รายละเอียดราคา

ตัวอย่างราคา (ราคาสำหรับเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ))

ตัวอย่างที่ 1

ในตัวอย่างนี้ คุณเปิดใช้งาน Macie ในบัญชีที่มี 15 บัคเก็ต Amazon S3 และไม่มีการส่งงานค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ

• 15 บัคเก็ต Amazon S3
• ข้อมูลที่ประมวลผลจำนวน 0 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ค่าบริการของ Macie =
15 * 0.10 USD (0.10 USD ต่อบัคเก็ต S3/เดือน)
= 1.50 USD + 0.00 USD
= 1.50 USD ต่อเดือน

ตัวอย่างที่ 2

ในตัวอย่างนี้ คุณเปิดใช้งาน Macie ในบัญชีที่มี 15 บัคเก็ต Amazon S3 และส่งงานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในบัคเก็ตต่างๆ ซึ่งทำให้มีข้อมูลที่ประมวลผลจำนวน 1 GB ต่อเดือน

• 15 บัคเก็ต Amazon S3
• ข้อมูลที่ประมวลผลจำนวน 1 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ค่าบริการของ Macie =
15 * 0.10 USD (0.10 USD ต่อบัคเก็ต S3/เดือน)
+ 1 * 0.00 USD (1 GB แรก/เดือน)
= 1.50 USD + 0.00 USD
= 1.50 USD ต่อเดือน

ตัวอย่างที่ 3

ในตัวอย่างนี้ คุณเปิดใช้งาน Macie ในบัญชีที่มี 15 บัคเก็ต Amazon S3 และส่งงานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนสำหรับบัคเก็ตซึ่งมี 1,000,000 อ็อบเจกต์ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล S3 มาตรฐาน ทำให้มีข้อมูลที่ประมวลผลจำนวน 100 GB

• 15 บัคเก็ต Amazon S3
• ข้อมูลที่ประมวลผลจำนวน 100 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
• 1,000,000 อ็อบเจกต์ ในทุกประเภทอ็อบเจกต์ที่รองรับ

ค่าบริการของ Macie =
15 * 0.10 USD (0.10 USD ต่อบัคเก็ต S3/เดือน)
+ 1 * 0.00 USD (1 GB แรก/เดือน)
+ 99 * 1.00 USD (50,000 GB ต่อไป/เดือน)
= 1.50 USD + 0.00 USD + 99.00 USD
ค่าบริการของ Macie = 100.50 USD

ค่าบริการ S3 =
0.005 USD (1,000 คำขอ S3 LIST ส่งคืน 1,000 อ็อบเจกต์แต่ละรายการที่ 0.005 USD ต่อการเรียกใช้ 1,000 ครั้ง)
+ 0.0004 USD * 1,000 (1,000,000 อ็อบเจกต์ที่ 0.0004 USD ต่อ 1,000 คำขอ S3 GET)
= 0.005 USD + 0.4 USD
ค่าบริการ S3 = 0.405 USD

ตัวอย่างที่ 4

ในตัวอย่างนี้ คุณเปิดใช้งาน Macie ในบัญชีที่มี 15 บัคเก็ต Amazon S3 และส่งงานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนสำหรับบัคเก็ตซึ่งมี 1,000,000 อ็อบเจกต์และได้รับรายงานว่ามีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยประมาณ 600 GB อย่างไรก็ตาม อ็อบเจกต์ 100,000 รายการ เป็นไฟล์รูปภาพเท่ากับ 100 GB และด้วยเหตุนี้จึงถูกละเว้นโดย Macie สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (ดูที่ประเภทของอ็อบเจกต์ที่รองรับโดย Macie) อ็อบเจกต์อื่นๆ ทั้งหมดที่รองรับจะทำให้มีการประมวลผลข้อมูลเริ่มต้น 500 GB

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่างานเป็นงานแบบเป็นระยะเพื่อรับอ็อบเจกต์ใหม่ๆ ที่ได้รองรับในบัคเก็ตแต่ละวัน และประเมินผลงานเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันสำหรับ 100,000 อ็อบเจกต์เพิ่มเติมที่อยู่ในบัคเก็ตซึ่งเป็นประเภทอ็อบเจกต์ที่รองรับซึ่งเท่ากับข้อมูลที่ประมวลผล 10 GB ในแต่ละเดือนหลังจากนั้น

• 15 บัคเก็ต Amazon S3
• 900,000 อ็อบเจกต์ ในทุกประเภทอ็อบเจกต์ที่รองรับ
• ข้อมูลเบื้องต้นที่ประมวลผลจำนวน 500 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

• 100,000 อ็อบเจกต์ใหม่ที่อยู่ในบัคเก็ตในแต่ละเดือน ในทุกประเภทอ็อบเจกต์ที่รองรับ
• ข้อมูลเพิ่มเติมที่ประมวลผลจำนวน 10 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในแต่ละเดือน

ค่าบริการของ Macie =
15 * 0.10 USD (0.10 USD ต่อบัคเก็ต S3/เดือน)
+ 1 * 0.00 USD (1 GB แรก/เดือน)
+ 499 * 1.00 USD (50,000 GB ถัดไป/เดือน)
= 1.50 USD + 0.00 USD + 499.00 USD
= 500.50 USD สำหรับเดือนแรก

ค่าบริการ S3 =
0.005 USD (1,000 คำขอ S3 LIST ส่งคืน 1,000 อ็อบเจกต์แต่ละรายการที่ 0.005 USD ต่อการเรียกใช้ 1,000 ครั้ง)
+ 0.0004 USD * 900 (900,000 อ็อบเจกต์ที่ 0.0004 USD ต่อ 1,000 คำขอ S3 GET)
= 0.005 USD + 0.36 USD
ค่าบริการ S3 = 0.365 USD สำหรับเดือนแรก

ค่าบริการรายเดือนต่อเนื่องของ Marcie =
15 * 0.10 USD (0.10 USD ต่อบัคเก็ต S3 / เดือน)
+ 1 * 0.00 USD (1 GB แรก/เดือน)
+ 9 * 1.00 USD (50,000 GB ถัดไป/เดือน)
= 1.50 USD + 0.00 USD + 9.00 USD
= 10.50 USD ต่อเดือน (ในแต่ละเดือนหลังจากนั้น)

ค่าบริการรายเดือนต่อเนื่องของ S3 =
0.005 USD / 10 (1,000 คำขอ LIST ของ S3 ส่งคืน 1,000 อ็อบเจกต์แต่ละรายการที่ 0.005 USD ต่อการเรียกใช้ 1,000 ครั้ง)
+ 0.0004 USD * 100 (100,000 อ็อบเจกต์ที่ 0.0004 USD ต่อ 1,000 คำขอ GET ของ S3)
= 0.0005 USD + 0.04 USD
ค่าบริการ S3 = 0.0405 USD ต่อเดือน (ในแต่ละเดือนหลังจากนั้น)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคา

ถาม: ฉันจะประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการเปิดใช้งาน Marcie เบื้องต้นในบัญชีของฉันได้อย่างไร

ตอบ: คุณสามารถเปิดใช้บริการและใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรี 30 วันได้ ในระหว่างนั้น คุณจะเห็นแท็บการใช้งานในคอนโซล Macie ซึ่งจะประเมินค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับคลังระดับบัคเก็ต S3 และการประเมินสำหรับการควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึงก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นการใช้งานที่มีค่าใช้จ่าย

ถาม: ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีค่าใช้จ่ายในการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของ Macie เท่าใดในแต่ละเดือน

ตอบ: ในขณะที่คุณกำหนดค่าและส่งงานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อน คุณจะสามารถเข้าดูแท็บการใช้งานในคอนโซล Macie เพื่อดูค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่ปัจจุบันตามการใช้งานจริงในบัญชีของคุณ ซึ่งจะให้คุณเห็นค่าใช้จ่ายในขณะที่กำหนดค่างานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในบัคเก็ตต่างๆ ของคุณ

ถาม: ฉันจะตรวจสอบค่าใช้จ่ายเมื่อมีการกำหนดค่าแบบหลายบัญชีได้อย่างไร

ตอบ: หากมีการปรับใช้งานการกำหนดค่าแบบหลายบัญชี การใช้งานจะถูกสะสมไปยังบัญชีหลักของ Macie เพื่อให้ข้อมูลการใช้งานโดยรวมของทุกบัญชีและแจกแจงรายละเอียดการใช้งานโดยแต่ละบัญชีแยกกัน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทบทวนและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของ Macie ได้ทั่วทั้งองค์กร

ถาม: โควตาบริการใดทำหน้าที่ในการควบคุมการใช้งานและค่าใช้จ่าย

ตอบ: Macie มาพร้อมกับโควตาบริการเริ่มต้นสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนขนาด 5 TB ต่อบัญชี ซึ่งคุณสามาถเพิ่มขึ้นได้ถึง 25 TB ใน AWS Management Console (โปรดดู โควตาสำหรับ Amazon Macie) คุณสามารถขอเพิ่มโควตาบริการได้เกินไปจาก 25 TB โดย AWS Support โควตาบริการเหล่านี้จะตั้งขีดจำกัดค่าใช้จ่ายโดยรวมในบัญชีและให้คุณสามารถจัดการค่าใช้จ่ายในบัญชีต่างๆ ได้ หากครบโควตาบริการ งานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณจะหยุดลงชั่วคราวเพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและจะแจ้งเตือนให้ทราบในคอนโซล Macie และ AWS Personal Health Dashboard คุณสามารถเพิ่มโควตาบริการหรืออนุญาตให้มีการรีเซ็ตโดยอัตโนมัติในเดือนถัดไปตามปฏิทิน ซึ่งงานจะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่มีโควตาบริการสำหรับคลังบัคเก็ต S3 และการประเมินระดับบัคเก็ต

ถาม: ฉันจะประเมินค่าใช้จ่ายตามจริงสำหรับงานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในบัคเก็ตได้อย่างไร

ตอบ: Macie ให้คลังข้อมูลสำหรับบัคเก็ตของคุณทั้งหมดรวมถึงรายการที่ S3 ได้ลงไว้เป็นขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ประเมินไว้ จำนวนอ็อบเจกต์ และการแสดงอ็อบเจกต์ที่มีการบีบอัด ซึ่งจะสามารถใช้เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้การค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในบัคเก็ต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีการประมวลผลตามจริงอาจมีความแตกต่างกัน สำหรับ ประเภทอ็อบเจกต์ที่ไม่รองรับ ใดๆ ในบัคเก็ต Macie จะข้ามอ็อบเจกต์เหล่านั้นและคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย สำหรับอ็อบเจกต์ใดๆ ที่มีการบีบอัดจะมีการขยายกลับและตรวจสอบโดยละเอียด ซึ่งอาจทำให้มีการประมวลผลข้อมูลนอกเหนือจากขนาดที่มีการบีบอัดที่รายงานไว้

ถาม: ฉันจะประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

ตอบ: คุณสามารถกำหนดค่างานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามเวลาได้ ซึ่ง Macie จะประเมินข้อมูลที่มีทั้งหมดในบัคเก็ตและตรวจสอบเฉพาะอ็อบเจกต์ใหม่ในบัคเก็ตเมื่อเวลาผ่านไปโดยอัตโนมัติ หากต้องการประเมินค่าใช้จ่ายของงานแบบเป็นระยะ Macie จะแสดงขนาดโดยประมาณของบัคเก็ตในเวลาที่มีการส่งงาน ซึ่งจะสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบบัคเก็ต คุณจึงสามารถประเมินการขยายตัวของข้อมูลในบัคเก็ตเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอ็อบเจกต์ใหม่ในบัคเก็ตเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถใช้แท็บการใช้งานในคอนโซล Macie เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่ปัจจุบันในงานและโควตาบริการทั้งหมดเพื่อตั้งขีดจำกัดค่าใช้จ่ายในบัญชี

ถาม: Macie รองรับการสุ่มตัวอย่างเป็นตัวเลือกในการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ: ใช่ คุณสามารถกำหนดค่างานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนกับอ็อบเจกต์ตัวอย่างในบัคเก็ตได้โดยการเลือกเปอร์เซ็นต์ความลึกของตัวอย่าง Macie จะเลือกสุ่มชุดอ็อบเจกต์ภายในบัคเก็ตตามเปอร์เซ็นต์ความลึกของตัวอย่างที่คุณกำหนด แต่ละอ็อบเจกต์ที่รองรับภายในชุดตัวอย่างนั้นจะได้รับการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบและจะสร้างผลการค้นหาสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ ที่พบ ซึ่งสามารถใช้เพื่อดูข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่มีอยู่ภายในบัคเก็ตด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการตรวจสอบอ็อบเจกต์ทั้งหมดภายในบัคเก็ต

อ่านเอกสารประกอบ
อ่านเอกสารประกอบ

เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านเอกสารประกอบเกี่ยวกับความสามารถและการนำไปใช้งานของ Amazon Macie

อ่านเอกสารประกอบ 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Macie

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Macie

เริ่มต้นใช้งาน