AWS Secrets Manager ช่วยให้คุณสับเปลี่ยน จัดการ และเรียกข้อมูลลับได้ตลอดอายุการใช้งาน ช่วยให้การดูรักษาสภาพสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปได้ง่ายขึ้น ด้วย Secrets Manager คุณจะชำระค่าบริการตามจำนวนข้อมูลลับที่จัดเก็บและการเรียกใช้ API ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือข้อผูกพันระยะยาว จ่ายตามการใช้งานโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ค่าลิขสิทธิ์ และบุคคลากรที่จำเป็น เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลลับของคุณมีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมใช้งานสูง

ทดลองใช้ฟรี

ระยะเวลาทดลองใช้งาน 30 วัน

คุณสามารถลองใช้ AWS Secrets Manager ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมทดลองใช้ฟรี 30 วัน ในช่วงทดลองใช้ฟรี คุณสามารถสับเปลี่ยน จัดการ และเรียกใช้ข้อมูลลับได้ตลอดระยะเวลา 30 วัน

ช่วงทดลองใช้ฟรีของคุณจะเริ่มเมื่อคุณจัดเก็บข้อมูลลับรายการแรก

ราคา

ต่อข้อมูลลับต่อเดือน
ต่อการเรียกใช้ API 10,000 ครั้ง

สำหรับรายชื่อภูมิภาคที่มี AWS Secrets Manager ให้บริการ โปรดดูที่ ตารางภูมิภาค AWS


ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1 เว็บแอปพลิเคชันระดับการผลิต

ในตัวอย่างนี้ สมมติว่าคุณดำเนินการเว็บแอปพลิเคชันระดับการผลิตที่มีความพร้อมใช้งานสูง โดยใช้ 1 โหลดบาลานเซอร์, 2 เว็บเซิร์ฟเวอร์, 2 แอปเซิร์ฟเวอร์ และ 1 เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูง นอกจากข้อมูลประจำตัว AWS ชั่วคราวซึ่งถูกส่งโดย IAM โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงทรัพยากร AWS แล้ว แอปพลิเคชันของคุณยังจำเป็นต้องใช้ 2 กุญแจ SSH ต่อเซิร์ฟเวอร์และ 5 ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลต่อฐานข้อมูล สมมติว่าคุณใช้ SSH กับอินสแตนซ์ของคุณวันละครั้งและแอปพลิเคชันของคุณใช้ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลเพื่อรีเฟรชแคชของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลทุกๆ ชั่วโมง และสมมติว่าคุณกำหนดค่า Secrets Manager ให้สับเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวของฐานข้อมูลทุกๆ สัปดาห์

มิติค่าใช้จ่าย:

  • 2 กุญแจ SSH ต่อเซิร์ฟเวอร์และ 5 ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลต่อฐานข้อมูล
  • การเรียกใช้ API 2 ครั้งต่อกุญแจ SSH ต่อวัน การเรียกใช้ API 24 ครั้งต่อข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลต่อวัน การเรียกใช้ API 7 ครั้งต่อข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลต่อสัปดาห์เพื่อสับเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย

หมายเหตุ: การสับเปลี่ยนข้อมูลลับทำให้เกิดข้อมูลลับเวอร์ชันใหม่ ไม่มีค่าบริการสำหรับการสร้างเวอร์ชันใหม่

ค่าใช้จ่ายรายเดือน

6.00 USD 15 ข้อมูลลับ (2 กุญแจ SSH * 1 โหลดบาลานเซอร์    +     2 กุญแจ SSH * 2 เว็บเซิร์ฟเวอร์    +       2 กุญแจ SSH * 2 แอปเซิร์ฟเวอร์     +     5 ข้อมูลประจำฐานข้อมูล * 1 ฐานข้อมูล)     ที่ 0.40 USD / ข้อมูลลับ / เดือน
0.02 USD

การเรียกใช้ API 4,040 ครั้ง (2 กุญแจ SSH/เซิร์ฟเวอร์ * 5 เซิร์ฟเวอร์ * การเรียกใช้ API 1 ครั้ง/วัน * 30 วัน   +     5 ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูล * 1 ฐานข้อมูล * การเรียกใช้ API 24 ครั้ง/วัน * 30 วัน  

+     5 ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูล * 1 ฐานข้อมูล * การเรียกใช้ API 7 ครั้ง/สัปดาห์ * 4 สัปดาห์)     ที่อัตรา 0.05 USD/การเรียกใช้ 10,000 ครั้ง

6.02 USD ค่าบริการทั้งหมด (ต่อเดือน)

ตัวอย่างที่ 2: การใช้ข้อมูลลับชั่วคราวเพื่อยืนยันตัวบุคคลกับไมโครเซอร์วิซ

ในตัวอย่างนี้ เราสรุปว่าคุณดำเนินการโซลูชันแบบกำหนดเองเพื่อสร้างโทเค็นด้านความปลอดภัยเพื่อการรับรองความถูกต้องของไมโครเซอร์วิซ 80 รายการ โทเค็นด้านความปลอดภัยเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นตามความต้องการและใช้งานได้ 1 ชั่วโมง สมมติว่าคุณสร้าง 5 ล้านโทเค็นความปลอดภัยต่อเดือน (แต่ละโทเค็นใช้งานได้ 1 ชั่วโมง) และจัดเก็บไว้ใน Secrets Manager และสมมติว่าแต่ละโทเค็นจะถูกเรียกสองครั้ง: ครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอีกครั้งเพื่อขอโทเค็นชุดถัดไป

มิติค่าใช้จ่าย:

  • 5 ล้านข้อมูลลับ (แต่ละชุดใช้ได้ 1 ชั่วโมง)
  • การเรียกใช้ API 2 ครั้งต่อข้อมูลลับต่อเดือน

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลลับเหล่านี้จัดเก็บอยู่ใน Secrets Manager เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ราคาต่อข้อมูลลับคิดเป็น 0.40 USD * 1 ชั่วโมง / (30 วัน * 24 ชั่วโมง) = 0.00056 USD / ข้อมูลลับ/ ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายรายเดือน

2,800.00 USD 5 ล้านข้อมูลลับ     ที่ 0.00056 USD / ข้อมูลลับ/ ชั่วโมง
50.00 USD 10 ล้านการเรียกใช้ API (5 ล้านข้อมูลลับ * 2 การเรียกใช้ API)     ที่ 0.05 USD/10,000 การเรียกใช้
2,850.00 USD ค่าบริการทั้งหมด (ต่อเดือน)

ตัวอย่างที่ 3: องค์กรที่ใช้บริการ AWS รายเดือนรวม 40,000+ USD

สมมติว่าองค์กรดังกล่าวมีข้อมูลลับ 1,500 รายการ (ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูล, กุญแจ SSH, กุญแจ API บุคคลที่สาม, โทเค็น OAuth และอื่นๆ ) และสมมติว่าแอปพลิเคชันและพนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับแต่ละข้อมูลลับ 20 ครั้งต่อวัน (หรือ 600 ครั้งต่อเดือน)

มิติค่าใช้จ่าย:

  • 1,500 ข้อมูลลับ
  • การเรียกใช้ API 20 ครั้งต่อข้อมูลลับต่อวัน

ค่าใช้จ่ายรายเดือน

600.00 USD

1,500 ข้อมูลลับ     ที่ 0.40 USD / ข้อมูลลับ

4.50 USD การเรียกใช้ API 900,000 ครั้ง (1,500 ข้อมูลลับ * การเรียกใช้ API 20 ครั้ง/วัน * 30 วัน)     ที่อัตรา 0.05 USD/การเรียกใช้ 10,000 ครั้ง
604.50 USD ค่าบริการทั้งหมด (ต่อเดือน)

ตัวอย่างที่ 4: องค์กรที่ใช้บริการ AWS รายเดือนรวม 250,000+ USD

สมมติว่าองค์กรดังกล่าวมีข้อมูลลับ 10,000 รายการ และสมมติว่าแอปพลิเคชันและพนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับแต่ละข้อมูลลับ 40 ครั้งต่อวัน (หรือ 1,200 ครั้งต่อเดือน)

มิติค่าใช้จ่าย:

  • 10,000 ข้อมูลลับ
  • การเรียกใช้ API 40 ครั้งต่อข้อมูลลับต่อวัน

ค่าใช้จ่ายรายเดือน

4,000.00 USD

10,000 ข้อมูลลับ     ที่อัตรา 0.40 USD / ข้อมูลลับ

60.00 USD การเรียกใช้ API 12 ล้านครั้ง (10,000 ข้อมูลลับ * การเรียกใช้ API 40 ครั้ง/วัน * 30 วัน)     ที่อัตรา 0.05 USD/การเรียกใช้ 10,000 ครั้ง
4,060.00 USD ค่าบริการทั้งหมด (ต่อเดือน)

ตัวอย่างที่ 5: องค์กรที่สร้างข้อมูลลับเฉพาะสำหรับผู้ใช้ 100,000 คน

หากองค์กรของคุณคาดว่าจะใช้ข้อมูลลับมากกว่า 100,000 รายการ โปรดติดต่อเราหรือติดต่อทีมบัญชีของคุณ

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน AWS Secrets Manager

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย AWS Secrets Manager ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้