AWS Secrets Manager ช่วยให้คุณสับเปลี่ยน จัดการ และเรียกข้อมูลลับได้ตลอดอายุการใช้งาน ช่วยให้การดูรักษาสภาพสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปได้ง่ายขึ้น ด้วย Secrets Manager คุณจะชำระค่าบริการตามจำนวนข้อมูลลับที่จัดเก็บและการเรียกใช้ API ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือข้อผูกพันระยะยาว จ่ายตามการใช้งานโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ค่าลิขสิทธิ์ และบุคคลากรที่จำเป็น เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลลับของคุณมีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมใช้งานสูง

ทดลองใช้ฟรี

ระยะเวลาทดลองใช้งาน 30 วัน

คุณสามารถลองใช้ AWS Secrets Manager ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมทดลองใช้ฟรี 30 วัน ในช่วงทดลองใช้ฟรี คุณสามารถสับเปลี่ยน จัดการ และเรียกใช้ข้อมูลลับได้ตลอดระยะเวลา 30 วัน

ช่วงทดลองใช้ฟรีของคุณจะเริ่มเมื่อคุณจัดเก็บข้อมูลลับรายการแรก

ราคา

ต่อข้อมูลลับต่อเดือน
ต่อการเรียกใช้ API 10,000 ครั้ง

สำหรับรายชื่อภูมิภาคที่มี AWS Secrets Manager ให้บริการ โปรดดูที่ ตารางภูมิภาค AWS


ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1 เว็บแอปพลิเคชันระดับการผลิต

ในตัวอย่างนี้ สมมติว่าคุณดำเนินการเว็บแอปพลิเคชันระดับการผลิตที่มีความพร้อมใช้งานสูง โดยใช้ 1 โหลดบาลานเซอร์, 2 เว็บเซิร์ฟเวอร์, 2 แอปเซิร์ฟเวอร์ และ 1 เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูง นอกจากข้อมูลประจำตัว AWS ชั่วคราวซึ่งถูกส่งโดย IAM โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงทรัพยากร AWS แล้ว แอปพลิเคชันของคุณยังจำเป็นต้องใช้ 2 กุญแจ SSH ต่อเซิร์ฟเวอร์และ 5 ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลต่อฐานข้อมูล สมมติว่าคุณใช้ SSH กับอินสแตนซ์ของคุณวันละครั้งและแอปพลิเคชันของคุณใช้ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลเพื่อรีเฟรชแคชของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลทุกๆ ชั่วโมง และสมมติว่าคุณกำหนดค่า Secrets Manager ให้สับเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวของฐานข้อมูลทุกๆ สัปดาห์

มิติค่าใช้จ่าย:

  • 2 กุญแจ SSH ต่อเซิร์ฟเวอร์และ 5 ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลต่อฐานข้อมูล
  • การเรียกใช้ API 2 ครั้งต่อกุญแจ SSH ต่อวัน การเรียกใช้ API 24 ครั้งต่อข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลต่อวัน การเรียกใช้ API 7 ครั้งต่อข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลต่อสัปดาห์เพื่อสับเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย

หมายเหตุ: การสับเปลี่ยนข้อมูลลับทำให้เกิดข้อมูลลับเวอร์ชันใหม่ ไม่มีค่าบริการสำหรับการสร้างเวอร์ชันใหม่

ค่าใช้จ่ายรายเดือน

6.00 USD 15 ข้อมูลลับ (2 กุญแจ SSH * 1 โหลดบาลานเซอร์    +     2 กุญแจ SSH * 2 เว็บเซิร์ฟเวอร์    +       2 กุญแจ SSH * 2 แอปเซิร์ฟเวอร์     +     5 ข้อมูลประจำฐานข้อมูล * 1 ฐานข้อมูล)     ที่ 0.40 USD / ข้อมูลลับ / เดือน
0.02 USD

การเรียกใช้ API 4,040 ครั้ง (2 กุญแจ SSH/เซิร์ฟเวอร์ * 5 เซิร์ฟเวอร์ * การเรียกใช้ API 1 ครั้ง/วัน * 30 วัน   +     5 ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูล * 1 ฐานข้อมูล * การเรียกใช้ API 24 ครั้ง/วัน * 30 วัน  

+     5 ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูล * 1 ฐานข้อมูล * การเรียกใช้ API 7 ครั้ง/สัปดาห์ * 4 สัปดาห์)     ที่อัตรา 0.05 USD/การเรียกใช้ 10,000 ครั้ง

6.02 USD ค่าบริการทั้งหมด (ต่อเดือน)

ตัวอย่างที่ 2: การใช้ข้อมูลลับชั่วคราวเพื่อยืนยันตัวบุคคลกับไมโครเซอร์วิซ

ในตัวอย่างนี้ เราสรุปว่าคุณดำเนินการโซลูชันแบบกำหนดเองเพื่อสร้างโทเค็นด้านความปลอดภัยเพื่อการรับรองความถูกต้องของไมโครเซอร์วิซ 80 รายการ โทเค็นด้านความปลอดภัยเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นตามความต้องการและใช้งานได้ 1 ชั่วโมง สมมติว่าคุณสร้าง 5 ล้านโทเค็นความปลอดภัยต่อเดือน (แต่ละโทเค็นใช้งานได้ 1 ชั่วโมง) และจัดเก็บไว้ใน Secrets Manager และสมมติว่าแต่ละโทเค็นจะถูกเรียกสองครั้ง: ครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอีกครั้งเพื่อขอโทเค็นชุดถัดไป

มิติค่าใช้จ่าย:

  • 5 ล้านข้อมูลลับ (แต่ละชุดใช้ได้ 1 ชั่วโมง)
  • การเรียกใช้ API 2 ครั้งต่อข้อมูลลับต่อเดือน

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลลับเหล่านี้จัดเก็บอยู่ใน Secrets Manager เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ราคาต่อข้อมูลลับคิดเป็น 0.40 USD * 1 ชั่วโมง / (30 วัน * 24 ชั่วโมง) = 0.00056 USD / ข้อมูลลับ/ ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายรายเดือน

2,800.00 USD 5 ล้านข้อมูลลับ     ที่ 0.00056 USD / ข้อมูลลับ/ ชั่วโมง
50.00 USD 10 ล้านการเรียกใช้ API (5 ล้านข้อมูลลับ * 2 การเรียกใช้ API)     ที่ 0.05 USD/10,000 การเรียกใช้
2,850.00 USD ค่าบริการทั้งหมด (ต่อเดือน)

ตัวอย่างที่ 3: องค์กรที่ใช้บริการ AWS รายเดือนรวม 40,000+ USD

สมมติว่าองค์กรดังกล่าวมีข้อมูลลับ 1,500 รายการ (ข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูล, กุญแจ SSH, กุญแจ API บุคคลที่สาม, โทเค็น OAuth และอื่นๆ ) และสมมติว่าแอปพลิเคชันและพนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับแต่ละข้อมูลลับ 20 ครั้งต่อวัน (หรือ 600 ครั้งต่อเดือน)

มิติค่าใช้จ่าย:

  • 1,500 ข้อมูลลับ
  • การเรียกใช้ API 20 ครั้งต่อข้อมูลลับต่อวัน

ค่าใช้จ่ายรายเดือน

600.00 USD

1,500 ข้อมูลลับ     ที่ 0.40 USD / ข้อมูลลับ

4.50 USD การเรียกใช้ API 900,000 ครั้ง (1,500 ข้อมูลลับ * การเรียกใช้ API 20 ครั้ง/วัน * 30 วัน)     ที่อัตรา 0.05 USD/การเรียกใช้ 10,000 ครั้ง
604.50 USD ค่าบริการทั้งหมด (ต่อเดือน)

ตัวอย่างที่ 4: องค์กรที่ใช้บริการ AWS รายเดือนรวม 250,000+ USD

สมมติว่าองค์กรดังกล่าวมีข้อมูลลับ 10,000 รายการ และสมมติว่าแอปพลิเคชันและพนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับแต่ละข้อมูลลับ 40 ครั้งต่อวัน (หรือ 1,200 ครั้งต่อเดือน)

มิติค่าใช้จ่าย:

  • 10,000 ข้อมูลลับ
  • การเรียกใช้ API 40 ครั้งต่อข้อมูลลับต่อวัน

ค่าใช้จ่ายรายเดือน

4,000.00 USD

10,000 ข้อมูลลับ     ที่อัตรา 0.40 USD / ข้อมูลลับ

60.00 USD การเรียกใช้ API 12 ล้านครั้ง (10,000 ข้อมูลลับ * การเรียกใช้ API 40 ครั้ง/วัน * 30 วัน)     ที่อัตรา 0.05 USD/การเรียกใช้ 10,000 ครั้ง
4,060.00 USD ค่าบริการทั้งหมด (ต่อเดือน)

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน AWS Secrets Manager

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย AWS Secrets Manager ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้