AWS Lake Formation

สร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบที่มีความปลอดภัยได้ในเวลาไม่กี่วัน

AWS Lake Formation เป็นบริการที่ช่วยให้สามารถตั้งค่าที่จัดเก็บข้อมูลดิบที่มีความปลอดภัยได้อย่างง่ายดายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ที่จัดเก็บข้อมูลดิบคือคลังเก็บข้อมูลที่มีการรวมศูนย์ ได้รับการดูแลจัดการ และมีความปลอดภัย ซึ่งจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบที่จัดเตรียมไว้สำหรับการวิเคราะห์ ที่จัดเก็บข้อมูลดิบให้คุณสามารถแยกย่อยไซโลข้อมูลและรวมการวิเคราะห์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกและนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าและจัดการที่เก็บข้อมูลดิบในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองซึ่งมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก งานเช่นนี้ประกอบไปด้วยการโหลดข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน การตรวจสอบติดตามการเคลื่อนย้ายของข้อมูล การตั้งค่าพาร์ติชัน การเปิดใช้งานการเข้ารหัสและการจัดการคีย์ต่างๆ การกำหนดงานแปลงข้อมูลและการตรวจสอบติดตามการทำงาน การจัดระเบียบข้อมูลใหม่ในรูปแบบคอลัมน์ การกำหนดการตั้งค่าควบคุมการเข้าถึง การนำข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนออกจากระบบ การจับคู่ระเบียนที่ลิงก์กัน การให้อนุญาตการเข้าถึงชุดข้อมูล และการตรวจสอบการเข้าถึงตามระยะเวลา

การสร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบด้วย Lake Formation นั้นง่ายเช่นเดียวกับการกำหนดแหล่งข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงนโยบายการรักษาความปลอดภัยใดที่คุณต้องการใช้ Lake Formation จะเข้ามาช่วยในการรวบรวมและจัดทำแค็ตตาล็อกข้อมูลจากฐานข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจกต์ เครื่อนย้ายข้อมูลไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบ Amazon S3 ใหม่ ล้างและจัดหมวดหมู่ข้อมูลของคุณโดยใช้อัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิ่ง และรักษาความปลอดภัยให้กับการเข้าถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน โดยผู้ใช้ของคุณจะสามารถเข้าถึงแค็ตตาล็อกข้อมูลที่มีการรวมศูนย์ ซึ่งอธิบายถึงชุดข้อมูลที่มีพร้อมใช้งานและการใช้งานอย่างเหมาะสม คุณสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเหล่านี้ด้วยตัวเลือกในการวิเคราะห์และบริการแมชชีนเลิร์นนิ่ง เช่น Amazon Redshift, Amazon Athena และ Amazon EMR สำหรับ Apache Spark (ในแบบเบต้า) Lake Formation สร้างขึ้นบนความสามารถที่มีอยู่ใน AWS Glue

AWS re:Invent 2018 - ขอแนะนำ AWS Lake Formation (2:44)

เร็วๆ นี้: ขีดความสามารถใหม่ใน AWS Lake Formation


ลงทะเบียนเพื่อดูตัวอย่างขีดความสามารถใหม่สามอย่างใน AWS Lake Formation ได้แก่ ด้านการทำธุรกรรม การรักษาความปลอดภัยระดับแถว และการเร่งดำเนินการ

ขอข้อมูล »

ประโยชน์

สร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบได้อย่างรวดเร็ว

ด้วย Lake Formation คุณสามารถเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จัดทำแค็ตตาล็อก และล้างข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงคุณกำหนดค่า Lake Formation ไปที่แหล่งข้อมูล แล้ว Lake Formation จะรวบรวมแหล่งข้อมูลเหล่านั้นและเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบ Amazon S3 ใหม่ของคุณ Lake Formation จะจัดระเบียบข้อมูลใน S3 กับคำสืบค้นที่ใช้บ่อยและแบ่งเป็นชุดที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Lake Formation ยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบต่างๆ เช่น Apache Parquet และ ORC สำหรับการวิเคราะห์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้น Lake Formation ยังมีแมชชีนเลิร์นนิ่งในตัวเพื่อนำข้อมูลที่ซับซ้อนออกจากระบบและค้นหาระเบียนที่ตรงกัน (รายการ 2 รายการที่อ้างอิงถึงสิ่งเดียวกัน) เพื่อเพิ่มคุณภาพข้อมูล

การจัดการการรักษาความปลอดภัยที่เรียบง่าย

คุณสามารถใช้ Lake Formation เพื่อกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการ และการตรวจสอบจากส่วนกลางได้ในที่เดียว แทนการดำเนินงานเหล่านี้กับทีละหนึ่งบริการสำหรับผู้ใช้ในแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ของตน นโยบายต่างๆ จะถูกนำไปใช้งานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะขจัดความจำเป็นของการกำหนดค่าด้วยตนเองในบริการต่างๆ เช่น AWS Identity and Access Management และ AWS Key Management Service บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเช่น S3 และบริการวิเคราะห์รวมถึงแมชชีนเลิร์นนิ่ง เช่น Redshift, Athena และ EMR สำหรับ Apache Spark (ในแบบเบต้า) ซึ่งจะช่วยลดความยากลำบากของการกำหนดค่านโยบายต่างๆ ในบริการและให้มีการบังคับใช้รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

ให้บริการเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง

ด้วย Lake Formation คุณจะได้สร้างแค็ตตาล็อกข้อมูลซึ่งอธิบายชุดข้อมูลที่มีความแตกต่างกันซึ่งมีให้บริการพร้อมกับกลุ่มผู้ใช้ที่เข้าถึงแต่ละรายการ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณมีประสิทธิผลที่มากขึ้นโดยการช่วยให้พวกเขาสามารถค้นหาชุดข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ Lake Formation ทำให้นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้บริการวิเคราะห์ที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการให้แค็ตตาล็อกข้อมูลที่มีการบังคับใช้การรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
พวกเขาสามารถใช้ EMR สำหรับ Apache Spark (ในแบบเบต้า), Redshift หรือ Athena กับชุดข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่งรวมอยู่ในที่จัดเก็บข้อมูลดิบเดียวกันนี้แล้ว ผู้ใช้สามารถรวมบริการต่างๆ เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายข้อมูลไปมาระหว่างไซโล

วิธีการทำงาน

วิธีการทำงานของ AWS Lake Formation

Lake Formation ช่วยสร้าง รักษาความปลอดภัย และจัดการที่เก็บข้อมูลดิบของคุณ อันดับแรก ให้ระบุข้อมูลเดิมที่จัดเก็บอยู่ใน S3 หรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ NoSQL แล้วเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบ จากนั้นรวบรวม จัดทำแค็ตตาล็อก และจัดเตรียมข้อมูลไว้สำหรับการวิเคราะห์ จากนั้นให้บริการเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเองที่มีความปลอดภัยกับผู้ใช้ไปยังข้อมูลผ่านตัวเลือกบริการวิเคราะห์ของตน บริการของ AWS และแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการอื่นยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านบริการที่แสดง Lake Formation จัดการงานทั้งหมดในกล่องสีส้มและผสานรวมเข้ากับข้อมูลที่จัดเก็บและบริการที่แสดงอยู่ในกล่องสีฟ้า

กรณีใช้งาน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ที่จัดเก็บข้อมูลดิบคืออะไร" และกรณีใช้งาน

ลูกค้า

Nu Skin

Nu Skin Enterprises คือบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงระดับโลกซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมกว่า 200 รายการ ในทั้งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายและอาหารเสริม

"เราพบความท้าทายกับการขยายขีดความสามารถและปรับขนาดปริมาณการประมวลผลของระบบการวิเคราะห์เดิมที่มีอยู่ ข้อมูลของเราถูกแบ่งกระจายตัวออกไปในฐานข้อมูลและโซลูชัน SaaS ต่างๆ ที่ไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้เป็นเรื่องยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามขนาดในขณะที่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ เราจึงสร้างโซลูชันที่จัดเก็บข้อมูลดิบขึ้นมาบน AWS ซึ่งทำให้เรารวบรวมข้อมูลจากไซโลข้อมูลต่างๆ ไปไว้ใน Amazon S3 ที่เราได้จัดทำแค็ตตาล็อกและรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งหมดไว้โดยใช้ AWS Lake Formation หากไม่มี AWS Lake Formation ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของระดับชั้นการรักษาความปลอดภัยที่สามารถปรับขนาดได้และง่ายต่อการใช้งานสำหรับข้อมูลทั้งหมดบน Amazon S3 เป็นเรื่องง่ายที่จะตั้งค่าและปรับใช้การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดตามผู้ใช้งาน"

Joe Sueper รองประธานด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีนานาชาติ - Nu Skin Enterprises

Panasonic

Panasonic Avionics Corporation คือซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านระบบความบันเทิงและการสื่อสารบนเครื่องบิน

“เราต้องการที่จะสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดการกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับทุกแอปพลิเคชันที่มีความแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมของเรา ด้วย AWS Lake Formation ตอนนี้เราสามารถกำหนดนโยบายได้ในครั้งเดียวและบังคับใช้ไปในทางเดียวกันได้ทุกที่สำหรับหลายบริการที่เราใช้งาน เช่น AWS Glue และ Amazon Athena ระดับการควบคุมที่เหนือชั้นให้การเข้าถึงที่ปลอดภัยไปยังข้อมูลและเมทาดาทาสำหรับคอลัมน์และตารางต่างๆ ไม่เพียงสำหรับอ็อบเจกต์แบบกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและมาตรฐานการบริหารจัดการของเรา”

Anand Desikan ผู้อำนวยการด้านบริการระบบคลาวด์และข้อมูล - Panasonic Avionics

Accenture

Accenture คือบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านการบริการอย่างมืออาชีพ อันประกอบด้วยการบริการและโซลูชันเกี่ยวกับกลยุทธ์ การให้คำปรึกษา ดิจิทัล เทคโนโลยี และการดำเนินงานที่หลากหลาย

“ฉันให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับเส้นทาง ‘ข้อมูลในระบบคลาวด์’ ของพวกเขา โดยเฉพาะในส่วนนั้น เราได้เห็นว่าองค์กรต่างๆ กำลังเผชิญกับการไม่มีซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เมื่อต้องการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง การชำระล้างข้อมูลคือขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถให้ผลที่ยิ่งใหญ่ต่อผลทางธุรกิจและการตัดสินใจ คุณสมบัติใหม่ใน AWS Lake Formation เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลและรักษาความปลอดภัยให้กับการเข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูลดิบ เราพบว่าการใช้ประโยชน์ของเทคนิคแมชชีนเลิร์นนิ่งขั้นสูงนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อค้นหาบันทึกรายการที่ตรงกัน ล้างข้อมูล และนำข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา ความยากลำบาก และค่าใช้จ่ายพร้อมกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลในที่จัดเก็บข้อมูลดิบของลูกค้า”

Namrata Maheshwary สถาปนิกอาวุโสสำหรับกลุ่มธุรกิจข้อมูล - Accenture

Zalando

Zalando คือแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของยุโรป

“ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของยุโรป เราพยายามอย่างยิ่งที่จะค้นหาโซลูชันแบบดิจิทัลสำหรับทุกด้านของสายแฟชั่น AWS Lake Formation ให้การควบคุมจากศูนย์กลางที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Amazon Redshift ซึ่งไม่เป็นเพียงการลดความซับซ้อนในขั้นตอน แต่ยังเป็นการปรับปรุงผ่านการควบคุมทีละน้อยในวิธีการใช้ข้อมูลของเรา ตอนนี้ เราสามารถค้นหา เข้าถึง และวิเคราะห์ข้อมูลในที่จัดเก็บข้อมูลดิบของเราด้วยเครื่องมือที่เราต้องการ และใช้ประโยชน์สำหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะและวิทยาศาสตร์ข้อมูล เวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ผู้บริหารของเราทำการตัดสินใจที่ถูกต้องได้ทันเวลา และสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านแมชชีนเลิร์นนิ่ง”

Alberto Miorin ผู้อำนวยการด้านวิศวกรรม - Zalando SE

Life360

Life360 คือบริการชั้นนำของโลกที่สร้างความอุ่นใจสำหรับครอบครัว แอป Life360 ทำให้ครอบครัวใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องและเชื่อมโยงบุคคลที่สำคัญที่สุด

“เราต้องการใช้ AWS Lake Formation เพื่อสร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบของเราสำหรับการสนับสนุนข้อมูลอนุกรมเวลาตามตำแหน่งที่ตั้งและทำให้การโหลดข้อมูลทำได้ง่ายยิ่งขึ้น บลูพรินต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยนำข้อมูลมาสู่ที่จัดเก็บข้อมูลดิบโดยไม่ต้องให้ทีมวิศวกรข้อมูลของเราเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถให้ความสำคัญกับการนำเข้าข้อมูลที่ดำเนินการ ไม่ใช่การสร้างขึ้นมาใหม่ ด้วย AWS Lake Formation เราสามารถปลดล็อกข้อมูลที่มีอยู่ใน Amazon S3 ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ในบริการข้อมูลของ AWS หลากหลายรูปแบบ ข้อมูลจะอยู่ใน Amazon S3 เพียงที่เดียว เราจึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในหลากหลายวิธี โดยที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเต็มรูปแบบ”

Richard Chennault ผู้อำนวยการด้านบริการระบบคลาวด์และข้อมูล - Life360, Inc

Change Healthcare

Change Healthcare คือบริษัทเทคโนโลยีสุขภาพอิสระชั้นนำซึ่งให้บริการโซลูชันข้อมูลและโซลูชันที่ขับเคลื่อนโดยการวิเคราะห์ ซึ่งให้บริการเข้าถึงหน่วยงานรัฐและหน่วยจัดสรรงบประมาณกว่า 2,100 แห่ง โรงพยาบาลกว่า 5,500 แห่ง แพทย์นับ 900,000 ราย และเภสัชกรกว่า 33,000 ราย

“เรามีการจัดการกับข้อมูลจากการทำธุรกรรมนับล้านครั้งในแต่ละวัน พร้อมการรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับข้อบังคับสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ เช่น HIPAA เรามีความตื่นต้นที่จะประกาศเกี่ยวกับการเปิดตัว AWS Lake Formation ซึ่งให้การควบคุมจากศูนย์กลางในการโหลด ล้าง รักษาความปลอดภัย และทำแค็ตตาล็อกข้อมูลจากลูกค้านับพันได้อย่างง่ายดายไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบซึ่งขับเคลื่อนโดย AWS ซึ่งเป็นการลดภาระในการดำเนินการลงอย่างมาก การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลใน Lake Formation จะทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราในการกำหนดรโนยายของเราในครั้งเดียวและให้มีผลบังคับใช้ในทุกบริการวิเคราะห์และแมชชีนเลิร์นนิ่งที่ใช้งาน พร้อมด้วยบันทึกการตรวจสอบเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด”

Aaron Symanski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี - Change Healthcare 

Fender Digital

Fender Digital เป็นส่วนหนึ่งของ Fender ผู้ผลิตกีตาร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้สร้างแอป เว็บไซต์ แพลตฟอร์มและเครื่องมือเพื่อเป็นของขวัญสำหรับกีตาร์ เครื่องขยายเสียง และเครื่องเสียงที่ Fender ผลิต

“เรากำลังสร้างข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลการใช้งานเป็นจำนวนมากจากแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ดิจิทัลของเรา เรากำลังวางแผนที่จะสร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบบน AWS เพื่อดำเนินการร่วมกับคลังข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดย Amazon Redshift ของเรา ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะให้ทีมงานของผมได้ใช้งาน AWS Lake Formation Lake Formation จะทำให้การโหลด แปลง และจัดทำแค็ตตาล็อกข้อมูลของเราเป็นเรื่องง่ายและทำให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยภายในองค์กรของเรา ในบริการของ AWS ที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ ด้วยตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับบริษัทอย่าง Lake Formation เราสามารถใช้เวลากับการหาค่าจากข้อมูลของเรามากขึ้นแทนการรับภาระหนักที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าและจัดการที่จัดเก็บข้อมูลดิบของเราด้วยตนเอง”

Joshua Couch รองประธานด้านวิศวกรรม - Fender Digital

Cloudreach

การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการย้ายข้อมูลและแพลตฟอร์มการจัดการซอฟต์แวร์ Cloudamize นั้นช่วยให้ Cloudreach สามารถนำความเรียบง่ายและความมั่นใจสูงสุดมาสู่การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล

“AWS Lake Formation ทำให้มีการเข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูลดิบอย่างเท่าเทียมและสร้างจุดกระตุ้นให้กับกลยุทธ์ทางข้อมูลขององค์กร AWS Lake Formation รวมศูนย์กลางการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการบริการต่างๆ ทำให้การจัดการมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการนำข้อมูลออกจากไซโลในทั้งบริษัท โครงการข้อมูลอื่นๆ เช่น แมชชีนเลิร์นนิ่งเริ่มที่จะทำให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่”

Kevin Davis ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี AWS Practice - Cloudreach

Amgen

Amgen คือบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพอิสระที่ใหญ่ที่สุดของโลก

“ที่ Amgen เรามีการใช้งาน Amazon Redshift และคลัสเตอร์ Amazon EMR อย่างหนักมาเป็นระยะเวลา 3 ปี การตั้งค่าการควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึงสำหรับแต่ละบัญชี บริการ ผู้ใช้ และชุดข้อมูลของ AWS ในระดับลงลึกซึ่งจำเป็นต้องใช้นั้นอาจมีความยุ่งยาก AWS Lake Formation ทำให้ขั้นตอนมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมจากศูนย์กลางและในขณะเดียวกันยังให้เราจัดการกับผู้ที่ใช้ข้อมูลรวมถึงวิธีการที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม AWS Lake Formation ให้เราจัดการสิทธิ์การใช้งานกับอ็อบเจกต์ใน Amazon S3 เช่นเดียวกับที่เราจัดการสิทธิ์การใช้งานกับข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้ใช้ของเราจะสามารถค้นหา เข้าถึง และวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยเครื่องมือที่ต้องการ เวิร์กโฟลว์ใหม่นี้สามารถทำให้ทุกคนมีประสิทธิผลที่มากขึ้นเมื่อใช้งานข้อมูลของ Amgen”

Kerby Johnson เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บข้อมูลดิบขององค์กร - Amgen

Alcon

Alcon คือผู้นำด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและผลิตภัณฑ์ถนอมดวงตา

“เช่นเดียวกับหลายบริษัท เราเริ่มต้นโครงการที่จัดเก็บข้อมูลดิบเพื่อหลีกหนีจากการไม่สามารถเข้าถึงไซโลข้อมูลได้ ด้วย AWS Lake Formation เราสามารถเพิ่มการเข้าถึงบัคเก็ต Amazon S3 และกำหนดสิ่งที่อยู่ภายในและวิธีการใช้งานได้ ข้อมูลจะอยู่รวมกันใน S3 แต่เราสามารถควบคุมข้อมูลไว้สำหรับการใช้งานอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่”

Srinivas Ravilisetty ผู้อำนวยการด้านการวิเคราะห์ทาง IT - Alcon

Quantiphi

Quantiphi คือบริษัทซอฟต์แวร์และบริการด้านปัญญาประดิษฐ์และ Big Data ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน Quantiphi มีความเชี่ยวชาญในการสร้างที่จัดเก็บข้อมูลดิบและโซลูชัน AI สำหรับลูกค้าเพื่อส่งมอบค่าที่สามารถบอกจำนวนได้

“AWS Lake Formation ให้เราสามารถส่งมอบที่จัดเก็บข้อมูลดิบที่มีความปลอดภัยพร้อมการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาไม่กี่วัน เรามีความสามารถในการส่งมอบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา คือการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบพร้อมการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างง่ายดายสำหรับผู้ใช้ของตนเพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ลูกค้าของเราสามารถให้ความสำคัญกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยการวิเคราะห์ได้อย่างชาญฉลาด โดยการใช้แหล่งข้อมูลที่ทรงพลังและมีการรวมศูนย์กลาง”

Arnav Gupta, AWS Practice Lead - Quantiphi

Curvo

Curvo คือบริษัทซอฟต์แวร์ในฐานะบริการซึ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับห่วงโซ่อุปทานด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านโดเมนอย่างลึกซึ้งและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาอย่างคล่องตัว พวกเขาได้สร้างการวิเคราะห์ เวิร์กโฟลว์ และการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายในด้านการดูแลสุขภาพทำได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

“การทำให้ข้อมูลเป็นปกติคือขั้นตอนสำคัญในการให้ผลที่ดียิ่งขึ้นกับผู้ป่วยโดยการนำความโปร่งใสมาใช้กับการเทียบเคียงข้อมูลราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการรักษา ด้วยการใช้การแปลง ML ใน AWS Lake Formation เราสามารถดำเนินการกับชุดข้อมูลได้ในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง โดยลดลงจาก 1 สัปดาห์ และระดับของความแม่นยำของเราได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นเข้าใกล้ 100% ความเร็วและความแม่นยำช่วยให้ลูกค้าด้านการดูแลสุขภาพของเราสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว และส่งมอบการดูแลที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นโดยไม่ลดผลที่ผู้ป่วยจะได้รับในที่สุด เราสามารถส่งมอบสิ่งที่คู่แข่งของเราใช้เวลานับ 4-6 สัปดาห์ได้ในหนึ่งวัน

Nic Sagez ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี - Curvo

มีอะไรใหม่

วันที่
  • วันที่
1
AWS Lake Formation
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ AWS Lake Formation

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ AWS Lake Formation โดยไปที่หน้าคุณสมบัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS Lake Formation บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้