย่างไร

AWS Lake Formation จะสร้าง Data Lake ที่ปลอดภัยอย่างง่ายดาย ทำให้มีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบ

แผนภาพแสดงวิธีที่ Lake Formation สร้าง รักษาความปลอดภัย และจัดการข้อมูลใน Data Lake
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Lake Formation (1:03:41)
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ AWS Lake Formation
องค์กรต่างๆ กำลังทำลาย Data Silo และสร้าง Data Lake ขนาดเพตะไบต์บน AWS เพื่อสร้างมาตรฐานในการเข้าถึงผู้ใช้ปลายทางหลายพันราย เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดใน Lake Formation ที่ช่วยให้สร้าง รักษาความปลอดภัย และจัดการ Data Lake ของคุณได้ง่ายขึ้น ฟังวิธีที่ลูกค้า AWS สร้างสถาปัตยกรรมข่ายข้อมูลโดยใช้ Lake Formation เพื่อแชร์ข้อมูลข้ามสายธุรกิจและแจ้งการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ AWS Lake Formation
องค์กรต่างๆ กำลังทำลาย Data Silo และสร้าง Data Lake ขนาดเพตะไบต์บน AWS เพื่อสร้างมาตรฐานในการเข้าถึงผู้ใช้ปลายทางหลายพันราย เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดใน Lake Formation ที่ช่วยให้สร้าง รักษาความปลอดภัย และจัดการ Data Lake ของคุณได้ง่ายขึ้น ฟังวิธีที่ลูกค้า AWS สร้างสถาปัตยกรรมข่ายข้อมูลโดยใช้ Lake Formation เพื่อแชร์ข้อมูลข้ามสายธุรกิจและแจ้งการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

กรณีการใช้งาน

สร้าง Data Lake ของคุณในไม่กี่วัน

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่างรวดเร็ว จากนั้นอธิบายและจัดการข้อมูลเหล่านั้นในแค็ตตาล็อกข้อมูลรวมศูนย์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Lake Formation »

รักษาความปลอดภัยและกำกับดูแล Data Lake ของคุณตามขนาด

ปรับขนาดการอนุญาตง่ายขึ้นด้วยการกำหนดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยแบบละเอียด ซึ่งมีการเข้าถึงระดับแถวและคอลัมน์และการควบคุมการเข้าถึงตามแท็ก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงตามแท็ก »

เปิดใช้การวิเคราะห์ด้วยตัวเองทั่วองค์กรของคุณ

จัดการการเข้าถึงชุดข้อมูลที่พร้อมใช้งานจากส่วนกลางและใช้การอนุญาตแบบละเอียดกับผู้ใช้ข้อมูลทุกคน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการวิเคราะห์ด้วยตัวเอง »

สร้าง Data Mesh โดยย้ายข้อมูลให้น้อยที่สุด

ปรับใช้ Data Mesh หรือ Data Fabric หรือปรับการแบ่งปันข้อมูลข้อมบัญชีในองค์กรของคุณให้เรียบง่าย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Mesh »

วิธีเริ่มต้น

สร้างบัญชี AWS

เริ่มการสร้าง Data Lake ด้วยบัญชีฟรี

เริ่มใช้งาน AWS Lake Formation

เริ่มต้นสร้างด้วย Lake Formation บนคอนโซลการจัดการของ AWS

เรียนรู้วิธีสร้าง Data Lake ที่มีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้น

ทำตามเพื่อตั้งค่าและเริ่มใช้งาน Lake Formation


สำรวจ AWS เพิ่มเติม