ระดับกลาง
ชั้นเรียน
ออนไลน์
3 วัน

Developing on AWS

เรียนรู้วิธีใช้ AWS SDK เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้

Developer Icon

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ AWS SDK เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ เราจะศึกษาวิธีโต้ตอบกับ AWS โดยใช้โค้ดและพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดสำคัญ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ตั้งค่า AWS SDK และข้อมูลประจำตัวของนักพัฒนาสำหรับ Java, C#/.NET และ Python
  • โต้ตอบกับบริการของ AWS และพัฒนาโซลูชันโดยใช้ AWS SDK
  • ใช้ AWS Identity and Access Management (IAM) สำหรับการรับรองความถูกต้องของบริการ
  • ใช้ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) และ Amazon DynamoDB เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
  • และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้ที่เหมาะจะเข้าร่วมหลักสูตร

  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับกลาง

ประสบการณ์ที่จำเป็นต้องมี

  • ความรู้เชิงลึกในภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งภาษา
  • ความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับบริการหลักของ AWS และการใช้ระบบคลาวด์สาธารณะ

ภาพรวมหลักสูตร

ระดับ: กลาง
ประเภท: ชั้นเรียน (แบบออนไลน์หรือแบบเข้าร่วมเรียนด้วยตนเอง)
ระยะเวลา: 3 วัน

ภาษาที่รองรับ

หลักสูตรนี้รองรับหลายภาษา

ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ดาวน์โหลดแผนหลักสูตรเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

ฝึกอบรมทีมของคุณด้วย AWS Jam

AWS Jam คือกิจกรรมเสริมที่มีความท้าทายจากการได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นเวลา 1 วัน ซึ่งจัดมาให้สอดคล้องกับหัวข้อและบริการของ AWS ตามหลักสูตรของชั้นเรียน

สนใจการฝึกอบรมแบบส่วนตัวให้กับทีมของคุณใช่ไหม

ทีมของคุณสามารถเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งนำไปใช้งานได้จริงร่วมกันได้ด้วยการฝึกอบรมแบบส่วนตัวของ AWS ที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ

กำลังคิดจะสอบใช่หรือไม่

ค้นหาข้อสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของคุณ

AWS Certified Developer - ระดับ Associate

ข้อสอบ
130 นาที

AWS Certified Cloud Practitioner

ข้อสอบ
90 นาที