รายละเอียดราคา

ตัวอย่างราคา (ราคาของรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ))

ตัวอย่างที่ 1

ในตัวอย่างนี้ คุณเปิดใช้งาน Macie ในบัญชีที่มีบัคเก็ต S3 15 รายการ บัคเก็ตเหล่านั้นว่างและไม่มีอ็อบเจ็กต์

• บัคเก็ต S3 15 รายการ
• มีการตรวจสอบข้อมูล 0 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ

ค่าบริการของ Macie =
15 * 0.10 USD (0.10 USD ต่อบัคเก็ต S3/เดือน)
= 1.50 USD + 0.00 USD
= 1.50 USD ต่อเดือน

ตัวอย่างที่ 2

ในตัวอย่างนี้ คุณเปิดใช้งาน Macie ในบัญชีที่มีบัคเก็ต S3 15 รายการ และบัคเก็ตเหล่านั้นมีอ็อบเจ็กต์ทั้งหมด 10,000,000 อ็อบเจ็กต์ (โดยเป็นประเภทอ็อบเจ็กต์ที่รองรับทั้งหมด) Macie ตรวจสอบข้อมูล 150 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ

• บัคเก็ต S3 15 รายการ
• 10,000,000 อ็อบเจ็กต์ โดยเป็นประเภทอ็อบเจ็กต์ที่รองรับทั้งหมดสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ
• มีการตรวจสอบข้อมูล 150 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ

ค่าบริการของ Macie =
15 * 0.10 USD (0.10 USD ต่อบัคเก็ต S3/เดือน)
+ 100 *0.01 USD (0.01 USD ต่อ 100,000 อ็อบเจ็กต์)
+ (150 -1) * 1 USD (1 USD ต่อ GB โดยมีระดับฟรี 1 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ)
= 1.50 USD + 1.00 USD + 149 USD
= 151.50 USD ต่อเดือน

ตัวอย่างที่ 3

ในตัวอย่างนี้ คุณเปิดใช้งาน Macie ในบัญชีที่มีบัคเก็ต S3 15 รายการ และบัคเก็ตเหล่านั้นมีอ็อบเจ็กต์ทั้งหมด 10,000,000 อ็อบเจ็กต์ (โดยเป็นประเภทอ็อบเจ็กต์ที่รองรับทั้งหมด) Macie ตรวจสอบข้อมูล 150 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังส่งงานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมายสำหรับบัคเก็ตที่มีข้อมูล 200 GB ด้วย

• บัคเก็ต S3 15 รายการ
• 10,000,000 อ็อบเจ็กต์ โดยเป็นประเภทอ็อบเจ็กต์ที่รองรับทั้งหมดสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ
• มีการตรวจสอบข้อมูล 150 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ
• มีการตรวจสอบข้อมูล 200 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมาย

ค่าบริการของ Macie =
15 * 0.10 USD (0.10 USD ต่อบัคเก็ต S3/เดือน)
+ 100 *0.01 USD (0.01 USD ต่อ 100,000 อ็อบเจ็กต์)
+ (150 -1) * 1 USD (1 USD ต่อ GB โดยมีระดับฟรี 1 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ)
+ (200) * 1 USD (1 USD ต่อ GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมาย)
= 1.50 USD + 1.00 USD + 149 USD + 200 USD
= 351.50 USD ต่อเดือน

ตัวอย่างที่ 4

ในตัวอย่างนี้ คุณเปิดใช้งาน Macie ในบัญชีที่มีบัคเก็ต S3 15 รายการ และบัคเก็ตเหล่านั้นมีอ็อบเจ็กต์ทั้งหมด 10,000,000 อ็อบเจ็กต์ (โดยเป็นประเภทอ็อบเจ็กต์ที่รองรับทั้งหมด) Macie ตรวจสอบข้อมูล 150 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังส่งงานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมายสำหรับบัคเก็ตที่ได้รับรายงานว่ามีพื้นที่จัดเก็บโดยประมาณ 600 GB ด้วย อย่างไรก็ตาม ไฟล์รูปภาพมีขนาด 100 GB จึงถูกละเว้นโดย Macie สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (ดูประเภทอ็อบเจ็กต์ที่ Macie รองรับ) อ็อบเจ็กต์อื่นๆ ทั้งหมดที่รองรับทำให้มีการตรวจสอบข้อมูล 500 GB

• บัคเก็ต S3 15 รายการ
• 10,000,000 อ็อบเจ็กต์ โดยเป็นประเภทอ็อบเจ็กต์ที่รองรับทั้งหมดสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ
• มีการตรวจสอบข้อมูล 150 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ
• มีการตรวจสอบข้อมูล 500 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมาย

ค่าบริการของ Macie =
15 * 0.10 USD (0.10 USD ต่อบัคเก็ต S3/เดือน)
+ 100 *0.01 USD (0.01 USD ต่อ 100,000 อ็อบเจ็กต์)
+ (150 -1) * 1 USD (1 USD ต่อ GB โดยมีระดับฟรี 1 GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบอัตโนมัติ)
+ (500) * 1 USD (1 USD ต่อ GB สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมาย)
= 1.50 USD + 1.00 USD + 149 USD + 500 USD
= 651.50 USD ต่อเดือน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคา

ถาม: ฉันจะประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการเปิดใช้งาน Marcie เบื้องต้นในบัญชีของฉันได้อย่างไร

ตอบ: คุณสามารถเปิดใช้งาน Macie และทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้ ระหว่างช่วงทดลอง คุณสามารถเข้าแท็บการใช้งานในคอนโซล Macie ที่จะประเมินการใช้งานของคุณสำหรับคลังระดับบัคเก็ต S3 และการประเมินการควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึงได้ นอกจากนี้ คอนโซลจะประเมินการค้นหาข้อมูลแบบอัตโนมัติของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและอ็อบเจ็กต์ที่เฝ้าติดตามในพื้นที่จัดเก็บ S3 ของคุณ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้การใช้งานแบบมีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การใช้งานโดยประมาณของคุณในระหว่างการทดลองฟรีอาจต่ำกว่าสำหรับบัญชีที่มีข้อมูลมากกว่า 150TB โปรดติดต่อ AWS Support เพื่อขอความช่วยเหลือสำหรับการประเมินที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ถาม: การค้นหาข้อมูลแบบอัตโนมัติลดค่าใช้จ่ายของฉันในการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้อย่างไร

ตอบ: Macie ใช้เทคนิคต่างๆ รวมถึงการจัดคลัสเตอร์ทรัพยากรตามแอตทริบิวต์ เช่น ชื่อบัคเก็ต ประเภทไฟล์ และคำนำหน้า เพื่อสุ่มตัวอย่างข้อมูลแบบกว้างๆ ในองค์กรเพื่อให้สามารถใช้ต้นทุนได้อย่างคุ้มค่า และลดการสแกนข้อมูลที่จำเป็นในการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในบัคเก็ต S3 คุณสามารถใช้การค้นหาข้อมูลแบบอัตโนมัติเพื่อระบุได้ว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอยู่ที่ใดใน S3 และประเมินอย่างต่อเนื่องว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการปกป้องดีเพียงใด โดยไม่ต้องกำหนดค่าเองและใช้งานการค้นหาข้อมูลแบบกำหนดเป้าหมาย

ถาม: ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันใช้จ่ายกับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมายของ Macie เท่าใดในแต่ละเดือน

ตอบ: เมื่อคุณกำหนดค่าและส่งงานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมาย คุณสามารถเข้าไปที่แท็บการใช้งานในคอนโซล Macie เพื่อดูค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่ปัจจุบันตามการใช้งานจริงในบัญชีของคุณได้ ซึ่งจะทำให้คุณเห็นค่าใช้จ่ายขณะที่คุณกำหนดค่างานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมายในบัคเก็ตต่างๆ

ถาม: ฉันจะเฝ้าติดตามค่าใช้จ่ายในการกำหนดค่าแบบหลายบัญชีได้อย่างไร

ตอบ: หากใช้งานในการกำหนดค่าแบบหลายบัญชี การใช้งานจะทบไปยังบัญชีหลักของ Macie เพื่อให้ข้อมูลการใช้งานรวมของทุกบัญชี และข้อมูลแยกย่อยในการใช้งานของแต่ละบัญชี วิธีนี้จะทำให้คุณตรวจสอบและเฝ้าติดตามค่าใช้จ่ายของ Macie ได้ทั่วทั้งองค์กร

ถาม: โควตาบริการใดทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานและค่าใช้จ่าย

ตอบ: Macie มีโควตาบริการเริ่มต้น 5 TB ต่อบัญชีสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมาย คุณสามารถขอเพิ่มโควตาบริการ (ดูโควตาสำหรับ Amazon Macie) เกิน 25 TB ผ่าน AWS Support ได้ โควตาบริการเหล่านี้กำหนดวงเงินใช้จ่ายทั้งหมดในบัญชี และช่วยให้คุณจัดการค่าใช้จ่ายในบัญชีต่างๆ ได้ หากถึงโควตาบริการแล้ว งานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมายของคุณจะหยุดชั่วคราวเพื่อรับรองว่าจะไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม จากนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในคอนโซล Macie และ AWS Personal Health Dashboard และสามารถเพิ่มโควตาบริการหรืออนุญาตให้รีเซ็ตอัตโนมัติในเดือนตามปฏิทินถัดไปได้ ซึ่งงานจะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติ แต่ไม่มีโควตาบริการสำหรับการประเมินคลังบัคเก็ต S3

ถาม: ฉันจะประเมินค่าใช้จ่ายตามจริงสำหรับงานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมายในบัคเก็ตได้อย่างไร

ตอบ: Macie ให้คลังข้อมูลสำหรับบัคเก็ตของคุณทั้งหมด รวมถึงรายการที่ S3 ลิสต์ไว้เป็นขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยประมาณ จำนวนอ็อบเจ็กต์ และการมีอยู่ของอ็อบเจ็กต์ที่บีบอัด ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ประเมินค่าใช้จ่ายในการใช้งานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมายในบัคเก็ตได้ แต่ข้อมูลจริงที่ประมวลผลอาจต่างออกไป สำหรับประเภทอ็อบเจ็กต์ที่ไม่รองรับในบัคเก็ต Macie จะข้ามอ็อบเจ็กต์เหล่านั้นไป และคุณจะไม่ถูกเก็บค่าบริการสำหรับอ็อบเจ็กต์เหล่านั้น สำหรับอ็อบเจ็กต์ที่บีบอัด อ็อบเจ็กต์จะถูกยกเลิกการบีบอัดและตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้มีการประมวลผลข้อมูลนอกเหนือจากขนาดที่บีบอัดที่รายงานไว้ได้ สำหรับงานการค้นหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบกำหนดเป้าหมายที่ทำงานเป็นระยะ Macie จะประเมินข้อมูลที่มีทั้งหมดในบัคเก็ต และตรวจสอบแค่อ็อบเจ็กต์ใหม่ที่ใส่เข้ามาในบัคเก็ตเมื่อเวลาผ่านไปโดยอัตโนมัติ เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายของงานการค้นพบแบบกำหนดเป้าหมายแบบเป็นระยะ Macie จะแสดงขนาดโดยประมาณของบัคเก็ต ณ เวลาที่ส่ง ซึ่งสามารถใช้คำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการตรวจสอบบัคเก็ตได้ จากนั้น คุณก็สามารถประเมินการขยายตัวของข้อมูลในบัคเก็ตเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอ็อบเจ็กต์ใหม่ที่ใส่เข้ามาในบัคเก็ตเมื่อเวลาผ่านไปได้ คุณสามารถใช้แท็บการใช้งานในคอนโซล Macie เพื่อเฝ้าติดตามค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่ปัจจุบันในงานและโควตาบริการทั้งหมด เพื่อกำหนดวงเงินใช้จ่ายในบัญชีได้

Read the documentation
อ่านเอกสารประกอบ

เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยการอ่านเอกสารประกอบเกี่ยวกับความสามารถและการนำไปใช้งานของ Amazon Macie

อ่านเอกสารประกอบ 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Macie

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Macie

เริ่มต้นใช้งาน