Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์

ดูข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานคลังข้อมูล

ประโยชน์ของ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์

มุ่งเน้นที่การรับข้อมูลเชิงลึกด้วยการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วและเรียกใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์หรือการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์กับข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องกังวลกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล
การปรับขนาดอัจฉริยะ เชิงรุก และอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโหลดไดนามิกถูกเปิดใช้งานตามมิติต่างๆ เช่น ความซับซ้อนของการสืบค้น, ความถี่, ETL (Extract (แยก), Transform (แปรรูป) และ Load (โหลด)) หรือรูปแบบการใช้งานแดชบอร์ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับให้เหมาะสม
ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้ต่อวินาทีเท่านั้น และไม่ต้องชำระเงินเมื่อไม่ได้ใช้คลังข้อมูล ปรับเป้าหมายประสิทธิภาพที่คุณต้องการสำหรับเวิร์กโหลดของคุณ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอและไม่เกินงบประมาณ

ทำไมต้อง Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์

เรียกใช้เวิร์กโหลดการวิเคราะห์ทุกขนาดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานคลังข้อมูล ผู้พัฒนา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักวิเคราะห์สามารถทำงานในคลังข้อมูล และ Data Lake ต่าง ๆ เพื่อสร้างแอปพลิเคชันการรายงานและการทำแดชบอร์ด ทำการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ทำงานร่วมกันในข้อมูล และสร้างและฝึกโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น คุณจึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์มอบความยืดหยุ่นในการรองรับเวิร์กโหลดที่หลากหลายซึ่งมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป โดยเริ่มต้นในราคาที่ต่ำ เทคโนโลยีการปรับขนาดและการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI (มีให้ดูตัวอย่าง) ช่วยให้ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์สามารถจัดเตรียมและปรับขนาดความจุคลังข้อมูลโดยอัตโนมัติและเชิงรุก ซึ่งมอบประสิทธิภาพที่รวดเร็วสําหรับเวิร์กโหลดที่มีความต้องการสูง ระบบใช้เทคนิค AI เพื่อเรียนรู้รูปแบบเวิร์กโหลดของลูกค้าในมิติที่สําคัญ เช่น การสืบค้นพร้อมกัน ความซับซ้อนของคิวรี การไหลเข้าของปริมาณข้อมูล และรูปแบบ ETL จากนั้นจะปรับทรัพยากรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันและใช้การเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะ เทคนิคแบบองค์รวมและที่ปรับปรุงด้วย AI เหล่านี้ให้การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสําหรับเวิร์กโหลดที่กําหนด คุณสามารถกําหนดเป้าหมายประสิทธิภาพด้านราคาที่ต้องการ และคลังข้อมูลจะปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โหลดข้อมูลและเริ่มสืบค้นได้ทันทีในสภาพแวดล้อมการดูแลระบบที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องการการดูแลระบบ

กรณีใช้งาน

ทำการวิเคราะห์ What If, การคัดแยกสิ่งผิดปกติ และการคาดการณ์โดยใช้ ML แล้วรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฎิบัติได้จากข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ต้องเสียเวลากําหนดความสามารถในการประมวลผลและพบกับการใช้จ่ายเกินตัวหรือมีบริการน้อยเกินในขณะที่คุณรันเวิร์กโหลดด้วยการใช้งานปกติตลอดทั้งวันและช่วงสูงสุดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นที่ซับซ้อนและคาดเดาได้ยากอีกต่อไป

ไม่แน่ใจว่าจะปรับขนาดคลังข้อมูลของคุณอย่างไรเมื่อปรับใช้แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลใหม่ใช่หรือไม่ เริ่มตําแหน่งข้อมูล Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ และคลังข้อมูลจะมีขนาดตามความต้องการของเวิร์กโหลดของคุณ

มีแอปพลิเคชันที่มีความแปรปรวนสูงในการใช้งานหรือไม่ ลองนึกถึงแอปพลิเคชัน HR, การจัดทํางบประมาณ และการรายงานการดําเนินงานของคุณ คุณไม่จําเป็นต้องจัดเตรียมความจุมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอีกต่อไป หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ปัญหาด้านประสิทธิภาพ และประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี

สําหรับการใช้งานแบบผู้เช่าหลายรายโดยผู้เช่าแต่ละรายมีช่วงเวลาที่ยุ่งและไม่ได้ใช้งานต่างกัน โดยเฉพาะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน ปี กิจกรรมส่งเสริมการขายและอื่น ๆ สถาปนิกจะใช้เวิร์กกรุ๊ปสําหรับผู้เช่าแต่ละรายที่มีช่วงความจุกว้าง เวิร์กกรุ๊ปใด ๆ สามารถปรับขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับช่วงเวลาของกิจกรรมสูง

ลูกค้าและพาร์ทเนอร์

 • Peloton
 • Peloton ใช้ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์เพื่อปลดล็อกค่าของข้อมูล

  "Peloton มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้คนทั่วโลกบรรลุเป้าหมายการออกกําลังกายผ่านอุปกรณ์ออกกําลังกายที่เชื่อมต่อและชั้นเรียนแบบสมัครสมาชิก ที่ Peloton เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่หลากหลายตั้งแต่การขายฮาร์ดแวร์ไปจนถึงแนวโน้มของผู้สอน และข้อมูลการออกกําลังกายของผู้ใช้เพื่อสร้างและปรับแต่งการตัดสินใจทางธุรกิจของเราเพื่อประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เวิร์กโหลดการวิเคราะห์มีความซับซ้อนมากขึ้น ทําให้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของเราใช้เวลามากขึ้นในการเปลี่ยนเกณฑ์ความจุและดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้วยตนเอง การใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ใน Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ทําให้เราสามารถกําจัดงานการจัดการคลังข้อมูลได้มากขึ้น

  Jerry Wang ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมข้อมูล Peloton

 • NextGen Healthcare
 • NextGen Healthcare คือผู้ให้บริการนวัตกรรมด้านโซลูชันเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพชั้นนำ ซึ่งมีพันธกิจที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ป่วยของบุคคลเหล่านั้น

  NextGen Healthcare
  “โซลูชัน NextGen Population Health จัดทำข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ผ่านการรวบรวมและการแปลงข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและให้ข้อมูลนี้กับทีมดูแลโดยตรง การปรับระบบของเราให้เหมาะสมเพื่อลดการแทรกแซงจากพนักงาน เช่น การตั้งค่าและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานคลังข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญในความสำเร็จของเรา ด้วย Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ เราจึงไม่ต้องจัดการระบบการควบคุมระบบคลังข้อมูลที่ซับซ้อนอีกต่อไป Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ทำให้ประสิทธิภาพของเวิร์กโหลดดีขึ้น และความสามารถในการปรับขนาดโดยอัตโนมัติทำให้เราสามารถใช้ความเร็วของ Amazon Redshift กับเวิร์กโหลดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากที่สุดของเรา ในขณะที่ยังคงจ่ายแค่สิ่งที่เราใช้ เราตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ย้ายเวิร์กโหลดเพิ่มเติมไปยัง Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งนับเป็นตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ”

  Owen Zacharias รองประธานฝ่ายการส่งมอบแอปพลิเคชันของ NextGen Healthcare

 • Matillion
 • Matillion คือแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลแบบ Cloud-Native ที่ช่วยให้ทีมสมัยใหม่ปฏิรูปธุรกิจของตนได้ด้วยข้อมูล

  RDG
  “องค์กรต่าง ๆ มองหาวิธีการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มระบบคลาวด์เพื่อทำโปรเจกต์การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ด้วย Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ทีมข้อมูลจึงสามารถเริ่มกระบวนการย้ายไปยังระบบคลาวด์ของตนได้ด้วยการทำคลังข้อมูลที่สะดวก ใช้ง่าย และทำงานได้ตามต้องการ ในขณะที่มีการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง เราตื่นเต้นที่จะได้ใช้ประโยชน์จาก Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งผสานรวมกับ Matillion ได้แบบเนทีฟเพื่อช่วยทีมแปลงและซิงค์ข้อมูล และเร่งเวลาให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเร็วขึ้นไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม”

  Rob Cornell หัวหน้าฝ่ายอุปกรณ์ระบบคลาวด์และเทคโนโลยีของ Matillion

 • Sedric
 • Sedric คือแพลตฟอร์มเพื่อความเป็นเลิศด้านความเสี่ยงของ AI และการปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งออกแบบมาเพื่อฟินเทคยุคลใหม่

  Sedric
  “การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยบุคลากรไอทีเป็นกุญแจสำคัญของโครงการริเริ่มด้านการวิเคราะห์ของเรา ด้วย Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ เราจึงไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องการจัดการคลังข้อมูล ข้อมูลจาก Amazon S3 โหลดได้เร็วกว่าโซลูชันก่อนหน้านี้ของเรา 7 เท่า ช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จากเหตุการณ์ลูกค้ากว่าล้านรายการที่โหลด เราตื่นเต้นกับประสิทธิการทำงานและประสิทธิภาพต้นทุนที่ดีขึ้นที่เรากำลังเห็นได้จาก Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์”

  Tomer Levi รองประธานฝ่ายการวิจัยและพัฒนาของ Sedric

 • Roche
 • Roche คือบริษัทเภสัชกรรมรายใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ให้บริการการรักษาโรคมะเร็งชั้นนำของโลก

  Roche
  “Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ช่วยเราจัดการข้อมูลโดยไม่ต้องจัดการคลัสเตอร์ อีกทั้งยังให้ประสิทธิภาพต้นทุนที่ดีขึ้นด้วยการให้ความสามารถในระดับที่พอดีเพื่อให้ตรงตามความต้องการ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์กำลังลดภาระการปฏิบัติงาน ลดต้นทุน และทำให้สามารถปรับขนาดเพื่อแผนการเข้าสู่ตลาดใหม่ของ Roche การลดความซับซ้อนนี้เป็นตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ช่วยให้เราใช้งานและสนับสนุนกรณีการใช้งานที่ต้องมีปริมาณการวิเคราะห์มากได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก”

  Dr. Yannick Misteli หัวหน้าวิศวกรแพลตฟอร์มระบบคลาวด์และ ML ของ Roche

 • Huron
 • Huron คือบริษัทผู้ให้บริการมืออาชีพระดับโลกที่ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และให้ธุรกิจและบุคลากรของธุรกิจมีอำนาจที่จะเป็นเจ้าของอนาคตตัวเอง

  RDG
  “เราตื่นเต้นที่จะได้เพิ่ม Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ลงในเวิร์กโฟลว์การวิเคราะห์ข้อมูลของเรา Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์แทนที่หลายส่วนของโครงสร้างพื้นฐานก่อนหน้าของเราได้อย่างราบรื่น และความเรียบง่ายของ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ช่วยลดเวลาแฝงของการทำวิศวกรรมข้อมูลได้เป็นอย่างมาก และทำหน้าที่เป็นแรงส่งเสริมเพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาเร็วขึ้น การนำ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์มาใช้ช่วยเราลดงานการทำวิศวกรรมข้อมูลที่คงค้างของเรา และตอนนี้ทำให้เราสามารถใช้เวลาไปกับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลได้มากขึ้น”

  Harry Gollakota วิศวกรข้อมูลของ Huron

 • Informatica
 • Informatica จัดหาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์แบบครบวงจรที่เชื่อมต่อ จัดการ ผสานรวม และควบคุมข้อมูล ทำให้องค์กรมีความสามารถที่จะปรับกลยุทธ์ข้อมูลของตนให้ทันสมัยและก้าวหน้า

  Informatica
  “ทุกวันนี้องค์กรของเรากำลังพยายามเพิ่มข้อมูลและการวิเคราะห์ แต่เราเผชิญกับความท้าทายของ Data Silo ข้อจำกัดด้านต้นทุน และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ช่วยจัดการกับความท้าทายเหล่านี้โดยการจัดหาและปรับขนาดทรัพยากรเพื่อให้ตรงตามความต้องการโดยอัตโนมัติ ทำให้การทำการวิเคราะห์เป็นเรื่องง่ายโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าและจัดการโครงสร้างพื้นฐานคลังข้อมูล หรือไม่ต้องกังลว่าจะมีต้นทุนเพิ่มเติมจากการจัดหาที่มากเกินไปในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงสุด Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ร่วมกับ Data Management Cloud ที่ชาญฉลาดของเราบน AWS ช่วยเราในการจัดหาพื้นฐานข้อมูลและการวิเคราะห์แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ให้แก่ลูกค้าของ Informatica เพื่อเป็นขุมพลังให้กับโครงการริเริ่มที่สำคัญกับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุดได้”

  Rik Tamm-Daniels รองประธานทั่วไปด้านระบบนิเวศของ Informatica

 • The Rail Delivery Group (RDG)
 • The Rail Delivery Group (RDG) รวบบริษัทต่าง ๆ ที่วิ่งบนระบบทางรถไฟของอังกฤษเป็นทีมเดียวเพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้ระบบทางรถไฟที่ดีขึ้น

  RDG
  “Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์มอบประสิทธิภาพสูงให้กับทีมของเรา และเพราะ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์จัดหาและจัดการคลังข้อมูลที่เป็นพื้นฐานโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ธุรกิจของเราจำนวนมากขึ้นจึงสามารถรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ปรับขนาดความสามารถของคลังข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อรับมือแม้กระทั่งเวิร์กโหลดที่ยุ่งยากและคาดเดาไม่ได้มากที่สุด ทำให้เราลดต้นทุนและขยายการใช้การวิเคราะห์ได้ทั่วทั้งองค์กรของเรา” 

  Toby Ayre หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและการวิเคราะห์ของ RDG

 • Schoo
 • Schoo ส่งเสริมให้ผู้คนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดชีวิตโดยนำเสนอบริการสตรีมวิดีโอแบบสดและชุมชนออนไลน์

  RDG
  “เวิร์กโหลดการวิเคราะห์ของเรามักมีขนาดเล็ก เนื่องจากเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีการสำรวจข้อมูลและเรียกใช้เวิร์กโหลดทดลองจำนวนมากในธุรกิจของเราที่กำลังเติบโต สำหรับเวิร์กโหลดการวิเคราะห์ขนาดเล็กเหล่านี้ เรามักใช้บริการจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นที่ทำให้เราเกิดความกังวลด้านความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูล เราใช้บริการของ AWS จำนวนมากอยู่แล้ว และ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ก็เหมาะสำหรับเราอย่างยิ่งในการรวมเวิร์กโหลดการวิเคราะห์ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว หลังจากเริ่มใช้การกำหนดค่า RPU ขนาดเล็กใน Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ เราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพื้นฐานหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอีกต่อไป และสามารถรองรับเวิร์กโหลดการวิเคราะห์ขนาดเล็ก ๆ ในจำนวนมากได้ นอกจากนี้ เราเชื่อว่าฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยให้เราสามารถใช้งานแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงได้ในราคาที่ไม่แพง ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่าผู้จัดจำหน่ายด้านการวิเคราะห์รายอื่นๆ ถึง 20%”

  Yuichi Komatsu วิศวกรข้อมูล ฝ่ายการพัฒนาของ Schoo